2 Corinthians 11:6
New International Version
I may indeed be untrained as a speaker, but I do have knowledge. We have made this perfectly clear to you in every way.

New Living Translation
I may be unskilled as a speaker, but I'm not lacking in knowledge. We have made this clear to you in every possible way.

English Standard Version
Even if I am unskilled in speaking, I am not so in knowledge; indeed, in every way we have made this plain to you in all things.

Berean Study Bible
Although I am not a polished speaker, I am certainly not lacking in knowledge. We have made this clear to you in every way possible.

New American Standard Bible
But even if I am unskilled in speech, yet I am not so in knowledge; in fact, in every way we have made this evident to you in all things.

King James Bible
But though I be rude in speech, yet not in knowledge; but we have been throughly made manifest among you in all things.

Holman Christian Standard Bible
Though untrained in public speaking, I am certainly not untrained in knowledge. Indeed, we have always made that clear to you in everything.

International Standard Version
Even though I may be untrained as an orator, I am not so in the field of knowledge. We have made this clear to all of you in every possible way.

NET Bible
And even if I am unskilled in speaking, yet I am certainly not so in knowledge. Indeed, we have made this plain to you in everything in every way.

Aramaic Bible in Plain English
For although I am simple in my speech, yet I am not in my knowledge, but we have been open with you in all things.

GOD'S WORD® Translation
Even though I'm not good with words, I know what I'm talking about. Timothy and I have made this clear to you in every possible way.

Jubilee Bible 2000
But though I am rude in speech, yet not in knowledge, but we have been thoroughly made manifest among you in all things.

King James 2000 Bible
But though I be unskilled in speech, yet not in knowledge; but we have been thoroughly made manifest among you in all things.

American King James Version
But though I be rude in speech, yet not in knowledge; but we have been thoroughly made manifest among you in all things.

American Standard Version
But though I be rude in speech, yet am I not in knowledge; nay, in every way have we made this manifest unto you in all things.

Douay-Rheims Bible
For although I be rude in speech, yet not in knowledge; but in all things we have been made manifest to you.

Darby Bible Translation
But if [I am] a simple person in speech, yet not in knowledge, but in everything making [the truth] manifest in all things to you.

English Revised Version
But though I be rude in speech, yet am I not in knowledge; nay, in everything we have made it manifest among all men to you-ward.

Webster's Bible Translation
But though I am rude in speech, yet not in knowledge; but we have been thoroughly made manifest among you in all things.

Weymouth New Testament
And if in the matter of speech I am no orator, yet in knowledge I am not deficient. Nay, we have in every way made that fully evident to you.

World English Bible
But though I am unskilled in speech, yet I am not unskilled in knowledge. No, in every way we have been revealed to you in all things.

Young's Literal Translation
and even if unlearned in word -- yet not in knowledge, but in every thing we were made manifest in all things to you.

2 Korinthiërs 11:6 Afrikaans PWL
want selfs al is ek ook eenvoudig in my spraak, nie in my kennis nie, is dit in alles aan julle openbaar.

2 e Koristasve 11:6 Albanian
Dhe, megjithëse jam i thjeshtë në të folur, nuk jam i tillë në dituri; madje me të gjitha mënyrat dhe në të gjitha gjërat jua kemi treguar.

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 11:6 Arabic: Smith & Van Dyke
وان كنت عاميا في الكلام فلست في العلم بل نحن في كل شيء ظاهرون لكم بين الجميع.

2 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 11:6 Armenian (Western): NT
ու թէպէտ անվարժ եմ խօսքի մէջ, բայց ո՛չ՝ գիտութեամբ. սակայն ամէն բանի մէջ մենք մեզ ամբողջովին բացայայտեցինք ձեզի:

2 Corinthianoetara. 11:6 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta baldin idiot banaiz-ere minçoan, ez ordea eçagutzean: aitzitic guciz gauça gucietan manifestatu içan gara çuetara.

