2 Corinthians 11:16
New International Version
I repeat: Let no one take me for a fool. But if you do, then tolerate me just as you would a fool, so that I may do a little boasting.

New Living Translation
Again I say, don't think that I am a fool to talk like this. But even if you do, listen to me, as you would to a foolish person, while I also boast a little.

English Standard Version
I repeat, let no one think me foolish. But even if you do, accept me as a fool, so that I too may boast a little.

Berean Study Bible
I repeat: Let no one take me for a fool. But if you do, then receive me as a fool, so that I too may boast a little.

New American Standard Bible
Again I say, let no one think me foolish; but if you do, receive me even as foolish, so that I also may boast a little.

King James Bible
I say again, Let no man think me a fool; if otherwise, yet as a fool receive me, that I may boast myself a little.

Holman Christian Standard Bible
I repeat: No one should consider me a fool. But if you do, at least accept me as a fool, so I too may boast a little.

International Standard Version
I will say it again: No one should think that I am a fool. But if you do, then treat me like a fool so that I can also boast a little.

NET Bible
I say again, let no one think that I am a fool. But if you do, then at least accept me as a fool, so that I too may boast a little.

Aramaic Bible in Plain English
But again, I say, no man should think of me as if I am a fool; otherwise, even as a fool receive me, so that I may brag a little.

GOD'S WORD® Translation
Again I say that no one should think that I'm a fool. But if you do, then take me for a fool so that I can also brag a little.

Jubilee Bible 2000
I say again, Let no one think me a fool if otherwise, receive me as a fool, that I may yet glory a little.

King James 2000 Bible
I say again, Let no man think me foolish; but if otherwise, yet as a fool receive me, that I may boast myself a little.

American King James Version
I say again, Let no man think me a fool; if otherwise, yet as a fool receive me, that I may boast myself a little.

American Standard Version
I say again, let no man think me foolish; but if ye do , yet as foolish receive me, that I also may glory a little.

Douay-Rheims Bible
I say again, (let no man think me to be foolish, otherwise take me as one foolish, that I also may glory a little.)

Darby Bible Translation
Again I say, Let not any one think me to be a fool; but if otherwise, receive me then even as a fool, that *I* also may boast myself some little.

English Revised Version
I say again, Let no man think me foolish; but if ye do, yet as foolish receive me, that I also may glory a little.

Webster's Bible Translation
I say again, Let no man think me a fool; if otherwise, yet as a fool receive me, that I may boast myself a little.

Weymouth New Testament
To return to what I was saying. Let no one suppose that I am foolish. Or if you must, at any rate make allowance for me as being foolish, in order that I, as well as they, may boast a little.

World English Bible
I say again, let no one think me foolish. But if so, yet receive me as foolish, that I also may boast a little.

Young's Literal Translation
Again I say, may no one think me to be a fool; and if otherwise, even as a fool receive me, that I also a little may boast.

2 Korinthiërs 11:16 Afrikaans PWL
Ek sê weer dat niemand moet dink dat ek dwaas is nie; of anders, ontvang my as ’n dwaas sodat ek ook ’n bietjie kan roem.

2 e Koristasve 11:16 Albanian
Po e them përsëri: Askush të mos mendojë se jam i marrë; në mos, më pranoni edhe si të marrë, që edhe unë të mburrem pakëz.

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 11:16 Arabic: Smith & Van Dyke
اقول ايضا لا يظن احد اني غبي. وإلا فاقبلوني ولو كغبي لافتخر انا ايضا قليلا.

2 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 11:16 Armenian (Western): NT
Դարձեալ կ՚ըսեմ, ո՛չ մէկը թող կարծէ թէ ես անմիտ եմ. այլապէս՝ գոնէ անմիտի՛ մը պէս ընդունեցէք զիս, որպէսզի ես ալ քիչ մը պարծենամ ինձմով:

2 Corinthianoetara. 11:16 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Berriz diot, nehorc ezteçan estima erhoa naicela: ezpere erho anço-ere recebi neçaçue, ni-ere appurbat gloria nadinçát.

De Krenter B 11:16 Bavarian
Also nonmaal! Niemdd sollt mi für aynn Käsperl haltn. Older, andert ausdruckt, +halttß mi non für aynn Narrn und laasstß mi halt +aau aynmaal ayn Bissleyn prozn!

