John 17:23
New International Version
I in them and you in me--so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me.

New Living Translation
I am in them and you are in me. May they experience such perfect unity that the world will know that you sent me and that you love them as much as you love me.

English Standard Version
I in them and you in me, that they may become perfectly one, so that the world may know that you sent me and loved them even as you loved me.

Berean Study Bible
I in them and You in Me—that they may be perfectly united, so that the world may know that You sent Me and have loved them just as You have loved Me.

New American Standard Bible
I in them and You in Me, that they may be perfected in unity, so that the world may know that You sent Me, and loved them, even as You have loved Me.

King James Bible
I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one; and that the world may know that thou hast sent me, and hast loved them, as thou hast loved me.

Holman Christian Standard Bible
I am in them and You are in Me. May they be made completely one, so the world may know You have sent Me and have loved them as You have loved Me.

International Standard Version
I am in them, and you are in me. May they be completely one, so that the world may know that you sent me and that you have loved them as you loved me.

NET Bible
I in them and you in me--that they may be completely one, so that the world will know that you sent me, and you have loved them just as you have loved me.

Aramaic Bible in Plain English
“I in them and you in me, so that they shall be perfected as one, and so that the world shall know that you have sent me, and that you have loved them just as you have also loved Me. “

GOD'S WORD® Translation
I am in them, and you are in me. So they are completely united. In this way the world knows that you have sent me and that you have loved them in the same way you have loved me.

Jubilee Bible 2000
I in them, and thou in me, that they may be perfect in one and that the world may know that thou hast sent me and hast loved them as thou hast loved me.

King James 2000 Bible
I in them, and you in me, that they may be made perfect in one; and that the world may know that you have sent me, and have loved them, as you have loved me.

American King James Version
I in them, and you in me, that they may be made perfect in one; and that the world may know that you have sent me, and have loved them, as you have loved me.

American Standard Version
I in them, and thou in me, that they may be perfected into one; that the world may know that thou didst send me, and lovedst them, even as thou lovedst me.

Douay-Rheims Bible
I in them, and thou in me; that they may be made perfect in one: and the world may know that thou hast sent me, and hast loved them, as thou hast also loved me.

Darby Bible Translation
I in them and thou in me, that they may be perfected into one [and] that the world may know that thou hast sent me, and [that] thou hast loved them as thou hast loved me.

English Revised Version
I in them, and thou in me, that they may be perfected into one; that the world may know that thou didst send me, and lovedst them, even as thou lovedst me.

Webster's Bible Translation
I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one; and that the world may know that thou hast sent me, and hast loved them as thou hast loved me.

Weymouth New Testament
I in them and Thou in me; that they may stand perfected in one; that the world may come to understand that Thou didst send me and hast loved them with the same love as that with which Thou hast loved me.

World English Bible
I in them, and you in me, that they may be perfected into one; that the world may know that you sent me, and loved them, even as you loved me.

Young's Literal Translation
I in them, and Thou in me, that they may be perfected into one, and that the world may know that Thou didst send me, and didst love them as Thou didst love me.

Johannes 17:23 Afrikaans PWL
Ek in hulle en U in My sodat hulle volledig een kan wees en sodat die wêreld kan weet dat U My gestuur het en hulle liefgehad het net soos U My liefgehad het.

Gjoni 17:23 Albanian
Unë jam në ta dhe ti në mua, që të jenë të përsosur në unitet dhe që bota të njohë që ti më ke dërguar dhe që i ke dashur, ashtu si më ke dashur mua.

ﻳﻮﺣﻨﺎ 17:23 Arabic: Smith & Van Dyke
انا فيهم وانت فيّ ليكونوا مكملين الى واحد وليعلم العالم انك ارسلتني واحببتهم كما احببتني

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 17:23 Armenian (Western): NT
(ես՝ անոնց մէջ, ու դուն՝ իմ մէջս.) որպէսզի իրենք կատարելապէս մէկ ըլլան, եւ աշխարհը գիտնայ թէ դո՛ւն ղրկեցիր զիս, ու սիրեցիր զանոնք՝ ինչպէս սիրեցիր զիս:

Euangelioa S. Ioannen araura.  17:23 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ni nauc hetan, eta hi nitan, perfecto diradençát bat berean, eta eçagut deçan munduac ecen hic ni igorri nauala, eta maite dituala hec ni maite vkan nauán beçala.

