John 17:24
New International Version
"Father, I want those you have given me to be with me where I am, and to see my glory, the glory you have given me because you loved me before the creation of the world.

New Living Translation
Father, I want these whom you have given me to be with me where I am. Then they can see all the glory you gave me because you loved me even before the world began!

English Standard Version
Father, I desire that they also, whom you have given me, may be with me where I am, to see my glory that you have given me because you loved me before the foundation of the world.

New American Standard Bible
"Father, I desire that they also, whom You have given Me, be with Me where I am, so that they may see My glory which You have given Me, for You loved Me before the foundation of the world.

King James Bible
Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am; that they may behold my glory, which thou hast given me: for thou lovedst me before the foundation of the world.

Holman Christian Standard Bible
Father, I desire those You have given Me to be with Me where I am. Then they will see My glory, which You have given Me because You loved Me before the world's foundation.

International Standard Version
Father, I want those you have given me to be with me where I am and to see my glory, which you gave me because you loved me before the creation of the world.

NET Bible
"Father, I want those you have given me to be with me where I am, so that they can see my glory that you gave me because you loved me before the creation of the world.

Aramaic Bible in Plain English
“Father, I will that these whom you have given me shall also be with me, that they shall see my glory which you have given me, because you have loved me from before the foundation of the world. “

GOD'S WORD® Translation
"Father, I want those you have given to me to be with me, to be where I am. I want them to see my glory, which you gave me because you loved me before the world was made.

Jubilee Bible 2000
Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am, that they may behold my clarity, which thou hast given me, for thou hast loved me from before the foundation of the world.

King James 2000 Bible
Father, I will that they also, whom you have given me, be with me where I am; that they may behold my glory, which you have given me: for you loved me before the foundation of the world.

American King James Version
Father, I will that they also, whom you have given me, be with me where I am; that they may behold my glory, which you have given me: for you loved me before the foundation of the world.

American Standard Version
Father, I desire that they also whom thou hast given me be with me where I am, that they may behold my glory, which thou hast given me: for thou lovedst me before the foundation of the world.

Douay-Rheims Bible
Father, I will that where I am, they also whom thou hast given me may be with me; that they may see my glory which thou hast given me, because thou hast loved me before the creation of the world.

Darby Bible Translation
Father, [as to] those whom thou hast given me, I desire that where I am they also may be with me, that they may behold my glory which thou hast given me, for thou lovedst me before [the] foundation of [the] world.

English Revised Version
Father, that which thou hast given me, I will that, where I am, they also may be with me; that they may behold my glory, which thou hast given me: for thou lovedst me before the foundation of the world.

Webster's Bible Translation
Father, I will that they also whom thou hast given to me be with me where I am; that they may behold my glory which thou hast given to me: for thou lovedst me before the foundation of the world.

Weymouth New Testament
"Father, those whom Thou hast given me--I desire that where I am they also may be with me, that they may see the glory--my glory--my gift from Thee, which Thou hast given me because Thou didst love me before the creation of the world.

World English Bible
Father, I desire that they also whom you have given me be with me where I am, that they may see my glory, which you have given me, for you loved me before the foundation of the world.

Young's Literal Translation
'Father, those whom Thou hast given to me, I will that where I am they also may be with me, that they may behold my glory that Thou didst give to me, because Thou didst love me before the foundation of the world.

Johannes 17:24 Afrikaans PWL
Vader, Ek wil dat hulle wat U My gegee het, ook saam met My sal wees waar Ek is sodat hulle My Gemanifesteerde Teenwoordigheid kan sien, wat U My gegee het omdat U My liefgehad het, van voor die vorming van die wêreld af.

Gjoni 17:24 Albanian
O Atë, unë dua që atje ku jam unë, të jenë me mua edhe ata që më ke dhënë, që ta shohin lavdinë time që ti më ke dhënë, sepse ti më ke dashur para themelimit të botës.

ﻳﻮﺣﻨﺎ 17:24 Arabic: Smith & Van Dyke
ايها الآب اريد ان هؤلاء الذين اعطيتني يكونون معي حيث اكون انا لينظروا مجدي الذي اعطيتني لانك احببتني قبل انشاء العالم.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 17:24 Armenian (Western): NT
Հա՜յր, անոնք որ տուիր ինծի, կ՚ուզեմ որ իրենք ալ ըլլան ինծի հետ՝ ո՛ւր որ ես եմ, որպէսզի տեսնեն իմ փառքս՝ որ տուիր ինծի. որովհետեւ դուն սիրեցիր զիս աշխարհի հիմնադրութենէն առաջ:

Euangelioa S. Ioannen araura.  17:24 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Aitá, niri eman drauzquidanac, nahi diat non bainaiz ni, hec-ere diraden enequin: contempla deçatençát ene gloria hic niri eman drautána, ecen maite vkan nauc mundua funda cedin baino lehendanic.

