2 Corinthians 5:20
New International Version
We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf: Be reconciled to God.

New Living Translation
So we are Christ's ambassadors; God is making his appeal through us. We speak for Christ when we plead, "Come back to God!"

English Standard Version
Therefore, we are ambassadors for Christ, God making his appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God.

Berean Study Bible
Therefore we are ambassadors for Christ, as though God were making His appeal through us. We implore you on behalf of Christ: Be reconciled to God.

New American Standard Bible
Therefore, we are ambassadors for Christ, as though God were making an appeal through us; we beg you on behalf of Christ, be reconciled to God.

King James Bible
Now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us: we pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God.

Holman Christian Standard Bible
Therefore, we are ambassadors for Christ, certain that God is appealing through us. We plead on Christ's behalf, "Be reconciled to God."

International Standard Version
Therefore, we are the Messiah's representatives, as though God were pleading through us. We plead on the Messiah's behalf: "Be reconciled to God!"

NET Bible
Therefore we are ambassadors for Christ, as though God were making His plea through us. We plead with you on Christ's behalf, "Be reconciled to God!"

Aramaic Bible in Plain English
We are Ambassadors therefore in the place of The Messiah, and as if he who is God requested of you by us in the place of The Messiah, we beseech you therefore: “Be reconciled to God.”

GOD'S WORD® Translation
Therefore, we are Christ's representatives, and through us God is calling you. We beg you on behalf of Christ to become reunited with God.

Jubilee Bible 2000
Now then we are ambassadors for Christ, as though God did exhort you by us; we beseech you in Christ's name, be ye reconciled to God.

King James 2000 Bible
Now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us: we pray you on Christ's behalf, be reconciled to God.

American King James Version
Now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us: we pray you in Christ's stead, be you reconciled to God.

American Standard Version
We are ambassadors therefore on behalf of Christ, as though God were entreating by us: we beseech you on behalf of Christ, be ye reconciled to God.

Douay-Rheims Bible
For Christ therefore we are ambassadors, God as it were exhorting by us. For Christ, we beseech you, be reconciled to God.

Darby Bible Translation
We are ambassadors therefore for Christ, God as [it were] beseeching by us, we entreat for Christ, Be reconciled to God.

English Revised Version
We are ambassadors therefore on behalf of Christ, as though God were entreating by us: we beseech you on behalf of Christ, be ye reconciled to God.

Webster's Bible Translation
Now then we are embassadors for Christ, as though God did beseech you by us: we pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God.

Weymouth New Testament
On Christ's behalf therefore we come as ambassadors, God, as it were, making entreaty through our lips: we, on Christ's behalf, beseech men to be reconciled to God.

World English Bible
We are therefore ambassadors on behalf of Christ, as though God were entreating by us: we beg you on behalf of Christ, be reconciled to God.

Young's Literal Translation
in behalf of Christ, then, we are ambassadors, as if God were calling through us, we beseech, in behalf of Christ, 'Be ye reconciled to God;'

2 Korinthiërs 5:20 Afrikaans PWL
daarom is ons ambassadeurs namens Die Gesalfde Een, asof God julle uitnooi deur ons; daarom vra ons julle, namens Die Gesalfde Een: laat julle verhouding met God herstel,

2 e Koristasve 5:20 Albanian
Ne, pra, bëhemi lajmëtarë për Krishtin, sikurse Perëndia të këshillonte nëpërmjet nesh; dhe ne ju këshillojmë juve për hir të Krishtit: Paqtohuni me Perëndinë!

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 5:20 Arabic: Smith & Van Dyke
اذا نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا. نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله.

2 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 5:20 Armenian (Western): NT
Ուրեմն մենք դեսպաններ ենք Քրիստոսի համար, որպէս թէ Աստուած կ՚աղաչէր ձեզի մեր միջոցով. կ՚աղերսենք ձեզի Քրիստոսի կողմէն, հաշտուեցէ՛ք Աստուծոյ հետ:

2 Corinthianoetara. 5:20 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Harren, Christen icenean embachadore gara, Iaincoac guçaz othoitz eguiten balerauçue beçala: othoitz eguiten drauçuegu Christen icenean, reconcilia çaquizquioten Iaincoari.

De Krenter B 5:20 Bavarian
Mir seind also yn n Kristn seine Sendling; und wenn myr enk manend, tuet s durch üns dyr Herrgot. In n Nam von n Kristn fleeh'n myr enk an: Laasstß enk versüenen mit n Herrgot!

