2 Коринтяни 6
Bulgarian
1И ние, като съдействуваме [с Бога], тоже ви умоляваме да не приемате напразно Божията благодат.

2(Защото казва:- "В благоприятно време те послушах, И в спасителен ден ти помогнах"; ето, сега е благоприятно време, ето, сега е спасителен ден).

3Ние в нищо не даваме никаква причина за съблазън, да не би да се злослови нашето служение; 4но във всичко биваме одобрени, като Божии служители, с голяма твърдост, в скърби, в нужди, в утеснения, 5чрез бичувания, в затваряния, в смутове, в трудове, в неспане, в неядене, 6с чистота, с благоразумие, с дълготърпение, с благост, със Светия Дух, с нелицемерна любов, 7с говорене истината, с Божия сила, чрез оръжията на правдата в дясната ръка и в лявата; 8всред слава и опозорение, всред укори и похвали; [считани] като измамници, но пак истинни; 9като непознати, а пък добре познати; като на умиране, а, ето, живеем; като наказвани, а не умъртвявани; 10като наскърбени, а винаги радостни; като сиромаси, но обогатяваме мнозина; като че нищо нямаме, но притежаваме всичко.

11О коринтяни, устата ни са отворени към вас, сърцето ни се разшири. 12Вам не е тясно в нас, но в сами вас е тясно [нам]. 13И тъй, във вид на еднакво възмездие, (като на чада говоря), разширете и вие [сърцата си].

14Не се впрягайте заедно с невярващите; защото какво общо имат правдата и беззаконието или какво общение има светлината с тъмнината? 15и какво съгласие има Христос с Велиала? или какво съучастие има вярващия с невярващия?

16и какво споразумение има Божият храм с идолите? Защото ние сме храм на живия Бог, както рече Бог: "Ще се заселя между тях и между тях ще ходя; и ще им бъда Бог, и те ще Ми бъдат люде".

17Затова- "Излезте изсред тях и отделете се", казва Господ, "И не се допирайте до нечисто"; и "Аз ще ви приема,

18И ще ви бъда Отец, И вие ще Ми бъдете синове и дъщери", казва всемогъщият Господ.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

2 Corinthians 5
Top of Page
Top of Page