2 Corinthians 11:9
New International Version
And when I was with you and needed something, I was not a burden to anyone, for the brothers who came from Macedonia supplied what I needed. I have kept myself from being a burden to you in any way, and will continue to do so.

New Living Translation
And when I was with you and didn't have enough to live on, I did not become a financial burden to anyone. For the brothers who came from Macedonia brought me all that I needed. I have never been a burden to you, and I never will be.

English Standard Version
And when I was with you and was in need, I did not burden anyone, for the brothers who came from Macedonia supplied my need. So I refrained and will refrain from burdening you in any way.

Berean Study Bible
And when I was with you and in need, I was not a burden to anyone; for the brothers who came from Macedonia supplied my needs. I have refrained from being a burden to you in any way, and I will continue to do so.

New American Standard Bible
and when I was present with you and was in need, I was not a burden to anyone; for when the brethren came from Macedonia they fully supplied my need, and in everything I kept myself from being a burden to you, and will continue to do so.

King James Bible
And when I was present with you, and wanted, I was chargeable to no man: for that which was lacking to me the brethren which came from Macedonia supplied: and in all things I have kept myself from being burdensome unto you, and so will I keep myself.

Holman Christian Standard Bible
When I was present with you and in need, I did not burden anyone, for the brothers who came from Macedonia supplied my needs. I have kept myself, and will keep myself, from burdening you in any way.

International Standard Version
When I was with you and needed something, I did not bother any of you, because our brothers who came from Macedonia supplied everything I needed. I kept myself from being a burden to you in any way, and I will continue to do so.

NET Bible
When I was with you and was in need, I was not a burden to anyone, for the brothers who came from Macedonia fully supplied my needs. I kept myself from being a burden to you in any way, and will continue to do so.

Aramaic Bible in Plain English
And when I came among you and had need, I was not a burden to anyone of you, for the brethren who came from Macedonia satisfied my want, and in everything I kept myself and shall keep, lest I be a burden to you.

GOD'S WORD® Translation
When I was with you and needed something, I didn't bother any of you for help. My friends from the province of Macedonia supplied everything I needed. I kept myself from being a financial burden to you in any way, and I will continue to do that.

Jubilee Bible 2000
And when I was present with you and had need, I was not a burden to any of you, for that which was lacking to me was supplied by the brethren which came from Macedonia; and in all things I have kept myself from being burdensome unto you, and so will I keep myself.

King James 2000 Bible
And when I was present with you, and in want, I was chargeable to no man: for that which was lacking to me the brethren who came from Macedonia supplied: and in all things I have kept myself from being burdensome unto you, and so will I keep myself.

American King James Version
And when I was present with you, and wanted, I was chargeable to no man: for that which was lacking to me the brothers which came from Macedonia supplied: and in all things I have kept myself from being burdensome to you, and so will I keep myself.

American Standard Version
and when I was present with you and was in want, I was not a burden on any man; for the brethren, when they came from Macedonia, supplied the measure of my want; and in everything I kept myself from being burdensome unto you, and'so will I keep myself .

Douay-Rheims Bible
And, when I was present with you, and wanted, I was chargeable to no man: for that which was wanting to me, the brethren supplied who came from Macedonia; and in all things I have kept myself from being burthensome to you, and so I will keep myself.

Darby Bible Translation
And being present with you and lacking, I did not lazily burden any one, (for the brethren who came from Macedonia supplied what I lacked,) and in everything I kept myself from being a burden to you, and will keep myself.

English Revised Version
and when I was present with you and was in want, I was not a burden on any man; for the brethren, when they came from Macedonia, supplied the measure of my want; and in everything I kept myself from being burdensome unto you, and so will I keep myself.

Webster's Bible Translation
And when I was present with you, and wanted, I was chargeable to no man: for that which was lacking to me the brethren who came from Macedonia supplied: and in all things I have kept myself from being burdensome to you, and so will I keep myself.

Weymouth New Testament
And when I was with you and my resources failed, there was no one to whom I became a burden--for the brethren when they came from Macedonia fully supplied my wants--and I kept myself from being in the least a burden to you, and will do so still.

World English Bible
When I was present with you and was in need, I wasn't a burden on anyone, for the brothers, when they came from Macedonia, supplied the measure of my need. In everything I kept myself from being burdensome to you, and I will continue to do so.

