2 Corinthians 11:12
New International Version
And I will keep on doing what I am doing in order to cut the ground from under those who want an opportunity to be considered equal with us in the things they boast about.

New Living Translation
But I will continue doing what I have always done. This will undercut those who are looking for an opportunity to boast that their work is just like ours.

English Standard Version
And what I am doing I will continue to do, in order to undermine the claim of those who would like to claim that in their boasted mission they work on the same terms as we do.

Berean Study Bible
But I will keep on doing what I am doing, in order to undercut those who want an opportunity to be regarded as our equals in the things of which they boast.

New American Standard Bible
But what I am doing I will continue to do, so that I may cut off opportunity from those who desire an opportunity to be regarded just as we are in the matter about which they are boasting.

King James Bible
But what I do, that I will do, that I may cut off occasion from them which desire occasion; that wherein they glory, they may be found even as we.

Holman Christian Standard Bible
But I will continue to do what I am doing, in order to deny the opportunity of those who want an opportunity to be regarded just as our equals in what they boast about.

International Standard Version
But I will go on doing what I'm doing in order to deny an opportunity to those people who want an opportunity to be recognized as our equals in the work they are boasting about.

NET Bible
And what I am doing I will continue to do, so that I may eliminate any opportunity for those who want a chance to be regarded as our equals in the things they boast about.

Aramaic Bible in Plain English
But this that I do, I also shall do to cut off the accusations of those who seek a pretext, so in that by which they brag, they will be found like us.

GOD'S WORD® Translation
But I'll go on doing what I'm doing. This will take away the opportunity of those people who want to brag because they think they're like us.

Jubilee Bible 2000
But what I do, I will continue to do that I may take away the occasion from those who desire it to be found like unto us in that in which they glory.

King James 2000 Bible
But what I do, that I will do, that I may cut off occasion from them who desire occasion; that when they glory, they may be found even as we.

American King James Version
But what I do, that I will do, that I may cut off occasion from them which desire occasion; that wherein they glory, they may be found even as we.

American Standard Version
But what I do, that I will do, that I may cut off occasion from them that desire an occasion; that wherein they glory, they may be found even as we.

Douay-Rheims Bible
But what I do, that I will do, that I may cut off the occasion from them that desire occasion, that wherein they glory, they may be found even as we.

Darby Bible Translation
But what I do, I will also do, that I may cut off the opportunity of those wishing [for] an opportunity, that wherein they boast they may be found even as we.

English Revised Version
But what I do, that I will do, that I may cut off occasion from them which desire an occasion; that wherein they glory, they may be found even as we.

Webster's Bible Translation
But what I do, that I will do, that I may cut off occasion from them who desire occasion; that in what they glory, they may be found even as we.

Weymouth New Testament
But I will persist in the same line of conduct in order to cut the ground from under the feet of those who desire an opportunity of getting themselves recognized as being on a level with us in the matters about which they boast.

World English Bible
But what I do, that I will do, that I may cut off occasion from them that desire an occasion, that in which they boast, they may be found even as we.

Young's Literal Translation
and what I do, I also will do, that I may cut off the occasion of those wishing an occasion, that in that which they boast they may be found according as we also;

2 Korinthiërs 11:12 Afrikaans PWL
Wat ek doen, sal ek voortgaan om te doen; om die beskuldigings af te sny van die wat ’n geleentheid soek om te roem sodat hulle dieselfde as ons gesien mag word,

2 e Koristasve 11:12 Albanian
Por atë që bëj, do ta bëj përsëri, që t'u pres çdo shkas atyre që duan shkas, që ata të gjenden si edhe ne, në atë gjë, për të cilën mburren.

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 11:12 Arabic: Smith & Van Dyke
ولكن ما افعله سافعله لاقطع فرصة الذين يريدون فرصة كي يوجدوا كما نحن ايضا في ما يفتخرون به.

2 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 11:12 Armenian (Western): NT
Բայց ինչ որ ըրի՝ դարձեալ պիտի ընեմ զայն, որպէսզի առիթը զլանամ անոնց՝ որ առիթ կ՚ուզեն, որպէսզի իրենք ալ մեզի պէս գտնուին ինչո՛վ որ կը պարծենան:

2 Corinthianoetara. 11:12 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Baina eguiten dudana eguinen-ere badut: occasione bilha dabiltzaney occasionea trenca diecedançát: gloriatzen diraden gauçán gu bay beçalaco eriden ditecençat.

De Krenter B 11:12 Bavarian
Yso wie i myr s angfangen haan, dyrbei bleib i aau. I mecht verhindern, däß s de Glögnet wolfl ausnutznd, grad däß s auf de gleiche Achtung kemmend als wie mir.

