John 17:2
New International Version
For you granted him authority over all people that he might give eternal life to all those you have given him.

New Living Translation
For you have given him authority over everyone. He gives eternal life to each one you have given him.

English Standard Version
since you have given him authority over all flesh, to give eternal life to all whom you have given him.

New American Standard Bible
even as You gave Him authority over all flesh, that to all whom You have given Him, He may give eternal life.

King James Bible
As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him.

Holman Christian Standard Bible
for You gave Him authority over all flesh; so He may give eternal life to all You have given Him.

International Standard Version
For you have given him authority over all humanity so that he might give eternal life to all those you gave him.

NET Bible
just as you have given him authority over all humanity, so that he may give eternal life to everyone you have given him.

Aramaic Bible in Plain English
“Just as you have given him authority over all flesh, he will give eternal life to them, because you have given all things whatsoever unto him.”

GOD'S WORD® Translation
After all, you've given him authority over all humanity so that he can give eternal life to all those you gave to him.

Jubilee Bible 2000
as thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him.

King James 2000 Bible
As you have given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as you have given him.

American King James Version
As you have given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as you have given him.

American Standard Version
even as thou gavest him authority over all flesh, that to all whom thou hast given him, he should give eternal life.

Douay-Rheims Bible
As thou hast given him power over all flesh, that he may give eternal life to all whom thou hast given him.

Darby Bible Translation
as thou hast given him authority over all flesh, that [as to] all that thou hast given to him, he should give them life eternal.

English Revised Version
even as thou gavest him authority over all flesh, that whatsoever thou hast given him, to them he should give eternal life.

Webster's Bible Translation
As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him.

Weymouth New Testament
even as Thou hast given Him authority over all mankind, so that on all whom Thou hast given Him He may bestow the Life of the Ages.

World English Bible
even as you gave him authority over all flesh, he will give eternal life to all whom you have given him.

Young's Literal Translation
according as Thou didst give to him authority over all flesh, that -- all that Thou hast given to him -- he may give to them life age-during;

Johannes 17:2 Afrikaans PWL
soos U Hom outoriteit oor alle vlees gegee het sodat Hy aan alle vlees wat U Hom gegee het, die ewige lewe kan gee.

Gjoni 17:2 Albanian
sepse ti i ke dhënë pushtet mbi çdo mish, që t'u japë jetë të përjetshme të gjithë atyre që ti ia ke dhënë.

ﻳﻮﺣﻨﺎ 17:2 Arabic: Smith & Van Dyke
اذ اعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة ابدية لكل من اعطيته.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 17:2 Armenian (Western): NT
քանի իշխանութիւն տուիր իրեն ամէն մարմինի վրայ, որ տայ յաւիտենական կեանքը բոլոր անոնց՝ որ տուիր իրեն:

Euangelioa S. Ioannen araura.  17:2 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Nola eman baitraucac bothere haragui guciaren gainean, hari eman drauzquioán guciey, vicitze eternala eman diecençát.

Dyr Johanns 17:2 Bavarian
Denn du haast iem d Vollmacht über d Menschheit göbn, auf däß yr dene alle, wost iem göbn haast, dös eebig Löbn schenkt.

Йоан 17:2 Bulgarian
според както си Му дал власт над всяка твар да даде вечен живот на всички, които си Му дал.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
正如你賜給他權柄管轄所有的人,好讓他把永恆的生命給與一切你所賜給他的人。

中文标准译本 (CSB Simplified)
正如你赐给他权柄管辖所有的人,好让他把永恒的生命给与一切你所赐给他的人。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
正如你曾賜給他權柄管理凡有血氣的,叫他將永生賜給你所賜給他的人。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
正如你曾赐给他权柄管理凡有血气的,叫他将永生赐给你所赐给他的人。

約 翰 福 音 17:2 Chinese Bible: Union (Traditional)
正 如 你 曾 賜 給 他 權 柄 管 理 凡 有 血 氣 的 , 叫 他 將 永 生 賜 給 你 所 賜 給 他 的 人 。

約 翰 福 音 17:2 Chinese Bible: Union (Simplified)
正 如 你 曾 赐 给 他 权 柄 管 理 凡 有 血 气 的 , 叫 他 将 永 生 赐 给 你 所 赐 给 他 的 人 。

Evanðelje po Ivanu 17:2 Croatian Bible
i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu dao.

Jan 17:2 Czech BKR
Jakož jsi dal jemu moc nad každým člověkem, aby těm všechněm, kteréž jsi dal jemu, on život věčný dal.

Johannes 17:2 Danish
ligesom du har givet ham Magt over alt Kød, for at han skal give alle dem, som du har givet ham, evigt Liv.

