Luke 24:19
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
kai
AndConj
3004 [e]εἶπεν
eipen
He saidV-AIA-3S
846 [e]αὐτοῖς
autois
to them,PPro-DM3P
4169 [e]Ποῖα;
Poia
What things?IPro-ANP
3588 [e]οἱ
hoi
- Art-NMP
1161 [e]Δὲ
de
AndConj
3004 [e]εἶπαν
eipan
they saidV-AIA-3P
846 [e]αὐτῷ
autō
to Him,PPro-DM3S
3588 [e]Τὰ
Ta
The thingsArt-ANP
4012 [e]περὶ
peri
concerningPrep
2424 [e]Ἰησοῦ
Iēsou
JesusN-GMS
3588 [e]τοῦ
tou
ofArt-GMS
3479 [e]Ναζαρηνοῦ,
Nazarēnou
Nazareth,N-GMS
3739 [e]ὃς
hos
whoRelPro-NMS
1096 [e]ἐγένετο
egeneto
wasV-AIM-3S
435 [e]ἀνὴρ
anēr
a man,N-NMS
4396 [e]προφήτης
prophētēs
a prophetN-NMS
1415 [e]δυνατὸς
dynatos
mightyAdj-NMS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
2041 [e]ἔργῳ
ergō
deedN-DNS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3056 [e]λόγῳ
logō
wordN-DMS
1726 [e]ἐναντίον
enantion
beforePrep
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ
Theou
GodN-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3956 [e]παντὸς
pantos
allAdj-GMS
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
2992 [e]λαοῦ,
laou
people;N-GMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 24:19 Greek NT: Nestle 1904
καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ποῖα; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Τὰ περὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναζαρηνοῦ, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ,

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 24:19 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ποῖα; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Τὰ περὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναζαρηνοῦ, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ,

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 24:19 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ποῖα; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Τὰ περὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναζαρηνοῦ, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ,

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 24:19 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ εἴπεν αὐτοῖς, Ποῖα; Οἱ δὲ εἴπον αὐτῷ, Tὰ περὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ·

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 24:19 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ποῖα; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· Τὰ περὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ,

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 24:19 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ποῖα; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ· τὰ περὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναζαρηνοῦ, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ,

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 24:19 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ποῖα; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, Τὰ περὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ·

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 24:19 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ποῖα οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ Τὰ περὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ

Luke 24:19 Hebrew Bible
ויאמר אליהם ומה המה ויגידו אליו מעשה ישוע הנצרי אשר היה איש נביא גבור בפעל ובאמר לפני האלהים ולפני כל העם׃

Luke 24:19 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܢܐ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܥܠ ܝܫܘܥ ܗܘ ܕܡܢ ܢܨܪܬ ܓܒܪܐ ܕܗܘܐ ܢܒܝܐ ܘܚܝܠܬܢ ܗܘܐ ܒܡܠܬܐ ܘܒܥܒܕܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܘܩܕܡ ܟܘܠܗ ܥܡܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And He said to them, "What things?" And they said to Him, "The things about Jesus the Nazarene, who was a prophet mighty in deed and word in the sight of God and all the people,

King James Bible
And he said unto them, What things? And they said unto him, Concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet mighty in deed and word before God and all the people:

Holman Christian Standard Bible
"What things?" He asked them. So they said to Him, "The things concerning Jesus the Nazarene, who was a Prophet powerful in action and speech before God and all the people,
Treasury of Scripture Knowledge

Concerning.

Luke 7:16 And there came a fear on all: and they glorified God, saying, That …

Matthew 21:11 And the multitude said, This is Jesus the prophet of Nazareth of Galilee.

John 3:2 The same came to Jesus by night, and said to him, Rabbi, we know …

John 4:19 The woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet.

John 6:14 Then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, …

John 7:40-42,52 Many of the people therefore, when they heard this saying, said, …

Acts 2:22 You men of Israel, hear these words; Jesus of Nazareth, a man approved …

Acts 10:38 How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power: …

mighty.

Acts 7:22 And Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians, and was …

Links
Luke 24:19Luke 24:19 NIVLuke 24:19 NLTLuke 24:19 ESVLuke 24:19 NASBLuke 24:19 KJVLuke 24:19 Bible AppsLuke 24:19 Biblia ParalelaLuke 24:19 Chinese BibleLuke 24:19 French BibleLuke 24:19 German BibleBible Hub
Luke 24:18
Top of Page
Top of Page