Йоан 15
Bulgarian
1Аз съм истинската лоза, и Отец ми е земеделецът. 2Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, Той я отрязва; и всяка що дава плод, очистя я, за да дава повече плод. 3Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. 4Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от самосебе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене. 5Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да сторите нищо. 6Ако някой не пребъде в Мене, той бива изхвърлен навън като пръчка, и изсъхва; и събират ги та ги хвърлят в огъня, и те изгарят. 7Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде. 8В това се прославя Отец Ми, да принасяте много плод; и [така] ще бъдете Мои ученици. 9Както Отец възлюби Мене, така и Аз възлюбих вас; пребъдвайте в Моята любов. 10Ако пазите Моите заповеди, ще пребъдвате в любовта Ми, както и Аз опазих заповедите на Отца Си и пребъдвам в Неговата любов. 11Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас, и вашата радост да стане пълна.

12Това е Моята заповед, да се любите един друг, както Аз ви възлюбих. 13Никой няма по-голяма любов от това щото да даде живота си за приятелите си. 14Вие сте Ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. 15Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае що върши Господарят му; а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко що съм чул от Отца Си. 16Вие не избрахте Мене, но Аз избрах вас, и ви определих да излезете [в света] и да принасяте плод и плодът ви да бъде траен; та каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде. 17Това ви заповядвам да се любите един друг.

18Ако светът ви мрази, знайте, че Мене преди вас е намразил. 19Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето; а понеже не сте от света, но Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. 20Помнете думата, която ви казах, слугата не е по-горен от господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще гонят; ако са опазили Моето учение, и вашето ще пазят. 21Но всичко това ще ви сторят поради Моето име, защото не познават Онзи, Който Ме е пратил. 22Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не биха имали; сега, обаче, нямат извинение за греха си. 23Който мрази Мене, мрази и Отца Ми. 24Ако не бях сторил между тях делата, които никой друг не е сторил, грях не биха имали; но сега видяха и намразиха и Мене и Отца Ми. 25Но [това става] и да се изпълни писаното в закона им слово, "Намразиха Ме без причина".

26А когато дойде Утешителят, когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, той ще свидетелствува за Мене. 27Но и вие свидетелствувате, защото сте били с Мене отначало.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

John 14
Top of Page
Top of Page