2 Corinthians 11:20
New International Version
In fact, you even put up with anyone who enslaves you or exploits you or takes advantage of you or puts on airs or slaps you in the face.

New Living Translation
You put up with it when someone enslaves you, takes everything you have, takes advantage of you, takes control of everything, and slaps you in the face.

English Standard Version
For you bear it if someone makes slaves of you, or devours you, or takes advantage of you, or puts on airs, or strikes you in the face.

Berean Study Bible
In fact, you even put up with anyone who enslaves you or exploits you or takes advantage of you or exalts himself or strikes you in the face.

New American Standard Bible
For you tolerate it if anyone enslaves you, anyone devours you, anyone takes advantage of you, anyone exalts himself, anyone hits you in the face.

King James Bible
For ye suffer, if a man bring you into bondage, if a man devour you, if a man take of you, if a man exalt himself, if a man smite you on the face.

Holman Christian Standard Bible
In fact, you put up with it if someone enslaves you, if someone devours you, if someone captures you, if someone dominates you, or if someone hits you in the face.

International Standard Version
You tolerate anyone who makes you his slaves, devours what you have, takes what is yours, orders you around, or slaps your face!

NET Bible
For you put up with it if someone makes slaves of you, if someone exploits you, if someone takes advantage of you, if someone behaves arrogantly toward you, if someone strikes you in the face.

Aramaic Bible in Plain English
And do you submit to the one who is subject to you and to him who embezzles you and to him who takes from you and to him who exalts himself over you and to him who strikes you on your face?

GOD'S WORD® Translation
When someone makes you slaves, consumes your wealth, seizes your property, orders you around, or slaps your faces, you put up with it.

Jubilee Bible 2000
For ye suffer it if anyone brings you into bondage, if anyone devours you, if anyone takes of you, if anyone exalts himself, if anyone smites you on the face.

King James 2000 Bible
For you permit it, if a man brings you into bondage, if a man devours you, if a man takes of you, if a man exalts himself, if a man smites you on the face.

American King James Version
For you suffer, if a man bring you into bondage, if a man devour you, if a man take of you, if a man exalt himself, if a man smite you on the face.

American Standard Version
For ye bear with a man, if he bringeth you into bondage, if he devoureth you, if he taketh you captive , if he exalteth himself, if he smiteth you on the face.

Douay-Rheims Bible
For you suffer if a man bring you into bondage, if a man devour you, if a man take from you, if a man be lifted up, if a man strike you on the face.

Darby Bible Translation
For ye bear if any one bring you into bondage, if any one devour [you], if any one get [your money], if any one exalt himself, if any one beat you on the face.

English Revised Version
For ye bear with a man, if he bringeth you into bondage, if he devoureth you, if he taketh you captive, if he exalteth himself, if he smiteth you on the face.

Webster's Bible Translation
For ye suffer, if a man bringeth you into bondage, if a man devoureth you, if a man taketh from you, if a man exalteth himself, if a man smiteth you on the face.

Weymouth New Testament
For you tolerate it, if any one enslaves you, lives at your expense, makes off with your property, gives himself airs, or strikes you on the face.

World English Bible
For you bear with a man, if he brings you into bondage, if he devours you, if he takes you captive, if he exalts himself, if he strikes you on the face.

Young's Literal Translation
for ye bear, if any one is bringing you under bondage, if any one doth devour, if any one doth take away, if any one doth exalt himself, if any one on the face doth smite you;

2 Korinthiërs 11:20 Afrikaans PWL
Julle verdra dit as iemand slawe van julle maak, as iemand julle verteer, as iemand by julle afvat, as iemand hom opblaas oor julle, as iemand julle in die gesig slaan.

2 e Koristasve 11:20 Albanian
Sepse tashmë ju duroni, nëse dikush ju robëron, nëse dikush ju gllabëron, nëse dikush ju grabit, nëse dikush krenohet, nëse dikush ju godet në fytyrë.

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 11:20 Arabic: Smith & Van Dyke
لانكم تحتملون ان كان احد يستعبدكم. ان كان احد يأكلكم. ان كان احد يأخذكم. ان كان احد يرتفع. ان كان احد يضربكم على وجوهكم.

2 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 11:20 Armenian (Western): NT
Որովհետեւ կը հանդուրժէք, եթէ մէկը ստրուկ ընէ ձեզ, եթէ մէկը լափէ ձեր ստացուածքը, եթէ մէկը բան մը առնէ ձեզմէ, եթէ մէկը պանծացնէ ինքզինք, եթէ մէկը զարնէ ձեր երեսին:

2 Corinthianoetara. 11:20 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen suffritzen duçue baldin nehorc suiectionetan eçarten baçaituztez, baldin nehorc iresten baçaituztez, baldin nehorc çuena edequiten badrauçue, baldin nehor gaineancen bada, baldin nehorc beguithartean ioiten baçaituztez.