2 Коринтяни 11:12 Bulgarian
А каквото правя, това и ще правя, за да отсека причината на тия, които търсят причина [против мене], та относно това, с което те се хвалят, да се намерят също такива, каквито сме и ние.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
我現在所做的,將來還要做,為要斷絕那些人的機會——他們想找一個機會,好讓別人以為他們所誇耀的與我們一樣,

中文标准译本 (CSB Simplified)
我现在所做的,将来还要做,为要断绝那些人的机会——他们想找一个机会,好让别人以为他们所夸耀的与我们一样,

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我現在所做的,後來還要做,為要斷絕那些尋機會人的機會,使他們在所誇的事上也不過與我們一樣。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我现在所做的,后来还要做,为要断绝那些寻机会人的机会,使他们在所夸的事上也不过与我们一样。

歌 林 多 後 書 11:12 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 現 在 所 做 的 , 後 來 還 要 做 , 為 要 斷 絕 那 些 尋 機 會 人 的 機 會 , 使 他 們 在 所 誇 的 事 上 也 不 過 與 我 們 一 樣 。

歌 林 多 後 書 11:12 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 现 在 所 做 的 , 後 来 还 要 做 , 为 要 断 绝 那 些 寻 机 会 人 的 机 会 , 使 他 们 在 所 夸 的 事 上 也 不 过 与 我 们 一 样 。

Druga poslanica Korinæanima 11:12 Croatian Bible
A što činim, i dalje ću činiti da izbijem izliku onima koji izliku traže ne bi li se s nama izjednačili u onom čime se hvastaju.

Druhá Korintským 11:12 Czech BKR
Ale což činím, ještěť činiti budu, abych odňal příčinu těm, kteříž hledají příčiny k tomu, aby v tom, v čemž se chlubí, nalezeni byli takoví jako i my.

2 Korinterne 11:12 Danish
Men hvad jeg gør, det vil jeg fremdeles gøre, for at jeg kan afskære dem Lejligheden, som søge en Lejlighed, til at findes os lige i det, hvoraf de rose sig.

2 Corinthiër 11:12 Dutch Staten Vertaling
Maar wat ik doe, dat zal ik nog doen, om de oorzaak af te snijden dengenen, die oorzaak hebben willen, opdat zij in hetgeen zij roemen, bevonden mochten worden gelijk als wij.

Nestle Greek New Testament 1904
Ὃ δὲ ποιῶ, καὶ ποιήσω, ἵνα ἐκκόψω τὴν ἀφορμὴν τῶν θελόντων ἀφορμήν, ἵνα ἐν ᾧ καυχῶνται εὑρεθῶσιν καθὼς καὶ ἡμεῖς.

Westcott and Hort 1881
Ὃ δὲ ποιῶ καὶ ποιήσω, ἵνα ἐκκόψω τὴν ἀφορμὴν τῶν θελόντων ἀφορμήν, ἵνα ἐν ᾧ καυχῶνται εὑρεθῶσιν καθὼς καὶ ἡμεῖς.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Ὃ δὲ ποιῶ καὶ ποιήσω, ἵνα ἐκκόψω τὴν ἀφορμὴν τῶν θελόντων ἀφορμήν, ἵνα ἐν ᾧ καυχῶνται εὑρεθῶσιν καθὼς καὶ ἡμεῖς.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὃ δὲ ποιῶ, καὶ ποιήσω, ἵνα ἐκκόψω τὴν ἀφορμὴν τῶν θελόντων ἀφορμήν, ἵνα ἐν ᾧ καυχῶνται, εὑρεθῶσιν καθὼς καὶ ἡμεῖς.

Greek Orthodox Church 1904
ὃ δὲ ποιῶ, καὶ ποιήσω, ἵνα ἐκκόψω τὴν ἀφορμὴν, τῶν θελόντων ἀφορμήν, ἵνα ἐν ᾧ καυχῶνται εὑρεθῶσι καθὼς καὶ ἡμεῖς.

Tischendorf 8th Edition
ὃ δὲ ποιῶ καὶ ποιήσω, ἵνα ἐκκόψω τὴν ἀφορμὴν τῶν θελόντων ἀφορμήν, ἵνα ἐν ᾧ καυχῶνται εὑρεθῶσιν καθὼς καὶ ἡμεῖς.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὃ δὲ ποιῶ, καὶ ποιήσω, ἵνα ἐκκόψω τὴν ἀφορμὴν τῶν θελόντων ἀφορμήν, ἵνα ἐν ᾧ καυχῶνται, εὑρεθῶσι καθὼς καὶ ἡμεῖς.