Dyr Johanns 17:23 Bavarian
i in ien und du in mir. Vollet ains sollnd s sein, dyrmit d Welt kennt, däßst mi du gschickt haast und de Meinign grad so liebhaast als wie mi.

Йоан 17:23 Bulgarian
Аз в тях, и Ти в мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил, и си възлюбил тях както си възлюбил и Мене.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
我在他們裡面,你在我裡面,願他們能完全合一,好讓世界知道是你差派了我,也知道你愛他們,就像愛我那樣。

中文标准译本 (CSB Simplified)
我在他们里面,你在我里面,愿他们能完全合一,好让世界知道是你差派了我,也知道你爱他们,就像爱我那样。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我在他們裡面,你在我裡面,使他們完完全全地合而為一,叫世人知道你差了我來,也知道你愛他們如同愛我一樣。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我在他们里面,你在我里面,使他们完完全全地合而为一,叫世人知道你差了我来,也知道你爱他们如同爱我一样。

約 翰 福 音 17:23 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 在 他 們 裡 面 , 你 在 我 裡 面 , 使 他 們 完 完 全 全 的 合 而 為 一 , 叫 世 人 知 道 你 差 了 我 來 , 也 知 道 你 愛 他 們 如 同 愛 我 一 樣 。

約 翰 福 音 17:23 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 在 他 们 里 面 , 你 在 我 里 面 , 使 他 们 完 完 全 全 的 合 而 为 一 , 叫 世 人 知 道 你 差 了 我 来 , 也 知 道 你 爱 他 们 如 同 爱 我 一 样 。

Evanðelje po Ivanu 17:23 Croatian Bible
ja u njima i ti u meni, da tako budu savršeno jedno da svijet upozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si mene ljubio.

Jan 17:23 Czech BKR
Já v nich, a ty ve mně, aby dokonáni byli v jedno, a aby poznal svět, že jsi ty mne poslal, a že jsi je miloval, jakožs i mne miloval.

Johannes 17:23 Danish
jeg i dem og du i mig, for at de maa være fuldkommede til eet, for at Verden maa erkende, at du har udsendt mig og har elsket dem, ligesom du har elsket mig.

Johannes 17:23 Dutch Staten Vertaling
Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

Nestle Greek New Testament 1904
ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσιν τετελειωμένοι εἰς ἕν, ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας.

Westcott and Hort 1881
ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσιν τετελειωμένοι εἰς ἕν, ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσιν τετελειωμένοι εἰς ἕν, ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐγὼ ἐν αὐτοῖς, καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσιν τετελειωμένοι εἰς ἕν, καὶ ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας, καὶ ἠγάπησας αὐτούς, καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας.

Greek Orthodox Church 1904
ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσιν τετελειωμένοι εἰς ἕν, καὶ ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας.

Tischendorf 8th Edition
ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσιν τετελειωμένοι εἰς ἕν, ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐγὼ ἐν αὐτοῖς, καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσι τετελειωμένοι εἰς ἕν, καὶ ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας, καὶ ἠγάπησας αὐτούς, καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί ἵνα ὦσιν τετελειωμένοι εἰς ἕν καὶ ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
εγω εν αυτοις και συ εν εμοι ινα ωσιν τετελειωμενοι εις εν ινα γινωσκη ο κοσμος οτι συ με απεστειλας και ηγαπησας αυτους καθως εμε ηγαπησας

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
εγω εν αυτοις και συ εν εμοι ινα ωσιν τετελειωμενοι εις εν ινα γινωσκη ο κοσμος οτι συ με απεστειλας και ηγαπησας αυτους καθως εμε ηγαπησας

