Romans 11:31
New International Version
so they too have now become disobedient in order that they too may now receive mercy as a result of God's mercy to you.

New Living Translation
Now they are the rebels, and God's mercy has come to you so that they, too, will share in God's mercy.

English Standard Version
so they too have now been disobedient in order that by the mercy shown to you they also may now receive mercy.

Berean Study Bible
so they too have now disobeyed, in order that they too may now receive mercy through the mercy shown to you.

New American Standard Bible
so these also now have been disobedient, that because of the mercy shown to you they also may now be shown mercy.

King James Bible
Even so have these also now not believed, that through your mercy they also may obtain mercy.

Holman Christian Standard Bible
so they too have now disobeyed, resulting in mercy to you, so that they also now may receive mercy.

International Standard Version
so they, too, have now disobeyed. As a result, they may receive mercy because of the mercy shown to you.

NET Bible
so they too have now been disobedient in order that, by the mercy shown to you, they too may now receive mercy.

Aramaic Bible in Plain English
So also these have not obeyed, now mercy is upon you so that there shall be mercy upon them also.

GOD'S WORD® Translation
In the same way, the Jewish people have also disobeyed so that God may be merciful to them as he was to you.

Jubilee Bible 2000
likewise these also have not believed now that through the mercy shown unto you they also may obtain mercy.

King James 2000 Bible
Even so have these also now not believed, that through your mercy they also may obtain mercy.

American King James Version
Even so have these also now not believed, that through your mercy they also may obtain mercy.

American Standard Version
even so have these also now been disobedient, that by the mercy shown to you they also may now obtain mercy.

Douay-Rheims Bible
So these also now have not believed, for your mercy, that they also may obtain mercy.

Darby Bible Translation
so these also have now not believed in your mercy, in order that *they* also may be objects of mercy.

English Revised Version
even so have these also now been disobedient, that by the mercy shewn to you they also may now obtain mercy.

Webster's Bible Translation
Even so have these also now not believed, that through your mercy they also may obtain mercy.

Weymouth New Testament
so now they also have been disobedient at a time when you are receiving mercy; so that to them too there may now be mercy.

World English Bible
even so these also have now been disobedient, that by the mercy shown to you they may also obtain mercy.

Young's Literal Translation
so also these now did not believe, that in your kindness they also may find kindness;

Romeine 11:31 Afrikaans PWL
so het hulle ook nou ongehoorsaam geword om deur julle omgeedaad aan hulle ook God se omgeedaad te kan ontvang,

Romakëve 11:31 Albanian
kështu edhe këta tani u bënë të padëgjueshëm, që, me anë të mëshirës që u tregua për ju, të fitojnë edhe ata mëshirë.

ﺭﻭﻣﻴﺔ 11:31 Arabic: Smith & Van Dyke
هكذا هؤلاء ايضا الآن لم يطيعوا لكي يرحموا هم ايضا برحمتكم.

ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ 11:31 Armenian (Western): NT
նոյնպէս անոնք ալ հիմա չհնազանդեցան, որպէսզի անոնք ալ ողորմութիւն գտնեն ձեր գտած ողորմութեամբ՝՝:

Romanoetara. 11:31 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Hala hauc-ere orain eztuté obeditu vkan, çuey eguin çaiçuen misericordiaz hauc-ere misericordia ardiets deçatençát.

D Roemer 11:31 Bavarian
Grad yso geet s mit de Judn: Weil si dyr Herrgot über enk dyrbarmt haat, seind sö ietz ungfölgig wordn. Dös gschieght aber, däß aau sö ietz Barmung finddn künnend.