Dyr Johanns 17:24 Bavarian
Vater, laaß, wo i bin, allsand sein, die wost myr göbn haast! Sö sollnd meinn Rued seghn, dönn wost myr göbn haast, weilst mi schoon gliebst, non vor d Welt bschaffen war.

Йоан 17:24 Bulgarian
Отче, желая гдето съм Аз, да бъдат с Мене и тия, които си Ми дал, за да гледат Моята слава, която си Ми дал; защото си Ме възлюбил преди създанието на света.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
父啊,我在哪裡,願你所賜給我的人也能與我在哪裡,好讓他們能看見你所賜給我的榮耀,因為你在創世以前就愛我了。

中文标准译本 (CSB Simplified)
父啊,我在哪里,愿你所赐给我的人也能与我在哪里,好让他们能看见你所赐给我的荣耀,因为你在创世以前就爱我了。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
父啊,我在哪裡,願你所賜給我的人也同我在哪裡,叫他們看見你所賜給我的榮耀,因為創立世界以前,你已經愛我了。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
父啊,我在哪里,愿你所赐给我的人也同我在哪里,叫他们看见你所赐给我的荣耀,因为创立世界以前,你已经爱我了。

約 翰 福 音 17:24 Chinese Bible: Union (Traditional)
父 阿 , 我 在 那 裡 , 願 你 所 賜 給 我 的 人 也 同 我 在 那 裡 , 叫 他 們 看 見 你 所 賜 給 我 的 榮 耀 ; 因 為 創 立 世 界 以 前 , 你 已 經 愛 我 了 。

約 翰 福 音 17:24 Chinese Bible: Union (Simplified)
父 阿 , 我 在 那 里 , 愿 你 所 赐 给 我 的 人 也 同 我 在 那 里 , 叫 他 们 看 见 你 所 赐 给 我 的 荣 耀 ; 因 为 创 立 世 界 以 前 , 你 已 经 爱 我 了 。

Evanðelje po Ivanu 17:24 Croatian Bible
Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje sam ja, da i oni budu sa mnom: da gledaju moju slavu, slavu koju si mi dao jer si me ljubio prije postanka svijeta.

Jan 17:24 Czech BKR
Otče, kteréž jsi mi dal, chciť, kdež jsem já, aby i oni byli se mnou, aby hleděli na slávu mou, kteroužs mi dal; nebo jsi mne miloval před ustanovením světa.

Johannes 17:24 Danish
Fader! jeg vil, at, hvor jeg er, skulle ogsaa de, som du har givet mig, være hos mig, for at de maa skue min Herlighed, som du har givet mig; thi du har elsket mig før Verdens Grundlæggelse.

Johannes 17:24 Dutch Staten Vertaling
Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld.

Nestle Greek New Testament 1904
Πατήρ, ὃ δέδωκάς μοι, θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν μετ’ ἐμοῦ, ἵνα θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν, ἣν δέδωκάς μοι ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου.

Westcott and Hort 1881
Πατήρ, ὃ δέδωκάς μοι, θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν μετ' ἐμοῦ, ἵνα θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν ἣν δέδωκάς μοι, ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Πατήρ / πάτερ, ὃ δέδωκάς μοι, θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν μετ' ἐμοῦ, ἵνα θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν ἣν δέδωκάς μοι, ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου.

RP Byzantine Majority Text 2005
Πάτερ, οὓς δέδωκάς μοι, θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγώ, κἀκεῖνοι ὦσιν μετ’ ἐμοῦ· ἵνα θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν ἐμήν, ἣν ἔδωκάς μοι, ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου.

Greek Orthodox Church 1904
Πάτερ, οὓς δέδωκάς μοι, θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσι μετ’ ἐμοῦ, ἵνα θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν ἣν δέδωκάς μοι, ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου.

Tischendorf 8th Edition
πατήρ, ὃ δέδωκάς μοι, θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν μετ’ ἐμοῦ, ἵνα θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν ἐμήν, ἣν δέδωκάς μοι, ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου.

Scrivener's Textus Receptus 1894
πάτερ, οὕς δέδωκάς μοι, θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγώ, κἀκεῖνοι ὦσι μετ’ ἐμοῦ· ἵνα θεωρῶσι τὴν δόξαν τὴν ἐμήν, ἣν ἔδωκάς μοι, ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου.