De Krenter B 11:6 Bavarian
Wenn i leicht mit n Mäul nit so guet bin, d Erkenntniss haan i drauf. Dös habn myr enk diend überall und allzeit zaigt.

2 Коринтяни 11:6 Bulgarian
А пък, ако и да [съм] в говоренето прост, в знанието не [съм]; дори ние по всякакъв начин сме ви показали [това] във всичко.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
即使我在言語上沒有技巧,但在知識上並不是這樣。其實我們在各個方面、在所有的事上都已經向你們顯明了這一點。

中文标准译本 (CSB Simplified)
即使我在言语上没有技巧,但在知识上并不是这样。其实我们在各个方面、在所有的事上都已经向你们显明了这一点。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我的言語雖然粗俗,我的知識卻不粗俗,這是我們在凡事上向你們眾人顯明出來的。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我的言语虽然粗俗,我的知识却不粗俗,这是我们在凡事上向你们众人显明出来的。

歌 林 多 後 書 11:6 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 的 言 語 雖 然 粗 俗 , 我 的 知 識 卻 不 粗 俗 。 這 是 我 們 在 凡 事 上 向 你 們 眾 人 顯 明 出 來 的 。

歌 林 多 後 書 11:6 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 的 言 语 虽 然 粗 俗 , 我 的 知 识 却 不 粗 俗 。 这 是 我 们 在 凡 事 上 向 你 们 众 人 显 明 出 来 的 。

Druga poslanica Korinæanima 11:6 Croatian Bible
Jer ako sam i nevješt u govoru, nisam u znanju; naprotiv, u svemu vam ga i pred svima očitovasmo.

Druhá Korintským 11:6 Czech BKR
Jestližeť pak jsem nedospělý v řeči, však ne v umění, ale ve všem všudy otevření jsme vám.

2 Korinterne 11:6 Danish
Er jeg end ulærd i Tale, saa er jeg det dog ikke i Kundskab; tværtimod paa enhver Maade have vi lagt den for Dagen for eder i alle Stykker.

2 Corinthiër 11:6 Dutch Staten Vertaling
En indien ik ook slecht ben in woorden, nochtans ben ik het niet in wetenschap; maar alleszins zijn wij in alle dingen onder u openbaar geworden.

Nestle Greek New Testament 1904
εἰ δὲ καὶ ἰδιώτης τῷ λόγῳ, ἀλλ’ οὐ τῇ γνώσει, ἀλλ’ ἐν παντὶ φανερώσαντες ἐν πᾶσιν εἰς ὑμᾶς.

Westcott and Hort 1881
εἰ δὲ καὶ ἰδιώτης τῷ λόγῳ, ἀλλ' οὐ τῇ γνώσει, ἀλλ' ἐν παντὶ φανερώσαντες ἐν πᾶσιν εἰς ὑμᾶς.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
εἰ δὲ καὶ ἰδιώτης τῷ λόγῳ, ἀλλ' οὐ τῇ γνώσει, ἀλλ' ἐν παντὶ φανερώσαντες ἐν πᾶσιν εἰς ὑμᾶς.

RP Byzantine Majority Text 2005
Εἰ δὲ καὶ ἰδιώτης τῷ λόγῳ, ἀλλ’ οὐ τῇ γνώσει· ἀλλ’ ἐν παντὶ φανερωθέντες ἐν πᾶσιν εἰς ὑμᾶς.

Greek Orthodox Church 1904
εἰ δὲ καὶ ἰδιώτης τῷ λόγῳ, ἀλλ’ οὐ τῇ γνώσει, ἀλλ’ ἐν παντὶ φανερωθέντες ἐν πᾶσιν εἰς ὑμᾶς.

Tischendorf 8th Edition
εἰ δὲ καὶ ἰδιώτης τῷ λόγῳ, ἀλλ’ οὐ τῇ γνώσει, ἀλλ’ ἐν παντὶ φανερώσαντες ἐν πᾶσιν εἰς ὑμᾶς.

