John 17:13
New International Version
"I am coming to you now, but I say these things while I am still in the world, so that they may have the full measure of my joy within them.

New Living Translation
"Now I am coming to you. I told them many things while I was with them in this world so they would be filled with my joy.

English Standard Version
But now I am coming to you, and these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in themselves.

New American Standard Bible
"But now I come to You; and these things I speak in the world so that they may have My joy made full in themselves.

King James Bible
And now come I to thee; and these things I speak in the world, that they might have my joy fulfilled in themselves.

Holman Christian Standard Bible
Now I am coming to You, and I speak these things in the world so that they may have My joy completed in them.

International Standard Version
"And now I am coming to you, and I say these things in the world so that they may have my joy made complete in themselves.

NET Bible
But now I am coming to you, and I am saying these things in the world, so they may experience my joy completed in themselves.

Aramaic Bible in Plain English
“But now I come to you, and I am speaking these things in the world, that my joy shall be complete in them.”

GOD'S WORD® Translation
"But now, [Father,] I'm coming back to you. I say these things while I'm still in the world so that they will have the same joy that I have.

Jubilee Bible 2000
And now I come to thee; and these things I speak in the world that they might have my joy fulfilled in themselves.

King James 2000 Bible
And now come I to you; and these things I speak in the world, that they might have my joy fulfilled in themselves.

American King James Version
And now come I to you; and these things I speak in the world, that they might have my joy fulfilled in themselves.

American Standard Version
But now I come to thee; and these things I speak in the world, that they may have my joy made full in themselves.

Douay-Rheims Bible
And now I come to thee; and these things I speak in the world, that they may have my joy filled in themselves.

Darby Bible Translation
And now I come to thee. And these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in them.

English Revised Version
But now I come to thee; and these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in themselves.

Webster's Bible Translation
And now I come to thee, and these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in themselves.

Weymouth New Testament
"But now I am coming to Thee, and I speak these words while I am in the world, in order that they may have my gladness within them filling their hearts.

World English Bible
But now I come to you, and I say these things in the world, that they may have my joy made full in themselves.

Young's Literal Translation
'And now unto Thee I come, and these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in themselves;

Johannes 17:13 Afrikaans PWL
maar nou kom Ek na U toe en Ek sê hierdie dinge in die wêreld sodat My blydskap volkome in hulle kan wees.

Gjoni 17:13 Albanian
Por tani unë po vij te ti dhe i them këto gjëra në botë, që gëzimi im të bëhet i plotë në ta.

ﻳﻮﺣﻨﺎ 17:13 Arabic: Smith & Van Dyke
اما الآن فاني آتي اليك. واتكلم بهذا في العالم ليكون لهم فرحي كاملا فيهم.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 17:13 Armenian (Western): NT
Ա՛լ հիմա կու գամ քեզի, եւ այս բաները կը խօսիմ աշխարհի մէջ, որպէսզի իմ ուրախութիւնս լման ըլլայ իրենց մէջ:

Euangelioa S. Ioannen araura.  17:13 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta orain hiregana ethorten nauc, eta gauça hauc erraiten citiat munduan, dutençát ene alegrança complitua berac baithan.

Dyr Johanns 17:13 Bavarian
Aber ietz kimm i zo dir. I sag dös ietz, wo i non in dyr Welt bin, dyrmit i s non richtig glücklich mach.

Йоан 17:13 Bulgarian
А сега ида при Тебе; но [догдето съм още] на света казвам това, за да имат Моята радост пълна в себе си.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
但如今我就要到你那裡去了。我在世上說這些話,是要讓他們裡面充滿我的喜樂。

中文标准译本 (CSB Simplified)
但如今我就要到你那里去了。我在世上说这些话,是要让他们里面充满我的喜乐。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
現在我往你那裡去,我還在世上說這話,是叫他們心裡充滿我的喜樂。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
现在我往你那里去,我还在世上说这话,是叫他们心里充满我的喜乐。

