Римляни 11
Bulgarian
1И тъй, казвам: Отхвърлил ли е Бог Своите люде? Да не бъде! Защото и аз съм израилтянин, от Авраамовото потомство, от Вениаминовото племе. 2Не е отхвърлил Бог людете Си, които е предузнал. Или не знаете що казва писанието за Илия? как вика към Бога против Израиля, [казвайки]: 3"Господи, избиха пророците Ти, разкопаха олтарите Ти, и аз останах сам; но и моя живот искат [да отнемат]". 4Но що му казва божественият отговор?- "Оставил съм Си седем хиляди мъже, които не са преклонили коляно пред Ваала". 5Така и в сегашно време има остатък, избран по благодат. 6Но, ако е по благодат, не е вече от дела, иначе благодатта не е вече благодат [[а ако е от делата, не е вече благодат, иначе делото не е вече дело]].

7Тогава какво? Онова, което Израил търсеше, това не получи, но избраните го получиха, а останалите се закоравиха даже до днес;

8както е писано: "Бог им даде дух на безчувствие, очи- да не виждат и уши- да не чуват".

9И Давид казва:- "Трапезата им нека стане за тях примка и уловка, Съблазън и въздаяние;

10Да се помрачат очите им, та да не виждат, И сгърби гърба им за винаги".

11Тогава казвам: Спънаха ли се, та да паднат? Да не бъде! Но чрез тяхното отклонение [дойде] спасението на езичниците, за да ги възбуди към ревнивост. 12А, ако тяхното отклонение значи богатство за света и тяхното отпадане- богатство за езичниците, колко повече тяхното пълно [възстановяване]! 13Защото на вас, [които бяхте] езичници, казвам, че, понеже съм апостол на езичниците, аз славя моята служба, 14дано по някакъв начин да възбудя към ревнивост [тия, които] са моя плът, и да спася някои от тях. 15Защото, ако тяхното отхвърляне [значи] примирение на света, какво [ще бъде] приемането [им], ако не оживяване от мъртвите? 16А ако първото [от тестото] е свето, то и [цялото] засяване е [свето]; и ако коренът е свет, то и клоните [са свети].

17Но, ако някои клони са били отрязани, и ти, бидейки дива маслина, си бил присаден между тях, и си станал съучастник с тях в тлъстия корен на маслината, 18не се хвали срещу клоните; но ако се хвалиш, [знай], че ти не държиш корена, а коренът тебе. 19Но ще речеш: Отрязаха се клони, за да се присадя аз. 20Добре, поради неверие те се отрязаха, а ти поради вяра стоиш. Не високоумствувай, но бой се. 21Защото, ако Бог не пощади естествените клони, нито тебе ще пощади. 22Виж, прочее, благостта и строгостта Божия: Строгост към падналите, а божествена благост към тебе, ако останеш в тая благост; иначе, и ти ще бъдеш отсечен. 23Така и те, ако не останат в неверие, ще се присадят; защото Бог може пак да ги присади. 24Понеже, ако ти си бил отсечен от маслина по естество дива, и, против естеството, си бил присаден на питомна маслина, то колко повече ония, които са естествени [клони], ще се присадят на своята маслина!

25Защото, братя, за да не се мислите за мъдри, искам да знаете тая тайна, че частично закоравяване сполетя Израиля, [само] докато влезе пълното [число] на езичниците.

26И така целият Израил ще се спаси, както е писано:- "Избавител ще дойде от Сион; Той ще отвърне нечестията от Якова;

27И ето завета от Мене към тях: Когато отнема греховете им".

28Колкото за благовестието, те са неприятели, [което е] за ваша [полза], а колкото за избора, те са възлюбени заради бащите. 29Защото даровете и призванието от Бога са неотменими. 30Защото както вие някога се непокорявахте на Бога, но сега чрез тяхното непокорство сте придобили милост, та чрез показаната към вас милост и те сега да придобият милост, 31също така и те сега се не покоряват 32Защото Бог затвори всички в непокорство, та към всички да покаже милост.

33О колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими Неговите съдби, и неизследими пътищата му! 34Защото, "Кой е познал ума на Господа, Или, кой Му е бил съветник?" 35или, "Кой от по-напред Му е дал [нещо], Та да му се отплати?" 36Защото всичко е от Него, чрез Него и за Него. Нему да бъде слава до векове. Амин.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Romans 10
Top of Page
Top of Page