De Krenter B 11:20 Bavarian
Ös laasstß enk gfalln, däßß enk verbsaessnd, ausbeuttnd, eyn de Gwalt bringend, gögn enk recht hoohtragn auftrötnd und enk herwädschnd.

2 Коринтяни 11:20 Bulgarian
понеже търпите, ако някой ви заробва, ако ви изпояжда, ако ви обира, ако се превъзнася, ако ви бие по лицето.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
實際上,就算有人奴役你們,或侵吞你們,或榨取你們,或壓制你們,或打你們的臉,你們也能容忍。

中文标准译本 (CSB Simplified)
实际上,就算有人奴役你们,或侵吞你们,或榨取你们,或压制你们,或打你们的脸,你们也能容忍。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
假若有人強你們做奴僕,或侵吞你們,或擄掠你們,或侮慢你們,或打你們的臉,你們都能忍耐他!

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
假若有人强你们做奴仆,或侵吞你们,或掳掠你们,或侮慢你们,或打你们的脸,你们都能忍耐他!

歌 林 多 後 書 11:20 Chinese Bible: Union (Traditional)
假 若 有 人 強 你 們 作 奴 僕 , 或 侵 吞 你 們 , 或 擄 掠 你 們 , 或 侮 慢 你 們 , 或 打 你 們 的 臉 , 你 們 都 能 忍 耐 他 。

歌 林 多 後 書 11:20 Chinese Bible: Union (Simplified)
假 若 有 人 强 你 们 作 奴 仆 , 或 侵 吞 你 们 , 或 掳 掠 你 们 , 或 侮 慢 你 们 , 或 打 你 们 的 脸 , 你 们 都 能 忍 耐 他 。

Druga poslanica Korinæanima 11:20 Croatian Bible
Da, podnosÄite ako vas tko zarobljava, ako vas tko proždire, ako tko otima, ako se tko uznosi, ako vas tko po obrazu bije.

Druhá Korintským 11:20 Czech BKR
Nebo snesete i to, by vás kdo v službu podrobil, by kdo zžíral, by kdo bral, by se kdo pozdvihoval, by vás kdo v tvář bil.

2 Korinterne 11:20 Danish
I finde eder jo i, om nogen gør eder til Trælle, om nogen æder eder op, om nogen tager til sig, om nogen ophøjer sig, om nogen slaar eder i Ansigtet.

2 Corinthiër 11:20 Dutch Staten Vertaling
Want gij verdraagt het, zo u iemand dienstbaar maakt, zo u iemand opeet, zo iemand van u neemt, zo zich iemand verheft, zo u iemand in het aangezicht slaat.

Nestle Greek New Testament 1904
ἀνέχεσθε γὰρ εἴ τις ὑμᾶς καταδουλοῖ, εἴ τις κατεσθίει, εἴ τις λαμβάνει, εἴ τις ἐπαίρεται, εἴ τις εἰς πρόσωπον ὑμᾶς δέρει.

Westcott and Hort 1881
ἀνέχεσθε γὰρ εἴ τις ὑμᾶς καταδουλοῖ, εἴ τις κατεσθίει, εἴ τις λαμβάνει, εἴ τις ἐπαίρεται, εἴ τις εἰς πρόσωπον ὑμᾶς δέρει.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἀνέχεσθε γὰρ εἴ τις ὑμᾶς καταδουλοῖ, εἴ τις κατεσθίει, εἴ τις λαμβάνει, εἴ τις ἐπαίρεται, εἴ τις εἰς πρόσωπον ὑμᾶς δέρει.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀνέχεσθε γάρ, εἴ τις ὑμᾶς καταδουλοῖ, εἴ τις κατεσθίει, εἴ τις λαμβάνει, εἴ τις ἐπαίρεται, εἴ τις ὑμᾶς εἰς πρόσωπον δέρει.

Greek Orthodox Church 1904
ἀνέχεσθε γὰρ εἴ τις ὑμᾶς καταδουλοῖ, εἴ τις κατεσθίει, εἴ τις λαμβάνει, εἴ τις ἐπαίρεται, εἴ τις ὑμᾶς εἰς πρόσωπον δέρει.

