2 Коринтяни 11
Bulgarian
1Дано бихте потърпели малко моето безумие; да! потърпете ме, 2защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих с един мъж, да ви представя [като] чиста девица на Христа. 3Но боя се да не би, както змията измами Ева с хитростта си, да се разврати умът ви [и отпадне] от простотата и чистотата, която [дължите] на Христа. 4Защото, ако дойде някой и ви проповядва друг Исус, когото ние не сме проповядвали, или [ако] получите друг дух, когото не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно [го] търпите. 5Обаче мисля, че аз не съм в нищо по-долен от тия превъзходни апостоли! 6А пък, ако и да [съм] в говоренето прост, в знанието не [съм]; дори ние по всякакъв начин сме ви показали [това] във всичко.

7Грях ли съм сторил, като смирявах себе си, за да се издигнете вие, понеже ви проповядвах Божието благовестие даром? 8Други църкви обрах, като вземах заплата [от тях], за да служа на вас; 9а когато бях при вас и изпаднах в нужда, не отегчих никого, защото братята, които дойдоха от Македония, задоволиха нуждата ми. Така във всичко се пазих, и ще се пазя, да не ви отегча. 10Заради Христовата истинност, която е и в мене, никой няма да ми отнеме тая похвала в ахайските места. 11Защо? Защото ви не обичам ли? Знае Бог!

12А каквото правя, това и ще правя, за да отсека причината на тия, които търсят причина [против мене], та относно това, с което те се хвалят, да се намерят също такива, каквито сме и ние. 13Защото такива човеци са лъжеапостоли, лукави работници, които се преправят на Христови апостоли. 14И не е чудно; защото сам сатана се преправя на светъл ангел; 15тъй че, не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата. Но тяхната сетнина ще бъде според делата им.

16Пак казвам, никой да не ме счита за безумен; иначе, приемете ме като безумен, та да се похваля и аз малко нещо. 17(Това, което казвам, не го казвам по Господа, но като в безумие, в тая [моя] увереност на хваленето. 18Тъй като мнозина се хвалят по плът, ще се похваля и аз). 19Защото вие, като сте разумни, с готовност търпите безумните; 20понеже търпите, ако някой ви заробва, ако ви изпояжда, ако ви обира, ако се превъзнася, ако ви бие по лицето. 21За [свое] унижение [го] казвам, като че ли сме били слаби; но с каквото се осмелява някой [да се хвали], (в безумие говоря), осмелявам се и аз. 22Евреи ли са? И аз съм; израилтяни ли са? И аз съм; Авраамово потомство ли са? И аз съм; 23служители Христови ли са? (в безумие говоря), аз повече: [бил съм] в повече трудове, в тъмници още повече, в бичувания чрезмерно, много пъти и на смърт. 24Пет пъти юдеите ми удариха по четиридесет [удара] без един; 25три пъти бях бит с тояги, веднъж ме биха с камъни, три пъти съм претърпял корабокрушение, една нощ и един ден съм бил по морските дълбочини. 26Много пъти [съм бил] и в пътешествия; в опасност от реки, в опасност от разбойници, в опасност от съотечественици, в опасност от езичници, в опасност в град, в опасност в пустиня, в опасност по море, в опасност между лъжебратя; 27в труд и мъка, много пъти в неспане, в глад и жажда, много пъти в неядене, в студ и в голота; 28и, освен [другите] неща, които не споменавам, има и това, което тежи върху мене всеки ден, грижата за всичките църкви. 29Кой изнемощява, без да изнемощявам и аз? Кой се съблазнява без да се разпалям аз?

30Ако трябва да се хваля, ще се похваля с това, което се отнася до немощта ми. 31Бог и Отец на Господа Исуса [[Христа]], Който е благословен до века, знае, че не лъжа. 32(В Дамаск областният управител на цар Арета тури стража в град Дамаск за да ме улови; 33и през прозорец по стената ме спуснаха с кош, та избягах от ръцете [му]).Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

2 Corinthians 10
Top of Page
Top of Page