John 17:26
New International Version
I have made you known to them, and will continue to make you known in order that the love you have for me may be in them and that I myself may be in them."

New Living Translation
I have revealed you to them, and I will continue to do so. Then your love for me will be in them, and I will be in them."

English Standard Version
I made known to them your name, and I will continue to make it known, that the love with which you have loved me may be in them, and I in them.”

New American Standard Bible
and I have made Your name known to them, and will make it known, so that the love with which You loved Me may be in them, and I in them."

King James Bible
And I have declared unto them thy name, and will declare it: that the love wherewith thou hast loved me may be in them, and I in them.

Holman Christian Standard Bible
I made Your name known to them and will make it known, so the love You have loved Me with may be in them and I may be in them.

International Standard Version
I made your name known to them, and will continue to make it known, so that the love you have for me may be in them and I myself may be in them."

NET Bible
I made known your name to them, and I will continue to make it known, so that the love you have loved me with may be in them, and I may be in them."

Aramaic Bible in Plain English
“And I have revealed to them your Name, and I am revealing it, so that the love with which you have loved me shall be in them, and I shall be in them.”

GOD'S WORD® Translation
I have made your name known to them, and I will make it known so that the love you have for me will be in them and I will be in them."

Jubilee Bible 2000
And I have manifested unto them thy name and will manifest it still, that the love with which thou hast loved me may be in them, and I in them.

King James 2000 Bible
And I have declared unto them your name, and will declare it: that the love with which you have loved me may be in them, and I in them.

American King James Version
And I have declared to them your name, and will declare it: that the love with which you have loved me may be in them, and I in them.

American Standard Version
and I made known unto them thy name, and will make it known; that the love wherewith thou lovedst me may be in them, and I in them.

Douay-Rheims Bible
And I have made known thy name to them, and will make it known; that the love wherewith thou hast loved me, may be in them, and I in them.

Darby Bible Translation
And I have made known to them thy name, and will make [it] known; that the love with which thou hast loved me may be in them and I in them.

English Revised Version
and I made known unto them thy name, and will make it known; that the love wherewith thou lovedst me may be in them, and I in them.

Webster's Bible Translation
And I have declared to them thy name, and will declare it: that the love with which thou hast loved me, may be in them, and I in them.

Weymouth New Testament
And I have made known Thy name to them and will make it known, that the love with which Thou hast loved me may be in them, and that I may be in them."

World English Bible
I made known to them your name, and will make it known; that the love with which you loved me may be in them, and I in them."

Young's Literal Translation
and I made known to them Thy name, and will make known, that the love with which Thou lovedst me in them may be, and I in them.'

Johannes 17:26 Afrikaans PWL
Ek het U Outoriteit en Karakter aan hulle openbaar en sal voortgaan om dit te openbaar sodat die liefde waarmee U My liefgehad het, tussen hulle kan wees en Ek in hulle.

Gjoni 17:26 Albanian
Dhe unë i kam bërë të njohin emrin tënd dhe do të bëj ta njohin akoma, që dashuria, me të cilën ti më ke dashur mua, të jetë në ta dhe unë në ta''.

ﻳﻮﺣﻨﺎ 17:26 Arabic: Smith & Van Dyke
وعرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي احببتني به واكون انا فيهم

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 17:26 Armenian (Western): NT
Քու անունդ ճանչցուցի անոնց, ու պիտի ճանչցնեմ. որպէսզի այն սէրը՝ որով դուն սիրեցիր զիս՝ ըլլայ անոնց մէջ, ու ե՛ս ալ անոնց մէջ»:

Euangelioa S. Ioannen araura.  17:26 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta eçagut eraci diraueat hire icena, eta eçagut eraciren: hic niri on eritzi draután onheriztea, hetan dençát, eta ni hetan.

Dyr Johanns 17:26 Bavarian
Deinn Namen haan i ien bekanntgmacht und tue n weiter kund, dyrmit dö Lieb, wost mir erwisn haast, in ien ist, und dyrmit aau i in ienen bin."