Scrivener's Textus Receptus 1894
εἰ δὲ καὶ ἰδιώτης τῷ λόγῳ, ἀλλ’ οὐ τῇ γνώσει· ἀλλ’ ἐν παντὶ φανερωθέντες ἐν πᾶσιν εἰς ὑμᾶς.

Stephanus Textus Receptus 1550
εἰ δὲ καὶ ἰδιώτης τῷ λόγῳ ἀλλ' οὐ τῇ γνώσει ἀλλ' ἐν παντὶ φανερωθέντες ἐν πᾶσιν εἰς ὑμᾶς

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ει δε και ιδιωτης τω λογω αλλ ου τη γνωσει αλλ εν παντι φανερωσαντες εν πασιν εις υμας

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ει δε και ιδιωτης τω λογω αλλ ου τη γνωσει αλλ εν παντι φανερωσαντες εν πασιν εις υμας

Stephanus Textus Receptus 1550
ει δε και ιδιωτης τω λογω αλλ ου τη γνωσει αλλ εν παντι φανερωθεντες εν πασιν εις υμας

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ει δε και ιδιωτης τω λογω, αλλ ου τη γνωσει· αλλ εν παντι φανερωθεντες εν πασιν εις υμας.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ει δε και ιδιωτης τω λογω αλλ ου τη γνωσει αλλ εν παντι φανερωθεντες εν πασιν εις υμας

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ει δε και ιδιωτης τω λογω αλλ ου τη γνωσει αλλ εν παντι φανερωσαντες εν πασιν εις υμας

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ei de kai idiōtēs tō logō, all’ ou tē gnōsei, all’ en panti phanerōsantes en pasin eis hymas.

ei de kai idiotes to logo, all’ ou te gnosei, all’ en panti phanerosantes en pasin eis hymas.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ei de kai idiōtēs tō logō, all' ou tē gnōsei, all' en panti phanerōsantes en pasin eis hymas.

ei de kai idiotes to logo, all' ou te gnosei, all' en panti phanerosantes en pasin eis hymas.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:6 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ei de kai idiōtēs tō logō all ou tē gnōsei all en panti phanerōsantes en pasin eis umas

ei de kai idiOtEs tO logO all ou tE gnOsei all en panti phanerOsantes en pasin eis umas

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:6 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ei de kai idiōtēs tō logō all ou tē gnōsei all en panti phanerōthentes en pasin eis umas

ei de kai idiOtEs tO logO all ou tE gnOsei all en panti phanerOthentes en pasin eis umas

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:6 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ei de kai idiōtēs tō logō all ou tē gnōsei all en panti phanerōthentes en pasin eis umas

ei de kai idiOtEs tO logO all ou tE gnOsei all en panti phanerOthentes en pasin eis umas

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:6 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ei de kai idiōtēs tō logō all ou tē gnōsei all en panti phanerōthentes en pasin eis umas

ei de kai idiOtEs tO logO all ou tE gnOsei all en panti phanerOthentes en pasin eis umas

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:6 Westcott/Hort - Transliterated
ei de kai idiōtēs tō logō all ou tē gnōsei all en panti phanerōsantes en pasin eis umas

ei de kai idiOtEs tO logO all ou tE gnOsei all en panti phanerOsantes en pasin eis umas

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:6 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ei de kai idiōtēs tō logō all ou tē gnōsei all en panti phanerōsantes en pasin eis umas

ei de kai idiOtEs tO logO all ou tE gnOsei all en panti phanerOsantes en pasin eis umas

2 Korintusi 11:6 Hungarian: Karoli
Ha pedig avatatlan [vagyok ]is a beszédben, de nem az ismeretben; sõt mindenben, mindenképen nyilvánvalókká lettünk elõttetek.

Al la korintanoj 2 11:6 Esperanto
Kaj kvankam mi estas neklera laux parolo, mi tamen ne tia estas laux scio; sed en cxio ni malkasxe agis cxe vi inter cxiuj.