Tischendorf 8th Edition
ἀνέχεσθε γὰρ εἴ τις ὑμᾶς καταδουλοῖ, εἴ τις κατεσθίει, εἴ τις λαμβάνει, εἴ τις ἐπαίρεται, εἴ τις εἰς πρόσωπον ὑμᾶς δέρει.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀνέχεσθε γὰρ, εἴ τις ὑμᾶς καταδουλοῖ, εἴ τις κατεσθίει, εἴ τις λαμβάνει, εἴ τις ἐπαίρεται, εἴ τις ὑμᾶς εἰς πρόσωπον δέρει.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἀνέχεσθε γὰρ εἴ τις ὑμᾶς καταδουλοῖ εἴ τις κατεσθίει εἴ τις λαμβάνει εἴ τις ἐπαίρεται εἴ τις ὑμᾶς εἰς πρόσωπον δέρει

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ανεχεσθε γαρ ει τις υμας καταδουλοι ει τις κατεσθιει ει τις λαμβανει ει τις επαιρεται ει τις εις προσωπον υμας δερει

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ανεχεσθε γαρ ει τις υμας καταδουλοι ει τις κατεσθιει ει τις λαμβανει ει τις επαιρεται ει τις εις προσωπον υμας δερει

Stephanus Textus Receptus 1550
ανεχεσθε γαρ ει τις υμας καταδουλοι ει τις κατεσθιει ει τις λαμβανει ει τις επαιρεται ει τις υμας εις προσωπον δερει

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ανεχεσθε γαρ, ει τις υμας καταδουλοι, ει τις κατεσθιει, ει τις λαμβανει, ει τις επαιρεται, ει τις υμας εις προσωπον δερει.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ανεχεσθε γαρ ει τις υμας καταδουλοι ει τις κατεσθιει ει τις λαμβανει ει τις επαιρεται ει τις υμας εις προσωπον δερει

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ανεχεσθε γαρ ει τις υμας καταδουλοι ει τις κατεσθιει ει τις λαμβανει ει τις επαιρεται ει τις εις προσωπον υμας δερει

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
anechesthe gar ei tis hymas katadouloi, ei tis katesthiei, ei tis lambanei, ei tis epairetai, ei tis eis prosōpon hymas derei.

anechesthe gar ei tis hymas katadouloi, ei tis katesthiei, ei tis lambanei, ei tis epairetai, ei tis eis prosopon hymas derei.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
anechesthe gar ei tis hymas katadouloi, ei tis katesthiei, ei tis lambanei, ei tis epairetai, ei tis eis prosōpon hymas derei.

anechesthe gar ei tis hymas katadouloi, ei tis katesthiei, ei tis lambanei, ei tis epairetai, ei tis eis prosopon hymas derei.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:20 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
anechesthe gar ei tis umas katadouloi ei tis katesthiei ei tis lambanei ei tis epairetai ei tis eis prosōpon umas derei

anechesthe gar ei tis umas katadouloi ei tis katesthiei ei tis lambanei ei tis epairetai ei tis eis prosOpon umas derei

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:20 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
anechesthe gar ei tis umas katadouloi ei tis katesthiei ei tis lambanei ei tis epairetai ei tis umas eis prosōpon derei

anechesthe gar ei tis umas katadouloi ei tis katesthiei ei tis lambanei ei tis epairetai ei tis umas eis prosOpon derei

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:20 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
anechesthe gar ei tis umas katadouloi ei tis katesthiei ei tis lambanei ei tis epairetai ei tis umas eis prosōpon derei

anechesthe gar ei tis umas katadouloi ei tis katesthiei ei tis lambanei ei tis epairetai ei tis umas eis prosOpon derei

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:20 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
anechesthe gar ei tis umas katadouloi ei tis katesthiei ei tis lambanei ei tis epairetai ei tis umas eis prosōpon derei

anechesthe gar ei tis umas katadouloi ei tis katesthiei ei tis lambanei ei tis epairetai ei tis umas eis prosOpon derei

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:20 Westcott/Hort - Transliterated
anechesthe gar ei tis umas katadouloi ei tis katesthiei ei tis lambanei ei tis epairetai ei tis eis prosōpon umas derei

anechesthe gar ei tis umas katadouloi ei tis katesthiei ei tis lambanei ei tis epairetai ei tis eis prosOpon umas derei

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:20 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
anechesthe gar ei tis umas katadouloi ei tis katesthiei ei tis lambanei ei tis epairetai ei tis eis prosōpon umas derei

anechesthe gar ei tis umas katadouloi ei tis katesthiei ei tis lambanei ei tis epairetai ei tis eis prosOpon umas derei

2 Korintusi 11:20 Hungarian: Karoli
Mert eltûritek, ha valaki leigáz titeket, ha valaki felfal, ha valaki megfog, ha valaki felfuvalkodik, ha valaki arczul ver titeket.