Young's Literal Translation
and being present with you, and having been in want, I was chargeable to no one, for my lack did the brethren supply -- having come from Macedonia -- and in everything burdenless to you I did keep myself, and will keep.

2 Korinthiërs 11:9 Afrikaans PWL
en toe ek by julle was en gebrek gehad het, het ek niemand lastig geval nie, want die broers wat van Makedonia af gekom het, het in my gebrek voorsien en ek het my in alles weerhou om nie vir julle ’n las te wees nie en sal my ook weerhou.

2 e Koristasve 11:9 Albanian
Dhe, kur isha midis jush dhe isha nevojtar, nuk iu bëra barrë askujt; sepse nevojat e mia i plotësuan vëllezërit që erdhën nga Maqedonia; dhe në çdo gjë u ruajta që të mos ju bëhem barrë ju, edhe për të ardhmen do të ruhem.

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 11:9 Arabic: Smith & Van Dyke
لان احتياجي سده الاخوة الذين أتوا من مكدونية. وفي كل شيء حفظت نفسي غير ثقيل عليكم وسأحفظها.

2 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 11:9 Armenian (Western): NT
Ձեր մէջ ներկայ եղած ատենս՝ երբ կարօտութեան մէջ էի, ձեզմէ ո՛չ մէկուն բեռ եղայ. որովհետեւ Մակեդոնիայէն եկող եղբայրնե՛րը լրացուցին ինչ որ կը պակսէր ինծի. եւ ամէն կերպով զգուշացայ ձեզի ծանրութիւն ըլլալէ, ու դարձեալ պիտի զգուշանամ:

2 Corinthianoetara. 11:9 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta çuequin nincenean, eta beharra nuenean eznaiz nagui içan eguitecoan nehoren caltetan: ecen ni falta nincena supplitu vkan dute Macedoniaric ethorri içan ciraden anayéc, eta beguiratu içan naiz eta beguiraturen deusetan-ere çuen carga içatetic.

De Krenter B 11:9 Bavarian
Aber wie i zo enk kaam und iewet "daa laer und daa laer" hiet, fiel i yn niemdd zuer Last, weil myr meine Brüeder, wo von Mächtn kaamend, aushalffend. I glög also recht Werd drauf, enk nit zuer Last z falln, und dyrbei bleibt s aau.

2 Коринтяни 11:9 Bulgarian
а когато бях при вас и изпаднах в нужда, не отегчих никого, защото братята, които дойдоха от Македония, задоволиха нуждата ми. Така във всичко се пазих, и ще се пазя, да не ви отегча.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
我在你們那裡有缺乏的時候,也沒有成為任何人的負擔,因為從馬其頓省來的弟兄們補足了我的缺乏。在一切事上我都留意,不讓自己成為你們的負擔,將來也會留意。

中文标准译本 (CSB Simplified)
我在你们那里有缺乏的时候,也没有成为任何人的负担,因为从马其顿省来的弟兄们补足了我的缺乏。在一切事上我都留意,不让自己成为你们的负担,将来也会留意。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我在你們那裡缺乏的時候,並沒有累著你們一個人,因我所缺乏的,那從馬其頓來的弟兄們都補足了。我向來凡事謹守,後來也必謹守,總不至於累著你們。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我在你们那里缺乏的时候,并没有累着你们一个人,因我所缺乏的,那从马其顿来的弟兄们都补足了。我向来凡事谨守,后来也必谨守,总不至于累着你们。

歌 林 多 後 書 11:9 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 在 你 們 那 裡 缺 乏 的 時 候 , 並 沒 有 累 著 你 們 一 個 人 ; 因 我 所 缺 乏 的 , 那 從 馬 其 頓 來 的 弟 兄 們 都 補 足 了 。 我 向 來 凡 事 謹 守 , 後 來 也 必 謹 守 , 總 不 至 於 累 著 你 們 。

歌 林 多 後 書 11:9 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 在 你 们 那 里 缺 乏 的 时 候 , 并 没 有 累 着 你 们 一 个 人 ; 因 我 所 缺 乏 的 , 那 从 马 其 顿 来 的 弟 兄 们 都 补 足 了 。 我 向 来 凡 事 谨 守 , 後 来 也 必 谨 守 , 总 不 至 於 累 着 你 们 。

Druga poslanica Korinæanima 11:9 Croatian Bible
U oskudici su mi pomogla braća koja dođoše iz Makedonije. U svemu sam se čuvao da vam ne budem težak, a i čuvat ću se.

