John 8:25
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]Ἔλεγον
elegon
They were sayingV-IIA-3P
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
846 [e]αὐτῷ
autō
to Him,PPro-DM3S
4771 [e]Σὺ
Sy
YouPPro-N2S
5101 [e]τίς
tis
whoIPro-NMS
1510 [e]εἶ;
ei
are?V-PIA-2S
3004 [e]Εἶπεν
eipen
SaidV-AIA-3S
846 [e]αὐτοῖς
autois
to themPPro-DM3P
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
Jesus,N-NMS
3588 [e]Τὴν
Tēn
From theArt-AFS
746 [e]ἀρχὴν
archēn
beginningN-AFS
3754 [e]ὅ¦τι
hoti
whatConj
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
2980 [e]λαλῶ
lalō
I am sayingV-PIA-1S
4771 [e]ὑμῖν;
hymin
to you.PPro-D2P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:25 Greek NT: Nestle 1904
ἔλεγον οὖν αὐτῷ Σὺ τίς εἶ; εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Τὴν ἀρχὴν ὅ τι καὶ λαλῶ ὑμῖν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:25 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἔλεγον οὖν αὐτῷ Σὺ τίς εἶ; εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Τὴν ἀρχὴν ὅτι καὶ λαλῶ ὑμῖν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:25 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἔλεγον οὖν αὐτῷ Σὺ τίς εἶ; εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Τὴν ἀρχὴν ὅτι καὶ λαλῶ ὑμῖν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:25 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἔλεγον οὖν αὐτῷ, Σὺ τίς εἴ; Καὶ εἴπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Tὴν ἀρχὴν ὅ τι καὶ λαλῶ ὑμῖν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:25 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἔλεγον οὖν αὐτῷ· Σὺ τίς εἶ; καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Τὴν ἀρχὴν ὅ,τι καὶ λαλῶ ὑμῖν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:25 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἔλεγον οὖν αὐτῷ· σὺ τίς εἶ; εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· τὴν ἀρχὴν ὅ τι καὶ λαλῶ ὑμῖν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:25 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἔλεγον οὖν αὐτῷ, Σὺ τίς εἶ; καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Τὴν ἀρχὴν ὅ τι καὶ λαλῶ ὑμῖν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:25 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἔλεγον οὖν αὐτῷ Σὺ τίς εἶ καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Τὴν ἀρχὴν ὅ τι καὶ λαλῶ ὑμῖν

John 8:25 Hebrew Bible
ויאמרו אליו מי זה אתה ויאמר אליהם ישוע מה שגם מראש דברתי אליכם׃

John 8:25 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪܝܢ ܝܗܘܕܝܐ ܐܢܬ ܡܢ ܐܢܬ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܐܦܢ ܕܫܪܝܬ ܕܐܡܠܠ ܥܡܟܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
So they were saying to Him, "Who are You?" Jesus said to them, "What have I been saying to you from the beginning?

King James Bible
Then said they unto him, Who art thou? And Jesus saith unto them, Even the same that I said unto you from the beginning.

Holman Christian Standard Bible
Who are You?" they questioned. "Precisely what I've been telling you from the very beginning," Jesus told them.
Treasury of Scripture Knowledge

Who.

John 1:19,22 And this is the record of John, when the Jews sent priests and Levites …

John 10:24 Then came the Jews round about him, and said to him, How long do …

John 19:9 And went again into the judgment hall, and said to Jesus, From where …

Luke 22:67 Are you the Christ? tell us. And he said to them, If I tell you, …

Even.

John 8:12 Then spoke Jesus again to them, saying, I am the light of the world: …

John 5:17 But Jesus answered them, My Father works till now, and I work.

Links
John 8:25John 8:25 NIVJohn 8:25 NLTJohn 8:25 ESVJohn 8:25 NASBJohn 8:25 KJVJohn 8:25 Bible AppsJohn 8:25 Biblia ParalelaJohn 8:25 Chinese BibleJohn 8:25 French BibleJohn 8:25 German BibleBible Hub
John 8:24
Top of Page
Top of Page