Йоан 17
Bulgarian
1Това като изговори Исус, дигна очите си към небето, и рече: Отче настана часът; прослави Сина Си, за да Те прослави и Сина Ти, 2според както си Му дал власт над всяка твар да даде вечен живот на всички, които си Му дал. 3А това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исуса Христа, Когото си изпратил. 4Аз те прославих на земята, като свърших делото, което Ти Ми даде да върша. 5И сега прослави Ме, Отче, у Себе Си със славата, която имах у Тебе преди създанието на света.

6Изявих името Ти на човеците, които Ми даде от света. Те бяха Твои, и Ти ги даде на Мене, и те опазиха Твоето слово. 7Сега знаят, че всичко, което си Ми дал е от Тебе; 8защото думите, които Ми даде Ти, Аз ги предадох на тях, и те ги приеха; и наистина знаят че, от Тебе излязох, и вярват, че Ти си Ме пратил. 9Аз за тях се моля; не се моля за света, а за тия, които си Ми дал, защото са Твои. 10И всичко Мое е Твое, и Твоето Мое, и Аз се прославям в тях. 11Не съм вече на света, а тия са на света, и Аз ида при Тебе, Отче свети, опази в името Си тия, които си Ми дал, за да бъдат едно, както сме и Ние. 12До като бях с тях, Аз пазех в Твоето име тия, които Ми даде; опазих ги, и нито един от тях не погина, освен сина на погибелта, за да се изпълни писанието.

13А сега ида при Тебе; но [догдето съм още] на света казвам това, за да имат Моята радост пълна в себе си. 14Аз им предадох Твоето слово; и светът ги намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от него. 15Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия. 16Те не са от света както и Аз не съм от света. 17Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина. 18Както Ти прати Мене в света, така и Аз пратих тях в света; 19и заради тях Аз освещавам Себе Си, за да бъдат и те осветени чрез истината.

20И не само за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в Мене чрез тяхното учение, 21да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил.

22И славата, която Ти Ми даде, Аз я дадох на тях; за да бъдат едно, както и Ние сме едно; 23Аз в тях, и Ти в мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил, и си възлюбил тях както си възлюбил и Мене. 24Отче, желая гдето съм Аз, да бъдат с Мене и тия, които си Ми дал, за да гледат Моята слава, която си Ми дал; защото си Ме възлюбил преди създанието на света.

25Отче праведни, светът не Те е познал, но Аз Те познах; и тия познаха, че Ти си Ме пратил. 26И явих им Твоето име, и ще явя, та любовта, с която си Ме възлюбил, да бъде в тях, и Аз в тях.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

John 16
Top of Page
Top of Page