Toinen kirje korinttilaisille 11:6 Finnish: Bible (1776)
Ja ehkä minä olen puheessa yksinkertainen, niin en minä ole tiedossa yksinkertainen; kuitenkin olemme me kyllä kaikille teille tiettävät.

2 Corinthiens 11:6 French: Darby
Et si meme je suis un homme simple quant au langage, je ne le suis pourtant pas quant à la connaissance; mais nous avons ete manifestes de toute maniere, en toutes choses, envers vous.

2 Corinthiens 11:6 French: Louis Segond (1910)
Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses.

2 Corinthiens 11:6 French: Martin (1744)
Que si je suis comme quelqu'un du vulgaire par rapport au langage, je ne [le suis] pourtant pas en connaissance; mais nous avons été entièrement manifestés en toutes choses envers vous.

2 Korinther 11:6 German: Modernized
Und ob ich albern bin mit Reden, so bin ich doch nicht albern in der Erkenntnis. Doch, ich bin bei euch allenthalben wohlbekannt.

2 Korinther 11:6 German: Luther (1912)
Und ob ich nicht kundig bin der Rede, so bin ich doch nicht unkundig der Erkenntnis. Doch ich bin bei euch allenthalben wohl bekannt.

2 Korinther 11:6 German: Textbibel (1899)
Bin ich auch ein Laie, was das Reden betrifft, so bin ich es doch nicht in der Erkenntnis, habe sie vielmehr stets in allen Stücken für euch bewiesen.

2 Corinzi 11:6 Italian: Riveduta Bible (1927)
Che se pur sono rozzo nel parlare, tale non sono nella conoscenza; e l’abbiamo dimostrato fra voi, per ogni rispetto e in ogni cosa.

2 Corinzi 11:6 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Che se pur sono idiota nel parlare, non lo son già nella conoscenza; anzi, del tutto siamo stati manifestati presso voi in ogni cosa.

2 KOR 11:6 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Sungguhpun aku kurang paham di dalam hal pertuturanku, tetapi bukannya demikian di dalam hal pengetahuan, melainkan di dalam segala perkara, kami sudah menyatakan pengetahuan itu kepada kamu di antara orang sekalian.

2 Corinthians 11:6 Kabyle: NT
?as akken ur ssineɣ ara ad mmeslayeɣ, lameɛna ssneɣ Sidi Ṛebbi akken ilaq yerna nbeggen awen-t-id acḥal n tikkal di mkul lḥaǧa !

고린도후서 11:6 Korean
내가 비록 말에는 졸(拙)하나 지식에는 그렇지 아니하니 이것을 우리가 모든 사람 가운데서 모든 일로 너희에게 나타내었노라

II Corinthios 11:6 Latin: Vulgata Clementina
Nam etsi imperitus sermone, sed non scientia, in omnibus autem manifestati sumus vobis.

Korintiešiem 2 11:6 Latvian New Testament
Lai arī es esmu neveikls runāšanā, tad tomēr ne atziņā; to mēs jums visumā pierādījām.

Antrasis laiðkas korintieèiams 11:6 Lithuanian
Ir jei man trūksta iškalbingumo, tai anaiptol ne pažinimo. Ir tai jums esame aiškiai įrodę visais atžvilgiais.

2 Corinthians 11:6 Maori
Na, ahakoa tangata ware ahau kite korero, kahore ia ki te matauranga; heoi i nga mea katoa kua tino kitea tenei i roto i a koutou.

2 Korintierne 11:6 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
men er jeg enn ulærd i tale, så er jeg det dog ikke i kunnskap; tvert imot har vi alltid lagt den for dagen for eder i alle stykker.

2 Corintios 11:6 Spanish: La Biblia de las Américas
Pero aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento; de hecho, por todos los medios os lo hemos demostrado en todas las cosas.

2 Corintios 11:6 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Pero aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento; de hecho, por todos los medios se lo hemos demostrado en todas las cosas.