Al la korintanoj 2 11:20 Esperanto
CXar vi toleras homon, se li vin sklavigas, se li vin formangxas, se li vin kaptas, se li sin altigas, se li batas al vi la vizagxon.

Toinen kirje korinttilaisille 11:20 Finnish: Bible (1776)
Te kärsitte, jos joku teitä orjuuteen vaatii, jos joku teitä syö, jos joku teiltä jotakin ottaa, jos joku itsensä korottaa, jos joku teitä lyö kasvoille.

2 Corinthiens 11:20 French: Darby
Car si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous devore, si quelqu'un prend votre bien, si quelqu'un s'eleve, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez.

2 Corinthiens 11:20 French: Louis Segond (1910)
Si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez.

2 Corinthiens 11:20 French: Martin (1744)
Même si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous mange, si quelqu'un prend [votre bien], si quelqu'un s'élève [sur vous], si quelqu'un vous frappe au visage, vous le souffrez.

2 Korinther 11:20 German: Modernized
Ihr vertraget, so euch jemand zu Knechten macht, so euch jemand schindet, so euch jemand nimmt, so jemand euch trotzet, so euch jemand in das Angesicht streicht.

2 Korinther 11:20 German: Luther (1912)
Ihr vertraget, so euch jemand zu Knechten macht, so euch jemand schindet, so euch jemand gefangennimmt, so jemand euch trotzt, so euch jemand ins Angesicht streicht.

2 Korinther 11:20 German: Textbibel (1899)
Ihr ertragt es ja, wenn man euch knechtet, aussaugt, zugreift, wenn man sich überhebt, wenn man euch ins Gesicht schlägt.

2 Corinzi 11:20 Italian: Riveduta Bible (1927)
Che se uno vi riduce in schiavitù, se uno vi divora, se uno vi prende il vostro, se uno s’innalza sopra voi, se uno vi percuote in faccia, voi lo sopportate.

2 Corinzi 11:20 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciocchè, se alcuno vi riduce in servitù, se alcuno vi divora, se alcuno prende, se alcuno s’innalza, se alcuno vi percuote in sul volto, voi lo tollerate.

2 KOR 11:20 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Karena kamu menderita, jikalau orang memperhambakan kamu, jikalau orang makan kamu, jikalau orang menawan kamu, jikalau orang meninggikan dirinya, jikalau orang menampar mukamu.

2 Corinthians 11:20 Kabyle: NT
?as akken ḥesben-kkun am aklan, ččan lḥeqq-nwen, ɛerran-kkun, bbehdlen-kkun, ḥeqṛen-kkun, meɛna tṣebṛem-asen.

고린도후서 11:20 Korean
누가 너희로 종을 삼거나 잡아 먹거나 사로잡거나 자고하다 하거나 뺨을 칠지라도 너희가 용납하는도다

II Corinthios 11:20 Latin: Vulgata Clementina
Sustinetis enim si quis vos in servitutem redigit, si quis devorat, si quis accipit, si quis extollitur, si quis in faciem vos cædit.

Korintiešiem 2 11:20 Latvian New Testament
Jūs panesat, ja kāds jūs verdzina, ja kāds izmanto, ja kāds ko atņem, ja kāds lielās, ja kāds jūs sit sejā.

Antrasis laiðkas korintieèiams 11:20 Lithuanian
Nes jūs pakenčiate, kai jus pavergia, kai apryja, kai atima, kai didžiuojasi, kai smogia per veidą.

2 Corinthians 11:20 Maori
Ka ata hanga hoki koutou ki te whakataurekareka tetahi i a koutou, ki te pau a koutou mea i tetahi, ki te tangohia e ia hei herehere, ki te whakakake ia, ki te pahiatia e ia to koutou mata.

2 Korintierne 11:20 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
I tåler det jo om nogen gjør eder til træler, om nogen opeter eder, om nogen fanger eder, om nogen ophøier sig over eder, om nogen slår eder i ansiktet!

2 Corintios 11:20 Spanish: La Biblia de las Américas
Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno se aprovecha de vosotros, si alguno se exalta a sí mismo, si alguno os golpea en el rostro.