2 Коринтяни 5:20 Bulgarian
И тъй от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим [ви] от Христова страна, примирете се с Бога,

中文標準譯本 (CSB Traditional)
因此我們是基督的特使,就像神藉著我們在勸告人——我們代替基督請求說:「與神和好吧!」

中文标准译本 (CSB Simplified)
因此我们是基督的特使,就像神藉着我们在劝告人——我们代替基督请求说:“与神和好吧!”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
所以,我們做基督的使者,就好像神藉我們勸你們一般,我們替基督求你們與神和好。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
所以,我们做基督的使者,就好像神借我们劝你们一般,我们替基督求你们与神和好。

歌 林 多 後 書 5:20 Chinese Bible: Union (Traditional)
所 以 , 我 們 作 基 督 的 使 者 , 就 好 像 神 藉 我 們 勸 你 們 一 般 。 我 們 替 基 督 求 你 們 與 神 和 好 。

歌 林 多 後 書 5:20 Chinese Bible: Union (Simplified)
所 以 , 我 们 作 基 督 的 使 者 , 就 好 像 神 藉 我 们 劝 你 们 一 般 。 我 们 替 基 督 求 你 们 与 神 和 好 。

Druga poslanica Korinæanima 5:20 Croatian Bible
Kristovi smo dakle poslanici; Bog vas po nama nagovara. Umjesto Krista zaklinjemo: dajte, pomirite se s Bogom!

Druhá Korintským 5:20 Czech BKR
Protož my na místo Krista poselství dějeme; a jako by Bůh skrze nás žádal vás, prosíme na místě Kristově, smiřte se s Bohem.

2 Korinterne 5:20 Danish
Vi ere altsaa Sendebud i Kristi Sted, som om Gud formaner ved os; vi bede i Kristi Sted: Bliver forligte med Gud!

2 Corinthiër 5:20 Dutch Staten Vertaling
Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen.

Nestle Greek New Testament 1904
Ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν ὡς τοῦ Θεοῦ παρακαλοῦντος δι’ ἡμῶν· δεόμεθα ὑπὲρ Χριστοῦ, καταλλάγητε τῷ Θεῷ.

Westcott and Hort 1881
Ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν ὡς τοῦ θεοῦ παρακαλοῦντος δι' ἡμῶν· δεόμεθα ὑπὲρ Χριστοῦ, καταλλάγητε τῷ θεῷ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν ὡς τοῦ θεοῦ παρακαλοῦντος δι' ἡμῶν· δεόμεθα ὑπὲρ Χριστοῦ, καταλλάγητε τῷ θεῷ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὑπὲρ χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν, ὡς τοῦ θεοῦ παρακαλοῦντος δι’ ἡμῶν· δεόμεθα ὑπὲρ χριστοῦ, καταλλάγητε τῷ θεῷ.

Greek Orthodox Church 1904
Ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν ὡς τοῦ Θεοῦ παρακαλοῦντος δι’ ἡμῶν· δεόμεθα ὑπὲρ Χριστοῦ, καταλλάγητε τῷ Θεῷ·

Tischendorf 8th Edition
ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν ὡς τοῦ θεοῦ παρακαλοῦντος δι’ ἡμῶν· δεόμεθα ὑπὲρ Χριστοῦ, καταλλάγητε τῷ θεῷ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν, ὡς τοῦ Θεοῦ παρακαλοῦντος δι’ ἡμῶν· δεόμεθα ὑπὲρ Χριστοῦ, καταλλάγητε τῷ Θεῷ.

Stephanus Textus Receptus 1550
ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν ὡς τοῦ θεοῦ παρακαλοῦντος δι' ἡμῶν· δεόμεθα ὑπὲρ Χριστοῦ καταλλάγητε τῷ θεῷ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
υπερ χριστου ουν πρεσβευομεν ως του θεου παρακαλουντος δι ημων δεομεθα υπερ χριστου καταλλαγητε τω θεω

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
υπερ χριστου ουν πρεσβευομεν ως του θεου παρακαλουντος δι ημων δεομεθα υπερ χριστου καταλλαγητε τω θεω

Stephanus Textus Receptus 1550
υπερ χριστου ουν πρεσβευομεν ως του θεου παρακαλουντος δι ημων δεομεθα υπερ χριστου καταλλαγητε τω θεω

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
υπερ Χριστου ουν πρεσβευομεν, ως του Θεου παρακαλουντος δι ημων· δεομεθα υπερ Χριστου, καταλλαγητε τω Θεω.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
υπερ χριστου ουν πρεσβευομεν ως του θεου παρακαλουντος δι ημων δεομεθα υπερ χριστου καταλλαγητε τω θεω

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
υπερ χριστου ουν πρεσβευομεν ως του θεου παρακαλουντος δι ημων δεομεθα υπερ χριστου καταλλαγητε τω θεω

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Hyper Christou oun presbeuomen hōs tou Theou parakalountos di’ hēmōn; deometha hyper Christou, katallagēte tō Theō.