Druhá Korintským 11:9 Czech BKR
Nebo ten nedostatek můj doplnili bratří, přišedše z Macedonie. A ve všech věcech varoval jsem se, a varovati budu, abych vás neobtěžoval.

2 Korinterne 11:9 Danish
thi min Trang afhjalp Brødrene, da de kom fra Makedonien, og i alt har jeg holdt og vil jeg holde mig uden Tynge for eder.

2 Corinthiër 11:9 Dutch Staten Vertaling
Want mijn gebrek hebben de broeders vervuld, die van Macedonie kwamen; en ik heb mijzelven in alles gehouden zonder u te bezwaren, en zal mij nog alzo houden.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ παρὼν πρὸς ὑμᾶς καὶ ὑστερηθεὶς οὐ κατενάρκησα οὐθενός· τὸ γὰρ ὑστέρημά μου προσανεπλήρωσαν οἱ ἀδελφοὶ ἐλθόντες ἀπὸ Μακεδονίας· καὶ ἐν παντὶ ἀβαρῆ ἐμαυτὸν ὑμῖν ἐτήρησα καὶ τηρήσω.

Westcott and Hort 1881
καὶ παρὼν πρὸς ὑμᾶς καὶ ὑστερηθεὶς οὐ κατενάρκησα οὐθενός· τὸ γὰρ ὑστέρημά μου προσανεπλήρωσαν οἱ ἀδελφοὶ ἐλθόντες ἀπὸ Μακεδονίας· καὶ ἐν παντὶ ἀβαρῆ ἐμαυτὸν ὑμῖν ἐτήρησα καὶ τηρήσω.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ παρὼν πρὸς ὑμᾶς καὶ ὑστερηθεὶς οὐ κατενάρκησα οὐθενός· τὸ γὰρ ὑστέρημά μου προσανεπλήρωσαν οἱ ἀδελφοὶ ἐλθόντες ἀπὸ Μακεδονίας· καὶ ἐν παντὶ ἀβαρῆ ἐμαυτὸν ὑμῖν ἐτήρησα καὶ τηρήσω.

RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ παρὼν πρὸς ὑμᾶς καὶ ὑστερηθείς, οὐ κατενάρκησα οὐδενός· τὸ γὰρ ὑστέρημά μου προσανεπλήρωσαν οἱ ἀδελφοί, ἐλθόντες ἀπὸ Μακεδονίας· καὶ ἐν παντὶ ἀβαρῆ ὑμῖν ἐμαυτὸν ἐτήρησα καὶ τηρήσω.

Greek Orthodox Church 1904
τὸ γὰρ ὑστέρημά μου προσανεπλήρωσαν οἱ ἀδελφοὶ ἐλθόντες ἀπὸ Μακεδονίας· καὶ ἐν παντὶ ἀβαρῆ ὑμῖν ἐμαυτὸν ἐτήρησα καὶ τηρήσω.

Tischendorf 8th Edition
τὸ γὰρ ὑστέρημά μου προσανεπλήρωσαν οἱ ἀδελφοὶ ἐλθόντες ἀπὸ Μακεδονίας· καὶ ἐν παντὶ ἀβαρῆ ἐμαυτὸν ὑμῖν ἐτήρησα καὶ τηρήσω.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ παρὼν πρὸς ὑμᾶς καὶ ὑστερηθεὶς οὐ κατενάρκησα οὐδενός· τὸ γὰρ ὑστέρημά μου προσανεπλήρωσαν οἱ ἀδελφοὶ, ἐλθόντες ἀπὸ Μακεδονίας· καὶ ἐν παντὶ ἀβαρῆ ὑμῖν ἐμαυτὸν ἐτήρησα καὶ τηρήσω.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ παρὼν πρὸς ὑμᾶς καὶ ὑστερηθεὶς οὐ κατενάρκησα οὐδενός· τὸ γὰρ ὑστέρημά μου προσανεπλήρωσαν οἱ ἀδελφοὶ ἐλθόντες ἀπὸ Μακεδονίας καὶ ἐν παντὶ ἀβαρῆ ὑμῖν ἐμαυτὸν ἐτήρησα καὶ τηρήσω

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και παρων προς υμας και υστερηθεις ου κατεναρκησα ουθενος το γαρ υστερημα μου προσανεπληρωσαν οι αδελφοι ελθοντες απο μακεδονιας και εν παντι αβαρη εμαυτον υμιν ετηρησα και τηρησω