2 Коринтяни 11:16 Bulgarian
Пак казвам, никой да не ме счита за безумен; иначе, приемете ме като безумен, та да се похваля и аз малко нещо.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
我再說:誰都不要以為我是愚妄的人!否則,至少該接受我這個像是愚妄的人,好讓我也可以稍微自誇。

中文标准译本 (CSB Simplified)
我再说:谁都不要以为我是愚妄的人!否则,至少该接受我这个像是愚妄的人,好让我也可以稍微自夸。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我再說,人不可把我看做愚妄的;縱然如此,也要把我當做愚妄人接納,叫我可以略略自誇。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我再说,人不可把我看做愚妄的;纵然如此,也要把我当做愚妄人接纳,叫我可以略略自夸。

歌 林 多 後 書 11:16 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 再 說 , 人 不 可 把 我 看 作 愚 妄 的 。 縱 然 如 此 , 也 要 把 我 當 作 愚 妄 人 接 納 , 叫 我 可 以 略 略 自 誇 。

歌 林 多 後 書 11:16 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 再 说 , 人 不 可 把 我 看 作 愚 妄 的 。 纵 然 如 此 , 也 要 把 我 当 作 愚 妄 人 接 纳 , 叫 我 可 以 略 略 自 夸 。

Druga poslanica Korinæanima 11:16 Croatian Bible
Opet velim: da me tko ne bi smatrao bezumnim! Uostalom, primite me makar i kao bezumna da se i ja nešto malo pohvalim.

Druhá Korintským 11:16 Czech BKR
Opět pravím, aby mne někdo neměl za nemoudrého; nýbrž i jako nemoudrého přijměte mne, ať i já se maličko něco pochlubím.

2 Korinterne 11:16 Danish
Atter siger jeg: Ingen maa agte mig for en Daare; men hvis saa skal være, saa taaler mig endog som en Daare, for at ogsaa jeg kan rose mig en Smule.

2 Corinthiër 11:16 Dutch Staten Vertaling
Ik zeg wederom, dat niemand mene, dat ik onwijs ben; doch zo niet, neemt mij dan aan als een onwijze, opdat ik ook een weinig moge roemen.

Nestle Greek New Testament 1904
Πάλιν λέγω, μή τίς με δόξῃ ἄφρονα εἶναι· εἰ δὲ μήγε, κἂν ὡς ἄφρονα δέξασθέ με, ἵνα κἀγὼ μικρόν τι καυχήσωμαι.

Westcott and Hort 1881
Πάλιν λέγω, μή τίς με δόξῃ ἄφρονα εἶναι· εἰ δὲ μήγε, κἂν ὡς ἄφρονα δέξασθέ με, ἵνα κἀγὼ μικρόν τι καυχήσωμαι·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Πάλιν λέγω, μή τίς με δόξῃ ἄφρονα εἶναι εἰ δὲ μή¦γε, κἂν ὡς ἄφρονα δέξασθέ με, ἵνα κἀγὼ μικρόν τι καυχήσωμαι·

RP Byzantine Majority Text 2005
Πάλιν λέγω, μή τίς με δόξῃ ἄφρονα εἴναι· εἰ δὲ μήγε, κἂν ὡς ἄφρονα δέξασθέ με, ἵνα κἀγὼ μικρόν τι καυχήσωμαι.

Greek Orthodox Church 1904
Πάλιν λέγω, μή τίς με δόξῃ ἄφρονα εἶναι· εἰ δὲ μή γε, κἂν ὡς ἄφρονα δέξασθέ με, ἵνα κἀγὼ μικρόν τι καυχήσωμαι.

Tischendorf 8th Edition
Πάλιν λέγω, μή τίς με δόξῃ ἄφρονα εἶναι· εἰ δὲ μήγε, κἂν ὡς ἄφρονα δέξασθέ με, ἵνα κἀγὼ μικρόν τι καυχήσωμαι.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Πάλιν λέγω, μή τίς με δόξῃ ἄφρονα εἶναι· εἰ δὲ μή γε κἂν ὡς ἄφρονα δέξασθέ με, ἵνα μικρόν τι κἀγὼ καυχήσωμαι.