Йоан 17:26 Bulgarian
И явих им Твоето име, и ще явя, та любовта, с която си Ме възлюбил, да бъде в тях, и Аз в тях.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
我將你的名向他們顯明了,並且還要顯明。這樣,你愛我的愛就能在他們裡面,我也能在他們裡面。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
我将你的名向他们显明了,并且还要显明。这样,你爱我的爱就能在他们里面,我也能在他们里面。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我已將你的名指示他們,還要指示他們,使你所愛我的愛在他們裡面,我也在他們裡面。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我已将你的名指示他们,还要指示他们,使你所爱我的爱在他们里面,我也在他们里面。”

約 翰 福 音 17:26 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 已 將 你 的 名 指 示 他 們 , 還 要 指 示 他 們 , 使 你 所 愛 我 的 愛 在 他 們 裡 面 , 我 也 在 他 們 裡 面 。

約 翰 福 音 17:26 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 已 将 你 的 名 指 示 他 们 , 还 要 指 示 他 们 , 使 你 所 爱 我 的 爱 在 他 们 里 面 , 我 也 在 他 们 里 面 。

Evanðelje po Ivanu 17:26 Croatian Bible
I njima sam očitovao tvoje ime, i još ću očitovati, da ljubav kojom si ti mene ljubio bude u njima - i ja u njima.

Jan 17:26 Czech BKR
A známéť jsem jim učinil jméno tvé, a ještě známo učiním, aby to milování, kterýmž jsi mne miloval, bylo v nich, a i já v nich.

Johannes 17:26 Danish
Og jeg har kundgjort dem dit Navn og vil kundgøre dem det, for at den Kærlighed, hvormed du har elsket mig, skal være i dem, og jeg i dem.«

Johannes 17:26 Dutch Staten Vertaling
En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal Hem bekend maken; opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου καὶ γνωρίσω, ἵνα ἡ ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς με ἐν αὐτοῖς ᾖ κἀγὼ ἐν αὐτοῖς.

Westcott and Hort 1881
καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου καὶ γνωρίσω, ἵνα ἡ ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς με ἐν αὐτοῖς ᾖ κἀγὼ ἐν αὐτοῖς.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου καὶ γνωρίσω, ἵνα ἡ ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς με ἐν αὐτοῖς ᾖ κἀγὼ ἐν αὐτοῖς.

RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου, καὶ γνωρίσω· ἵνα ἡ ἀγάπη, ἣν ἠγάπησάς με, ἐν αὐτοῖς ᾖ, κἀγὼ ἐν αὐτοῖς.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου καὶ γνωρίσω, ἵνα ἡ ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς με ἐν αὐτοῖς ᾖ κἀγὼ ἐν αὐτοῖς.

Tischendorf 8th Edition
καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου καὶ γνωρίσω, ἵνα ἡ ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς με ἐν αὐτοῖς ᾖ κἀγὼ ἐν αὐτοῖς.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου, καὶ γνωρίσω· ἵνα ἡ ἀγάπη, ἣν ἠγάπησάς με, ἐν αὐτοῖς ᾖ, κἀγὼ ἐν αὐτοῖς.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου καὶ γνωρίσω ἵνα ἡ ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς με ἐν αὐτοῖς ᾖ κἀγὼ ἐν αὐτοῖς

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και εγνωρισα αυτοις το ονομα σου και γνωρισω ινα η αγαπη ην ηγαπησας με εν αυτοις η καγω εν αυτοις

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και εγνωρισα αυτοις το ονομα σου και γνωρισω ινα η αγαπη ην ηγαπησας με εν αυτοις η καγω εν αυτοις

Stephanus Textus Receptus 1550
και εγνωρισα αυτοις το ονομα σου και γνωρισω ινα η αγαπη ην ηγαπησας με εν αυτοις η καγω εν αυτοις

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και εγνωρισα αυτοις το ονομα σου, και γνωρισω· ινα η αγαπη, ην ηγαπησας με, εν αυτοις η, καγω εν αυτοις.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και εγνωρισα αυτοις το ονομα σου και γνωρισω ινα η αγαπη ην ηγαπησας με εν αυτοις η καγω εν αυτοις

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και εγνωρισα αυτοις το ονομα σου και γνωρισω ινα η αγαπη ην ηγαπησας με εν αυτοις η καγω εν αυτοις

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai egnōrisa autois to onoma sou kai gnōrisō, hina hē agapē hēn ēgapēsas me en autois ē kagō en autois.

kai egnorisa autois to onoma sou kai gnoriso, hina he agape hen egapesas me en autois e kago en autois.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai egnōrisa autois to onoma sou kai gnōrisō, hina hē agapē hēn ēgapēsas me en autois ē kagō en autois.