Римляни 11:31 Bulgarian
също така и те сега се не покоряват

中文標準譯本 (CSB Traditional)
照樣,他們如今也不肯信從,為要藉著你們所蒙的憐憫,讓他們現在也可以蒙憐憫,

中文标准译本 (CSB Simplified)
照样,他们如今也不肯信从,为要藉着你们所蒙的怜悯,让他们现在也可以蒙怜悯,

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
這樣,他們也是不順服,叫他們因著施給你們的憐恤,現在也就蒙憐恤。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
这样,他们也是不顺服,叫他们因着施给你们的怜恤,现在也就蒙怜恤。

羅 馬 書 11:31 Chinese Bible: Union (Traditional)
這 樣 , 他 們 也 是 不 順 服 , 叫 他 們 因 著 施 給 你 們 的 憐 恤 , 現 在 也 就 蒙 憐 恤 。

羅 馬 書 11:31 Chinese Bible: Union (Simplified)
这 样 , 他 们 也 是 不 顺 服 , 叫 他 们 因 着 施 给 你 们 的 怜 恤 , 现 在 也 就 蒙 怜 恤 。

Poslanica Rimljanima 11:31 Croatian Bible
tako i oni sada po milosrđu vama iskazanu postadoše neposlušni da i oni sada zadobiju milosrđe.

Římanům 11:31 Czech BKR
Tak i oni nyní neuposlechli, aby pro učiněné vám milosrdenství i oni také milosrdenství dosáhli.

Romerne 11:31 Danish
saaledes bleve ogsaa disse nu ulydige, for at ogsaa de maatte faa Barmhjertighed ved den Barmhjertighed, som er bleven eder til Del.

Romeinen 11:31 Dutch Staten Vertaling
Alzo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen.

Nestle Greek New Testament 1904
οὕτως καὶ οὗτοι νῦν ἠπείθησαν τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει ἵνα καὶ αὐτοὶ νῦν ἐλεηθῶσιν.

Westcott and Hort 1881
οὕτως καὶ οὗτοι νῦν ἠπείθησαν τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει ἵνα καὶ αὐτοὶ νῦν ἐλεηθῶσιν·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
οὕτως καὶ οὗτοι νῦν ἠπείθησαν τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει ἵνα καὶ αὐτοὶ νῦν ἐλεηθῶσιν·

RP Byzantine Majority Text 2005
οὕτως καὶ οὗτοι νῦν ἠπείθησαν, τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐλεηθῶσιν·

Greek Orthodox Church 1904
οὕτω καὶ οὗτοι νῦν ἠπείθησαν, τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐλεηθῶσι·

Tischendorf 8th Edition
οὕτως καὶ οὗτοι νῦν ἠπείθησαν τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει ἵνα καὶ αὐτοὶ νῦν ἐλεηθῶσιν·

Scrivener's Textus Receptus 1894
οὕτω καὶ οὗτοι νῦν ἠπείθησαν, τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐλεηθῶσι·

Stephanus Textus Receptus 1550
οὕτως καὶ οὗτοι νῦν ἠπείθησαν τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐλεηθῶσιν·

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ουτως και ουτοι νυν ηπειθησαν τω υμετερω ελεει ινα και αυτοι νυν ελεηθωσιν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ουτως και ουτοι νυν ηπειθησαν τω υμετερω ελεει ινα και αυτοι νυν ελεηθωσιν

Stephanus Textus Receptus 1550
ουτως και ουτοι νυν ηπειθησαν τω υμετερω ελεει ινα και αυτοι ελεηθωσιν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ουτω και ουτοι νυν ηπειθησαν, τω υμετερω ελεει ινα και αυτοι ελεηθωσι·

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ουτως και ουτοι νυν ηπειθησαν τω υμετερω ελεει ινα και αυτοι ελεηθωσιν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ουτως και ουτοι νυν ηπειθησαν τω υμετερω ελεει ινα και αυτοι {VAR1: νυν } {VAR2: [νυν] } ελεηθωσιν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
houtōs kai houtoi nyn ēpeithēsan tō hymeterō eleei hina kai autoi nyn eleēthōsin.

houtos kai houtoi nyn epeithesan to hymetero eleei hina kai autoi nyn eleethosin.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
houtōs kai houtoi nyn ēpeithēsan tō hymeterō eleei hina kai autoi nyn eleēthōsin;

houtos kai houtoi nyn epeithesan to hymetero eleei hina kai autoi nyn eleethosin;