Stephanus Textus Receptus 1550
Πάτερ οὕς δέδωκάς μοι θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν μετ' ἐμοῦ ἵνα θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν ἣν ἔδωκάς μοι ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
πατηρ ο δεδωκας μοι θελω ινα οπου ειμι εγω κακεινοι ωσιν μετ εμου ινα θεωρωσιν την δοξαν την εμην ην δεδωκας μοι οτι ηγαπησας με προ καταβολης κοσμου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
πατηρ ο δεδωκας μοι θελω ινα οπου ειμι εγω κακεινοι ωσιν μετ εμου ινα θεωρωσιν την δοξαν την εμην ην δεδωκας μοι οτι ηγαπησας με προ καταβολης κοσμου

Stephanus Textus Receptus 1550
πατερ ους δεδωκας μοι θελω ινα οπου ειμι εγω κακεινοι ωσιν μετ εμου ινα θεωρωσιν την δοξαν την εμην ην εδωκας μοι οτι ηγαπησας με προ καταβολης κοσμου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
πατερ, ους δεδωκας μοι, θελω ινα οπου ειμι εγω, κακεινοι ωσι μετ εμου· ινα θεωρωσι την δοξαν την εμην, ην εδωκας μοι, οτι ηγαπησας με προ καταβολης κοσμου.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
πατερ ους δεδωκας μοι θελω ινα οπου ειμι εγω κακεινοι ωσιν μετ εμου ινα θεωρωσιν την δοξαν την εμην ην εδωκας μοι οτι ηγαπησας με προ καταβολης κοσμου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
{VAR1: πατηρ } {VAR2: πατερ } ο δεδωκας μοι θελω ινα οπου ειμι εγω κακεινοι ωσιν μετ εμου ινα θεωρωσιν την δοξαν την εμην ην δεδωκας μοι οτι ηγαπησας με προ καταβολης κοσμου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Patēr, ho dedōkas moi, thelō hina hopou eimi egō kakeinoi ōsin met’ emou, hina theōrōsin tēn doxan tēn emēn, hēn dedōkas moi hoti ēgapēsas me pro katabolēs kosmou.

Pater, ho dedokas moi, thelo hina hopou eimi ego kakeinoi osin met’ emou, hina theorosin ten doxan ten emen, hen dedokas moi hoti egapesas me pro kataboles kosmou.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Patēr, ho dedōkas moi, thelō hina hopou eimi egō kakeinoi ōsin met' emou, hina theōrōsin tēn doxan tēn emēn hēn dedōkas moi, hoti ēgapēsas me pro katabolēs kosmou.

Pater, ho dedokas moi, thelo hina hopou eimi ego kakeinoi osin met' emou, hina theorosin ten doxan ten emen hen dedokas moi, hoti egapesas me pro kataboles kosmou.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:24 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
patēr o dedōkas moi thelō ina opou eimi egō kakeinoi ōsin met emou ina theōrōsin tēn doxan tēn emēn ēn dedōkas moi oti ēgapēsas me pro katabolēs kosmou

patEr o dedOkas moi thelO ina opou eimi egO kakeinoi Osin met emou ina theOrOsin tEn doxan tEn emEn En dedOkas moi oti EgapEsas me pro katabolEs kosmou

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:24 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
pater ous dedōkas moi thelō ina opou eimi egō kakeinoi ōsin met emou ina theōrōsin tēn doxan tēn emēn ēn edōkas moi oti ēgapēsas me pro katabolēs kosmou

pater ous dedOkas moi thelO ina opou eimi egO kakeinoi Osin met emou ina theOrOsin tEn doxan tEn emEn En edOkas moi oti EgapEsas me pro katabolEs kosmou

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:24 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
pater ous dedōkas moi thelō ina opou eimi egō kakeinoi ōsin met emou ina theōrōsin tēn doxan tēn emēn ēn edōkas moi oti ēgapēsas me pro katabolēs kosmou

pater ous dedOkas moi thelO ina opou eimi egO kakeinoi Osin met emou ina theOrOsin tEn doxan tEn emEn En edOkas moi oti EgapEsas me pro katabolEs kosmou

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:24 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
pater ous dedōkas moi thelō ina opou eimi egō kakeinoi ōsin met emou ina theōrōsin tēn doxan tēn emēn ēn edōkas moi oti ēgapēsas me pro katabolēs kosmou

pater ous dedOkas moi thelO ina opou eimi egO kakeinoi Osin met emou ina theOrOsin tEn doxan tEn emEn En edOkas moi oti EgapEsas me pro katabolEs kosmou

