ירמיה 6
Hebrew Bible OT and NT

1העזו בני בנימן מקרב ירושלם ובתקוע תקעו שופר ועל בית הכרם שאו משאת כי רעה נשקפה מצפון ושבר גדול׃

2הנוה והמענגה דמיתי בת ציון׃

3אליה יבאו רעים ועדריהם תקעו עליה אהלים סביב רעו איש את ידו׃

4קדשו עליה מלחמה קומו ונעלה בצהרים אוי לנו כי פנה היום כי ינטו צללי ערב׃

5קומו ונעלה בלילה ונשחיתה ארמנותיה׃

6כי כה אמר יהוה צבאות כרתו עצה ושפכו על ירושלם סללה היא העיר הפקד כלה עשק בקרבה׃

7כהקיר בור מימיה כן הקרה רעתה חמס ושד ישמע בה על פני תמיד חלי ומכה׃

8הוסרי ירושלם פן תקע נפשי ממך פן אשימך שממה ארץ לוא נושבה׃

9כה אמר יהוה צבאות עולל יעוללו כגפן שארית ישראל השב ידך כבוצר על סלסלות׃

10על מי אדברה ואעידה וישמעו הנה ערלה אזנם ולא יוכלו להקשיב הנה דבר יהוה היה להם לחרפה לא יחפצו בו׃

11ואת חמת יהוה מלאתי נלאיתי הכיל שפך על עולל בחוץ ועל סוד בחורים יחדו כי גם איש עם אשה ילכדו זקן עם מלא ימים׃

12ונסבו בתיהם לאחרים שדות ונשים יחדו כי אטה את ידי על ישבי הארץ נאם יהוה׃

13כי מקטנם ועד גדולם כלו בוצע בצע ומנביא ועד כהן כלו עשה שקר׃

14וירפאו את שבר עמי על נקלה לאמר שלום שלום ואין שלום׃

15הבישו כי תועבה עשו גם בוש לא יבושו גם הכלים לא ידעו לכן יפלו בנפלים בעת פקדתים יכשלו אמר יהוה׃

16כה אמר יהוה עמדו על דרכים וראו ושאלו לנתבות עולם אי זה דרך הטוב ולכו בה ומצאו מרגוע לנפשכם ויאמרו לא נלך׃

17והקמתי עליכם צפים הקשיבו לקול שופר ויאמרו לא נקשיב׃

18לכן שמעו הגוים ודעי עדה את אשר בם׃

19שמעי הארץ הנה אנכי מביא רעה אל העם הזה פרי מחשבותם כי על דברי לא הקשיבו ותורתי וימאסו בה׃

20למה זה לי לבונה משבא תבוא וקנה הטוב מארץ מרחק עלותיכם לא לרצון וזבחיכם לא ערבו לי׃

21לכן כה אמר יהוה הנני נתן אל העם הזה מכשלים וכשלו בם אבות ובנים יחדו שכן ורעו יאבדו׃

22כה אמר יהוה הנה עם בא מארץ צפון וגוי גדול יעור מירכתי ארץ׃

23קשת וכידון יחזיקו אכזרי הוא ולא ירחמו קולם כים יהמה ועל סוסים ירכבו ערוך כאיש למלחמה עליך בת ציון׃

24שמענו את שמעו רפו ידינו צרה החזיקתנו חיל כיולדה׃

25אל תצאי השדה ובדרך אל תלכי כי חרב לאיב מגור מסביב׃

26בת עמי חגרי שק והתפלשי באפר אבל יחיד עשי לך מספד תמרורים כי פתאם יבא השדד עלינו׃

27בחון נתתיך בעמי מבצר ותדע ובחנת את דרכם׃

28כלם סרי סוררים הלכי רכיל נחשת וברזל כלם משחיתים המה׃

29נחר מפח מאשתם עפרת לשוא צרף צרוף ורעים לא נתקו׃

30כסף נמאס קראו להם כי מאס יהוה בהם׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Jeremiah 5
Top of Page
Top of Page