Stephanus Textus Receptus 1550
Ὃ δὲ ποιῶ καὶ ποιήσω ἵνα ἐκκόψω τὴν ἀφορμὴν τῶν θελόντων ἀφορμήν ἵνα ἐν ᾧ καυχῶνται εὑρεθῶσιν καθὼς καὶ ἡμεῖς

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ο δε ποιω και ποιησω ινα εκκοψω την αφορμην των θελοντων αφορμην ινα εν ω καυχωνται ευρεθωσιν καθως και ημεις

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ο δε ποιω και ποιησω ινα εκκοψω την αφορμην των θελοντων αφορμην ινα εν ω καυχωνται ευρεθωσιν καθως και ημεις

Stephanus Textus Receptus 1550
ο δε ποιω και ποιησω ινα εκκοψω την αφορμην των θελοντων αφορμην ινα εν ω καυχωνται ευρεθωσιν καθως και ημεις

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ο δε ποιω, και ποιησω, ινα εκκοψω την αφορμην των θελοντων αφορμην, ινα εν ω καυχωνται, ευρεθωσι καθως και ημεις.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ο δε ποιω και ποιησω ινα εκκοψω την αφορμην των θελοντων αφορμην ινα εν ω καυχωνται ευρεθωσιν καθως και ημεις

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ο δε ποιω και ποιησω ινα εκκοψω την αφορμην των θελοντων αφορμην ινα εν ω καυχωνται ευρεθωσιν καθως και ημεις

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
HO de poiō, kai poiēsō, hina ekkopsō tēn aphormēn tōn thelontōn aphormēn, hina en hō kauchōntai heurethōsin kathōs kai hēmeis.

HO de poio, kai poieso, hina ekkopso ten aphormen ton thelonton aphormen, hina en ho kauchontai heurethosin kathos kai hemeis.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
HO de poiō kai poiēsō, hina ekkopsō tēn aphormēn tōn thelontōn aphormēn, hina en hō kauchōntai heurethōsin kathōs kai hēmeis.

HO de poio kai poieso, hina ekkopso ten aphormen ton thelonton aphormen, hina en ho kauchontai heurethosin kathos kai hemeis.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:12 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
o de poiō kai poiēsō ina ekkopsō tēn aphormēn tōn thelontōn aphormēn ina en ō kauchōntai eurethōsin kathōs kai ēmeis

o de poiO kai poiEsO ina ekkopsO tEn aphormEn tOn thelontOn aphormEn ina en O kauchOntai eurethOsin kathOs kai Emeis

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:12 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
o de poiō kai poiēsō ina ekkopsō tēn aphormēn tōn thelontōn aphormēn ina en ō kauchōntai eurethōsin kathōs kai ēmeis

o de poiO kai poiEsO ina ekkopsO tEn aphormEn tOn thelontOn aphormEn ina en O kauchOntai eurethOsin kathOs kai Emeis

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:12 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
o de poiō kai poiēsō ina ekkopsō tēn aphormēn tōn thelontōn aphormēn ina en ō kauchōntai eurethōsin kathōs kai ēmeis

o de poiO kai poiEsO ina ekkopsO tEn aphormEn tOn thelontOn aphormEn ina en O kauchOntai eurethOsin kathOs kai Emeis

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:12 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
o de poiō kai poiēsō ina ekkopsō tēn aphormēn tōn thelontōn aphormēn ina en ō kauchōntai eurethōsin kathōs kai ēmeis

o de poiO kai poiEsO ina ekkopsO tEn aphormEn tOn thelontOn aphormEn ina en O kauchOntai eurethOsin kathOs kai Emeis

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:12 Westcott/Hort - Transliterated
o de poiō kai poiēsō ina ekkopsō tēn aphormēn tōn thelontōn aphormēn ina en ō kauchōntai eurethōsin kathōs kai ēmeis

o de poiO kai poiEsO ina ekkopsO tEn aphormEn tOn thelontOn aphormEn ina en O kauchOntai eurethOsin kathOs kai Emeis

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:12 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
o de poiō kai poiēsō ina ekkopsō tēn aphormēn tōn thelontōn aphormēn ina en ō kauchōntai eurethōsin kathōs kai ēmeis

o de poiO kai poiEsO ina ekkopsO tEn aphormEn tOn thelontOn aphormEn ina en O kauchOntai eurethOsin kathOs kai Emeis

2 Korintusi 11:12 Hungarian: Karoli
De a mit cselekszem, cselekedni is fogom, hogy elvágjam az alkalmat az alkalomkeresõk elõl; hogy a mivel dicsekesznek, olyanoknak találtassanak [abban], mint mi is.