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:24 Westcott/Hort - Transliterated
patēr o dedōkas moi thelō ina opou eimi egō kakeinoi ōsin met emou ina theōrōsin tēn doxan tēn emēn ēn dedōkas moi oti ēgapēsas me pro katabolēs kosmou

patEr o dedOkas moi thelO ina opou eimi egO kakeinoi Osin met emou ina theOrOsin tEn doxan tEn emEn En dedOkas moi oti EgapEsas me pro katabolEs kosmou

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:24 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
{WH: patēr } {UBS4: pater } o dedōkas moi thelō ina opou eimi egō kakeinoi ōsin met emou ina theōrōsin tēn doxan tēn emēn ēn dedōkas moi oti ēgapēsas me pro katabolēs kosmou

{WH: patEr} {UBS4: pater} o dedOkas moi thelO ina opou eimi egO kakeinoi Osin met emou ina theOrOsin tEn doxan tEn emEn En dedOkas moi oti EgapEsas me pro katabolEs kosmou

János 17:24 Hungarian: Karoli
Atyám, a kiket nékem adtál, akarom, hogy a hol én vagyok, azok is én velem legyenek; hogy megláthassák az én dicsõségemet, a melyet nékem adtál: mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése elõtt.

La evangelio laŭ Johano 17:24 Esperanto
Patro, pri tiuj, kiujn Vi donis al mi, mi volas, ke ili ankaux estu kun mi tie, kie mi estas; por ke ili vidu mian gloron, kiun Vi donis al mi; cxar Vi amis min antaux la fondo de la mondo.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 17:24 Finnish: Bible (1776)
Isä, minä tahdon, että kussa minä olen, siellä nekin olisivat minun kanssani, jotka sinä minulle antanut olet: että he minun kunniani näkisivät, jonkas minulle annoit; sillä sinä rakastit minua ennenkuin maailman perustus laskettu oli.

Jean 17:24 French: Darby
Pere, je veux, quant à ceux que tu m'as donnes, que là ou moi je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, que tu m'as donnee; car tu m'as aime avant la fondation du monde.

Jean 17:24 French: Louis Segond (1910)
Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde.

Jean 17:24 French: Martin (1744)
Père, mon désir est touchant ceux que tu m'as donnés, que là où je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, laquelle tu m'as donnée; parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde.

Johannes 17:24 German: Modernized
Vater, ich will, daß, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, daß sie meine HERRLIchkeit sehen, die du mir gegeben hast; denn du hast mich geliebet, ehe denn die Welt gegründet ward.

Johannes 17:24 German: Luther (1912)
Vater, ich will, daß, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, daß sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast; denn du hast mich geliebt, ehe denn die Welt gegründet ward.

Johannes 17:24 German: Textbibel (1899)
Vater, was du mir gegeben hast, ich will, daß wo ich bin, auch sie bei mir seien, daß sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, weil du mich geliebt hast vor Grundlegung der Welt.

Giovanni 17:24 Italian: Riveduta Bible (1927)
Padre, io voglio che dove son io, siano meco anche quelli che tu m’hai dati, affinché veggano la mia gloria che tu m’hai data; poiché tu m’hai amato avanti la fondazion del mondo.

Giovanni 17:24 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Padre, io voglio che dove son io, sieno ancor meco coloro che tu mi hai dati, acciocchè veggano la mia gloria, la quale tu mi hai data; perciocchè tu mi hai amato avanti la fondazion del mondo.

YOHANES 17:24 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Ya Bapa, Aku suka bahwa orang yang telah Engkau serahkan kepada-Ku itu ada bersama dengan Aku barang di mana Aku ada, supaya mereka itu nampak kelak kemuliaan-Ku yang telah Engkau karuniakan kepada-Ku, karena Engkau mengasihi Aku dahulu daripada asas dunia.

John 17:24 Kabyle: NT
A Baba bɣiɣ wid meṛṛa i yi-d tefkiḍ ad ilin yid-i anda ara yiliɣ, ad walin tamanegt i yi-d-tefkiḍ axaṭer tḥemmleḍ-iyi uqbel a d-texleq ddunit.

요한복음 17:24 Korean
아버지여 내게 주신 자도 나 있는 곳에 나와 함께 있어 아버지께서 창세 전부터 나를 사랑하시므로 내게 주신 나의 영광을 저희로 보게 하시기를 원하옵니다

Ioannes 17:24 Latin: Vulgata Clementina
Pater, quos dedisti mihi, volo ut ubi sum ego, et illi sint mecum : ut videant claritatem meam, quam dedisti mihi : quia dilexisti me ante constitutionem mundi.

