John 15:7
New International Version
If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you.

New Living Translation
But if you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything you want, and it will be granted!

English Standard Version
If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you.

Berean Study Bible
If you remain in Me and My words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you.

New American Standard Bible
"If you abide in Me, and My words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you.

King James Bible
If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you.

Holman Christian Standard Bible
If you remain in Me and My words remain in you, ask whatever you want and it will be done for you.

International Standard Version
"If you abide in me and my words abide in you, you can ask for anything you want, and you'll receive it.

NET Bible
If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you want, and it will be done for you.

Aramaic Bible in Plain English
“But if you are abiding in me and my words will abide in you, everything whatsoever you desire to ask, it shall be done for you.”

GOD'S WORD® Translation
If you live in me and what I say lives in you, then ask for anything you want, and it will be yours.

Jubilee Bible 2000
If ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you.

King James 2000 Bible
If you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you.

American King James Version
If you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done to you.

American Standard Version
If ye abide in me, and my words abide in you, ask whatsoever ye will, and it shall be done unto you.

Douay-Rheims Bible
If you abide in me, and my words abide in you, you shall ask whatever you will, and it shall be done unto you.

Darby Bible Translation
If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will and it shall come to pass to you.

English Revised Version
If ye abide in me, and my words abide in you, ask whatsoever ye will, and it shall be done unto you.

Webster's Bible Translation
If ye abide in me, and my words abide in you, ye may ask what ye will, and it shall be done to you.

Weymouth New Testament
"If you continue in me and my sayings continue in you, ask what you will and it shall be done for you.

World English Bible
If you remain in me, and my words remain in you, you will ask whatever you desire, and it will be done for you.

Young's Literal Translation
if ye may remain in me, and my sayings in you may remain, whatever ye may wish ye shall ask, and it shall be done to you.

Johannes 15:7 Afrikaans PWL
As julle voortdurend in My bly en wat Ek gesê het in julle, sal julle vra net wat julle wil en dit sal vir julle gedoen word.

Gjoni 15:7 Albanian
Në qoftë se qëndroni në mua dhe fjalët e mia qëndrojnë në ju, kërkoni çfarë të doni dhe do t'ju bëhet.

ﻳﻮﺣﻨﺎ 15:7 Arabic: Smith & Van Dyke
ان ثبتم فيّ وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 15:7 Armenian (Western): NT
Եթէ դուք մնաք իմ մէջս, ու իմ խօսքերս ալ մնան ձեր մէջ, ի՛նչ որ ուզէք՝ պիտի խնդրէք, եւ պիտի ըլլայ ձեզի:

Euangelioa S. Ioannen araura.  15:7 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Baldin baçaudete nitan, eta ene hitzac çuetan badaude, cer-ere nahi baituçue esca çaitezte, eta eguinen çaiçue.

Dyr Johanns 15:7 Bavarian
Wenntß ös in mir bleibtß und mein Wort in enk, bittß dann um allss, wasß maintß, und ös kriegtß is aau!

Йоан 15:7 Bulgarian
Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
你們如果住在我裡面,而我的話也住在你們裡面,那麼,凡是你們所願的,當祈求,就將為你們成就。

中文标准译本 (CSB Simplified)
你们如果住在我里面,而我的话也住在你们里面,那么,凡是你们所愿的,当祈求,就将为你们成就。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
你們若常在我裡面,我的話也常在你們裡面,凡你們所願意的,祈求,就給你們成就。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
你们若常在我里面,我的话也常在你们里面,凡你们所愿意的,祈求,就给你们成就。

約 翰 福 音 15:7 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 們 若 常 在 我 裡 面 , 我 的 話 也 常 在 你 們 裡 面 , 凡 你 們 所 願 意 的 , 祈 求 , 就 給 你 們 成 就 。

約 翰 福 音 15:7 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 们 若 常 在 我 里 面 , 我 的 话 也 常 在 你 们 里 面 , 凡 你 们 所 愿 意 的 , 祈 求 , 就 给 你 们 成 就 。

Evanðelje po Ivanu 15:7 Croatian Bible
Ako ostanete u meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam.

Jan 15:7 Czech BKR
Zůstanete-li ve mně, a slova má zůstanou-liť v vás, což byste koli chtěli, proste, a staneť se vám.

Johannes 15:7 Danish
Dersom I blive i mig, og mine Ord blive i eder, da beder, om hvad som helst I ville, og det skal blive eder til Del.