Stephanus Textus Receptus 1550
εγω εν αυτοις και συ εν εμοι ινα ωσιν τετελειωμενοι εις εν και ινα γινωσκη ο κοσμος οτι συ με απεστειλας και ηγαπησας αυτους καθως εμε ηγαπησας

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
εγω εν αυτοις, και συ εν εμοι, ινα ωσι τετελειωμενοι εις εν, και ινα γινωσκη ο κοσμος οτι συ με απεστειλας, και ηγαπησας αυτους, καθως εμε ηγαπησας.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
εγω εν αυτοις και συ εν εμοι ινα ωσιν τετελειωμενοι εις εν και ινα γινωσκη ο κοσμος οτι συ με απεστειλας και ηγαπησας αυτους καθως εμε ηγαπησας

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
εγω εν αυτοις και συ εν εμοι ινα ωσιν τετελειωμενοι εις εν ινα γινωσκη ο κοσμος οτι συ με απεστειλας και ηγαπησας αυτους καθως εμε ηγαπησας

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
egō en autois kai sy en emoi, hina ōsin teteleiōmenoi eis hen, hina ginōskē ho kosmos hoti sy me apesteilas kai ēgapēsas autous kathōs eme ēgapēsas.

ego en autois kai sy en emoi, hina osin teteleiomenoi eis hen, hina ginoske ho kosmos hoti sy me apesteilas kai egapesas autous kathos eme egapesas.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
egō en autois kai sy en emoi, hina ōsin teteleiōmenoi eis hen, hina ginōskē ho kosmos hoti sy me apesteilas kai ēgapēsas autous kathōs eme ēgapēsas.

ego en autois kai sy en emoi, hina osin teteleiomenoi eis hen, hina ginoske ho kosmos hoti sy me apesteilas kai egapesas autous kathos eme egapesas.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:23 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
egō en autois kai su en emoi ina ōsin teteleiōmenoi eis en ina ginōskē o kosmos oti su me apesteilas kai ēgapēsas autous kathōs eme ēgapēsas

egO en autois kai su en emoi ina Osin teteleiOmenoi eis en ina ginOskE o kosmos oti su me apesteilas kai EgapEsas autous kathOs eme EgapEsas

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:23 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
egō en autois kai su en emoi ina ōsin teteleiōmenoi eis en kai ina ginōskē o kosmos oti su me apesteilas kai ēgapēsas autous kathōs eme ēgapēsas

egO en autois kai su en emoi ina Osin teteleiOmenoi eis en kai ina ginOskE o kosmos oti su me apesteilas kai EgapEsas autous kathOs eme EgapEsas

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:23 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
egō en autois kai su en emoi ina ōsin teteleiōmenoi eis en kai ina ginōskē o kosmos oti su me apesteilas kai ēgapēsas autous kathōs eme ēgapēsas

egO en autois kai su en emoi ina Osin teteleiOmenoi eis en kai ina ginOskE o kosmos oti su me apesteilas kai EgapEsas autous kathOs eme EgapEsas

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:23 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
egō en autois kai su en emoi ina ōsin teteleiōmenoi eis en kai ina ginōskē o kosmos oti su me apesteilas kai ēgapēsas autous kathōs eme ēgapēsas

egO en autois kai su en emoi ina Osin teteleiOmenoi eis en kai ina ginOskE o kosmos oti su me apesteilas kai EgapEsas autous kathOs eme EgapEsas

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:23 Westcott/Hort - Transliterated
egō en autois kai su en emoi ina ōsin teteleiōmenoi eis en ina ginōskē o kosmos oti su me apesteilas kai ēgapēsas autous kathōs eme ēgapēsas

egO en autois kai su en emoi ina Osin teteleiOmenoi eis en ina ginOskE o kosmos oti su me apesteilas kai EgapEsas autous kathOs eme EgapEsas

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:23 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
egō en autois kai su en emoi ina ōsin teteleiōmenoi eis en ina ginōskē o kosmos oti su me apesteilas kai ēgapēsas autous kathōs eme ēgapēsas

egO en autois kai su en emoi ina Osin teteleiOmenoi eis en ina ginOskE o kosmos oti su me apesteilas kai EgapEsas autous kathOs eme EgapEsas

János 17:23 Hungarian: Karoli
Én õ bennök, és te én bennem: hogy tökéletesen egygyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted õket, a miként engem szerettél.