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
το γαρ υστερημα μου προσανεπληρωσαν οι αδελφοι ελθοντες απο μακεδονιας και εν παντι αβαρη εμαυτον υμιν ετηρησα και τηρησω

Stephanus Textus Receptus 1550
και παρων προς υμας και υστερηθεις ου κατεναρκησα ουδενος το γαρ υστερημα μου προσανεπληρωσαν οι αδελφοι ελθοντες απο μακεδονιας και εν παντι αβαρη υμιν εμαυτον ετηρησα και τηρησω

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και παρων προς υμας και υστερηθεις ου κατεναρκησα ουδενος· το γαρ υστερημα μου προσανεπληρωσαν οι αδελφοι, ελθοντες απο Μακεδονιας· και εν παντι αβαρη υμιν εμαυτον ετηρησα και τηρησω.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και παρων προς υμας και υστερηθεις ου κατεναρκησα ουδενος το γαρ υστερημα μου προσανεπληρωσαν οι αδελφοι ελθοντες απο μακεδονιας και εν παντι αβαρη υμιν εμαυτον ετηρησα και τηρησω

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και παρων προς υμας και υστερηθεις ου κατεναρκησα ουθενος το γαρ υστερημα μου προσανεπληρωσαν οι αδελφοι ελθοντες απο μακεδονιας και εν παντι αβαρη εμαυτον υμιν ετηρησα και τηρησω

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai parōn pros hymas kai hysterētheis ou katenarkēsa outhenos; to gar hysterēma mou prosaneplērōsan hoi adelphoi elthontes apo Makedonias; kai en panti abarē emauton hymin etērēsa kai tērēsō.

kai paron pros hymas kai hysteretheis ou katenarkesa outhenos; to gar hysterema mou prosaneplerosan hoi adelphoi elthontes apo Makedonias; kai en panti abare emauton hymin eteresa kai tereso.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai parōn pros hymas kai hysterētheis ou katenarkēsa outhenos; to gar hysterēma mou prosaneplērōsan hoi adelphoi elthontes apo Makedonias; kai en panti abarē emauton hymin etērēsa kai tērēsō.

kai paron pros hymas kai hysteretheis ou katenarkesa outhenos; to gar hysterema mou prosaneplerosan hoi adelphoi elthontes apo Makedonias; kai en panti abare emauton hymin eteresa kai tereso.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:9 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
to gar usterēma mou prosaneplērōsan oi adelphoi elthontes apo makedonias kai en panti abarē emauton umin etērēsa kai tērēsō

to gar usterEma mou prosaneplErOsan oi adelphoi elthontes apo makedonias kai en panti abarE emauton umin etErEsa kai tErEsO

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:9 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai parōn pros umas kai usterētheis ou katenarkēsa oudenos to gar usterēma mou prosaneplērōsan oi adelphoi elthontes apo makedonias kai en panti abarē umin emauton etērēsa kai tērēsō

kai parOn pros umas kai usterEtheis ou katenarkEsa oudenos to gar usterEma mou prosaneplErOsan oi adelphoi elthontes apo makedonias kai en panti abarE umin emauton etErEsa kai tErEsO

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:9 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai parōn pros umas kai usterētheis ou katenarkēsa oudenos to gar usterēma mou prosaneplērōsan oi adelphoi elthontes apo makedonias kai en panti abarē umin emauton etērēsa kai tērēsō

kai parOn pros umas kai usterEtheis ou katenarkEsa oudenos to gar usterEma mou prosaneplErOsan oi adelphoi elthontes apo makedonias kai en panti abarE umin emauton etErEsa kai tErEsO

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:9 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai parōn pros umas kai usterētheis ou katenarkēsa oudenos to gar usterēma mou prosaneplērōsan oi adelphoi elthontes apo makedonias kai en panti abarē umin emauton etērēsa kai tērēsō

kai parOn pros umas kai usterEtheis ou katenarkEsa oudenos to gar usterEma mou prosaneplErOsan oi adelphoi elthontes apo makedonias kai en panti abarE umin emauton etErEsa kai tErEsO