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:31 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
outōs kai outoi nun ēpeithēsan tō umeterō eleei ina kai autoi nun eleēthōsin

outOs kai outoi nun EpeithEsan tO umeterO eleei ina kai autoi nun eleEthOsin

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:31 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
outōs kai outoi nun ēpeithēsan tō umeterō eleei ina kai autoi eleēthōsin

outOs kai outoi nun EpeithEsan tO umeterO eleei ina kai autoi eleEthOsin

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:31 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
outōs kai outoi nun ēpeithēsan tō umeterō eleei ina kai autoi eleēthōsin

outOs kai outoi nun EpeithEsan tO umeterO eleei ina kai autoi eleEthOsin

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:31 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
outōs kai outoi nun ēpeithēsan tō umeterō eleei ina kai autoi eleēthōsin

outOs kai outoi nun EpeithEsan tO umeterO eleei ina kai autoi eleEthOsin

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:31 Westcott/Hort - Transliterated
outōs kai outoi nun ēpeithēsan tō umeterō eleei ina kai autoi nun eleēthōsin

outOs kai outoi nun EpeithEsan tO umeterO eleei ina kai autoi nun eleEthOsin

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:31 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
outōs kai outoi nun ēpeithēsan tō umeterō eleei ina kai autoi {WH: nun } {UBS4: [nun] } eleēthōsin

outOs kai outoi nun EpeithEsan tO umeterO eleei ina kai autoi {WH: nun} {UBS4: [nun]} eleEthOsin

Rómaiakhoz 11:31 Hungarian: Karoli
Azonképen õk is most engedetlenkedtek, hogy a ti irgalmasságba jutásotok folytán õk is irgalmasságot nyerjenek;

Al la romanoj 11:31 Esperanto
tiel same ankaux cxi tiuj jam malobeis, por ke, per la kompato montrita al vi, ili ankaux nun ricevu kompaton.

Kirje roomalaisille 11:31 Finnish: Bible (1776)
Niin ei he ole myös nyt uskoneet sitä laupiutta, joka teille on tapahtunut, että heillekin laupius tapahtuis.

Romains 11:31 French: Darby
de meme ceux-ci aussi ont ete maintenant desobeissants à votre misericorde, afin qu'eux aussi deviennent des objets de misericorde.

Romains 11:31 French: Louis Segond (1910)
de même ils ont maintenant désobéi, afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde.

Romains 11:31 French: Martin (1744)
Ceux-ci tout de même sont maintenant devenus rebelles, afin qu'ils obtiennent aussi miséricorde par la miséricorde qui vous a été faite.

Roemer 11:31 German: Modernized
also auch jene haben jetzt nicht wollen glauben an die Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, auf daß sie auch Barmherzigkeit überkommen.

Roemer 11:31 German: Luther (1912)
also haben auch jene jetzt nicht wollen glauben an die Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, auf daß sie auch Barmherzigkeit überkommen.

Roemer 11:31 German: Textbibel (1899)
so sind auch sie jetzt ungehorsam geworden, damit sie durch das Erbarmen, das ihr gefunden habt, nun auch ihrerseits zum Erbarmen gelangen.

Romani 11:31 Italian: Riveduta Bible (1927)
così anch’essi sono stati ora disubbidienti, onde, per la misericordia a voi usata, ottengano essi pure misericordia.

Romani 11:31 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
così ancora costoro al presente sono stati disubbidienti; acciocchè, per la misericordia che vi è stata fatta, essi ancora ottengano misericordia.

ROMA 11:31 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
maka demikian juga orang itu pun sekarang telah durhaka, supaya oleh sebab rahmat yang ditunjukkan kepadamu itu, maka mereka itu pun sekarang beroleh rahmat juga.

Romans 11:31 Kabyle: NT
akken daɣen ara sen-d tețțunefk ula i nutni i t-iɛuṣan tura, ṛṛeḥma i wen-d-ițțunefken i kunwi.

로마서 11:31 Korean
이와 같이 이 사람들이 순종치 아니하니 이는 너희에게 베푸시는 긍휼로 이제 저희도 긍휼을 얻게 하려 하심이니라

Romanos 11:31 Latin: Vulgata Clementina
ita et isti nunc non crediderunt in vestram misericordiam : ut et ipsi misericordiam consequantur.

Romiešiem 11:31 Latvian New Testament
Tā arī viņi neticēja jūsu apžēlošanai, lai paši iegūtu apžēlošanu.

