John 15:5
New International Version
"I am the vine; you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit; apart from me you can do nothing.

New Living Translation
"Yes, I am the vine; you are the branches. Those who remain in me, and I in them, will produce much fruit. For apart from me you can do nothing.

English Standard Version
I am the vine; you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit, for apart from me you can do nothing.

Berean Study Bible
I am the vine and you are the branches. The one who remains in Me, and I in him, will bear much fruit. For apart from Me you can do nothing.

New American Standard Bible
"I am the vine, you are the branches; he who abides in Me and I in him, he bears much fruit, for apart from Me you can do nothing.

King James Bible
I am the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit: for without me ye can do nothing.

Holman Christian Standard Bible
"I am the vine; you are the branches. The one who remains in Me and I in him produces much fruit, because you can do nothing without Me.

International Standard Version
I am the vine, you are the branches. The one who abides in me while I abide in him produces much fruit, because apart from me you can do nothing.

NET Bible
"I am the vine; you are the branches. The one who remains in me--and I in him--bears much fruit, because apart from me you can accomplish nothing.

Aramaic Bible in Plain English
“I AM THE LIVING GOD, The Vine, and you are the branches; whoever abides with me and I in him, this one brings forth much fruit, because without me, you can do nothing.”

GOD'S WORD® Translation
"I am the vine. You are the branches. Those who live in me while I live in them will produce a lot of fruit. But you can't produce anything without me.

Jubilee Bible 2000
I AM the vine, ye are the branches: he that abides in me, and I in him, the same brings forth much fruit; for without me ye can do nothing.

King James 2000 Bible
I am the vine, you are the branches: He that abides in me, and I in him, the same brings forth much fruit: for without me you can do nothing.

American King James Version
I am the vine, you are the branches: He that stays in me, and I in him, the same brings forth much fruit: for without me you can do nothing.

American Standard Version
I am the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him, the same beareth much fruit: for apart from me ye can do nothing.

Douay-Rheims Bible
I am the vine; you the branches: he that abideth in me, and I in him, the same beareth much fruit: for without me you can do nothing.

Darby Bible Translation
I am the vine, ye [are] the branches. He that abides in me and I in him, *he* bears much fruit; for without me ye can do nothing.

English Revised Version
I am the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him, the same beareth much fruit: for apart from me ye can do nothing.

Webster's Bible Translation
I am the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit: for without me ye can do nothing.

Weymouth New Testament
I am the Vine, you are the branches. He who continues in me and in whom I continue bears abundant fruit, for apart from me you can do nothing.

World English Bible
I am the vine. You are the branches. He who remains in me, and I in him, the same bears much fruit, for apart from me you can do nothing.

Young's Literal Translation
'I am the vine, ye the branches; he who is remaining in me, and I in him, this one doth bear much fruit, because apart from me ye are not able to do anything;

Johannes 15:5 Afrikaans PWL
אנא אנא - Ek is, was, sal wees Wie Ek is, was, sal wees, die Wingerdstok, julle is die takke. Wie voortdurend in My bly en Ek in hom, hy dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.

Gjoni 15:5 Albanian
Unë jam hardhia, ju jeni shermendet; kush qëndron në mua dhe unë në të, jep shumë fryt, sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë.

ﻳﻮﺣﻨﺎ 15:5 Arabic: Smith & Van Dyke
انا الكرمة وانتم الاغصان. الذي يثبت فيّ وانا فيه هذا يأتي بثمر كثير. لانكم بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 15:5 Armenian (Western): NT
Ես որթատունկն եմ, եւ դուք ճիւղերն էք. ա՛ն որ իմ մէջս կը մնայ, ու ես՝ անոր մէջ, անիկա՛ շատ պտուղ պիտի բերէ, որովհետեւ առանց ինծի ոչինչ կրնաք ընել:

Euangelioa S. Ioannen araura.  15:5 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ni naiz aihena, çuec chirmenduac: nor baitago nitan, eta ni hartan, harc ekarten du fructu anhitz: ecen ni gabe deus ecin daidiçue.

Dyr Johanns 15:5 Bavarian
I bin dyr Weinstok, ös seitß d Rebn. Wer in mir bleibt und i in iem, der tragt mänisch, denn aane mi höngtß in dyr Luft.