Al la korintanoj 2 11:12 Esperanto
Sed kiel mi faras, tiel mi ankaux faros, por forigi la pretekston al tiuj, kiuj deziras pretekston, por ke, en kio ili fieras, ili trovigxu samaj, kiel ni.

Toinen kirje korinttilaisille 11:12 Finnish: Bible (1776)
Mutta mitä minä teen, sen minä tahdon tehdä, että minä heiltä tilan ottaisin pois, jotka etsivät tilaa kerskata, että he ovat niin kuin me.

2 Corinthiens 11:12 French: Darby
Mais ce que je fais, je le ferai encore, pour retrancher l'occasion à ceux qui veulent une occasion, afin qu'en ce de quoi ils se glorifient, ils soient trouves aussi tels que nous.

2 Corinthiens 11:12 French: Louis Segond (1910)
Mais j'agis et j'agirai de la sorte, pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient.

2 Corinthiens 11:12 French: Martin (1744)
Mais ce que je fais, je le ferai encore, pour retrancher l'occasion à ceux qui cherchent l'occasion; afin qu'en ce de quoi ils se glorifient, ils soient aussi trouvés tout tels que nous sommes.

2 Korinther 11:12 German: Modernized
Was ich aber tue und tun will, das tue ich darum, daß ich die Ursache abhaue denen, die Ursache suchen, daß sie rühmen möchten, sie seien wie wir.

2 Korinther 11:12 German: Luther (1912)
Was ich aber tue und tun will, das tue ich darum, daß ich die Ursache abschneide denen, die Ursache suchen, daß sie rühmen möchten, sie seien wie wir.

2 Korinther 11:12 German: Textbibel (1899)
Aber was ich thue, werde ich thun, um denjenigen, die sie gerne hätten, die Gelegenheit abzuschneiden, daß sie sich bei ihrer Art zu rühmen auch auf unser Beispiel berufen könnten.

2 Corinzi 11:12 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ma quel che fo lo farò ancora per togliere ogni occasione a coloro che desiderano un’occasione; affinché in quello di cui si vantano siano trovati uguali a noi.

2 Corinzi 11:12 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Anzi ciò che io fo, lo farò ancora, per toglier l’occasione a coloro che desiderano occasione; acciocchè in ciò che si gloriano sieno trovati quali noi ancora.

2 KOR 11:12 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Tetapi apa yang kubuat itu kelak akan kubuat lagi, supaya aku menghilangkan sebab daripada orang-orang yang suka mencari sebab, supaya di dalam hal mereka itu bermegah-megah akan menjadi sama seperti kami juga.

2 Corinthians 11:12 Kabyle: NT
Ayen akka xeddmeɣ, mazal a t-xedmeɣ iwakken ur sen-țaǧǧaɣ ara abrid i wid yebɣan ad zuxxen belli xeddmen am nukni.

고린도후서 11:12 Korean
내가 하는 것을 또 하리니 기회를 찾는 자들의 그 기회를 끊어 저희로 하여금 그 자랑하는 일에 대하여 우리와 같이 되게 하려 함이로라

II Corinthios 11:12 Latin: Vulgata Clementina
Quod autem facio, et faciam : ut amputem occasionem eorum qui volunt occasionem, ut in quo gloriantur, inveniantur sicut et nos.

Korintiešiem 2 11:12 Latvian New Testament
Bet ko es daru, to arī darīšu, lai nedotu iespēju tiem, kas meklē izdevību savai lielībai, līdzināties ar mums.

Antrasis laiðkas korintieèiams 11:12 Lithuanian
Ką darau, darysiu ir toliau, kad negalėtų pasiteisinti norintys pasiteisinti, kad tuo, kuo giriasi, jie pasirodytų esą tokie kaip ir mes.

2 Corinthians 11:12 Maori
Ko taku ia e mea nei, e meinga ano e ahau, kia motuhia atu ai e ahau te take a te hunga e hiahia ana ki te take; kia kitea ai ratou i runga i ta ratou e whakamanamana nei e rite tahi ana ano ki a matou nei.

2 Korintierne 11:12 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
men det jeg gjør, vil jeg og herefter gjøre for å avskjære dem leiligheten som søker en leilighet, forat de skal finnes like med oss i det som de roser sig av.

2 Corintios 11:12 Spanish: La Biblia de las Américas
Pero lo que hago continuaré haciéndolo, a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello en que se glorían.