Laiðkas romieèiams 11:31 Lithuanian
taip ir jie dabar netiki, kad dėl jums suteikto pasigailėjimo ir jie susilauktų gailestingumo.

Romans 11:31 Maori
Waihoki kua kahore enei i whakapono inaianei, kia tohungia ai ano ratou i runga i te mahi tohu i whiwhi nei koutou.

Romerne 11:31 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
så har også disse nu vært ulydige, forat de også skal få miskunn ved den miskunn som er blitt eder til del;

Romanos 11:31 Spanish: La Biblia de las Américas
así también ahora éstos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia.

Romanos 11:31 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
así también ahora éstos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia.

Romanos 11:31 Spanish: Reina Valera Gómez
así también éstos ahora no han creído, para que por la misericordia de vosotros, ellos también alcancen misericordia.

Romanos 11:31 Spanish: Reina Valera 1909
Así también éstos ahora no ha creído, para que, por la misericordia para con vosotros, ellos también alcancen misericordia.

Romanos 11:31 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
así también éstos ahora no han creído, para que, por la misericordia para con vosotros, ellos también alcancen misericordia.

Romanos 11:31 Bíblia King James Atualizada Português
assim também estes, agora, tornaram-se desobedientes, para também alcançarem misericórdia em virtude da misericórdia a vós demonstrada.

Romanos 11:31 Portugese Bible
assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada.   

Romani 11:31 Romanian: Cornilescu
tot aşa, ei acum n'au ascultat, pentruca, prin îndurarea arătată vouă, să capete şi ei îndurare.

К Римлянам 11:31 Russian: Synodal Translation (1876)
так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы.

К Римлянам 11:31 Russian koi8r
так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы.

Romans 11:31 Shuar New Testament
N·nisan nii yamaikia Y·san umirainiatsui. Tura atumin waitnentrampramarum N·nisan nincha waitnentrattawai.

Romabrevet 11:31 Swedish (1917)
så hava nu ock dessa varit ohörsamma, för att de, genom den barmhärtighet som har vederfarits eder, också själva skola få barmhärtighet.

Warumi 11:31 Swahili NT
Hali kadhalika, kutokana na huruma mliyojaliwa ninyi, Wayahudi wanamwasi Mungu sasa ili nao pia wapokee sasa huruma ya Mungu.

Mga Taga-Roma 11:31 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Gayon din naman ang mga ito ay naging mga masuwayin ngayon, upang sa pamamagitan ng habag na ipinagkaloob sa inyo, sila nama'y magkamit ngayon ng habag.

Širawt ta iktab Bulǝs i Kǝl-Ǝrrum 11:31 Tawallamat Tamajaq NT
Zund ǝmmǝk en daɣ as, dad zamas tǝmazrǝyt-nasan ta n ǝmǝrǝdda teway-du as tǝgrawam ǝhǝnǝtta, arat wǝdi iga fǝl a dasan-ihǝnǝttǝt Mǝššina ǝntanay da [ǝmǝrǝdda].

โรม 11:31 Thai: from KJV
บัดนี้เขาเหล่านั้นก็มิได้เชื่อ เพื่อว่าเขาจะได้รับพระกรุณาโดยพระกรุณาที่ได้ประทานแก่ท่านทั้งหลายฉันนั้น

Romalılar 11:31 Turkish
Bunun gibi, İsrailliler de, sizin kavuştuğunuz merhametle merhamete erişmek için şimdi söz dinlemez oldular.

Римляни 11:31 Ukrainian: NT
так і сї тепер противились, щоб через ваше помилуванне і їх помилувано.

Romans 11:31 Uma New Testament
Wae wo'o-ra to Yahudi. Tempo toi mesapuaka-ra, bona ahi' Alata'ala rata hi koi'. Aga hira' wo'o-rawo mpai' mporata ahi' Alata'ala, hibalia hewa koi'.

Roâ-ma 11:31 Vietnamese (1934)
thì cũng một thể ấy, bây giờ họ đã nghịch, hầu cho cũng được thương xót bởi sự thương xót đã tỏ ra với anh em.

Romans 11:30
Top of Page
Top of Page