La evangelio laŭ Johano 17:23 Esperanto
mi en ili, kaj Vi en mi, por ke ili perfektigxu en unu; por ke la mondo sciu, ke Vi min sendis, kaj ke Vi ilin amis, kiel Vi min amis.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 17:23 Finnish: Bible (1776)
Minä olen heissä ja sinä minussa, että he niin yhdessä täydelliset olisivat, ja maailma tietäis, että sinä minun lähetit, ja että sinä heitä rakastit, niinkuin sinä minua rakastit.

Jean 17:23 French: Darby
moi en eux, et toi en moi; afin qu'ils soient consommes en un, et que le monde connaisse que toi tu m'as envoye, et que tu les as aimes comme tu m'as aime.

Jean 17:23 French: Louis Segond (1910)
moi en eux, et toi en moi, -afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.

Jean 17:23 French: Martin (1744)
Je suis en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient consommés en un, et que le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les aimes, comme tu m'as aimé.

Johannes 17:23 German: Modernized
ich in ihnen und du in mir, auf daß sie vollkommen seien in eins, und die Welt erkenne, daß du mich gesandt hast und liebest sie, gleichwie du mich liebest.

Johannes 17:23 German: Luther (1912)
ich in ihnen und du in mir, auf daß sie vollkommen seien in eins und die Welt erkenne, daß du mich gesandt hast und liebest sie, gleichwie du mich liebst.

Johannes 17:23 German: Textbibel (1899)
ich in ihnen und du in mir, auf daß sie zur Einheit vollendet seien, damit die Welt erkenne, daß du mich gesandt hast, und sie geliebt hast, so wie du mich geliebt hast.

Giovanni 17:23 Italian: Riveduta Bible (1927)
io in loro, e tu in me; acciocché siano perfetti nell’unità, e affinché il mondo conosca che tu m’hai mandato, e che li ami come hai amato me.

Giovanni 17:23 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Io sono in loro, e tu sei in me; acciocchè essi sieno compiuti in una stessa cosa, ed acciocchè il mondo conosca che tu mi hai mandato, e che tu li hai amati, come tu hai amato me.

YOHANES 17:23 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Aku di dalam mereka itu, dan Engkau di dalam Aku, supaya mereka itu sempurna di dalam satu persekutuan; supaya isi dunia ini mengetahui bahwa Engkau yang menyuruh Aku serta mengasihi mereka itu sama seperti Engkau mengasihi Aku.

John 17:23 Kabyle: NT
nekk deg-sen, kečč deg-i. Ad uɣalen akk d yiwen, iwakken at ddunit meṛṛa ad setɛeṛfen belli d kečč i yi-d-iceggɛen, yerna tḥemmleḍ-ten akken i yi tḥemmleḍ !

요한복음 17:23 Korean
곧 내가 저희 안에 아버지께서 내 안에 계셔 저희로 온전함을 이루어 하나가 되게 하려 함은 아버지께서 나를 보내신 것과 또 나를 사랑하심 같이 저희도 사랑하신 것을 세상으로 알게 하려 함이로소이다

Ioannes 17:23 Latin: Vulgata Clementina
Ego in eis, et tu in me : ut sint consummati in unum : et cognoscat mundus quia tu me misisti, et dilexisti eos, sicut et me dilexisti.

Sv. Jānis 17:23 Latvian New Testament
Es viņos, un Tu manī; lai viņi būtu pilnīgi vienībā; un lai pasaule atzīst, ka Tu esi mani sūtījis un mīlējis tos, tāpat kā Tu mani esi mīlējis.

Evangelija pagal Jonà 17:23 Lithuanian
Aš juose ir Tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę, ir pasaulis pažintų, jog Tu mane siuntei ir pamilai juos taip, kaip myli mane.