約 翰 福 音 17:13 Chinese Bible: Union (Traditional)
現 在 我 往 你 那 裡 去 , 我 還 在 世 上 說 這 話 , 是 叫 他 們 心 裡 充 滿 我 的 喜 樂 。

約 翰 福 音 17:13 Chinese Bible: Union (Simplified)
现 在 我 往 你 那 里 去 , 我 还 在 世 上 说 这 话 , 是 叫 他 们 心 里 充 满 我 的 喜 乐 。

Evanðelje po Ivanu 17:13 Croatian Bible
A sada k tebi idem i ovo govorim u svijetu da imaju puninu moje radosti u sebi.

Jan 17:13 Czech BKR
Ale nyní k tobě jdu, a toto mluvím na světě, aby měli radost mou plnou v sobě.

Johannes 17:13 Danish
Men nu kommer jeg til dig, og dette taler jeg i Verden, for at de maa have min Glæde fuldkommet i sig.

Johannes 17:13 Dutch Staten Vertaling
Maar nu kom Ik tot U, en spreek dit in de wereld, opdat zij Mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelven.

Nestle Greek New Testament 1904
νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ ἵνα ἔχωσιν τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν ἑαυτοῖς.

Westcott and Hort 1881
νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ ἵνα ἔχωσιν τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν ἑαυτοῖς.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ ἵνα ἔχωσιν τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν ἑαυτοῖς.

RP Byzantine Majority Text 2005
Νῦν δὲ πρός σε ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ, ἵνα ἔχωσιν τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν αὐτοῖς.

Greek Orthodox Church 1904
νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ ἵνα ἔχωσι τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν αὑτοῖς.

Tischendorf 8th Edition
νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ ἵνα ἔχωσιν τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν ἑαυτοῖς.

Scrivener's Textus Receptus 1894
νῦν δὲ πρός σε ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ, ἵνα ἔχωσι τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν αὐτοῖς.

Stephanus Textus Receptus 1550
νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ ἵνα ἔχωσιν τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν αὐτοῖς

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
νυν δε προς σε ερχομαι και ταυτα λαλω εν τω κοσμω ινα εχωσιν την χαραν την εμην πεπληρωμενην εν εαυτοις

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
νυν δε προς σε ερχομαι και ταυτα λαλω εν τω κοσμω ινα εχωσιν την χαραν την εμην πεπληρωμενην εν εαυτοις

Stephanus Textus Receptus 1550
νυν δε προς σε ερχομαι και ταυτα λαλω εν τω κοσμω ινα εχωσιν την χαραν την εμην πεπληρωμενην εν αυτοις

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
νυν δε προς σε ερχομαι, και ταυτα λαλω εν τω κοσμω, ινα εχωσι την χαραν την εμην πεπληρωμενην εν αυτοις.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
νυν δε προς σε ερχομαι και ταυτα λαλω εν τω κοσμω ινα εχωσιν την χαραν την εμην πεπληρωμενην εν αυτοις

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
νυν δε προς σε ερχομαι και ταυτα λαλω εν τω κοσμω ινα εχωσιν την χαραν την εμην πεπληρωμενην εν εαυτοις

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
nyn de pros se erchomai, kai tauta lalō en tō kosmō hina echōsin tēn charan tēn emēn peplērōmenēn en heautois.

nyn de pros se erchomai, kai tauta lalo en to kosmo hina echosin ten charan ten emen pepleromenen en heautois.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
nyn de pros se erchomai, kai tauta lalō en tō kosmō hina echōsin tēn charan tēn emēn peplērōmenēn en heautois.

nyn de pros se erchomai, kai tauta lalo en to kosmo hina echosin ten charan ten emen pepleromenen en heautois.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:13 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
nun de pros se erchomai kai tauta lalō en tō kosmō ina echōsin tēn charan tēn emēn peplērōmenēn en eautois

nun de pros se erchomai kai tauta lalO en tO kosmO ina echOsin tEn charan tEn emEn peplErOmenEn en eautois