Johannes 17:2 Dutch Staten Vertaling
Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven geve.

Nestle Greek New Testament 1904
καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον.

Westcott and Hort 1881
καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσει αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσει / δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον.

RP Byzantine Majority Text 2005
καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ, δώσει αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον.

Greek Orthodox Church 1904
καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον.

Tischendorf 8th Edition
καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ, δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον

Stephanus Textus Receptus 1550
καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
καθως εδωκας αυτω εξουσιαν πασης σαρκος ινα παν ο δεδωκας αυτω δωσει αυτοις ζωην αιωνιον

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
καθως εδωκας αυτω εξουσιαν πασης σαρκος ινα παν ο δεδωκας αυτω δωση αυτοις ζωην αιωνιον

Stephanus Textus Receptus 1550
καθως εδωκας αυτω εξουσιαν πασης σαρκος ινα παν ο δεδωκας αυτω δωση αυτοις ζωην αιωνιον

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
καθως εδωκας αυτω εξουσιαν πασης σαρκος, ινα παν ο δεδωκας αυτω, δωση αυτοις ζωην αιωνιον

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
καθως εδωκας αυτω εξουσιαν πασης σαρκος ινα παν ο δεδωκας αυτω δωσει αυτοις ζωην αιωνιον

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
καθως εδωκας αυτω εξουσιαν πασης σαρκος ινα παν ο δεδωκας αυτω {VAR1: δωσει } {VAR2: δωση } αυτοις ζωην αιωνιον

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kathōs edōkas autō exousian pasēs sarkos, hina pan ho dedōkas autō dōsē autois zōēn aiōnion.

kathos edokas auto exousian pases sarkos, hina pan ho dedokas auto dose autois zoen aionion.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kathōs edōkas autō exousian pasēs sarkos, hina pan ho dedōkas autō dōsei autois zōēn aiōnion.

kathos edokas auto exousian pases sarkos, hina pan ho dedokas auto dosei autois zoen aionion.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:2 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kathōs edōkas autō exousian pasēs sarkos ina pan o dedōkas autō dōsē autois zōēn aiōnion

kathOs edOkas autO exousian pasEs sarkos ina pan o dedOkas autO dOsE autois zOEn aiOnion

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:2 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kathōs edōkas autō exousian pasēs sarkos ina pan o dedōkas autō dōsei autois zōēn aiōnion

kathOs edOkas autO exousian pasEs sarkos ina pan o dedOkas autO dOsei autois zOEn aiOnion

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:2 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kathōs edōkas autō exousian pasēs sarkos ina pan o dedōkas autō dōsē autois zōēn aiōnion

kathOs edOkas autO exousian pasEs sarkos ina pan o dedOkas autO dOsE autois zOEn aiOnion

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:2 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kathōs edōkas autō exousian pasēs sarkos ina pan o dedōkas autō dōsē autois zōēn aiōnion

kathOs edOkas autO exousian pasEs sarkos ina pan o dedOkas autO dOsE autois zOEn aiOnion

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:2 Westcott/Hort - Transliterated
kathōs edōkas autō exousian pasēs sarkos ina pan o dedōkas autō dōsei autois zōēn aiōnion

kathOs edOkas autO exousian pasEs sarkos ina pan o dedOkas autO dOsei autois zOEn aiOnion

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:2 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kathōs edōkas autō exousian pasēs sarkos ina pan o dedōkas autō {WH: dōsei } {UBS4: dōsē } autois zōēn aiōnion

kathOs edOkas autO exousian pasEs sarkos ina pan o dedOkas autO {WH: dOsei} {UBS4: dOsE} autois zOEn aiOnion

János 17:2 Hungarian: Karoli
A miként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, a mit néki adtál.

La evangelio laŭ Johano 17:2 Esperanto
kiel Vi donis al li auxtoritaton super cxiu karno, por ke li donu eternan vivon al cxiuj tiuj, kiujn Vi donis al li.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 17:2 Finnish: Bible (1776)
Niinkuin sinä annoit hänelle vallan kaiken lihan päälle, antaa ijankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä hänelle annoit.

Jean 17:2 French: Darby
comme tu lui as donne autorite sur toute chair, afin que, quant à tout ce que tu lui as donne, il leur donne la vie eternelle.

Jean 17:2 French: Louis Segond (1910)
selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.

Jean 17:2 French: Martin (1744)
Comme tu lui as donné pouvoir sur tous les hommes; afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.

Johannes 17:2 German: Modernized
gleichwie du ihm Macht hast gegeben über alles Fleisch, auf daß er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast.

Johannes 17:2 German: Luther (1912)
Gleichwie du ihm Macht hast gegeben über alles Fleisch, auf daß er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast.