Йоан 15:5 Bulgarian
Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да сторите нищо.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
「我就是葡萄樹,你們是枝條。那住在我裡面、我也在他裡面的,他才結出很多果子,因為沒有我,你們什麼也不能做。

中文标准译本 (CSB Simplified)
“我就是葡萄树,你们是枝条。那住在我里面、我也在他里面的,他才结出很多果子,因为没有我,你们什么也不能做。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我是葡萄樹,你們是枝子。常在我裡面的,我也常在他裡面,這人就多結果子;因為離了我,你們就不能做什麼。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我是葡萄树,你们是枝子。常在我里面的,我也常在他里面,这人就多结果子;因为离了我,你们就不能做什么。

約 翰 福 音 15:5 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 是 葡 萄 樹 , 你 們 是 枝 子 。 常 在 我 裡 面 的 , 我 也 常 在 他 裡 面 , 這 人 就 多 結 果 子 ; 因 為 離 了 我 , 你 們 就 不 能 做 甚 麼 。

約 翰 福 音 15:5 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 是 葡 萄 树 , 你 们 是 枝 子 。 常 在 我 里 面 的 , 我 也 常 在 他 里 面 , 这 人 就 多 结 果 子 ; 因 为 离 了 我 , 你 们 就 不 能 做 甚 麽 。

Evanðelje po Ivanu 15:5 Croatian Bible
Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa.

Jan 15:5 Czech BKR
Já jsem vinný kmen a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně, a já v něm, ten nese ovoce mnohé; nebo beze mne nic nemůžete učiniti.

Johannes 15:5 Danish
Jeg er Vintræet, I ere Grenene. Den, som bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen Frugt; thi uden mig kunne I slet intet gøre.

Johannes 15:5 Dutch Staten Vertaling
Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen.

Nestle Greek New Testament 1904
ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν.

Westcott and Hort 1881
ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. Ὁ μένων ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν· ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν.

Greek Orthodox Church 1904
ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν.

Tischendorf 8th Edition
ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν· ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν

Stephanus Textus Receptus 1550
ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ὑμεῖς τὰ κλήματα ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ οὗτος φέρει καρπὸν πολύν ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
εγω ειμι η αμπελος υμεις τα κληματα ο μενων εν εμοι καγω εν αυτω ουτος φερει καρπον πολυν οτι χωρις εμου ου δυνασθε ποιειν ουδεν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
εγω ειμι η αμπελος υμεις τα κληματα ο μενων εν εμοι καγω εν αυτω ουτος φερει καρπον πολυν οτι χωρις εμου ου δυνασθε ποιειν ουδεν

Stephanus Textus Receptus 1550
εγω ειμι η αμπελος υμεις τα κληματα ο μενων εν εμοι καγω εν αυτω ουτος φερει καρπον πολυν οτι χωρις εμου ου δυνασθε ποιειν ουδεν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
εγω ειμι η αμπελος, υμεις τα κληματα. ο μενων εν εμοι, καγω εν αυτω, ουτος φερει καρπον πολυν· οτι χωρις εμου ου δυνασθε ποιειν ουδεν

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
εγω ειμι η αμπελος υμεις τα κληματα ο μενων εν εμοι καγω εν αυτω ουτος φερει καρπον πολυν οτι χωρις εμου ου δυνασθε ποιειν ουδεν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
εγω ειμι η αμπελος υμεις τα κληματα ο μενων εν εμοι καγω εν αυτω ουτος φερει καρπον πολυν οτι χωρις εμου ου δυνασθε ποιειν ουδεν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
egō eimi hē ampelos, hymeis ta klēmata. ho menōn en emoi kagō en autō, houtos pherei karpon polyn, hoti chōris emou ou dynasthe poiein ouden.

ego eimi he ampelos, hymeis ta klemata. ho menon en emoi kago en auto, houtos pherei karpon polyn, hoti choris emou ou dynasthe poiein ouden.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
egō eimi hē ampelos, hymeis ta klēmata. ho menōn en emoi kagō en autō houtos pherei karpon polyn, hoti chōris emou ou dynasthe poiein ouden.

ego eimi he ampelos, hymeis ta klemata. ho menon en emoi kago en auto houtos pherei karpon polyn, hoti choris emou ou dynasthe poiein ouden.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 15:5 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
egō eimi ē ampelos umeis ta klēmata o menōn en emoi kagō en autō outos pherei karpon polun oti chōris emou ou dunasthe poiein ouden

egO eimi E ampelos umeis ta klEmata o menOn en emoi kagO en autO outos pherei karpon polun oti chOris emou ou dunasthe poiein ouden

