John 8:24
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]εἶπον
eipon
I saidV-AIA-1S
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
4771 [e]ὑμῖν
hymin
to youPPro-D2P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
599 [e]ἀποθανεῖσθε
apothaneisthe
you will dieV-FIM-2P
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]ταῖς
tais
theArt-DFP
266 [e]ἁμαρτίαις
hamartiais
sinsN-DFP
4771 [e]ὑμῶν·
hymōn
of you;PPro-G2P
1437 [e]ἐὰν
ean
ifConj
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
3361 [e]μὴ
notAdv
4100 [e]πιστεύσητε
pisteusēte
you believeV-ASA-2P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
1473 [e]ἐγώ
egō
IPPro-N1S
1510 [e]εἰμι,
eimi
am [He],V-PIA-1S
599 [e]ἀποθανεῖσθε
apothaneisthe
you will dieV-FIM-2P
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]ταῖς
tais
theArt-DFP
266 [e]ἁμαρτίαις
hamartiais
sinsN-DFP
4771 [e]ὑμῶν.
hymōn
of you.PPro-G2P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:24 Greek NT: Nestle 1904
εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν· ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:24 Greek NT: Westcott and Hort 1881
εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν· ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:24 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν· ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:24 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Εἴπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν· ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:24 Greek NT: Greek Orthodox Church
εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν· ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:24 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν· ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:24 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν· ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:24 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν· ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν

John 8:24 Hebrew Bible
לכן אמרתי אליכם כי תמותו בחטאיכם כי אם לא תאמינו כי אני הוא בחטאיכם תמותו׃

John 8:24 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܕܬܡܘܬܘܢ ܒܚܛܗܝܟܘܢ ܐܠܐ ܓܝܪ ܬܗܝܡܢܘܢ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܬܡܘܬܘܢ ܒܚܛܗܝܟܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Therefore I said to you that you will die in your sins; for unless you believe that I am He, you will die in your sins."

King James Bible
I said therefore unto you, that ye shall die in your sins: for if ye believe not that I am he, ye shall die in your sins.

Holman Christian Standard Bible
Therefore I told you that you will die in your sins. For if you do not believe that I am He, you will die in your sins.""
Treasury of Scripture Knowledge

I said.

John 8:21 Then said Jesus again to them, I go my way, and you shall seek me, …

for.

John 3:18,36 He that believes on him is not condemned: but he that believes not …

Proverbs 8:36 But he that sins against me wrongs his own soul: all they that hate …

Mark 16:16 He that believes and is baptized shall be saved; but he that believes …

Acts 4:12 Neither is there salvation in any other: for there is none other …

Hebrews 2:3 How shall we escape, if we neglect so great salvation; which at the …

Hebrews 10:26-29 For if we sin willfully after that we have received the knowledge …

Hebrews 12:25 See that you refuse not him that speaks. For if they escaped not …

Links
John 8:24John 8:24 NIVJohn 8:24 NLTJohn 8:24 ESVJohn 8:24 NASBJohn 8:24 KJVJohn 8:24 Bible AppsJohn 8:24 Biblia ParalelaJohn 8:24 Chinese BibleJohn 8:24 French BibleJohn 8:24 German BibleBible Hub
John 8:23
Top of Page
Top of Page