Stephanus Textus Receptus 1550
Πάλιν λέγω μή τίς με δόξῃ ἄφρονα εἶναι· εἰ δὲ μήγε κἂν ὡς ἄφρονα δέξασθέ με ἵνα μικρόν τι κἀγὼ καυχήσωμαι

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
παλιν λεγω μη τις με δοξη αφρονα ειναι ει δε μη γε καν ως αφρονα δεξασθε με ινα καγω μικρον τι καυχησωμαι

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
παλιν λεγω μη τις με δοξη αφρονα ειναι ει δε μηγε καν ως αφρονα δεξασθε με ινα καγω μικρον τι καυχησωμαι

Stephanus Textus Receptus 1550
παλιν λεγω μη τις με δοξη αφρονα ειναι ει δε μηγε καν ως αφρονα δεξασθε με ινα μικρον τι καγω καυχησωμαι

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Παλιν λεγω, μη τις με δοξη αφρονα ειναι· ει δε μηγε καν ως αφρονα δεξασθε με, ινα μικρον τι καγω καυχησωμαι.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
παλιν λεγω μη τις με δοξη αφρονα ειναι ει δε μηγε καν ως αφρονα δεξασθε με ινα καγω μικρον τι καυχησωμαι

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
παλιν λεγω μη τις με δοξη αφρονα ειναι ει δε μη γε καν ως αφρονα δεξασθε με ινα καγω μικρον τι καυχησωμαι

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Palin legō, mē tis me doxē aphrona einai; ei de mēge, kan hōs aphrona dexasthe me, hina kagō mikron ti kauchēsōmai.

Palin lego, me tis me doxe aphrona einai; ei de mege, kan hos aphrona dexasthe me, hina kago mikron ti kauchesomai.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Palin legō, mē tis me doxē aphrona einai; ei de mēge, kan hōs aphrona dexasthe me, hina kagō mikron ti kauchēsōmai;

Palin lego, me tis me doxe aphrona einai; ei de mege, kan hos aphrona dexasthe me, hina kago mikron ti kauchesomai;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:16 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
palin legō mē tis me doxē aphrona einai ei de mēge kan ōs aphrona dexasthe me ina kagō mikron ti kauchēsōmai

palin legO mE tis me doxE aphrona einai ei de mEge kan Os aphrona dexasthe me ina kagO mikron ti kauchEsOmai

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:16 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
palin legō mē tis me doxē aphrona einai ei de mēge kan ōs aphrona dexasthe me ina kagō mikron ti kauchēsōmai

palin legO mE tis me doxE aphrona einai ei de mEge kan Os aphrona dexasthe me ina kagO mikron ti kauchEsOmai

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:16 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
palin legō mē tis me doxē aphrona einai ei de mēge kan ōs aphrona dexasthe me ina mikron ti kagō kauchēsōmai

palin legO mE tis me doxE aphrona einai ei de mEge kan Os aphrona dexasthe me ina mikron ti kagO kauchEsOmai

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:16 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
palin legō mē tis me doxē aphrona einai ei de mēge kan ōs aphrona dexasthe me ina mikron ti kagō kauchēsōmai

palin legO mE tis me doxE aphrona einai ei de mEge kan Os aphrona dexasthe me ina mikron ti kagO kauchEsOmai

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:16 Westcott/Hort - Transliterated
palin legō mē tis me doxē aphrona einai ei de mē ge kan ōs aphrona dexasthe me ina kagō mikron ti kauchēsōmai

palin legO mE tis me doxE aphrona einai ei de mE ge kan Os aphrona dexasthe me ina kagO mikron ti kauchEsOmai

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:16 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
palin legō mē tis me doxē aphrona einai ei de mē ge kan ōs aphrona dexasthe me ina kagō mikron ti kauchēsōmai

palin legO mE tis me doxE aphrona einai ei de mE ge kan Os aphrona dexasthe me ina kagO mikron ti kauchEsOmai

2 Korintusi 11:16 Hungarian: Karoli
Ismét mondom: ne tartson engem senki esztelennek; de ha mégis, fogadjatok be mint esztelent is, hogy egy kicsit én is dicsekedhessem.

Al la korintanoj 2 11:16 Esperanto
Denove mi diras:Neniu opiniu min malsagxa; sed se vi ja tiel opinias min, tamen min akceptu kiel malsagxan, por ke mi ankaux iom fanfaronu.

Toinen kirje korinttilaisille 11:16 Finnish: Bible (1776)
Taas sanon minä, ettei yhdenkään pidä minua tyhmäksi luuleman; vaan ellei niin ole, niin ottakaat minua vastaan niinkuin tyhmääkin, että minä myös vähä kerskaisin.