2 Corintios 11:6 Spanish: Reina Valera Gómez
Porque aunque soy rudo en la palabra, no así en el conocimiento; y en todo hemos sido enteramente manifiestos entre vosotros.

2 Corintios 11:6 Spanish: Reina Valera 1909
Porque aunque soy basto en la palabra, empero no en la ciencia: mas en todo somos ya del todo manifiestos á vosotros.

2 Corintios 11:6 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Porque aunque soy basto en la palabra, empero no en la ciencia; mas en todo somos ya del todo manifiestos a vosotros.

2 Coríntios 11:6 Bíblia King James Atualizada Português
Pois, ainda que não use de eloqüente oratória, no entanto, não me falta conhecimento. Em verdade, nós vos temos demonstrado isso em todo tipo de situação.

2 Coríntios 11:6 Portugese Bible
Pois ainda que seja rude na palavra, não o sou contudo na ciência; antes, por todos os modos, isto vos temos demonstrado em tudo.   

2 Corinteni 11:6 Romanian: Cornilescu
Chiar dacă sînt un necioplit în vorbire, nu sînt însă şi în cunoştinţă; şi am arătat lucrul acesta printre voi, în tot felul şi în toate privinţele.

2-е Коринфянам 11:6 Russian: Synodal Translation (1876)
хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем мы во всем совершенно известны вам.

2-е Коринфянам 11:6 Russian koi8r
хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем мы во всем совершенно известны вам.

2 Corinthians 11:6 Shuar New Testament
Ti pΘnker chichastinian nΘkachiatnak winia nekaatairsha taamtsui. N·naka ii T·ramurijiai tuke paant iniakmaji.

2 Korinthierbrevet 11:6 Swedish (1917)
Om jag än är oförfaren i talkonsten, så är jag det likväl icke i fråga om kunskap. Tvärtom, vi hava på allt sätt, i alla stycken, lagt vår kunskap i dagen inför eder.

2 Wakorintho 11:6 Swahili NT
Labda sina ufasaha wa lugha, lakini elimu ninayo; jambo hili tumelionyesha wazi kwenu, kila mahali na kila wakati.

2 Mga Taga-Corinto 11:6 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Datapuwa't bagaman ako ay magaspang sa pananalita, gayon ma'y hindi ako sa kaalaman; hindi, kundi sa lahat ng paraan ay ipinahayag namin ito sa inyo.

Širawt ta n sanatat iktab Bulǝs i Kǝl-Korent 11:6 Tawallamat Tamajaq NT
Amaran kud awal wǝr ǝleɣ madas-net, masnat ǝnta, ǝleq-qat wǝllen; nǝssikn-awan-tat daɣ ǝkkulluk n arat s ǝmmǝk kul.

2 โครินธ์ 11:6 Thai: from KJV
แม้ว่าข้าพเจ้าพูดไม่เก่ง แต่ข้าพเจ้าก็ยังมีความรู้ ที่จริงเราก็ได้แสดงข้อนี้ให้ประจักษ์แก่พวกท่านในกิจการทุกสิ่งแล้ว

2 Korintliler 11:6 Turkish
Acemi bir konuşmacı olabilirim, ama bilgiden yana acemi değilim. Bunu size her durumda, her bakımdan açıkça gösterdik.

2 Коринтяни 11:6 Ukrainian: NT
Хоч бо я й неук словом, та не розумом; ні, ми знані у всьому між вами.

2 Corinthians 11:6 Uma New Testament
Apa' nau' uma rahi ku'incai mololita, aga bela-a tauna to wojo-e'. Ku'inca tudui' to makono. Ni'epe pai' nihilo moto-mi toe hi butu nyala gau' -kai dohe-ni.

2 Coâ-rinh-toâ 11:6 Vietnamese (1934)
Về lời nói, tôi dầu là người thường, nhưng về sự thông biết, tôi chẳng phải là người thường: đối với anh em, chúng tôi đã tỏ điều đó ra giữa mọi người và trong mọi sự.

2 Corinthians 11:5
Top of Page
Top of Page