Acts 27:21
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
4183 [e]Πολλῆς
Pollēs
MuchAdj-GFS
5037 [e]τε
te
alsoConj
776 [e]ἀσιτίας
asitias
time without foodN-GFS
5225 [e]ὑπαρχούσης
hyparchousēs
there being,V-PPA-GFS
5119 [e]τότε
tote
at that timeAdv
2476 [e]σταθεὶς
statheis
having stood upV-APP-NMS
3588 [e]
ho
- Art-NMS
3972 [e]Παῦλος
Paulos
PaulN-NMS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3319 [e]μέσῳ
mesō
midstAdj-DNS
846 [e]αὐτῶν
autōn
of them,PPro-GM3P
3004 [e]εἶπεν
eipen
he said,V-AIA-3S
1163 [e]Ἔδει
Edei
It behooved [you]V-IIA-3S
3303 [e]μέν,
men
indeed,Conj
5599 [e]
ō
OI
435 [e]ἄνδρες,
andres
men,N-VMP
3980 [e]πειθαρχήσαντάς
peitharchēsantas
having been obedientV-APA-AMP
1473 [e]μοι
moi
to me,PPro-D1S
3361 [e]μὴ
notAdv
321 [e]ἀνάγεσθαι
anagesthai
to have set sailV-PNM/P
575 [e]ἀπὸ
apo
fromPrep
3588 [e]τῆς
tēs
- Art-GFS
2914 [e]Κρήτης
Krētēs
Crete,N-GFS
2770 [e]κερδῆσαί
kerdēsai
to have incurredV-ANA
5037 [e]τε
te
thenConj
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
5196 [e]ὕβριν
hybrin
disasterN-AFS
3778 [e]ταύτην
tautēn
thisDPro-AFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὴν
tēn
- Art-AFS
2209 [e]ζημίαν.
zēmian
loss.N-AFS

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 27:21 Greek NT: Nestle 1904
Πολλῆς τε ἀσιτίας ὑπαρχούσης τότε σταθεὶς ὁ Παῦλος ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν Ἔδει μέν, ὦ ἄνδρες, πειθαρχήσαντάς μοι μὴ ἀνάγεσθαι ἀπὸ τῆς Κρήτης κερδῆσαί τε τὴν ὕβριν ταύτην καὶ τὴν ζημίαν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:21 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Πολλῆς τε ἀσιτίας ὑπαρχούσης τότε σταθεὶς ὁ Παῦλος ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν Ἔδει μέν, ὦ ἄνδρες, πειθαρχήσαντάς μοι μὴ ἀνάγεσθαι ἀπὸ τῆς Κρήτης κερδῆσαί τε τὴν ὕβριν ταύτην καὶ τὴν ζημίαν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:21 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Πολλῆς τε ἀσιτίας ὑπαρχούσης τότε σταθεὶς ὁ Παῦλος ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν Ἔδει μέν, ὦ ἄνδρες, πειθαρχήσαντάς μοι μὴ ἀνάγεσθαι ἀπὸ τῆς Κρήτης κερδῆσαί τε τὴν ὕβριν ταύτην καὶ τὴν ζημίαν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:21 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Πολλῆς δὲ ἀσιτίας ὑπαρχούσης, τότε σταθεὶς ὁ Παῦλος ἐν μέσῳ αὐτῶν εἴπεν, Ἔδει μέν, ὦ ἄνδρες, πειθαρχήσαντάς μοι μὴ ἀνάγεσθαι ἀπὸ τῆς Κρήτης, κερδῆσαί τε τὴν ὕβριν ταύτην καὶ τὴν ζημίαν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:21 Greek NT: Greek Orthodox Church
Πολλῆς δὲ ἀσιτίας ὑπαρχούσης τότε σταθεὶς ὁ Παῦλος ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν· Ἔδει μέν, ὦ ἄνδρες, πειθαρχήσαντάς μοι μὴ ἀνάγεσθαι ἀπὸ τῆς Κρήτης κερδῆσαί τε τὴν ὕβριν ταύτην καὶ τὴν ζημίαν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:21 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
πολλῆς τε ἀσιτίας ὑπαρχούσης, τότε σταθεὶς ὁ Παῦλος ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν· ἔδει μέν, ὦ ἄνδρες, πειθαρχήσαντάς μοι μὴ ἀνάγεσθαι ἀπὸ τῆς Κρήτης κερδῆσαί τε τὴν ὕβριν ταύτην καὶ τὴν ζημίαν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:21 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
πολλῆς δὲ ἀσιτίας ὑπαρχούσης, τότε σταθεὶς ὁ Παῦλος ἐν μέσῳ αὐτῶν, εἶπεν, Ἔδει μέν, ὦ ἄνδρες, πειθαρχήσαντάς μοι μὴ ἀνάγεσθαι ἀπὸ τῆς Κρήτης, κερδῆσαί τε τὴν ὕβριν ταύτην καὶ τὴν ζημίαν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:21 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Πολλῆς δέ ἀσιτίας ὑπαρχούσης τότε σταθεὶς ὁ Παῦλος ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν Ἔδει μέν ὦ ἄνδρες πειθαρχήσαντάς μοι μὴ ἀνάγεσθαι ἀπὸ τῆς Κρήτης κερδῆσαί τε τὴν ὕβριν ταύτην καὶ τὴν ζημίαν

Acts 27:21 Hebrew Bible
ופולוס עמד בתוכם אחרי האריכם בצום ויאמר אנשים לו שמעתם אלי ולא יצאתם מקריטי כי אז לא קרנו הנזק הזה במריכם׃

Acts 27:21 Aramaic NT: Peshitta
ܘܟܕ ܐܢܫ ܡܕܡ ܠܐ ܡܤܬܝܒܪ ܗܘܐ ܗܝܕܝܢ ܩܡ ܦܘܠܘܤ ܒܝܢܬܗܘܢ ܘܐܡܪ ܐܠܘ ܐܬܛܦܝܤܬܘܢ ܠܝ ܓܒܪܐ ܠܐ ܪܕܝܢ ܗܘܝܢ ܡܢ ܩܪܛܐ ܘܡܬܚܤܟܝܢ ܗܘܝܢ ܡܢ ܚܘܤܪܢܐ ܘܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܗܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
When they had gone a long time without food, then Paul stood up in their midst and said, "Men, you ought to have followed my advice and not to have set sail from Crete and incurred this damage and loss.

King James Bible
But after long abstinence Paul stood forth in the midst of them, and said, Sirs, ye should have hearkened unto me, and not have loosed from Crete, and to have gained this harm and loss.

Holman Christian Standard Bible
Since many were going without food, Paul stood up among them and said, "You men should have followed my advice not to sail from Crete and sustain this damage and loss.
Treasury of Scripture Knowledge

after.

Acts 27:33-35 And while the day was coming on, Paul sought them all to take meat, saying…

Psalm 107:5,6 Hungry and thirsty, their soul fainted in them…

ye should.

Acts 27:9,10 Now when much time was spent, and when sailing was now dangerous, …

Genesis 42:22 And Reuben answered them, saying, Spoke I not to you, saying, Do …

not.

Acts 27:13 And when the south wind blew softly, supposing that they had obtained …

Links
Acts 27:21Acts 27:21 NIVActs 27:21 NLTActs 27:21 ESVActs 27:21 NASBActs 27:21 KJVActs 27:21 Bible AppsActs 27:21 Biblia ParalelaActs 27:21 Chinese BibleActs 27:21 French BibleActs 27:21 German BibleBible Hub
Acts 27:20
Top of Page
Top of Page