2 Corinthiens 11:16 French: Darby
Je le dis encore: que personne ne me tienne pour un insense; ou bien, s'il en est autrement, recevez-moi, meme comme un insense, afin que moi aussi je me glorifie un peu.

2 Corinthiens 11:16 French: Louis Segond (1910)
Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé; sinon, recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi, je me glorifie un peu.

2 Corinthiens 11:16 French: Martin (1744)
Je le dis encore, afin que personne ne pense que je sois imprudent; ou bien supportez-moi comme un imprudent, afin que je me glorifie aussi un peu.

2 Korinther 11:16 German: Modernized
Ich sage abermal, daß nicht jemand wähne, ich sei töricht; wo aber nicht, so nehmet mich an als einen Törichten, daß ich mich auch ein wenig rühme.

2 Korinther 11:16 German: Luther (1912)
Ich sage abermals, daß nicht jemand wähne, ich sei töricht; wo aber nicht, so nehmet mich als einen Törichten, daß ich mich auch ein wenig rühme.

2 Korinther 11:16 German: Textbibel (1899)
Noch einmal sage ich: niemand möge mich für einen Narren halten; wo doch, so nehmet mich auch als Narren an, damit auch ich mich ein weniges rühmen darf.

2 Corinzi 11:16 Italian: Riveduta Bible (1927)
Lo dico di nuovo: Nessuno mi prenda per pazzo; o se no, anche come pazzo accettatemi, onde anch’io possa gloriarmi un poco.

2 Corinzi 11:16 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
IO lo dico di nuovo: Niuno mi stimi esser pazzo; se no, ricevetemi eziandio come pazzo; acciocchè io ancora mi glorii un poco.

2 KOR 11:16 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Dan lagi pula kataku: Biarlah jangan seorang pun menyangka aku ini bodoh; tetapi jikalau demikian sangkamu, terimalah juga aku seperti orang bodoh, supaya aku pun boleh megah sedikit.

2 Corinthians 11:16 Kabyle: NT
A t-id-ɛiwdeɣ, ɣuṛ-wat a yi tḥesbem d amehbul ; neɣ qeblet-iyi am akken d amehbul iwakken ula d nekk ad zuxxeɣ cwiṭ.

고린도후서 11:16 Korean
내가 다시 말하노니 누구든지 나를 어리석은 자로 여기지 말라 만일 그러하더라도 나로 조금 자랑하게 어리석은 자로 받으라

II Corinthios 11:16 Latin: Vulgata Clementina
Iterum dico (ne quis me putet insipientem esse, alioquin velut insipientem accipite me, ut et ego modicum quid glorier),

Korintiešiem 2 11:16 Latvian New Testament
Es atkal saku (lai neviens netur mani par neprātīgu; bet ja jau tā, tad pieņemiet mani kā neprātīgu, lai arī es varētu mazliet palielīties).

Antrasis laiðkas korintieèiams 11:16 Lithuanian
Kartoju: tegu nei vienas nelaiko manęs kvailiu! O jeigu jau laikote, tai pasiklausykite manęs kaip kvailo, kad irgi galėčiau truputį pasigirti.

2 Corinthians 11:16 Maori
Me ki atu ano e ahau, Kaua tetahi e mea he wairangi ahau; a, ahakoa pena, heoi tahuri mai ki ahau, ki te wairangi, kia whakamanamana ai ano ahau, he mea iti nei.

2 Korintierne 11:16 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Atter sier jeg: Ingen akte mig for en dåre! men selv om så er, da ta imot mig, om enn som en dåre, forat også jeg kan få rose mig litt!

2 Corintios 11:16 Spanish: La Biblia de las Américas
Otra vez digo: nadie me tenga por insensato; pero si vosotros lo hacéis, recibidme aunque sea como insensato, para que yo también me gloríe un poco.

2 Corintios 11:16 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Otra vez digo, que nadie me tenga por insensato. Pero si ustedes lo hacen, recíbanme aunque sea como insensato, para que yo también me gloríe un poco.

2 Corintios 11:16 Spanish: Reina Valera Gómez
Otra vez digo: Que nadie me tenga por loco; de otra manera, recibidme aun como a loco, para que me gloríe yo un poquito.

2 Corintios 11:16 Spanish: Reina Valera 1909
Otra vez digo: Que nadie me estime ser loco; de otra manera, recibidme como á loco, para que aun me gloríe yo un poquito.

2 Corintios 11:16 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Otra vez digo: Que nadie me estime ser loco; de otra manera, recibidme como a loco, para que aun me gloríe yo un poquito.