John 17:23 Maori
Ko ahau i roto i a ratou, ko koe hoki i roto i ahau, kia tino tutuki ai ratou ki te kotahitanga: kia mohio ai ano te ao, nau ahau i tono mai, he rite hoki tou aroha ki a ratou ki tou aroha ki ahau.

Johannes 17:23 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Jeg i dem, og du i mig, forat de skal være fullkommet til ett, så verden kan kjenne at du har utsendt mig og elsket dem, likesom du har elsket mig.

Juan 17:23 Spanish: La Biblia de las Américas
yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste, y que los amaste tal como me has amado a mí.

Juan 17:23 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Yo en ellos, y Tú en Mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que Tú Me enviaste, y que los amaste tal como Me has amado a Mí.

Juan 17:23 Spanish: Reina Valera Gómez
Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno; y para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado como también a mí me has amado.

Juan 17:23 Spanish: Reina Valera 1909
Yo en ellos, y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa; que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado, como también á mí me has amado.

Juan 17:23 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en una cosa; y que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado, como también a mí me has amado.

João 17:23 Bíblia King James Atualizada Português
Eu neles e Tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que Tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim.

João 17:23 Portugese Bible
eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim.   

Ioan 17:23 Romanian: Cornilescu
Eu în ei, şi Tu în Mine; -pentruca ei să fie în chip desăvîrşit una, ca să cunoască lumea că Tu M'ai trimes, şi că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine.

От Иоанна 17:23 Russian: Synodal Translation (1876)
Я в них, и Ты во Мне; да будутсовершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня.

От Иоанна 17:23 Russian koi8r
Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня.

John 17:23 Shuar New Testament
Wi ni Enentßin pujakui Amesha Winin pujakmin penkΘ chikichik ajasarti. T·ramtai Ashφ shuar juna nekaawartatui: Ame akuptukuitme, tura Winia anenmena aintsam nu shuarsha aneame. Wφi shuar chikichik ajasmajai Ashφ shuar nuna nekaawartatui.'

Johannes 17:23 Swedish (1917)
-- jag i dem, och du i mig -- ja, för att de skola vara fullkomligt förenade till ett, så att världen kan förstå att du har sänt mig, och att du har älskat dem, såsom du har älskat mig.

Yohana 17:23 Swahili NT
mimi niwe ndani yao, nawe uwe ndani yangu; naomba wakamilishwe na kuwa kitu kimoja, ili ulimwengu upate kujua kwamba wewe ulinituma, na kwamba unawapenda wao kama unavyonipenda mimi.

Juan 17:23 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ako'y sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa; upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo.

Ǝlinjil wa n Yaxya 17:23 Tawallamat Tamajaq NT
Nak ǝrtâya dǝr-san, kay tǝrtâya dǝr-i. Ǝqqǝlanet arat iyyanda ǝs tǝmǝwit tǝndât fǝl ad tǝssǝn ǝddǝnet as kay a di-d-izammazalan tǝgeɣ-asan deɣ tara ta di-tǝge.

ยอห์น 17:23 Thai: from KJV
ข้าพระองค์อยู่ในเขา และพระองค์ทรงอยู่ในข้าพระองค์ เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์ และเพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา และพระองค์ทรงรักเขาเหมือนดังที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์

Yuhanna 17:23 Turkish
Ben onlarda, sen bende olmak üzere tam bir birlik içinde bulunsunlar ki, dünya beni senin gönderdiğini, beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini anlasın.

Йоан 17:23 Ukrainian: NT
Я в них і Ти в менї, щоб були звершені в одно, і щоб зрозумів сьвіт, що Ти мене післав єси і полюбив їх, яко ж мене полюбив єси.

John 17:23 Uma New Testament
Aku' hintuwu' hante hira', pai' Mama hintuwu' hante Aku', bona hira' mpai' jadi' hanono lau hante karoli' -roli' -na. Ane hewa toe-damo, hawe'ea tauna mpo'inca kanusuro-ku, pai' kanupoka'ahi' -ra hewa kanupoka'ahi' -ku.

Giaêng 17:23 Vietnamese (1934)
Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương Con.

John 17:22
Top of Page
Top of Page