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:9 Westcott/Hort - Transliterated
kai parōn pros umas kai usterētheis ou katenarkēsa outhenos to gar usterēma mou prosaneplērōsan oi adelphoi elthontes apo makedonias kai en panti abarē emauton umin etērēsa kai tērēsō

kai parOn pros umas kai usterEtheis ou katenarkEsa outhenos to gar usterEma mou prosaneplErOsan oi adelphoi elthontes apo makedonias kai en panti abarE emauton umin etErEsa kai tErEsO

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:9 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai parōn pros umas kai usterētheis ou katenarkēsa outhenos to gar usterēma mou prosaneplērōsan oi adelphoi elthontes apo makedonias kai en panti abarē emauton umin etērēsa kai tērēsō

kai parOn pros umas kai usterEtheis ou katenarkEsa outhenos to gar usterEma mou prosaneplErOsan oi adelphoi elthontes apo makedonias kai en panti abarE emauton umin etErEsa kai tErEsO

2 Korintusi 11:9 Hungarian: Karoli
Mert az én szükségemet kipótolták a Macedóniából jött atyafiak; és rajta voltam és rajta is leszek, hogy semmiben se legyek terhetekre.

Al la korintanoj 2 11:9 Esperanto
kaj kiam mi cxeestis cxe vi kaj havis mankon, mi ne estis sxargxo sur iu; cxar la fratoj, veninte el Makedonujo, plenigis la mezuron de mia bezono; kaj en cxio mi tenis min ne sxargxa rilate vin, kaj ankoraux tenos.

Toinen kirje korinttilaisille 11:9 Finnish: Bible (1776)
Sillä mitä minulta puuttui, sen veljet täyttivät, jotka Makedoniasta tulivat. Ja niin minä pidin itseni kaikissa, etten minä kenenkään kuormana ollut, ja tahdon vieläkin minuni niin pitää.

2 Corinthiens 11:9 French: Darby
(car les freres venus de Macedoine ont supplee à mes besoins;) et je me suis garde de vous etre à charge en quoi que ce soit, et je m'en garderai.

2 Corinthiens 11:9 French: Louis Segond (1910)
Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne; car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toutes choses je me suis gardé de vous être à charge, et je m'en garderai.

2 Corinthiens 11:9 French: Martin (1744)
Et lorsque j'étais avec vous, et que j'ai été en nécessité, je ne me suis point relâché du travail afin de n'être à charge à personne; car les frères qui étaient venus de Macédoine ont suppléé à ce qui me manquait ; et je me suis gardé de vous être à charge en aucune chose, et je m'en garderai encore.

2 Korinther 11:9 German: Modernized
Und da ich bei euch war gegenwärtig und Mangel hatte, war ich niemand beschwerlich (denn meinen Mangel erstatteten die Brüder, die aus Mazedonien kamen); und habe mich in allen Stücken euch unbeschwerlich gehalten und will auch noch mich also halten.

2 Korinther 11:9 German: Luther (1912)
Und da ich bei euch war gegenwärtig und Mangel hatte, war ich niemand beschwerlich. Denn mein Mangel erstatteten die Brüder, die aus Mazedonien kamen, so habe ich mich in allen Stücken euch unbeschwerlich gehalten und will auch noch mich also halten.

2 Korinther 11:9 German: Textbibel (1899)
Meinen Mangel haben die Brüder, die von Makedonien kamen, gedeckt; so habe ich mich gegen euch durchaus unbeschwerlich gehalten, und werde mich halten.

2 Corinzi 11:9 Italian: Riveduta Bible (1927)
e quando, durante il mio soggiorno fra voi, mi trovai nel bisogno, non fui d’aggravio a nessuno, perché i fratelli, venuti dalla Macedonia, supplirono al mio bisogno; e in ogni cosa mi sono astenuto e m’asterrò ancora dall’esservi d’aggravio.

2 Corinzi 11:9 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ed anche, essendo appresso di voi, ed avendo bisogno, non sono stato grave ad alcuno; perciocchè i fratelli, venuti di Macedonia, hanno supplito al mio bisogno; ed in ogni cosa mi son conservato senza esservi grave, ed anche per l’avvenire mi conserverò.

2 KOR 11:9 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Dan tatkala aku ada bersama-sama dengan kamu di dalam kekurangan, tiada aku menjadi suatu beban ke atas seorang jua pun, karena kekuranganku itu dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Di dalam segala sesuatu aku menahan diriku daripada menjadi suatu beban kepada kamu, dan demikianlah kelak aku akan menahan diriku.

