Hebrews 10:1
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
4639 [e]Σκιὰν
Skian
A shadowN-AFS
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
2192 [e]ἔχων
echōn
havingV-PPA-NMS
3588 [e]
ho
theArt-NMS
3551 [e]νόμος
nomos
lawN-NMS
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GNP
3195 [e]μελλόντων
mellontōn
comingV-PPA-GNP
18 [e]ἀγαθῶν,
agathōn
good things,Adj-GNP
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
846 [e]αὐτὴν
autēn
themselvesPPro-AF3S
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
1504 [e]εἰκόνα
eikona
formN-AFS
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GNP
4229 [e]πραγμάτων,
pragmatōn
things,N-GNP
2596 [e]κατ’
kat’
eachPrep
1763 [e]ἐνιαυτὸν
eniauton
yearN-AMS
3588 [e]ταῖς
tais
with theArt-DFP
846 [e]αὐταῖς
autais
samePPro-DF3P
2378 [e]θυσίαις
thysiais
sacrifices,N-DFP
3739 [e]ἃς
has
whichRelPro-AFP
4374 [e]προσφέρουσιν
prospherousin
they offerV-PIA-3P
1519 [e]εἰς
eis
toPrep
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
1336 [e]διηνεκὲς
diēnekes
continuous,Adj-ANS
3763 [e]οὐδέποτε
oudepote
neverAdv
1410 [e]δύναται
dynatai
is ableV-PIM/P-3S
3588 [e]τοὺς
tous
thoseArt-AMP
4334 [e]προσερχομένους
proserchomenous
drawing nearV-PPM/P-AMP
5048 [e]τελειῶσαι·
teleiōsai
to perfect.V-ANAGreek Texts
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:1 Greek NT: Nestle 1904
Σκιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόμος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, οὐκ αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων, κατ’ ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς θυσίαις ἃς προσφέρουσιν εἰς τὸ διηνεκὲς οὐδέποτε δύναται τοὺς προσερχομένους τελειῶσαι·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:1 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Σκιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόμος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, οὐκ αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων, κατ' ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς θυσίαις ἃς προσφέρουσιν εἰς τὸ διηνεκὲς οὐδέποτε δύνανται τοὺς προσερχομένους τελειῶσαι·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:1 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Σκιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόμος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, οὐκ αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων, κατ' ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς θυσίαις ἃς προσφέρουσιν εἰς τὸ διηνεκὲς οὐδέποτε δύνανται / δύναται τοὺς προσερχομένους τελειῶσαι·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:1 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Σκιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόμος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, οὐκ αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων, κατ’ ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς θυσίαις ἃς προσφέρουσιν εἰς τὸ διηνεκές, οὐδέποτε δύνανται τοὺς προσερχομένους τελειῶσαι.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:1 Greek NT: Greek Orthodox Church
Σκιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόμος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, οὐκ αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων, κατ’ ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς θυσίαις ἃς προσφέρουσιν εἰς τὸ διηνεκὲς, οὐδέποτε δύναται τοὺς προσερχομένους τελειῶσαι·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:1 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
σκιά γάρ ἔχω ὁ νόμος ὁ μέλλω ἀγαθός οὐ αὐτός ὁ εἰκών ὁ πρᾶγμα κατά ἐνιαυτός ὁ αὐτός θυσία ὅς προσφέρω εἰς ὁ διηνεκής οὐδέποτε δύναμαι ὁ προσέρχομαι τελειόω

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:1 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Σκιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόμος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, οὐκ αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων, κατ’ ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς θυσίαις ἃς προσφέρουσιν εἰς τὸ διηνεκὲς, οὐδέποτε δύναται τοὺς προσερχομένους τελειῶσαι.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:1 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Σκιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόμος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν οὐκ αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων κατ' ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς θυσίαις ἃς προσφέρουσιν εἰς τὸ διηνεκὲς οὐδέποτε δύναται τοὺς προσερχομένους τελειῶσαι·

Hebrews 10:1 Hebrew Bible
כי התורה בהיות בה צל הטבות העתידות ולא מראה עצם הדברים אין ביכלתה להשלים את הקרבים בקרבנות ההם אשר יקריבו תמיד מדי שנה בשנה׃

Hebrews 10:1 Aramaic NT: Peshitta
ܢܡܘܤܐ ܓܝܪ ܛܠܢܝܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܕܛܒܬܐ ܕܥܬܝܕܢ ܠܐ ܗܘܐ ܩܢܘܡܐ ܕܝܠܗܝܢ ܕܨܒܘܬܐ ܡܛܠ ܗܢܐ ܟܕ ܒܟܠ ܫܢܐ ܗܢܘܢ ܟܕ ܗܢܘܢ ܕܒܚܐ ܡܬܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܠܐ ܡܡܬܘV ܐܫܟܚܘ ܕܢܓܡܪܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܩܪܒܝܢ ܠܗܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For the Law, since it has only a shadow of the good things to come and not the very form of things, can never, by the same sacrifices which they offer continually year by year, make perfect those who draw near.

King James Bible
For the law having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereunto perfect.

Holman Christian Standard Bible
Since the law has only a shadow of the good things to come, and not the actual form of those realities, it can never perfect the worshipers by the same sacrifices they continually offer year after year.
Treasury of Scripture Knowledge

having. See on ch.

Hebrews 8:5 Who serve to the example and shadow of heavenly things, as Moses …

Hebrews 9:9,11,23 Which was a figure for the time then present, in which were offered …

Colossians 2:17 Which are a shadow of things to come; but the body is of Christ.

with.

Hebrews 10:3,4,11-18 But in those sacrifices there is a remembrance again made of sins every year…

Hebrews 7:18,19 For there is truly a cancellation of the commandment going before …

Hebrews 9:8,9,25 The Holy Ghost this signifying, that the way into the holiest of …

perfect.

Hebrews 10:14 For by one offering he has perfected for ever them that are sanctified.

Links
Hebrews 10:1Hebrews 10:1 NIVHebrews 10:1 NLTHebrews 10:1 ESVHebrews 10:1 NASBHebrews 10:1 KJVHebrews 10:1 Bible AppsHebrews 10:1 Biblia ParalelaHebrews 10:1 Chinese BibleHebrews 10:1 French BibleHebrews 10:1 German BibleBible Hub
Hebrews 9:28
Top of Page
Top of Page