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:13 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
nun de pros se erchomai kai tauta lalō en tō kosmō ina echōsin tēn charan tēn emēn peplērōmenēn en autois

nun de pros se erchomai kai tauta lalO en tO kosmO ina echOsin tEn charan tEn emEn peplErOmenEn en autois

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:13 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
nun de pros se erchomai kai tauta lalō en tō kosmō ina echōsin tēn charan tēn emēn peplērōmenēn en autois

nun de pros se erchomai kai tauta lalO en tO kosmO ina echOsin tEn charan tEn emEn peplErOmenEn en autois

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:13 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
nun de pros se erchomai kai tauta lalō en tō kosmō ina echōsin tēn charan tēn emēn peplērōmenēn en autois

nun de pros se erchomai kai tauta lalO en tO kosmO ina echOsin tEn charan tEn emEn peplErOmenEn en autois

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:13 Westcott/Hort - Transliterated
nun de pros se erchomai kai tauta lalō en tō kosmō ina echōsin tēn charan tēn emēn peplērōmenēn en eautois

nun de pros se erchomai kai tauta lalO en tO kosmO ina echOsin tEn charan tEn emEn peplErOmenEn en eautois

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:13 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
nun de pros se erchomai kai tauta lalō en tō kosmō ina echōsin tēn charan tēn emēn peplērōmenēn en eautois

nun de pros se erchomai kai tauta lalO en tO kosmO ina echOsin tEn charan tEn emEn peplErOmenEn en eautois

János 17:13 Hungarian: Karoli
Most pedig te hozzád megyek; és ezeket beszélem a világon, hogy õk az én örömemet teljesen bírják õ magokban.

La evangelio laŭ Johano 17:13 Esperanto
Sed nun mi venas al Vi; kaj tion mi parolas en la mondo, por ke ili havu mian gxojon gxis pleneco en si mem.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 17:13 Finnish: Bible (1776)
Mutta nyt minä tulen sinun tykös ja puhun näitä maailmassa, että heissä olis minun iloni täydellinen.

Jean 17:13 French: Darby
Et maintenant je viens à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient ma joie accomplie en eux-memes.

Jean 17:13 French: Louis Segond (1910)
Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite.

Jean 17:13 French: Martin (1744)
Et maintenant je viens à toi, et je dis ces choses [étant encore] au monde, afin qu'ils aient ma joie parfaite en eux-mêmes.

Johannes 17:13 German: Modernized
Nun aber komme ich zu dir und rede solches in der Welt, auf daß sie in ihnen haben meine Freude vollkommen.

Johannes 17:13 German: Luther (1912)
Nun aber komme ich zu dir und rede solches in der Welt, auf daß sie in ihnen haben meine Freude vollkommen.

Johannes 17:13 German: Textbibel (1899)
jetzt aber komme ich zu dir. Und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude vollkommen in sich haben.

Giovanni 17:13 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ma ora io vengo a te; e dico queste cose nel mondo, affinché abbiano compita in se stessi la mia allegrezza.

Giovanni 17:13 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Or al presente io vengo a te, e dico queste cose nel mondo, acciocchè abbiano in loro la mia allegrezza compiuta.

YOHANES 17:13 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Tetapi sekarang Aku datang kepada-Mu; maka Aku mengatakan perkara ini selagi Aku ada di dalam dunia, supaya mereka itu beroleh sukacita-Ku di dalam hatinya dengan sempurnanya.

John 17:13 Kabyle: NT
Tura a n-uɣaleɣ ɣuṛ-ek, qqaṛeɣ-ed akk annect-agi skud mazal-iyi di ddunit, akken ad ččaṛen wulawen-nsen d lfeṛḥ am lfeṛḥ-iw ikemlen.