2 Corintios 11:12 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Pero lo que hago continuaré haciéndolo, a fin de privar de oportunidad a aquéllos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello en que se glorían.

2 Corintios 11:12 Spanish: Reina Valera Gómez
Mas lo que hago, haré aún, para cortar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros.

2 Corintios 11:12 Spanish: Reina Valera 1909
Mas lo que hago, haré aún, para cortar la ocasión de aquellos que la desean, á fin de que en aquello que se glorían, sean hallados semejantes á nosotros.

2 Corintios 11:12 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión de aquellos que la desean para ser hallados semejantes a nosotros en lo que se glorían.

2 Coríntios 11:12 Bíblia King James Atualizada Português
O que faço, e seguirei fazendo, tem o objetivo de não dar oportunidade aos que procuram ocasiões de serem considerados iguais a nós nas obras de que se orgulham.

2 Coríntios 11:12 Portugese Bible
Ora, o que faço e ainda farei, é para cortar ocasião aos que buscam ocasião; a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós.   

2 Corinteni 11:12 Romanian: Cornilescu
Dar lucrez şi voi lucra astfel, pentru ca să tai orice prilej celor ce caută un prilej, ca să poată fi găsiţi deopotrivă cu mine în lucrurile cu cari se laudă.

2-е Коринфянам 11:12 Russian: Synodal Translation (1876)
чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем хвалятся, в том оказались такими же , как и мы.

2-е Коринфянам 11:12 Russian koi8r
чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем хвалятся, в том оказались [такими же], как и мы.

2 Corinthians 11:12 Shuar New Testament
T·rasha wi T·rajna nuna tuke turu wΘtatjai. "Papru T·rana N·nisrik T·raji" tuinia nuna Tφarain tusan T·rattajai.

2 Korinthierbrevet 11:12 Swedish (1917)
Och vad jag nu gör, det skall jag ock framgent göra, för att de som trakta efter tillfälle att bliva likställda med oss i fråga om berömmelse skola genom mig berövas tillfället därtill.

2 Wakorintho 11:12 Swahili NT
Nitaendelea kufanya kama ninavyofanya sasa, ili nisiwape nafasi wale wanaotafuta nafasi, nafasi ya kujivuna kwamba eti wanafanya kazi kama sisi.

2 Mga Taga-Corinto 11:12 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Datapuwa't ang aking ginagawa ay siya kong gagawin, upang maputol ko ang kadahilanan sa mga nagnanasa ng kadahilanan; upang sa anomang ipinagmamapuri nila ay mangasumpungan sila na gaya namin.

Širawt ta n sanatat iktab Bulǝs i Kǝl-Korent 11:12 Tawallamat Tamajaq NT
Arat wa tagga da amaran, ad agla daɣ igi-net, fǝl ad ǝgdǝlaɣ igi ǝn baragan y aytedan win ǝranen ad ǝgrǝwan tarrayt n ad annin ǝššǝɣǝl-nasan wǝr izlay ǝd wa-nana.

2 โครินธ์ 11:12 Thai: from KJV
แต่สิ่งที่ข้าพเจ้ากระทำนั้น ข้าพเจ้าจะกระทำต่อไป เพื่อข้าพเจ้าจะตัดโอกาสคนเหล่านั้นที่คอยหาโอกาส เพื่อว่าเมื่อเขาโอ้อวดนั้นเขาจะได้ปรากฏว่ามีสภาพเหมือนกับเรา

2 Korintliler 11:12 Turkish
Övündükleri konuda bize eşit sayılmak isteyen fırsatçılara fırsat vermemek için, yaptığımı yapmaya devam edeceğim.

2 Коринтяни 11:12 Ukrainian: NT
Що ж роблю, те й робити му, щоб відтяти причину тим, що хочуть причини, щоб чим хвалять ся, (у тому) показались як і ми.

2 Corinthians 11:12 Uma New Testament
Jadi', napa to kubabehi toi, bate uma kubahakai. Bate uma-a merapi' gaji' hi koi', apa' pangkeni to molangko nono-ra tetura lou ntora mperapi' gaji' -ra pai' ntora mpo'une' woto-ra moto. Aga aku', oja' -a-kuna, bona neo' mpai' ra'uli' pobago-ra hira' hibalia hante pobago-kai kai'.

2 Coâ-rinh-toâ 11:12 Vietnamese (1934)
Song điều tôi làm, tôi còn làm nữa, để cất mọi mưu của kẻ tìm mưu, hầu cho trong những sự họ lấy mà khoe mình, chẳng có một sự nào trổi hơn chúng tôi được.

2 Corinthians 11:11
Top of Page
Top of Page