PSALMIT 106
Finnish Bible
1Halleluja. Kiittäkäät Herraa! sillä hän on hyvä, ja hänen laupiutensa pysyy ijankaikkisesti.

2Kuka taitaa puhua ulos Herran suurta voimaa, ja ylistää kaikkia hänen kiitettäviä tekojansa?

3Autuaat ovat, jotka käskyn pitävät ja aina vanhurskauden tekevät.

4Herra, muista minua armos perästä, jonkas kansalles luvannut olet: opi minua sinun autuudellas,

5Että minä näkisin valittujes menestyksen, ja iloitsisin kansas ilossa, ja kerskaisin perimises kanssa.

6Me teimme syntiä meidän isäimme kanssa: me teimme väärin, ja olemme olleet jumalattomat.

7Ei meidän isämme tahtoneet ymmärtää Egyptissä sinun ihmeitäs, eikä muistaneet sinun suurta laupiuttas, ja olivat meren tykönä tottelemattomat, Punaisen meren tykönä.

8Kuitenkin autti hän heitä nimensä tähden, niin että hän voimansa osoitti.

9Ja hän uhkasi Punaista merta, niin se kuivui; ja vei heitä syvyyden lävitse, niinkuin korvessa,

10Ja vapahti heitä niiden käsistä, joka heitä vihasivat, ja lunasti heitä vihollistensa käsistä.

11Ja vedet peittivät heidän vainollisensa, niin ettei yksikään eläväksi jäänyt.

12Silloin he uskoivat hänen sanansa, ja veisasivat hänen kiitoksensa.

13Mutta he unohtivat pian hänen työnsä, ja ei ottaneet hänen neuvoansa.

14He kiehuivat himosta korvessa, ja kiusasivat Jumalaa erämaassa.

15Mutta hän antoi heille heidän anomisensa, ja lähetti heille laihuuden heidän himonsa tähden.

16Ja he asettuivat Mosesta vastaan leirissä, Aaronia Herran pyhää vastaan.

17Maa aukeni ja nieli Datanin, ja peitti Abiramin joukon,

18Ja tuli syttyi heidän joukossansa, ja liekki poltti jumalattomat.

19He tekivät vasikan Horebissa, ja kumarsivat valettua kuvaa.

20Ja he muuttelivat kunniansa härjän muotoon, joka heiniä syö.

21He unohtivat Jumalan, vapahtajansa, joka oli niin suuria töitä tehnyt Egyptissä,

22Ihmeitä Hamin maalla, ja peljättäviä töitä Punaisen meren tykönä.

23Ja hän sanoi heitä hukuttavansa, ellei Moses hänen valittunsa olisi seisonut siinä välissä, ja palauttanut hänen vihaansa, ettei hän ratki heitä kadottanut.

24Ja he katsoivat sen ihanan maan ylön, eikä uskoneet hänen sanaansa,

25Ja napisivat majoissansa, eikä olleet kuuliaiset Herran äänelle.

26Ja hän nosti kätensä heitä vastaan, maahan lyödäksensä heitä korvessa,

27Ja heittääksensä heidän siemenensä pakanain sekaan, ja hajoittaaksensa heitä maakuntiin.

28Ja he ryhtyivät BaalPeoriin, ja söivät kuolleiden (epäjumalain) uhreista,

29Ja vihoittivat hänen töillänsä; niin tuli myös rangaistus heidän sekaansa.

30Niin Pinehas astui edes, ja lepytti asian, ja rangaistus lakkasi.

31Ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi, suvusta sukuun ijankaikkisesti.

32Ja vihoittivat hänen riitaveden tykönä ja tapahtui Mosekselle pahoin heidän tähtensä;

33Sillä he saattivat hänen sydämensä murheelliseksi, niin että hän sanoissansa eksyi.

34Ei he hukuttaneet pakanoita, niinkuin Herra heille käskenyt oli,

35Vaan sekaantuivat pakanain sekaan, ja oppivat heidän töitänsä,

36Ja palvelivat heidän epäjumaliansa; ja ne tulivat heille paulaksi.

37Ja he uhrasivat poikansa ja tyttärensä perkeleille,

38Ja vuodattivat viattoman veren, poikainsa ja tyttäriensä veren, jotka he uhrasivat Kanaanealaisten epäjumalille, niin että maa veren vioilla turmeltiin,

39Ja saastuttivat itsensä omissa töissänsä, ja tekivät huorin teoissansa.

40Niin julmistui Herran viha kansansa päälle, ja hän kauhistui perimistänsä,

41Ja hylkäsi ne pakanain käsiin, että ne vallitsivat heitä, jotka heitä vihasivat.

42Ja heidän vihollisensa ahdistivat heitä, ja he painettiin heidän kätensä alle.

43Hän monesti heitä pelasti; mutta he vihoittivat hänen neuvoillansa, ja he painettiin alas pahain tekoinsa tähden.

44Ja hän näki heidän tuskansa, kuin hän heidän valituksensa kuuli,

45Ja muisti liittonsa, jonka hän heidän kanssansa tehnyt oli, ja katui sitä suuresta laupiudestansa,

46Ja antoi heidän löytää armon kaikkein edessä, jotka heitä vanginneet olivat.

47Auta meitä, Herra meidän Jumalamme, ja kokoa meitä pakanoista, että kiittäisimme sinun pyhää nimeäs, ja kehuisimme sinun kiitostas.

48Kiitetty olkoon Herra Israelin Jumala, ijankaikkisuudesta niin ijankaikkisuuteen: ja sanokaan kaikki kansa: Amen, Halleluja!Biblia, Se on: Koko Pyhä Raamattu, Suomeksi. Vuoden 1776 kirkkoraamattu. Finnish Bible published in 1776.

Bible Hub

Psalm 105
Top of Page
Top of Page