Johannes 15:7 Dutch Staten Vertaling
Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden.

Nestle Greek New Testament 1904
ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ, ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε καὶ γενήσεται ὑμῖν.

Westcott and Hort 1881
Ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ, ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε καὶ γενήσεται ὑμῖν·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ, ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε καὶ γενήσεται ὑμῖν·

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοί, καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ, ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσεσθε, καὶ γενήσεται ὑμῖν.

Greek Orthodox Church 1904
ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ, ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε, καὶ γενήσεται.

Tischendorf 8th Edition
ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ, ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε, καὶ γενήσεται ὑμῖν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοί, καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ, ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσεσθε, καὶ γενήσεται ὑμῖν.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσεσθε καὶ γενήσεται ὑμῖν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
εαν μεινητε εν εμοι και τα ρηματα μου εν υμιν μεινη ο εαν θελητε αιτησασθε και γενησεται υμιν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
εαν μεινητε εν εμοι και τα ρηματα μου εν υμιν μεινη ο εαν θελητε αιτησασθε και γενησεται υμιν

Stephanus Textus Receptus 1550
εαν μεινητε εν εμοι και τα ρηματα μου εν υμιν μεινη ο εαν θελητε αιτησεσθε και γενησεται υμιν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
εαν μεινητε εν εμοι, και τα ρηματα μου εν υμιν μεινη, ο εαν θελητε αιτησεσθε, και γενησεται υμιν.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
εαν μεινητε εν εμοι και τα ρηματα μου εν υμιν μεινη ο εαν θελητε αιτησεσθε και γενησεται υμιν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
εαν μεινητε εν εμοι και τα ρηματα μου εν υμιν μεινη ο εαν θελητε αιτησασθε και γενησεται υμιν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ean meinēte en emoi kai ta rhēmata mou en hymin meinē, ho ean thelēte aitēsasthe kai genēsetai hymin.

ean meinete en emoi kai ta rhemata mou en hymin meine, ho ean thelete aitesasthe kai genesetai hymin.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Ean meinēte en emoi kai ta rhēmata mou en hymin meinē, ho ean thelēte aitēsasthe kai genēsetai hymin;

Ean meinete en emoi kai ta rhemata mou en hymin meine, ho ean thelete aitesasthe kai genesetai hymin;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 15:7 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ean meinēte en emoi kai ta rēmata mou en umin meinē o ean thelēte aitēsasthe kai genēsetai umin

ean meinEte en emoi kai ta rEmata mou en umin meinE o ean thelEte aitEsasthe kai genEsetai umin

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 15:7 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ean meinēte en emoi kai ta rēmata mou en umin meinē o ean thelēte aitēsesthe kai genēsetai umin

ean meinEte en emoi kai ta rEmata mou en umin meinE o ean thelEte aitEsesthe kai genEsetai umin

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 15:7 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ean meinēte en emoi kai ta rēmata mou en umin meinē o ean thelēte aitēsesthe kai genēsetai umin

ean meinEte en emoi kai ta rEmata mou en umin meinE o ean thelEte aitEsesthe kai genEsetai umin

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 15:7 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ean meinēte en emoi kai ta rēmata mou en umin meinē o ean thelēte aitēsesthe kai genēsetai umin

ean meinEte en emoi kai ta rEmata mou en umin meinE o ean thelEte aitEsesthe kai genEsetai umin

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 15:7 Westcott/Hort - Transliterated
ean meinēte en emoi kai ta rēmata mou en umin meinē o ean thelēte aitēsasthe kai genēsetai umin

ean meinEte en emoi kai ta rEmata mou en umin meinE o ean thelEte aitEsasthe kai genEsetai umin

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 15:7 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ean meinēte en emoi kai ta rēmata mou en umin meinē o ean thelēte aitēsasthe kai genēsetai umin

ean meinEte en emoi kai ta rEmata mou en umin meinE o ean thelEte aitEsasthe kai genEsetai umin

János 15:7 Hungarian: Karoli
Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, a mit csak akartok, és meglesz az néktek.

La evangelio laŭ Johano 15:7 Esperanto
Se vi restadas en mi, kaj miaj vortoj restadas en vi, petu kion ajn vi volos, kaj tio estos farita por vi.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 15:7 Finnish: Bible (1776)
Jos te minussa pysytte ja minun sanani pysyvät teissä, mitkä ikänä te tahdotte, niin anokaat, ja te saatte.

Jean 15:7 French: Darby
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et il vous sera fait.

