ישעה 10
Hebrew Bible OT and NT

1הוי החקקים חקקי און ומכתבים עמל כתבו׃

2להטות מדין דלים ולגזל משפט עניי עמי להיות אלמנות שללם ואת יתומים יבזו׃

3ומה תעשו ליום פקדה ולשואה ממרחק תבוא על מי תנוסו לעזרה ואנה תעזבו כבודכם׃

4בלתי כרע תחת אסיר ותחת הרוגים יפלו בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה׃

5הוי אשור שבט אפי ומטה הוא בידם זעמי׃

6בגוי חנף אשלחנו ועל עם עברתי אצונו לשלל שלל ולבז בז ולשימו מרמס כחמר חוצות׃

7והוא לא כן ידמה ולבבו לא כן יחשב כי להשמיד בלבבו ולהכרית גוים לא מעט׃

8כי יאמר הלא שרי יחדו מלכים׃

9הלא ככרכמיש כלנו אם לא כארפד חמת אם לא כדמשק שמרון׃

10כאשר מצאה ידי לממלכת האליל ופסיליהם מירושלם ומשמרון׃

11הלא כאשר עשיתי לשמרון ולאליליה כן אעשה לירושלם ולעצביה׃

12והיה כי יבצע אדני את כל מעשהו בהר ציון ובירושלם אפקד על פרי גדל לבב מלך אשור ועל תפארת רום עיניו׃

13כי אמר בכח ידי עשיתי ובחכמתי כי נבנותי ואסיר גבולת עמים ועתידתיהם שושתי ואוריד כאביר יושבים׃

14ותמצא כקן ידי לחיל העמים וכאסף ביצים עזבות כל הארץ אני אספתי ולא היה נדד כנף ופצה פה ומצפצף׃

15היתפאר הגרזן על החצב בו אם יתגדל המשור על מניפו כהניף שבט את מרימיו כהרים מטה לא עץ׃

16לכן ישלח האדון יהוה צבאות במשמניו רזון ותחת כבדו יקד יקד כיקוד אש׃

17והיה אור ישראל לאש וקדושו ללהבה ובערה ואכלה שיתו ושמירו ביום אחד׃

18וכבוד יערו וכרמלו מנפש ועד בשר יכלה והיה כמסס נסס׃

19ושאר עץ יערו מספר יהיו ונער יכתבם׃

20והיה ביום ההוא לא יוסיף עוד שאר ישראל ופליטת בית יעקב להשען על מכהו ונשען על יהוה קדוש ישראל באמת׃

21שאר ישוב שאר יעקב אל אל גבור׃

22כי אם יהיה עמך ישראל כחול הים שאר ישוב בו כליון חרוץ שוטף צדקה׃

23כי כלה ונחרצה אדני יהוה צבאות עשה בקרב כל הארץ׃

24לכן כה אמר אדני יהוה צבאות אל תירא עמי ישב ציון מאשור בשבט יככה ומטהו ישא עליך בדרך מצרים׃ 25כי עוד מעט מזער וכלה זעם ואפי על תבליתם׃ 26ועורר עליו יהוה צבאות שוט כמכת מדין בצור עורב ומטהו על הים ונשאו בדרך מצרים׃ 27והיה ביום ההוא יסור סבלו מעל שכמך ועלו מעל צוארך וחבל על מפני שמן׃

28בא על עית עבר במגרון למכמש יפקיד כליו׃

29עברו מעברה גבע מלון לנו חרדה הרמה גבעת שאול נסה׃

30צהלי קולך בת גלים הקשיבי לישה עניה ענתות׃

31נדדה מדמנה ישבי הגבים העיזו׃

32עוד היום בנב לעמד ינפף ידו הר בית ציון גבעת ירושלם׃

33הנה האדון יהוה צבאות מסעף פארה במערצה ורמי הקומה גדועים והגבהים ישפלו׃

34ונקף סבכי היער בברזל והלבנון באדיר יפול׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Isaiah 9
Top of Page
Top of Page