Sv. Jānis 17:24 Latvian New Testament
Tēvs, es vēlos, lai arī tie, kurus Tu man devi, būtu ar mani tur, kur es, lai viņi redzētu manu godību, kādu Tu man devi, tāpēc ka mani mīlēji pirms pasaules radīšanas.

Evangelija pagal Jonà 17:24 Lithuanian
Tėve, Aš noriu, kad tie, kuriuos davei, taip pat būtų su manimi ten, kur Aš esu, kad jie matytų mano šlovę, kurią man suteikei, nes pamilai mane prieš pasaulio sukūrimą.

John 17:24 Maori
E Pa, e mea ana ahau kia noho tahi ki ahau, ki te wahi e noho ai ahau, au i homai ai ki ahau; kia kite ai ratou i toku kororia kua homai nei e koe ki ahau: no mua atu hoki i te hanganga o te ao tou aroha ki ahau.

Johannes 17:24 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Fader! jeg vil at hvor jeg er, der skal også de som du har gitt mig, være hos mig, forat de skal se min herlighet, som du har gitt mig, fordi du har elsket mig før verdens grunnvoll blev lagt.

Juan 17:24 Spanish: La Biblia de las Américas
Padre, quiero que los que me has dado, estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.

Juan 17:24 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Padre, quiero que los que Me has dado, estén también conmigo donde Yo estoy, para que vean Mi gloria, la gloria que Me has dado; porque Me has amado desde antes de la fundación del mundo.

Juan 17:24 Spanish: Reina Valera Gómez
Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo; para que vean mi gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.

Juan 17:24 Spanish: Reina Valera 1909
Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo; para que vean mi gloria que me has dado: por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo.

Juan 17:24 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo; para que vean mi claridad que me has dado; por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo.

João 17:24 Bíblia King James Atualizada Português
Pai, Eu desejo que os que me deste estejam comigo onde Eu estou e contemplem a minha glória, a glória que me outorgaste porque me amaste antes da criação do mundo.

João 17:24 Portugese Bible
Pai, desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste; pois que me amaste antes da fundação do mundo.   

Ioan 17:24 Romanian: Cornilescu
Tată, vreau ca acolo unde sînt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia, pe cari Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă, pe care Mi-ai dat -o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii.

От Иоанна 17:24 Russian: Synodal Translation (1876)
Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира.

От Иоанна 17:24 Russian koi8r
Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира.

John 17:24 Shuar New Testament
`Aparu, shuar surusmam nu, Wi pujustatjana nui pujusarti tusan seajme. Tura ti shiir awajtusmamna nuna iisarti tusan nuna seajme. Ju nunka najanchamunman tuke anentin asam ti shiir awajtusuitme.

Johannes 17:24 Swedish (1917)
Fader, jag vill att där jag är, där skola ock de som du har givit mig vara med mig, så att de få se min härlighet, som du har givit mig; ty du har älskat mig före världens begynnelse.

Yohana 17:24 Swahili NT
Baba! Nataka wao ulionipa wawe pamoja nami pale nilipo, ili wauone utukufu wangu ulionipa; kwa kuwa ulinipenda kabla ya kuumbwa ulimwengu.

Juan 17:24 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumoong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko, na ibinigay mo sa akin: sapagka't ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan.

ยอห์น 17:24 Thai: from KJV
พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ปรารถนาให้คนเหล่านั้นที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์ อยู่กับข้าพระองค์ในที่ซึ่งข้าพระองค์อยู่นั้นด้วย เพื่อเขาจะได้เห็นสง่าราศีของข้าพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ เพราะพระองค์ทรงรักข้าพระองค์ก่อนที่จะทรงสร้างโลก

Yuhanna 17:24 Turkish
Baba, bana verdiklerinin de bulunduğum yerde benimle birlikte olmalarını ve benim yüceliğimi, bana verdiğin yüceliği görmelerini istiyorum. Çünkü dünyanın kuruluşundan önce sen beni sevdin.

Йоан 17:24 Ukrainian: NT
Отче, которих дав єси менї, хочу, щоб, де я, і вони були зо мною, щоб видїли славу мою, що дав єси менї; бо полюбив єси мене перш основання сьвіта.

John 17:24 Uma New Testament
"Mama, konoa-ku bona hira' to nuwai' -ka toi mo'oha' dohe-ku hi po'ohaa' -ku mpai', bona rahilo kabaraka' -ku. Kabaraka' -ku toi nuwai' -maka, apa' nupoka'ahi' -a ngkai kako'ia-na dunia' rapajadi'.

Giaêng 17:24 Vietnamese (1934)
Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con, là vinh hiển Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu Con trước khi sáng thế.

John 17:23
Top of Page
Top of Page