Псалми 50
Bulgarian
1(По слав. 49). Асафов псалом. Господ Бог Иеова е говорил и призовал земята От изгряването на слънцето до захождането му.

2От Сион, съвършенството на красотата, Бог е възсиял.

3Нашият Бог ще дойде и няма да мълчи; Ще има пред Него огън поглъщаш, И около Него силна буря.

4Ще призове небесата отгоре, И земята, за да съди людете Си, [казвайки]:

5Съберете Ми Моите светии, Които направиха с Мене завет с жертви.

6И небесата ще известят правдата Му, Защото сам Бог е съдия. (Села)

7Слушайте, люде Мои, и ще говоря,- Израилю, и ще заявя пред тебе: Бог, твоят Бог съм Аз.

8Не ща да те изоблича поради жертвите ти, Нито поради твоите всеизгаряния, [които] са винаги пред Мене,

9Не ща да приема юнец от къщата ти, Нито козли от стадата ти;

10Защото Мои са всичките горски зверове, И добитъкът, който е по хиляди хълмове.

11Познавам всичките планински птици, И полските зверове са в ума Ми.

12Ако огладнеех, не щях да кажа на тебе; Защото Моя е вселената и всичко що има в нея.

13Ще ям ли Аз месо от юнци? Ще пия ли кръв от козли?

14Принеси Богу жертва на хваление, И изпълни на Всевишния обреците си;

15И призови Ме в ден на напаст; И Аз ще те избавя; и ти ще Ме прославиш.

16Но на нечестивия казва Бог: Що правиш ти та разгласяваш Моите повеления, И разказваш завета Ми с устата си,

17Тъй като [сам] ти мразиш поука, И хвърляш зад себе си Моите думи?

18Ако видиш крадец, тичаш с него, И с прелюбодейците участвуваш.

19Предаваш устата си на зло. И езикът ти устройва коварство.

20Като седиш, говориш против брата си; Разсяваш клетвата против сина на майка си.

21Понеже си сторил това, и Аз премълчах, Ти си помислил, че съм съвсем подобен на тебе; [Но] Аз ще те изоблича, и ще изредя [всичко това] пред очите ти.

22Разсъдете, прочее, за това, вие, които забравяте Бога, Да не би да [ви] разкъсам, без да се намери кой да ви избави.

23Който принася жертва на хвала, той Ме прославя; И на онзи, който оправя пътя си, ще покажа Божието спасение.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 49
Top of Page
Top of Page