2 Corintios 11:20 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Pues toleran si alguien los esclaviza, si alguien los devora, si alguien se aprovecha de ustedes, si alguien se exalta a sí mismo, si alguien los golpea en el rostro.

2 Corintios 11:20 Spanish: Reina Valera Gómez
Porque toleráis si alguno os pone en servidumbre, si alguno os devora, si alguno toma de vosotros, si alguno se ensalza, si alguno os hiere en la cara.

2 Corintios 11:20 Spanish: Reina Valera 1909
Porque toleráis si alguno os pone en servidumbre, si alguno os devora, si alguno toma, si alguno se ensalza, si alguno os hiere en la cara.

2 Corintios 11:20 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
porque toleráis si alguno os pone en servidumbre, si alguno os devora, si alguno toma, si alguno se ensalza, si alguno os hiere en la cara.

2 Coríntios 11:20 Bíblia King James Atualizada Português
Porquanto, de fato, acolheis até quem vos escraviza ou vos explora, ou aqueles que sobre vós se exaltam, e até mesmo suportais quem vos esbofeteia.

2 Coríntios 11:20 Portugese Bible
Pois se alguém vos escraviza, se alguém vos devora, se alguém vos defrauda, se alguém se ensoberbece, se alguém vos fere no rosto, vós o suportais.   

2 Corinteni 11:20 Romanian: Cornilescu
Dacă vă robeşte cineva, dacă vă mănîncă cineva, dacă pune cineva mîna pe voi, dacă vă priveşte cineva de sus, dacă vă bate cineva peste obraz, suferiţi!

2-е Коринфянам 11:20 Russian: Synodal Translation (1876)
вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо.

2-е Коринфянам 11:20 Russian koi8r
вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо.

2 Corinthians 11:20 Shuar New Testament
Niisha atumin takamtikramainiakuisha, kasartamainiakuisha, Atumφ nΘrenniuri ajainiakuisha, yajauch chichartamainiakuisha, yapimin awattamainiakuisha Ashφ nu katsuntearme.

2 Korinthierbrevet 11:20 Swedish (1917)
I fördragen ju, om man trälbinder eder, om man utsuger eder, om man fångar eder, om man förhäver sig över eder, om man slår eder i ansiktet.

2 Wakorintho 11:20 Swahili NT
Mnamvumilia hata mtu anayewafanya ninyi watumwa, mtu mwenye kuwanyonya, mwenye kuwakandamiza, mwenye kuwadharau na kuwapiga usoni!

2 Mga Taga-Corinto 11:20 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't inyong pinagtitiisan ang sinoman, kung kayo'y inaalipin, kung kayo'y sinasakmal, kung kayo'y binibihag, kung siya'y nagpapalalo, kung kayo'y sinasampal sa mukha.

Širawt ta n sanatat iktab Bulǝs i Kǝl-Korent 11:20 Tawallamat Tamajaq NT
Tǝzmâram y i kawan-igan eklan, madeɣ aɣu awa tǝlam, tǝzmâram y i daɣ-wan tat-igân ǝs tǝkǝrras-net, madeɣ assakn-iwan mǝlka, madeɣ iwǝt-kawan daɣ udǝm.

2 โครินธ์ 11:20 Thai: from KJV
เพราะท่านทนเอา ถ้ามีผู้นำท่านไปเป็นทาส ถ้ามีผู้ล้างผลาญท่าน ถ้ามีผู้มายึดของของท่านไป ถ้ามีผู้ยกตัวเองเป็นใหญ่ ถ้ามีผู้ตบหน้าท่าน

2 Korintliler 11:20 Turkish
Aslında sizi köle edenlere, sömürenlere, sizden yararlananlara, büyüklük taslayanlara ya da sizi tokatlayanlara katlanıyorsunuz.

2 Коринтяни 11:20 Ukrainian: NT
Терпите бо, як хто підневолює вас, як хто жере (вас), як хто обдирає (вас), як хто величаєть ся, як ганбе вас у лице.

2 Corinthians 11:20 Uma New Testament
Ane ria pangkeni to mpobatua-koi, nitarima moto-ra. Ane ria to mpobagiu-koi pai' mpe'ihii-koi, ane ria to mpomolangko nono-ra pai' -ra mpohopo' -koi, nipengkatarii lau-di-koina.

2 Coâ-rinh-toâ 11:20 Vietnamese (1934)
Phải, anh em hay chịu người ta bắt mình làm tôi tớ, hay là nuốt sống, hay là cướp bóc, hay là tự cao mà khinh dể anh em, vả trên mặt anh em.

2 Corinthians 11:19
Top of Page
Top of Page