Johannes 17:2 German: Textbibel (1899)
Wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er, was alles du ihm gegeben hast, denselben ewiges Leben gebe.

Giovanni 17:2 Italian: Riveduta Bible (1927)
poiché gli hai data potestà sopra ogni carne, onde egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dato.

Giovanni 17:2 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
secondo che tu gli hai data podestà sopra ogni carne, acciocchè egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dati.

YOHANES 17:2 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Seperti Engkau telah mengaruniakan kuasa kepada-Nya memerintah segala manusia, supaya Ia pula memberikan hidup yang kekal kepada masing-masing yang Engkau anugerahkan kepada-Nya.

John 17:2 Kabyle: NT
Tefkiḍ-as tazmert ɣef yemdanen n ddunit meṛṛa akken ad yefk tudert n dayem i wid akk i s-d-tefkiḍ.

요한복음 17:2 Korean
아버지께서 아들에게 주신 모든 자에게 영생을 주게 하시려고 만민을 다스리는 권세를 아들에게 주셨음이로소이다

Ioannes 17:2 Latin: Vulgata Clementina
sicut dedisti ei potestatem omnis carnis, ut omne, quod dedisti ei, det eis vitam æternam.

Sv. Jānis 17:2 Latvian New Testament
Tā kā Tu esi devis Viņam varu pār ikkatru miesu, lai visiem, ko Tu Viņam esi devis, dotu mūžīgo dzīvību.

Evangelija pagal Jonà 17:2 Lithuanian
nes Tu davei Jam valdžią kiekvienam kūnui, kad visiems, kuriuos esi Jam davęs, Jis teiktų amžinąjį gyvenimą.

John 17:2 Maori
Kua tukua mai nei hoki e koe ki a ia nga tikanga mo nga kikokiko katoa, kia hoatu e ia te ora tonu ki te hunga katoa kua homai nei e koe ki a ia.

Johannes 17:2 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
likesom du har gitt ham makt over alt kjød, forat han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham;

Juan 17:2 Spanish: La Biblia de las Américas
por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado.

Juan 17:2 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
por cuanto Le diste autoridad sobre todo ser humano, para que El dé vida eterna a todos los que Le has dado.

Juan 17:2 Spanish: Reina Valera Gómez
Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste.

Juan 17:2 Spanish: Reina Valera 1909
Como le has dado la potestad de toda carne, para que dé vida eterna á todos los que le diste.

Juan 17:2 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
como le has dado la potestad de toda carne, para que a todos los que le diste, les dé vida eterna.

João 17:2 Bíblia King James Atualizada Português
assim como lhe outorgaste autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste.

João 17:2 Portugese Bible
assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe tens dado.   

Ioan 17:2 Romanian: Cornilescu
după cum I-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viaţa vecinică tuturor acelora, pe cari I i-ai dat Tu.

От Иоанна 17:2 Russian: Synodal Translation (1876)
так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную.

От Иоанна 17:2 Russian koi8r
так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную.

John 17:2 Shuar New Testament
Ashφ shuara Akupniuri najataitme. Nujainkia Winia surusumna N· shuaran yamaram iwiaakman tuke amuukashtinian S·saitjai.

Johannes 17:2 Swedish (1917)
eftersom du har givit honom makt över allt kött, för att han skall giva evigt liv åt alla dem som du har givit åt honom.

Yohana 17:2 Swahili NT
Maana ulimpa Mwanao mamlaka juu ya watu wote ili awape uzima wa milele wote hao uliompa.

Juan 17:2 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kaniya.

ยอห์น 17:2 Thai: from KJV
ดังที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้พระบุตรมีอำนาจเหนือเนื้อหนังทั้งสิ้น เพื่อให้พระบุตรประทานชีวิตนิรันดร์แก่คนทั้งปวงที่พระองค์ทรงมอบแก่พระบุตรนั้น

Yuhanna 17:2 Turkish
Çünkü sen Ona bütün insanlık üzerinde yetki verdin. Öyle ki, Ona verdiklerinin hepsine sonsuz yaşam versin.

Йоан 17:2 Ukrainian: NT
Яко ж дав єси Йому власть над усяким тїлом, щоб усїм, що дав єси Йому, дав вічне життє.

John 17:2 Uma New Testament
Nuwai' -ama kuasa hi hawe'ea manusia', bona tauna to nuwai' -maka, kuwai' -ra katuwua' to lompe' duu' kahae-hae-na.

Giaêng 17:2 Vietnamese (1934)
và nhơn quyền phép Cha đã ban cho Con cai trị loài xác thịt, Con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho Con.

John 17:1
Top of Page
Top of Page