요한복음 17:13 Korean
지금 내가 아버지께로 가오니 내가 세상에서 이 말을 하옵는 것은 저희로 내 기쁨을 저희 안에 충만히 가지게 하려 함이니이다

Ioannes 17:13 Latin: Vulgata Clementina
Nunc autem ad te venio : et hæc loquor in mundo, ut habeant gaudium meum impletum in semetipsis.

Sv. Jānis 17:13 Latvian New Testament
Bet tagad es eju pie Tevis un šo runāju pasaulē, lai viņos mans prieks būtu pilnīgs.

Evangelija pagal Jonà 17:13 Lithuanian
Bet dabar Aš einu pas Tave ir tai kalbu pasaulyje, kad jie turėtų savyje tobulą mano džiaugsmą.

John 17:13 Maori
Na ka haere atu nei ahau ki a koe; a e korerotia ana e ahau enei mea i te ao nei, kia tino nui ai toku koa i roto i a ratou.

Johannes 17:13 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Men nu kommer jeg til dig, og dette taler jeg i verden forat de skal ha min glede fullkommen i sig.

Juan 17:13 Spanish: La Biblia de las Américas
Pero ahora voy a ti; y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos.

Juan 17:13 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Pero ahora voy a Ti; y hablo esto en el mundo para que tengan Mi gozo completo en sí mismos.

Juan 17:13 Spanish: Reina Valera Gómez
Y ahora vengo a ti, y hablo estas cosas en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos.

Juan 17:13 Spanish: Reina Valera 1909
Mas ahora vengo á ti; y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos.

Juan 17:13 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Mas ahora vengo a ti; y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos.

João 17:13 Bíblia King James Atualizada Português
Mas, agora, vou para Ti. Digo dessa forma, enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações.

João 17:13 Portugese Bible
Mas agora vou para ti; e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos.   

Ioan 17:13 Romanian: Cornilescu
Dar acum, Eu vin la Tine; şi spun aceste lucruri, pe cînd sînt încă în lume, pentruca să aibă în ei bucuria Mea deplină.

От Иоанна 17:13 Russian: Synodal Translation (1876)
Ныне же к Тебе иду, и сие говорюв мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную.

От Иоанна 17:13 Russian koi8r
Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную.

John 17:13 Shuar New Testament
`Yamaikia Amiini winiajai. Tura jui tuke pujakun juna Tßjame. Niisha Wi waraajna N·nisar ti shiir warasarat tusan tajai.

Johannes 17:13 Swedish (1917)
Nu går jag till tid; dock talar jag detta, medan jag ännu är här i världen, för att de skola hava min glädje fullkomlig i sig.

Yohana 17:13 Swahili NT
Basi, sasa naja kwako, na nimesema mambo haya ulimwenguni, ili waweze kushiriki kikamilifu furaha yangu.

Juan 17:13 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Nguni't ngayon ay napaririyan ako sa iyo; at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin.

ยอห์น 17:13 Thai: from KJV
และบัดนี้ข้าพระองค์กำลังจะไปหาพระองค์ และข้าพระองค์กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ในโลก เพื่อเขาจะได้รับความชื่นชมยินดีของข้าพระองค์อย่างเต็มเปี่ยม

Yuhanna 17:13 Turkish
‹‹İşte şimdi sana geliyorum. Sevincimin onlarda tamamlanması için bunları ben dünyadayken söylüyorum.

Йоан 17:13 Ukrainian: NT
Тепер же до Тебе йду, і се глаголю в сьвітї, щоб мали радість мою повну в собі.

John 17:13 Uma New Testament
Wae-e lau, tilou-ama Mama. Hawe'ea tohe'i ku'uli' bula-ku dohe-ra-pidi hi dunia' toi, bona gana mpu'u kagoea' -ra hante kagoea' to ngkai Aku'.

Giaêng 17:13 Vietnamese (1934)
Nhưng bây giờ Con về cùng Cha, và đương khi còn ở thế gian, Con nói những điều đó, hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của Con.

John 17:12
Top of Page
Top of Page