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 15:5 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
egō eimi ē ampelos umeis ta klēmata o menōn en emoi kagō en autō outos pherei karpon polun oti chōris emou ou dunasthe poiein ouden

egO eimi E ampelos umeis ta klEmata o menOn en emoi kagO en autO outos pherei karpon polun oti chOris emou ou dunasthe poiein ouden

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 15:5 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
egō eimi ē ampelos umeis ta klēmata o menōn en emoi kagō en autō outos pherei karpon polun oti chōris emou ou dunasthe poiein ouden

egO eimi E ampelos umeis ta klEmata o menOn en emoi kagO en autO outos pherei karpon polun oti chOris emou ou dunasthe poiein ouden

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 15:5 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
egō eimi ē ampelos umeis ta klēmata o menōn en emoi kagō en autō outos pherei karpon polun oti chōris emou ou dunasthe poiein ouden

egO eimi E ampelos umeis ta klEmata o menOn en emoi kagO en autO outos pherei karpon polun oti chOris emou ou dunasthe poiein ouden

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 15:5 Westcott/Hort - Transliterated
egō eimi ē ampelos umeis ta klēmata o menōn en emoi kagō en autō outos pherei karpon polun oti chōris emou ou dunasthe poiein ouden

egO eimi E ampelos umeis ta klEmata o menOn en emoi kagO en autO outos pherei karpon polun oti chOris emou ou dunasthe poiein ouden

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 15:5 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
egō eimi ē ampelos umeis ta klēmata o menōn en emoi kagō en autō outos pherei karpon polun oti chōris emou ou dunasthe poiein ouden

egO eimi E ampelos umeis ta klEmata o menOn en emoi kagO en autO outos pherei karpon polun oti chOris emou ou dunasthe poiein ouden

János 15:5 Hungarian: Karoli
Én vagyok a szõlõtõ, ti a szõlõvesszõk: A ki én bennem marad, én pedig õ benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.

La evangelio laŭ Johano 15:5 Esperanto
Mi estas la vinberarbo; vi estas la brancxoj; kiu restadas en mi, kaj mi en li, tiu donas multe da frukto; cxar sen mi vi nenion povas fari.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 15:5 Finnish: Bible (1776)
Minä olen viinapuu, te olette oksat: joka minussa pysyy ja minä hänessä, hän kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua ette voi mitään tehdä.

Jean 15:5 French: Darby
Moi, je suis le cep, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit; car, separes de moi, vous ne pouvez rien faire.

Jean 15:5 French: Louis Segond (1910)
Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.

Jean 15:5 French: Martin (1744)
Je suis le Cep, et vous en êtes les sarments; celui qui demeure en moi, et moi en lui, porte beaucoup de fruit; car hors de moi, vous ne pouvez rien produire.

Johannes 15:5 German: Modernized
Ich bin der Weinstock; ihr seid die Reben. Wer in mir bleibet und ich in ihm der bringet viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun.

Johannes 15:5 German: Luther (1912)
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viele Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun.

Johannes 15:5 German: Textbibel (1899)
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Ranken. Der in mir bleibt, - und ich in ihm, - der nur bringt viel Frucht, weil ihr ohne mich nichts thun könnt.

Giovanni 15:5 Italian: Riveduta Bible (1927)
Io son la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, porta molto frutto; perché senza di me non potete far nulla.

Giovanni 15:5 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Io son la vite, voi siete i tralci; chi dimora in me, ed io in lui, esso porta molto frutto, poichè fuor di me non potete far nulla.

YOHANES 15:5 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Aku inilah Pokok Anggur yang benar, dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tetap di dalam Aku, dan Aku pun di dalam dia, ialah berbuah lebat; karena kalau tiada beserta dengan Aku, suatu pun tiada dapat kamu perbuat.

John 15:5 Kabyle: NT
Nekk ț-țara, kunwi d isegman-is. Win yellan deg-i nekk lliɣ deg-s, a d-yefk lfakya s waṭas, axaṭer mbla nekk ur tețțizmirem aț-țxedmem acemma.

