Luke 1
Estonian: Genesis and NT

1Et juba mitmed on v 2n 3siis olen minagi arvanud heaks algusest peale k 4et sa

5Heroodese, Judea kuninga ajal oli preester, nimega Sakarias, Abija järjekorrast, ja temal oli naine Aaroni tütardest, ja selle nimi oli Eliisabet. 6Nad olid m 7Ja neil ei olnud last, sest Eliisabet oli sigimatu ja nad m

8Aga sündis, kui ta oma teenistuse järjekorras oli preestritalitusi toimetamas Jumala ees, 9et preestriameti kombe järele langes liisk temale minna suitsutama, ja ta läks Issanda templisse. 10Ja k 11Seal ilmus temale Issanda Ingel, seistes suitsutusaltari paremal pool. 12Teda nähes Sakarias ehmus ja hirm valdas teda. 13Aga Ingel ütles talle: „Ära karda, Sakarias, sest su palvet on kuuldud ja su naine Eliisabet toob sulle ilmale poja, ja sa paned temale nimeks Johannes. 14Ja temast on sul r 15Sest ta peab suur olema Issanda ees; ja viina ega vägijooki ei joo ta mitte, ja ta täitub Püha Vaimuga juba oma ema ihus; 16ja ta pöörab palju Iisraeli lapsi Issanda, nende Jumala poole; 17ja ta käib Tema eel Eeiija vaimus ja väes, et käänata isade südamed laste poole ja s

18Ja Sakarias ütles Inglile: „Millest ma seda v 19Ingel vastas ning ütles temale: „Mina olen Gabriel, kes seisab Jumala ees, ja ma olen läkitatud rääkima sinuga ja kuulutama sulle seda r 20Ja vaata, sa jääd keeletumaks ega saa rääkida päevani, mii see sünnib, sellepärast et sa ei ole uskunud mu s

21Ja rahvas oli ootamas Sakariast ja pani imeks, et ta nii kaua viibis templis. 22Aga väljudes ta ei saanud nendega rääkida. Siis nad said aru, et ta templis oli näinud nägemust. Ja tema andis neile käega märku ning jäi keeletumaks. 23Ja kui tema teenistuskorra päevad täis said, siis ta läks koju.

24Aga pärast neid päevi sai tema naine Eliisabet käima peale ja pidas ennast varjul viis kuud, üteldes: 25„N

26Aga kuuendas kuus läkitas Jumal Ingel Gabrieli Galilea linna, mille nimi on Naatsaret, 27Neitsi juure, Kes oli kihlatud Joosepi-nimelise mehega Taaveti soost. Ja neitsi nimi oli Maarja. 28Ja tulles sisse Tema juure, ütles Ingel: „Tere, Sa armuleidnu, Issand olgu Sinuga!” 29Aga Tema ehmus väga sellest s 30Siis Ingel ütles temale: „Ära karda, Maarja, sest Sa oled leidnud armu Jumala juures! 31Ja vaata, Sa saad käima peale ning tood ilmale Poja ja paned Temale nimeks Jeesus. 32Tema saab suur olema ja Teda peab hüütama K 33ja Ta valitseb igavesti Jaakobi soo üle ning Tema Kuningriigil ei ole otsa!” 34Aga Maarja ütles Inglile: „Kuidas see v 35Ingel vastas ning ütles Temale: „Püha Vaim tuleb Su peale ja K 36Ja vaata, Su sugulane Eliisabet, temagi on pojaga käima peal oma vanas eas, ja see on kuues kuu temal, keda üteldi olevat sigimatu, 37sest Jumalal ei ole ükski asi v 38Aga Maarja ütles: „Vaata, siin on Issanda Ūmmardaja; Mulle sündigu su s

39Neil päevil asus Maarja teele ja läks rutuga mägestikku Juuda linna. 40Ja Ta tuli Sakariase kotta ja teretas Eliisabetti. 41Ja sündis, kui Eliisabet kuulis Maarja teretust, et laps hüppas tema ihus. Ja Eliisabet sai täis Püha Vaimu 42ja hüüdis suure häälega ning ütles: „ 43Kust see tuleb, et minu Issanda Ema on tulnud minu juure? 44Sest vaata, kui Su teretuse hääl kostis mu k 45Ja

46Siis Maarja ütles: „Mu hing ülistab väga Issandat

47ja Mu vaim r

48sest Ta on vaadanud oma Ūmmardaja alanduse peale! Vaata, nüüdsest peake kiidavad Mind

49sest Minule on teinud suuri asju Vägev, ja Tema nimi on püha,

50ja Tema halastus kestab p

51Ta on Oma käsivarrega teinud v

52Ta on t

53näljased on Ta täitnud heade andidega, aga rikkad tühjalt minema saatnud;

54Ta on vastu v

55n

56Ja Maarja jäi tema juure umbes kolm kuud ja läks siis tagasi koju.

57Aga Eliisabeti mahasaamise aeg tuli kätte, ja ta t 58Kui tema üleaedsed ja sugulased kuulsid, et Issand oli temale osutanud suurt halastust, olid nad r

59Ja nad tulid kaheksandal päeval lapsukest ümber l 60Aga tema ema kostis ning ütles: „Ei sugugi, vaid tema nimi peab olema Johannes!” 61Kuid nemad ütlesid temale: „Su suguv 62Ja viibates isale küsisid nad, kuidas tema tahaks teda nimetada. 63Tema n 64Aga sedamaid läks tema suu ning keel lahti, ja ta hakkas rääkima, kiites Jumalat. 65Ja kartus tuli k 66Ja k

67Ja Sakarias, tema isa, sai täis Püha Vaimu ja hakkas ennustama, üteldes:

68„Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, et Ta on tulnud katsuma Oma rahvast ja on saatnud Oma rahvale lunastuse

69ning on meile äratanud päästesarve Taaveti, Oma sulase kojast

70- n

71päästu meie vaenlasist ja k

72et osutada halastust meie esiisadele ja tuletada meele oma püha lepingut,

73seda vannet, mille Ta vandus meie isale Aabrahamile,

74et ta laseb meid päästetuina meie vaenlaste käest kartmatult

75Teda teenida pühaduses ja

76Ja sina, lapsuke, sind peab hüütama K

77et anda Tema rahvale pääste tunnetus nende pattude andeksandmises

78meie Jumala südamliku halastuse läbi, millega meid on tulnud katsuma päevat

79paistma meile, kes istume pimeduses ja surma varjus, ja juhtima meie jalgu rahuteele!”

80Aga lapsuke kasvas ja sai tugevaks vaimus. Ja ta oli k

Estonian: Genesis and NT

Bible Hub

Mark 16
Top of Page
Top of Page