2 Коринтяни 5
Bulgarian
1Защото знаем, че ако се развали земният ни дом, телесната скиния, имаме от Бога здание на небесата, дом неръкотворен, вечен. 2Понеже в тоя [дом] и стенем като ожидаме да се облечем с нашето небесно жилище, 3стига само, облечени [с него], да не се намерим голи. 4Защото ние, които сме в тая телесна скиния, като обременени, стенем; не че желаем да се съблечем, но да се облечем още повече, за да бъде смъртното погълнато от живота. 5А Бог е, Който ни е образувал нарочно за това, и ни е дал Духа в залог [на това].

6И тъй, понеже винаги се одързостяваме, като знаем, че, докато сме у дома в тялото, ние сме отстранени от Господа, 7(защото с вярване ходим, а не с виждане). 8- [понеже, казвам], се одързостяваме, то предпочитаме да сме отстранени от тялото и да бъдем у дома при Господа. 9Затова и ревностно се стараем, било у дома или отстранени, да бъдем угодни на Него. 10Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло.

11И тъй, като съзнаваме, що е страхът от Господа, убеждаваме човеците; а на Бога сме познати,- надявам се още, че и на вашите съвести сме познати. 12С [това] не препоръчваме себе си изново на вас, но ви даваме причини да се хвалите с нас, за да имате що да отговорите на ония, които се хвалят с това, което е на лице, а не с това, което е в сърцето. 13Защото, ако сме [отишли до] крайности, то е било за Бога; или ако [сега] умерено мъдруваме, то е заради вас. 14Защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че, понеже един е умрял за всичките, то всички са умрели; 15и че Той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, но за Този, Който за тях е умрял и възкръснал.

16Затова, отсега нататък ние не познаваме никого по плът; ако и да сме познали Христа по плът, пак сега вече [така Го] не познаваме. 17За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, [[всичко]] стана ново. 18А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез [[Исуса]] Христа, и даде на нас да служим за примирение; 19сиреч, че Бог в Христа примиряваше света със Себе Си, като не вменяваше [на човеците] прегрешенията им, и че повери на нас посланието на примирението.

20И тъй от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим [ви] от Христова страна, примирете се с Бога, 21Който за нас направи грешен Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

2 Corinthians 4
Top of Page
Top of Page