Jean 15:7 French: Louis Segond (1910)
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.

Jean 15:7 French: Martin (1744)
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et il vous sera fait.

Johannes 15:7 German: Modernized
So ihr in mir bleibet, und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren.

Johannes 15:7 German: Luther (1912)
So ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren.

Johannes 15:7 German: Textbibel (1899)
Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so möget ihr bitten was ihr wollt, es soll euch werden.

Giovanni 15:7 Italian: Riveduta Bible (1927)
Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto.

Giovanni 15:7 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Se voi dimorate in me, e le mie parole dimorano in voi, voi domanderete ciò che vorrete, e vi sarà fatto.

YOHANES 15:7 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Jikalau kamu tetap di dalam Aku, dan perkataan-Ku tetap di dalam kamu, pintalah barang apa yang kamu kehendaki, itu akan dikaruniakan kepadamu kelak.

John 15:7 Kabyle: NT
Ma teṭṭfem deg-i yerna awal-iw yezdeɣ deg-wen, ssutret ayen i tebɣam a kkun-id-yaweḍ.

요한복음 15:7 Korean
너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라

Ioannes 15:7 Latin: Vulgata Clementina
Si manseritis in me, et verba mea in vobis manserint, quodcumque volueritis petetis, et fiet vobis.

Sv. Jānis 15:7 Latvian New Testament
Ja jūs paliksiet manī, un mani vārdi paliks jūsos, tad, ko vien jūs vēlēsieties un lūgsiet, tas jums notiks.

Evangelija pagal Jonà 15:7 Lithuanian
Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse,­jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums duota.

John 15:7 Maori
Ki te u koutou ki roto ki ahau, ki te u ano aku kupu ki roto ki a koutou, inoia e koutou ta koutou e pai ai, a ka meatia ma koutou.

Johannes 15:7 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Dersom I blir i mig, og mine ord blir i eder, da bed om hvad I vil, og I skal få det.

Juan 15:7 Spanish: La Biblia de las Américas
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho.

Juan 15:7 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Si permanecen en Mí, y Mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho.

Juan 15:7 Spanish: Reina Valera Gómez
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que quisiereis, y os será hecho.

Juan 15:7 Spanish: Reina Valera 1909
Si estuviereis en mí, y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisiereis, y os será hecho.

Juan 15:7 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Si permaneces en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, todo lo que quisiereis pediréis, y os será hecho.

João 15:7 Bíblia King James Atualizada Português
Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes, e vos será concedido.

João 15:7 Portugese Bible
Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito.   

Ioan 15:7 Romanian: Cornilescu
Dacă rămîneţi în Mine, şi dacă rămîn în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da.

От Иоанна 15:7 Russian: Synodal Translation (1876)
Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам.

От Иоанна 15:7 Russian koi8r
Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам.

John 15:7 Shuar New Testament
`Tuke Winφ ßchitkiaitkiurmeka tura winia chichamprusha kajinmattsuk emetarmeka ßtum wakerarmena nu seakrumin amastatjai.

Johannes 15:7 Swedish (1917)
Om I förbliven i mig, och mina ord förbliva i eder, så mån I bedja om vadhelst I viljen, och det skall vederfaras eder.

Yohana 15:7 Swahili NT
Mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, basi, ombeni chochote mtakacho nanyi mtapewa.

Juan 15:7 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anomang inyong ibigin, at gagawin sa inyo.

Ǝlinjil wa n Yaxya 15:7 Tawallamat Tamajaq NT
As dǝr-i tǝrtayam, tǝttafam batuten-in, ǝgmǝyat daɣ Mǝššina di n Abba arat kul wa tǝram, a tu-tǝgrawam.

ยอห์น 15:7 Thai: from KJV
ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเรา และถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนา ท่านก็จะได้สิ่งนั้น

Yuhanna 15:7 Turkish
Eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa, ne isterseniz dileyin, size verilecektir.

Йоан 15:7 Ukrainian: NT
Коли пробувати мете в менї, а слова мої пробувати муть в вас, то, чого схочете, просити мете, і станеть ся.

John 15:7 Uma New Testament
Ane tida-koi hintuwu' hante Aku' pai' lolita-ku tida hi rala nono-ni, perapi' -mi-hana hi Alata'ala ba napa-napa konoa-ni, bate nawai' -koile.

Giaêng 15:7 Vietnamese (1934)
Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.

John 15:6
Top of Page
Top of Page