2 Corinthians 11:9 Kabyle: NT
Asmi lliɣ ɣuṛ-wen, ɣas akken xuṣṣeɣ ur lliɣ ț-țaɛkumt ɣef yiwen, axaṭer atmaten i d-yusan si tmurt n Masidunya fkan-iyi-d ayen akk i ḥwaǧeɣ. Di yal lḥaǧa, ḥudreɣ iman-iw iwakken ur țțiliɣ ara ț-țaɛekkumt fell-awen, yerna mazal ad ḥadreɣ iman-iw.

고린도후서 11:9 Korean
또 내가 너희에게 있어 용도가 부족하되 아무에게도 누를 끼치지 아니함은 마게도냐에서 온 형제들이 나의 부족한 것을 보충하였음이라 내가 모든 일에 너희에게 폐를 끼치지 않기 위하여 스스로 조심하였거니와 또 조심하리라

II Corinthios 11:9 Latin: Vulgata Clementina
Et cum essem apud vos, et egerem, nulli onerosus fui : nam quod mihi deerat, suppleverunt fratres, qui venerunt a Macedonia : et in omnibus sine onere me vobis servavi, et servabo.

Korintiešiem 2 11:9 Latvian New Testament
Un kad biju pie jums un cietu trūkumu, es nevienu neapgrūtināju, bet to, kas man trūka, aizpildīja brāļi, kas man atnāca no Maķedonijas; jums es visā kalpoju un kalpošu bez apgrūtināšanas.

Antrasis laiðkas korintieèiams 11:9 Lithuanian
O būdamas pas jus ir stokodamas, nė vieno neapsunkinau, nes ko man trūko, parūpino iš Makedonijos atvykę broliai. Aš saugojausi ir ateityje saugosiuos tapti jums našta bet kuria prasme.

2 Corinthians 11:9 Maori
A i ahau i a koutou na, a i kore tetahi mea maku, kahore ahau i taimaha ki tetahi: na nga teina hoki, i to ratou haerenga mai i Makeronia, i whakawhiwhi ahau ki nga mea i kore i ahau: i nga mea katoa hoki i tiaki ahau i ahau kei taimaha iho ki a koutou; ina, ka tiaki pera ano ahau i ahau.

2 Korintierne 11:9 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
for det jeg manglet, det utfylte brødrene som kom fra Makedonia, og i alle måter har jeg holdt mig og vil holde mig fra å falle eder til byrde.

2 Corintios 11:9 Spanish: La Biblia de las Américas
y cuando estaba con vosotros y tuve necesidad, a nadie fui carga; porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad, y en todo me guardé, y me guardaré, de seros carga.

2 Corintios 11:9 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Cuando estaba con ustedes y tuve necesidad, a nadie fui carga; porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad, y en todo me guardé, y me guardaré, de serles carga.

2 Corintios 11:9 Spanish: Reina Valera Gómez
Y estando con vosotros y teniendo necesidad, a ninguno fui carga; porque lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia; y en todo me guardé de seros carga, y me guardaré.

2 Corintios 11:9 Spanish: Reina Valera 1909
Y estando con vosotros y teniendo necesidad, á ninguno fuí carga; porque lo que me faltaba, suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia: y en todo me guardé de seros gravoso, y me guardaré.

2 Corintios 11:9 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y estando con vosotros y teniendo necesidad, a ninguno de vosotros fui carga; porque lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia; y en todo me guardé de seros gravoso, y me guardaré.

2 Coríntios 11:9 Bíblia King James Atualizada Português
Mas, quando estava presente convosco, e passei necessidade financeira, não me permiti ser pesado a ninguém, pois quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram toda a minha necessidade. Em tudo evitei ser um peso para vós, e assim continuarei a caminhar.

2 Coríntios 11:9 Portugese Bible
e quando estava presente convosco, e tinha necessidade, a ninguém fui pesado; porque os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram a minha necessidade; e em tudo me guardei, e ainda me guardarei, de vos ser pesado.   

2 Corinteni 11:9 Romanian: Cornilescu
Şi cînd eram la voi, şi m'am găsit în nevoie, n'am fost sarcină nimănui; căci de nevoile mele au îngrijit fraţii, cînd veniseră din Macedonia. În toate m'am ferit, şi mă voi feri să vă îngreuiez cu ceva.

2-е Коринфянам 11:9 Russian: Synodal Translation (1876)
ибо недостаток мой восполнили братия, пришедшие изМакедонии; да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость.