2 Coríntios 11:16 Bíblia King James Atualizada Português
Afirmo, uma vez mais, que ninguém me considere louco. Mas, se assim pensais, recebei-me como quem acolhe a um fraco de juízo, pois assim, ao menos, terei algo de que me orgulhar.

2 Coríntios 11:16 Portugese Bible
Outra vez digo: ninguém me julgue insensato; mas se assim pensais, recebei-me como insensato mesmo, para que eu também me glorie um pouco.   

2 Corinteni 11:16 Romanian: Cornilescu
Iarăş spun: să nu mă creadă nimeni nebun. Sau altmintrelea, suferiţi-mă măcar ca nebun, ca să mă laud şi eu puţintel.

2-е Коринфянам 11:16 Russian: Synodal Translation (1876)
Еще скажу: не почти кто-нибудь меня неразумным; а если не так, то примите меня, хотя как неразумного, чтобыи мне сколько-нибудь похвалиться.

2-е Коринфянам 11:16 Russian koi8r
Еще скажу: не почти кто-нибудь меня неразумным; а если не так, то примите меня, хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-- нибудь похвалиться.

2 Corinthians 11:16 Shuar New Testament
Ataksha Tßjarme "Wßurkaiti" tu Enentßimtursacharti. Kame "Wßurkaiti" tu Enentßimturiatrumek, chichastin tsankatruktarum. Ishichik waantu Enentßimtumastaj tusan wakerajai.

2 Korinthierbrevet 11:16 Swedish (1917)
Åter säger jag: Ingen må mena att jag är en dåre; men om jag vore det, så mån I ändå hålla till godo med mig -- låt vara såsom med en dåre -- så att ock jag får berömma mig något litet.

2 Wakorintho 11:16 Swahili NT
Tena nasema: Mtu asinifikirie kuwa mpumbavu. Lakini kama mkifikiri hivyo, basi, nichukueni kama mpumbavu ili nami nipate kuwa na cha kujivunia angaa kidogo.

2 Mga Taga-Corinto 11:16 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Muling sinasabi ko, Huwag isipin ng sinoman na ako'y mangmang; nguni't kung gayon, gayon ma'y tanggapin ninyo akong gaya ng isang mangmang, upang ako naman ay makapagmapuri ng kaunti.

Širawt ta n sanatat iktab Bulǝs i Kǝl-Korent 11:16 Tawallamat Tamajaq NT
A dawan-ǝlǝsa tǝnna, ad wǝr iɣal awedan waliyyan nak ǝmeskel. Mišan, kud ǝmeskel a di-tǝgam, tǝzmǝram-i, awa tǝtaggim y ǝmeskel, fǝl ad agaɣ arat ǝn baragan-in nak da.

2 โครินธ์ 11:16 Thai: from KJV
ข้าพเจ้าขอกล่าวซ้ำอีกว่า อย่าให้ใครเห็นไปว่าข้าพเจ้าเป็นคนเขลา แต่ถ้ามี ก็ให้เขาต้อนรับข้าพเจ้าอย่างต้อนรับคนเขลาเถิด เพื่อข้าพเจ้าจะได้อวดตัวเองได้บ้าง

2 Korintliler 11:16 Turkish
Yine söylüyorum, kimse beni akılsız sanmasın. Öyle sanıyorsanız, akılsız birini kabul eder gibi de olsa beni kabul edin ki, ben de biraz övüneyim!

2 Коринтяни 11:16 Ukrainian: NT
Знов глаголю: щоб нїхто не вважав мене за безумного; коли ж ні хоч яко безумного мене прийміть, щоб хоч трохи менї похвалитись.

2 Corinthians 11:16 Uma New Testament
Jadi', hewa to ku'uli' we'i, nau' hewa to mengkatiwojo-a toi-e, palogai-a-kuwo ulu mpo'une' woto-ku hampai'. Neo' ba ni'uli' towojo mpu'u-a, aga ane ria mpu'u-koi to mpo'uli' wojo-a, pelele' -ama mpo'une' woto-ku kampa' hampai'.

2 Coâ-rinh-toâ 11:16 Vietnamese (1934)
Tôi lại nói rằng: chớ có ai xem tôi như kẻ dại dột; nếu vậy thì hãy nhận tôi như kẻ dại dột, hầu cho tôi cũng khoe mình ít nhiều.

2 Corinthians 11:15
Top of Page
Top of Page