John 8:26
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
4183 [e]πολλὰ
polla
Many thingsAdj-ANP
2192 [e]ἔχω
echō
I haveV-PIA-1S
4012 [e]περὶ
peri
concerningPrep
4771 [e]ὑμῶν
hymōn
youPPro-G2P
2980 [e]λαλεῖν
lalein
to say,V-PNA
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2919 [e]κρίνειν·
krinein
to judge;V-PNA
235 [e]ἀλλ’
all’
butConj
3588 [e]
ho
the [One]Art-NMS
3992 [e]πέμψας
pempsas
having sentV-APA-NMS
1473 [e]με
me
MePPro-A1S
227 [e]ἀληθής
alēthēs
TRUEAdj-NMS
1510 [e]ἐστιν,
estin
is;V-PIA-3S
2504 [e]κἀγὼ
kagō
and IPPro-N1S
3739 [e]
ha
whatRelPro-ANP
191 [e]ἤκουσα
ēkousa
I have heardV-AIA-1S
3844 [e]παρ’
par’
fromPrep
846 [e]αὐτοῦ,
autou
Him,PPro-GM3S
3778 [e]ταῦτα
tauta
these thingsDPro-ANP
2980 [e]λαλῶ
lalō
I sayV-PIA-1S
1519 [e]εἰς
eis
toPrep
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
2889 [e]κόσμον.
kosmon
world.N-AMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:26 Greek NT: Nestle 1904
πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν καὶ κρίνειν· ἀλλ’ ὁ πέμψας με ἀληθής ἐστιν, κἀγὼ ἃ ἤκουσα παρ’ αὐτοῦ, ταῦτα λαλῶ εἰς τὸν κόσμον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:26 Greek NT: Westcott and Hort 1881
πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν καὶ κρίνειν· ἀλλ' ὁ πέμψας με ἀληθής ἐστιν, κἀγὼ ἃ ἤκουσα παρ' αὐτοῦ ταῦτα λαλῶ εἰς τὸν κόσμον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:26 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν καὶ κρίνειν· ἀλλ' ὁ πέμψας με ἀληθής ἐστιν, κἀγὼ ἃ ἤκουσα παρ' αὐτοῦ ταῦτα λαλῶ εἰς τὸν κόσμον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:26 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν καὶ κρίνειν· ἀλλ’ ὁ πέμψας με ἀληθής ἐστιν, κἀγὼ ἃ ἤκουσα παρ’ αὐτοῦ, ταῦτα λέγω εἰς τὸν κόσμον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:26 Greek NT: Greek Orthodox Church
πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν καὶ κρίνειν· ἀλλ’ ὁ πέμψας με ἀληθής ἐστι, κἀγὼ ἃ ἤκουσα παρ’ αὐτοῦ, ταῦτα λέγω εἰς τὸν κόσμον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:26 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν καὶ κρίνειν· ἀλλ’ ὁ πέμψας με ἀληθής ἐστιν, κἀγὼ ἃ ἤκουσα παρ’ αὐτοῦ, ταῦτα λαλῶ εἰς τὸν κόσμον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:26 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν καὶ κρίνειν· ἀλλ’ ὁ πέμψας με ἀληθής ἐστι, κἀγὼ ἃ ἤκουσα παρ’ αὐτοῦ ταῦτα λέγω εἰς τὸν κόσμον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:26 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν καὶ κρίνειν ἀλλ' ὁ πέμψας με ἀληθής ἐστιν κἀγὼ ἃ ἤκουσα παρ' αὐτοῦ ταῦτα λὲγω εἰς τὸν κόσμον

John 8:26 Hebrew Bible
רבות עמי לדבר ולשפט עליכם אכן שלחי נאמן הוא ואשר שמעתי ממנו אתו אני מדבר אל העולם׃

John 8:26 Aramaic NT: Peshitta
ܤܓܝ ܐܝܬ ܠܝ ܥܠܝܟܘܢ ܠܡܐܡܪ ܘܠܡܕܢ ܐܠܐ ܡܢ ܕܫܕܪܢܝ ܫܪܝܪ ܗܘ ܘܐܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܫܡܥܬ ܡܢܗ ܗܠܝܢ ܗܘ ܡܡܠܠ ܐܢܐ ܒܥܠܡܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"I have many things to speak and to judge concerning you, but He who sent Me is true; and the things which I heard from Him, these I speak to the world."

King James Bible
I have many things to say and to judge of you: but he that sent me is true; and I speak to the world those things which I have heard of him.

Holman Christian Standard Bible
"I have many things to say and to judge about you, but the One who sent Me is true, and what I have heard from Him--these things I tell the world."
Treasury of Scripture Knowledge

have many.

John 16:12 I have yet many things to say to you, but you cannot bear them now.

Hebrews 5:11,12 Of whom we have many things to say, and hard to be uttered, seeing …

to judge.

John 8:16 And yet if I judge, my judgment is true: for I am not alone, but …

John 5:42,43 But I know you, that you have not the love of God in you…

John 9:39-41 And Jesus said, For judgment I am come into this world, that they …

John 12:47-50 And if any man hear my words, and believe not, I judge him not: for …

but.

John 8:17 It is also written in your law, that the testimony of two men is true.

John 7:28 Then cried Jesus in the temple as he taught, saying, You both know …

2 Corinthians 1:18 But as God is true, our word toward you was not yes and no.

and I.

John 8:40 But now you seek to kill me, a man that has told you the truth, which …

John 3:32 And what he has seen and heard, that he testifies; and no man receives …

John 7:16 Jesus answered them, and said, My doctrine is not mine, but his that sent me.

John 15:15 From now on I call you not servants; for the servant knows not what …

John 17:8 For I have given to them the words which you gave me; and they have …

Links
John 8:26John 8:26 NIVJohn 8:26 NLTJohn 8:26 ESVJohn 8:26 NASBJohn 8:26 KJVJohn 8:26 Bible AppsJohn 8:26 Biblia ParalelaJohn 8:26 Chinese BibleJohn 8:26 French BibleJohn 8:26 German BibleBible Hub
John 8:25
Top of Page
Top of Page