2-е Коринфянам 11:9 Russian koi8r
ибо недостаток мой восполнили братия, пришедшие из Македонии; да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость.

2 Corinthians 11:9 Shuar New Testament
Tura atumjai pujusan atsumaknasha atumniaka seachjarme. Maset·nianmaya Yus-shuar taar, wi atsummiajna nuna surusarmiayi. Nu tuma asamtai Tßjarme, seachjarme tura seashtatjarme.

2 Korinthierbrevet 11:9 Swedish (1917)
Och när jag under min vistelse hos eder led brist, låg jag ändå ingen till last; ty den brist jag led avhjälptes av bröderna, när de kommo från Macedonien. Ja, på allt sätt aktade jag mig för att vara eder till tunga, och allt framgent skall jag akta mig därför.

2 Wakorintho 11:9 Swahili NT
Nilipokuwa nanyi sikumsumbua mtu yeyote nilipohitaji fedha; ndugu waliotoka Makedonia waliniletea kila kitu nilichohitaji. Nilikuwa mwangalifu sana nisiwe mzigo kwa namna yoyote ile, na nitaendelea kufanya hivyo.

2 Mga Taga-Corinto 11:9 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At pagka ako'y kaharap ninyo at ako'y nagkukulang ng ikabubuhay, ako'y hindi naging pasan sa kanino man; sapagka't mga kapatid nang sila'y manggaling sa Macedonia ay tumakip ng aming pangangailangan; at sa lahat ng mga bagay ay pinagingatan kong huwag maging pasanin ninyo, at magiingat nga ako.

Širawt ta n sanatat iktab Bulǝs i Kǝl-Korent 11:9 Tawallamat Tamajaq NT
Alwaq wa ɣur-wan ǝlle, wǝr kala ǝqqalaɣ i waliyyan daɣ-wan ǝzuk as maɣatara s arat, fǝlas imǝdrayan-nana win d-ǝfalnen akal ǝn Masedonǝya a di-ǝkfanen awas ǝddǝrara. Ǝgdâlaɣ i man-in tišit n ǝzuk i waliyyan daɣ-wan daɣ ǝkkulluk n anamod, amaran ad agla daɣ igi n adi.

2 โครินธ์ 11:9 Thai: from KJV
และเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับพวกท่านและกำลังขาดแคลนนั้น ข้าพเจ้าก็มิได้เป็นภาระแก่ผู้ใด เพราะว่า พี่น้องที่มาจากแคว้นมาซิโดเนียได้เจือจานให้พอแก่ความต้องการของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าระวังตัวไม่ให้เป็นภาระแก่พวกท่านในทางหนึ่งทางใดทุกประการ และข้าพเจ้าจะระวังตัวเช่นนั้นต่อไป

2 Korintliler 11:9 Turkish
Aranızdayken ihtiyacım olduğu halde hiçbirinize yük olmadım. Çünkü Makedonyadan gelen kardeşler eksiklerimi tamamladılar. Size yük olmamaya hep özen gösterdim, bundan böyle de özen göstereceğim.

2 Коринтяни 11:9 Ukrainian: NT
і, прийшовши до вас, та й бувши в недостатку, не був я нікому важким; бо недостаток мій сповнили брати мої, що прийшли з Македониї; та й у всьому я хоронив себе, щоб не бути вам важким, і хоронити му.

2 Corinthians 11:9 Uma New Testament
Hangkani ria kakuraa' -ku nto'u toe, aga uma-a merapi' hi koi'. Apa' rata-ra ompi' to ngkai tana' Makedonia mpokeni doi to mpohonoi' kakuraa' -ku. Kujagai lompe' bona uma-a mperapii' -koi nto'u toe, bona neo' mpakasusa' -koi. Pai' bate hewa toe oa' mpai' pobabehi-ku, uma kupomperapii' -koi.

2 Coâ-rinh-toâ 11:9 Vietnamese (1934)
Khi tôi ở cùng anh em, gặp phải lúc thiếu thốn, thì không lụy đến ai cả; vì các anh em ở xứ Ma-xê-đoan đến, đã bù lại sự thiếu thốn cho tôi. Không cứ việc gì, tôi đã giữ mình cho khỏi lụy đến anh em, tôi lại cũng sẽ giữ mình như vậy nữa.

2 Corinthians 11:8
Top of Page
Top of Page