Евреи 7
Ukrainian: NT
1Сей бо Мелхиседек, цар Салимський, священик Бога вишнього, що зустрів Авраама, як вертавсь він з побоїща царів, і благословив його; 2котрому й десятину з усього віддїлив Авраам (перше ж оце перекладом зветь ся цар правди, а потім і цар Салимський, чи то цар впокою), 3без батька, без матери, без родоводу; нї почину днїв, ні конця життя немаючи, уподоблений же Сину Божому, пробував священиком вічно.

4Дивіте ся ж, який великий той, кому і десятину дав Авраам патриярх із вибраного. 5Тай ті із синів Левіїних, що приймають сьвященство, мають заповідь брати десятину з народу по закону, се єсть із браття свого, хоч і з чересел Авраамових вийшло воно. 6Той же, хто не виводить роду свого від них, узяв десятину з Авраама, і маючого обітницю благословив. 7Без усякого ж перечення менше від більшого благословляєть ся. 8І тут беруть десятини люде, що мруть, а там - той, про кого сьвідчить ся, що він живе. 9І, щоб так сказати, через Авраама взята десятина і з Левія, що бере десятини. 10Ще бо в череслах отецьких був, як зустрів його Мелхиседек.

11Коли ж звершеннє було через Левійське сьвященствб (бо під ним люде озаконені стались), то яка ж іще потреба иншому встати сьвященикові по чину Мелхиседековому, а не по чину Аароновому звати ся? 12Коли бо переміняєть ся сьвященство, мусить конче і переміна закону бути. 13Про Кого бо се говорить ся, з иншого колїна був, з котрого нїхто не приступав до жертівнї. 14Явно бо, що з коліна Юдового вийшов Господь наш, а про се коліно Мойсей об сьвященстві нічого не сказав. 15І більше ще явно, що по подобию Мелхиседековому встав инший сьвященик, 16котрий не по закону заповіді тілесної постав, а по силї життя незотлїнного.

17Сьвідкув бо: "Що Ти єси сьвященик по вік по чину Мелхиеедековому."

18Стало ся ж знищеннє попередньої заповіді за її неміць і невжиточність. 19Нїчого бо не звершив закон, а приведене лучче впованнє, котрим наближуємось до Бога. 20І на скілько воно не без клятьби,

21(ті бо сьвященики без клятьби ставали, а Сей з клятьбою через Того, хто глаголав до Него. "Кляв ся Господь, і не розкаяв ся: Ти єси сьвященик по вік, по чину Мелхиседековому")

22на стілько луччого завіту став ся порукою Ісус.

23І більш їх було сьвящениками, бо смерть боронила їм пробувати; 24сей же, через те, що пробував по вік, непереходяче має сьвященство 25Тимже і спасти може до кінця приходящих через Нього до Бога, будучи вічно жив, щоб посередникувати за них.

26Такого бо нам подобало (мати) Архиєрея, преподобного, безвинного, непорочного, відлученого від грішників і вищого небес, 27котрий не має по всі днї нужди, як архиєреї, перше за свої гріхи жертви приносити, а потім за дюдські: се бо зробив заразом, себе принїсши. 28Закон бо людей поставляв архиєреями, маючих немочі, слово ж клятьби, що послї закону, Сина на віки звершеного.Translated by P. Kulish -- Published in 1871.

Bible Hub

Hebrews 6
Top of Page
Top of Page