Hyper Christou oun presbeuomen hos tou Theou parakalountos di’ hemon; deometha hyper Christou, katallagete to Theo.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Hyper Christou oun presbeuomen hōs tou theou parakalountos di' hēmōn; deometha hyper Christou, katallagēte tō theō.

Hyper Christou oun presbeuomen hos tou theou parakalountos di' hemon; deometha hyper Christou, katallagete to theo.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 5:20 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
uper christou oun presbeuomen ōs tou theou parakalountos di ēmōn deometha uper christou katallagēte tō theō

uper christou oun presbeuomen Os tou theou parakalountos di EmOn deometha uper christou katallagEte tO theO

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 5:20 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
uper christou oun presbeuomen ōs tou theou parakalountos di ēmōn deometha uper christou katallagēte tō theō

uper christou oun presbeuomen Os tou theou parakalountos di EmOn deometha uper christou katallagEte tO theO

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 5:20 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
uper christou oun presbeuomen ōs tou theou parakalountos di ēmōn deometha uper christou katallagēte tō theō

uper christou oun presbeuomen Os tou theou parakalountos di EmOn deometha uper christou katallagEte tO theO

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 5:20 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
uper christou oun presbeuomen ōs tou theou parakalountos di ēmōn deometha uper christou katallagēte tō theō

uper christou oun presbeuomen Os tou theou parakalountos di EmOn deometha uper christou katallagEte tO theO

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 5:20 Westcott/Hort - Transliterated
uper christou oun presbeuomen ōs tou theou parakalountos di ēmōn deometha uper christou katallagēte tō theō

uper christou oun presbeuomen Os tou theou parakalountos di EmOn deometha uper christou katallagEte tO theO

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 5:20 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
uper christou oun presbeuomen ōs tou theou parakalountos di ēmōn deometha uper christou katallagēte tō theō

uper christou oun presbeuomen Os tou theou parakalountos di EmOn deometha uper christou katallagEte tO theO

2 Korintusi 5:20 Hungarian: Karoli
Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.

Al la korintanoj 2 5:20 Esperanto
Ni do estas ambasadoroj pro Kristo, kvazaux Dio per ni petadus; ni vin petegas pro Kristo, repacigxu al Dio.

Toinen kirje korinttilaisille 5:20 Finnish: Bible (1776)
Niin olemme me Kristuksen puolesta käskyläiset; sillä Jumala neuvoo meidän kauttamme. Niin me rukoilemme siis Kristuksen puolesta, että te Jumalan kanssa sovitte.

2 Corinthiens 5:20 French: Darby
Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, -Dieu, pour ainsi dire, exhortant par notre moyen; nous supplions pour Christ: Soyez reconcilies avec Dieu!

2 Corinthiens 5:20 French: Louis Segond (1910)
Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous; nous vous en supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu!

2 Corinthiens 5:20 French: Martin (1744)
Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, et c'est comme si Dieu vous exhortait par notre ministère; nous [vous] supplions [donc] pour [l'amour] de Christ, de vous réconcilier avec Dieu.

2 Korinther 5:20 German: Modernized
So sind wir nun Botschafter an Christi Statt; denn Gott vermahnet durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt: Lasset euch versöhnen mit Gott!

2 Korinther 5:20 German: Luther (1912)
So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott vermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi Statt: Lasset euch versöhnen mit Gott.

2 Korinther 5:20 German: Textbibel (1899)
Für Christus also werben wir, als ob Gott bäte durch uns. Wir bitten für Christus: lasset euch versöhnen mit Gott.

2 Corinzi 5:20 Italian: Riveduta Bible (1927)
Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro; vi supplichiamo nel nome di Cristo: Siate riconciliati con Dio.

2 Corinzi 5:20 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Noi adunque facciam l’ambasciata per Cristo, come se Iddio esortasse per noi; e vi esortiamo per Cristo: Siate riconciliati a Dio.

2 KOR 5:20 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Sebab itu kami menjadi utusan bagi pihak Kristus, seolah-olah Allah minta dengan lidah kami. Maka kami mintalah bagi pihak Kristus: Biarlah kamu diperdamaikan dengan Allah!

2 Corinthians 5:20 Kabyle: NT
Ihi nukni d imceggɛen n Lmasiḥ, am akken d Ṛebbi s yiman-is i wen-d-issawalen yis nneɣ : Nețḥellil-ikkun s yisem n Lmasiḥ aț-țemṣalaḥem akk-d Ṛebbi.

고린도후서 5:20 Korean
이러므로 우리가 그리스도를 대신하여 사신이 되어 하나님이 우리로 너희를 권면하시는 것 같이 그리스도를 대신하여 간구하노니 너희는 하나님과 화목하라 !