요한복음 15:5 Korean
나는 포도나무요 너희는 가지니 저가 내 안에 내가 저 안에 있으면 이 사람은 과실을 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무 것도 할 수 없음이라

Ioannes 15:5 Latin: Vulgata Clementina
Ego sum vitis, vos palmites : qui manet in me, et ego in eo, hic fert fructum multum, quia sine me nihil potestis facere.

Sv. Jānis 15:5 Latvian New Testament
Es esmu vīna koks, bet jūs zari. Kas paliek manī, un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nekā nespējat darīt.

Evangelija pagal Jonà 15:5 Lithuanian
Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir Aš jame, tas duoda daug vaisių; nes be manęs jūs negalite nieko nuveikti.

John 15:5 Maori
Ko ahau te waina, ko koutou nga manga: ki te u tetahi ki roto ki ahau, me ahau hoki ki roto ki a ia, ka maha o tera hua: ki te motu ke hoki i ahau, e kore tetahi mea e taea e koutou.

Johannes 15:5 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Jeg er vintreet, I er grenene; den som blir i mig, og jeg i ham, han bærer megen frukt; for uten mig kan I intet gjøre.

Juan 15:5 Spanish: La Biblia de las Américas
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.

Juan 15:5 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Yo soy la vid, ustedes los sarmientos; el que permanece en Mí y Yo en él, ése da mucho fruto, porque separados de Mí nada pueden hacer.

Juan 15:5 Spanish: Reina Valera Gómez
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque sin mí nada podéis hacer.

Juan 15:5 Spanish: Reina Valera 1909
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos: el que está en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque sin mí nada podéis hacer.

Juan 15:5 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
YO SOY la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque sin mí nada podéis hacer.

João 15:5 Bíblia King James Atualizada Português
Eu Sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e Eu nele, esse dará muito fruto; pois sem mim não podeis realizar obra alguma.

João 15:5 Portugese Bible
Eu sou a videira; vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer.   

Ioan 15:5 Romanian: Cornilescu
Eu sînt Viţa, voi sînteţi mlădiţele. Cine rămîne în Mine, şi în cine rămîn Eu, aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.

От Иоанна 15:5 Russian: Synodal Translation (1876)
Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего.

От Иоанна 15:5 Russian koi8r
Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего.

John 15:5 Shuar New Testament
`Wikia kampuintjai atumsha kanawentrume. Kampuinkia kanawen ßchitkia N·nisnak achiakjarme. Tura kanawe ni kampuinin ßchitkia N·nisrum Winφ ßchitkia atarum. T·rakrumka N·kap nerektatrume. Antsu Wφjiainchuka pΘnker T·ratin penkΘ tujintiarme.

Johannes 15:5 Swedish (1917)
Jag är vinträdet, I ären grenarna. Om någon förbliver i mig, och jag i honom, så bär han mycken frukt; ty mig förutan kunnen I intet göra.

Yohana 15:5 Swahili NT
Mimi ni mzabibu, nanyi ni matawi yake. Akaaye ndani yangu, nami ndani yake, huyo atazaa matunda mengi, maana bila mimi hamwezi kufanya chochote.

Juan 15:5 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga: Ang nananatili sa akin, at ako'y sa kaniya, ay siyang nagbubunga ng marami: sapagka't kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa.

Ǝlinjil wa n Yaxya 15:5 Tawallamat Tamajaq NT
Nak a imosan esab n alɣanab, kawanay ilǝdlad-net. Wa dǝr-i igan tartǝyt ta dǝr-ǝs ǝge, a t-idu-tǝgmǝd tǝnfa tagget fǝlas as daɣ-i in-tǝqqǝtasam wǝr tǝfregam wala.

ยอห์น 15:5 Thai: from KJV
เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นกิ่ง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขา ผู้นั้นจะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย

Yuhanna 15:5 Turkish
Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız.

Йоан 15:5 Ukrainian: NT
Я виноградина, ви віттє. Хто пробував в менї, а я в йому, той приносить багато овощу; бо без мене не можете робити нїчого.

John 15:5 Uma New Testament
Aku' toi-mi woto kaju, pai' koi' -mi ra'a-na. Tauna to tida hintuwu' hante Aku' pai' Aku' hante hira', wori' powua' -ra. Aga ane mogaa' -koi ngkai Aku', uma-koi bisa mpobabehi napa-napa.

Giaêng 15:5 Vietnamese (1934)
Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.

John 15:4
Top of Page
Top of Page