kai egnorisa autois to onoma sou kai gnoriso, hina he agape hen egapesas me en autois e kago en autois.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:26 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai egnōrisa autois to onoma sou kai gnōrisō ina ē agapē ēn ēgapēsas me en autois ē kagō en autois

kai egnOrisa autois to onoma sou kai gnOrisO ina E agapE En EgapEsas me en autois E kagO en autois

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:26 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai egnōrisa autois to onoma sou kai gnōrisō ina ē agapē ēn ēgapēsas me en autois ē kagō en autois

kai egnOrisa autois to onoma sou kai gnOrisO ina E agapE En EgapEsas me en autois E kagO en autois

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:26 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai egnōrisa autois to onoma sou kai gnōrisō ina ē agapē ēn ēgapēsas me en autois ē kagō en autois

kai egnOrisa autois to onoma sou kai gnOrisO ina E agapE En EgapEsas me en autois E kagO en autois

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:26 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai egnōrisa autois to onoma sou kai gnōrisō ina ē agapē ēn ēgapēsas me en autois ē kagō en autois

kai egnOrisa autois to onoma sou kai gnOrisO ina E agapE En EgapEsas me en autois E kagO en autois

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:26 Westcott/Hort - Transliterated
kai egnōrisa autois to onoma sou kai gnōrisō ina ē agapē ēn ēgapēsas me en autois ē kagō en autois

kai egnOrisa autois to onoma sou kai gnOrisO ina E agapE En EgapEsas me en autois E kagO en autois

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:26 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai egnōrisa autois to onoma sou kai gnōrisō ina ē agapē ēn ēgapēsas me en autois ē kagō en autois

kai egnOrisa autois to onoma sou kai gnOrisO ina E agapE En EgapEsas me en autois E kagO en autois

János 17:26 Hungarian: Karoli
És megismertettem õ velök a te nevedet, és megismertetem; hogy az a szeretet legyen õ bennök, a mellyel engem szerettél, és én [is] õ bennök [legyek.]

La evangelio laŭ Johano 17:26 Esperanto
kaj al ili Vian nomon mi konigis kaj ankoraux konigos, por ke la amo, per kiu Vi amis min, estu en ili, kaj mi en ili.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 17:26 Finnish: Bible (1776)
Ja minä julistin heille sinun nimes, ja vielä julistan: että se rakkaus, jolla sinä minua rakastit, heissä olis, ja minä myös heissä.

Jean 17:26 French: Darby
Et je leur ai fait connaitre ton nom, et je le leur ferai connaitre, afin que l'amour dont tu m'as aime soit en eux, et moi en eux.

Jean 17:26 French: Louis Segond (1910)
Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux.

Jean 17:26 French: Martin (1744)
Et je leur ai fait connaître ton Nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé, soit en eux, et moi en eux.

Johannes 17:26 German: Modernized
Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und will ihnen kundtun, auf daß die Liebe, damit du mich liebest, sei in ihnen und ich in ihnen.

Johannes 17:26 German: Luther (1912)
Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und will ihn kundtun, auf daß die Liebe, damit du mich liebst, sei in ihnen und ich in ihnen.

Johannes 17:26 German: Textbibel (1899)
Und ich habe ihnen deinen Namen kundgethan, und werde ihnen denselben kund thun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei, und ich in ihnen.

Giovanni 17:26 Italian: Riveduta Bible (1927)
ed io ho fatto loro conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere, affinché l’amore del quale tu m’hai amato sia in loro, ed io in loro.

Giovanni 17:26 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ed io ho loro fatto conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere ancora, acciocchè l’amore, del quale tu mi hai amato, sia in loro, ed io in loro.

YOHANES 17:26 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Dan Aku sudah memberitahu nama-Mu kepada mereka itu dan Aku akan memasyhurkan pula, supaya kasih yang seperti Engkau kasih akan Daku itu tetap di dalam mereka itu, dan Aku pun tetap di dalam mereka itu juga."

John 17:26 Kabyle: NT
Sbeggneɣ-k-id ɣuṛ-sen yerna mazal a k-id-sbeggneɣ, iwakken tayri akk i yi-d-tefkiḍ aț-țili deg-sen, nekk daɣen ad iliɣ deg-sen.