II Corinthios 5:20 Latin: Vulgata Clementina
Pro Christo ergo legatione fungimur, tamquam Deo exhortante per nos. Obsecramus pro Christo, reconciliamini Deo.

Korintiešiem 2 5:20 Latvian New Testament
Kristus vietā mēs izpildām sūtību, it kā Dievs pamācītu caur mums. Kristus vietā mēs jūs lūdzam: samierinieties ar Dievu!

Antrasis laiðkas korintieèiams 5:20 Lithuanian
Taigi mes esame Kristaus pasiuntiniai, tarsi pats Dievas prašytų per mus. Kristaus vardu maldaujame: “Susitaikinkite su Dievu!”

2 Corinthians 5:20 Maori
Na he karere matou na te Karaiti, me te mea ano ko te Atua tenei kei roto i a matou e karanga ana; ko matou hei whakakapi mo te Karaiti ki te tohe atu kia koutou, kia hohia ta koutou rongo ki te Atua.

2 Korintierne 5:20 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formante ved oss; vi ber i Kristi sted: La eder forlike med Gud!

2 Corintios 5:20 Spanish: La Biblia de las Américas
Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros; en nombre de Cristo os rogamos: ¡Reconciliaos con Dios!

2 Corintios 5:20 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos: ¡Reconcíliense con Dios!

2 Corintios 5:20 Spanish: Reina Valera Gómez
Así que, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.

2 Corintios 5:20 Spanish: Reina Valera 1909
Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.

2 Corintios 5:20 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Así que, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro; os rogamos en Nombre de Cristo: Reconciliaos a Dios.

2 Coríntios 5:20 Bíblia King James Atualizada Português
Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim, vos suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus.

2 Coríntios 5:20 Portugese Bible
De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo que vos reconcilieis com Deus.   

2 Corinteni 5:20 Romanian: Cornilescu
Noi dar, sîntem trimeşi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!

2-е Коринфянам 5:20 Russian: Synodal Translation (1876)
Итак мы – посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом.

2-е Коринфянам 5:20 Russian koi8r
Итак мы--посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом.

2 Corinthians 5:20 Shuar New Testament
Krφstunu ataksamu asar, Yuska "winia Uchirjai nawamnaikiatarum" tusa ii wenejai atumin seatmarme. Tuma asakrin, Kristu Nßariin "T·ratarum" Tßjarme.

2 Korinthierbrevet 5:20 Swedish (1917)
Å Kristi vägnar äro vi alltså sändebud; det är Gud som förmanar genom oss. Vi bedja å Kristi vägnar: Låten försona eder med Gud.

2 Wakorintho 5:20 Swahili NT
Basi, sisi tunamwakilisha Kristo, naye Mungu mwenyewe anatutumia sisi kuwasihi ninyi. Tunawaombeni kwa niaba ya Kristo, mpatanishwe na Mungu.

2 Mga Taga-Corinto 5:20 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Cristo, na waring namamanhik ang Dios sa pamamagitan namin: kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Cristo, na kayo'y makipagkasundo sa Dios.

Širawt ta n sanatat iktab Bulǝs i Kǝl-Korent 5:20 Tawallamat Tamajaq NT
Daɣ adi nakkanay almawakkilan n Ǝlmǝsix a nǝmos, id Mǝššina iman-net as kawan-iɣarru ǝs tarrayt-nana. Nonsay-kawan fǝl udǝm n Ǝlmǝsix ad tǝknâm ǝd Mǝššina!

2 โครินธ์ 5:20 Thai: from KJV
ฉะนั้นเราจึงเป็นราชทูตของพระคริสต์ โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายทางเรา เราผู้แทนของพระคริสต์จึงขอร้องท่านให้คืนดีกันกับพระเจ้า

2 Korintliler 5:20 Turkish
Böylece, Tanrı aracılığımızla çağrıda bulunuyormuş gibi Mesihin adına elçilik ediyor, Onun adına yalvarıyoruz: Tanrıyla barışın.

2 Коринтяни 5:20 Ukrainian: NT
Замість Христа оце ми посли, і наче Бог благає (вас) через нас; ми просимо вас замість Христа: примиріть ся з Богом.

2 Corinthians 5:20 Uma New Testament
Kai' toi-mi napowiwi napowiti' Kristus. Mololita-kai, hewa Alata'ala moto-mi to mpololitai-koi. Jadi', hi rala hanga' Kristus kiperapi' bona hintuwu' -mokoi hante Alata'ala.

2 Coâ-rinh-toâ 5:20 Vietnamese (1934)
Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Ðấng Christ, cũng như Ðức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Ðấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Ðức Chúa Trời.

2 Corinthians 5:19
Top of Page
Top of Page