요한복음 17:26 Korean
내가 아버지의 이름을 저희에게 알게 하였고 또 알게 하리니 이는 나를 사랑하신 사랑이 저희 안에 있고 나도 저희 안에 있게 하려 함이니이다'

Ioannes 17:26 Latin: Vulgata Clementina
Et notum feci eis nomen tuum, et notum faciam : ut dilectio, qua dilexisti me, in ipsis sit, et ego in ipsis.

Sv. Jānis 17:26 Latvian New Testament
Un es viņiem atklāju Tavu vārdu un atklāšu, lai mīlestība, ar kādu Tu mani mīlēji, būtu viņos, un es viņos.

Evangelija pagal Jonà 17:26 Lithuanian
Aš paskelbiau jiems Tavo vardą ir dar skelbsiu, kad meilė, kuria mane pamilai, būtų juose ir Aš juose”.

John 17:26 Maori
Kua whakapuakina ano tou ingoa e ahau ki a ratou, a ka whakapuakina ano: kia mau ai i roto i a ratou te aroha i arohaina ai ahau e koe, me ahau ano i roto i a ratou.

Johannes 17:26 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
og jeg har kunngjort dem ditt navn, og jeg vil kunngjøre dem det, forat den kjærlighet hvormed du har elsket mig, skal være i dem, og jeg i dem.

Juan 17:26 Spanish: La Biblia de las Américas
Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos.

Juan 17:26 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Yo les he dado a conocer Tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que Me amaste esté en ellos y Yo en ellos."

Juan 17:26 Spanish: Reina Valera Gómez
Y yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún; para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos.

Juan 17:26 Spanish: Reina Valera 1909
Y yo les he manifestado tu nombre, y manifestaré lo aún; para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos.

Juan 17:26 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
y yo les he manifestado tu Nombre, y lo manifestaré aún; para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos.

João 17:26 Bíblia King James Atualizada Português
Eu lhes dei a conhecer o teu Nome e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e Eu neles esteja.”

João 17:26 Portugese Bible
e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lho farei conhecer ainda; para que haja neles aquele amor com que me amaste, e também eu neles esteja.   

Ioan 17:26 Romanian: Cornilescu
Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău, şi li -L voi mai face cunoscut, pentruca dragostea cu care M'ai iubit Tu, să fie în ei, şi Eu să fiu în ei.``

От Иоанна 17:26 Russian: Synodal Translation (1876)
И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них.

От Иоанна 17:26 Russian koi8r
И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них.

John 17:26 Shuar New Testament
N· shuaran Amin nekarmawarti tusan jintintiaitjai. Tura nu arantcha jintintiattajai. N·jainkia Wisha ni Enentßin pujurkui Winia anenmena aintsan niisha anenkratin ajasartatui" ßujtak Tφmiayi Jesus.

Johannes 17:26 Swedish (1917)
Och jag har kungjort för dem ditt namn och skall kungöra det, på det att den kärlek, som du har älskat mig med, må vara i dem, och jag i dem.»

Yohana 17:26 Swahili NT
Nimekufanya ujulikane kwao na nitaendelea kufanya hivyo, ili upendo ulio nao kwangu uwe ndani yao, nami niwe ndani yao."

Juan 17:26 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko; upang ang pagibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila, at ako'y sa kanila.

ยอห์น 17:26 Thai: from KJV
ข้าพระองค์ได้ประกาศให้เขารู้จักพระนามของพระองค์ และจะประกาศให้เขารู้อีก เพื่อความรักที่พระองค์ได้ทรงรักข้าพระองค์จะดำรงอยู่ในเขา และข้าพระองค์จะอยู่ในเขา"

Yuhanna 17:26 Turkish
Bana beslediğin sevgi onlarda olsun, ben de onlarda olayım diye senin adını onlara bildirdim ve bildirmeye devam edeceğim.››

Йоан 17:26 Ukrainian: NT
І я обявпв їм імя Твоє, і обявляти му, щоб любов, якою любив єси мене, в них була, а я в них.

John 17:26 Uma New Testament
Kupopo'incai-ramo kahema-nu, pai' bate kupohewa toe oa' mpai', bona hira' mporasai ahi' -nu hi rala nono-ra, hewa Aku' mporasai ahi' -nu, pai' bona Aku' mo'oha' hi rala nono-ra."

Giaêng 17:26 Vietnamese (1934)
Con đã tỏ danh Cha ra cho họ, Con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của Cha dùng yêu thương Con ở trong họ, và chính mình Con cũng ở trong họ nữa.

John 17:25
Top of Page
Top of Page