John 2:10
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3004 [e]λέγει
legei
saysV-PIA-3S
846 [e]αὐτῷ
autō
to him,PPro-DM3S
3956 [e]Πᾶς
Pas
EveryAdj-NMS
444 [e]ἄνθρωπος
anthrōpos
manN-NMS
4412 [e]πρῶτον
prōton
firstAdv-S
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
2570 [e]καλὸν
kalon
goodAdj-AMS
3631 [e]οἶνον
oinon
wineN-AMS
5087 [e]τίθησιν,
tithēsin
sets out,V-PIA-3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3752 [e]ὅταν
hotan
whenConj
3184 [e]μεθυσθῶσιν
methysthōsin
they might have drunk freely,V-ASP-3P
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
1640 [e]ἐλάσσω·
elassō
inferior;Adj-AMS-C
4771 [e]σὺ
sy
youPPro-N2S
5083 [e]τετήρηκας
tetērēkas
have keptV-RIA-2S
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
2570 [e]καλὸν
kalon
goodAdj-AMS
3631 [e]οἶνον
oinon
wineN-AMS
2193 [e]ἕως
heōs
untilPrep
737 [e]ἄρτι.
arti
now.Adv

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 2:10 Greek NT: Nestle 1904
καὶ λέγει αὐτῷ Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν, καὶ ὅταν μεθυσθῶσιν τὸν ἐλάσσω· σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 2:10 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ λέγει αὐτῷ Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν, καὶ ὅταν μεθυσθῶσιν τὸν ἐλάσσω· σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 2:10 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ λέγει αὐτῷ Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν, καὶ ὅταν μεθυσθῶσιν τὸν ἐλάσσω· σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 2:10 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ λέγει αὐτῷ, Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν ο ἴνον τίθησιν, καὶ ὅταν μεθυσθῶσιν, τότε τὸν ἐλάσσω· σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν ο ἴνον ἕως ἄρτι.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 2:10 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ λέγει αὐτῷ· Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησι, καὶ ὅταν μεθυσθῶσι, τότε τὸν ἐλάσσω· σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 2:10 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ λέγει αὐτῷ· πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν, καὶ ὅταν μεθυσθῶσιν τὸν ἐλάσσω· σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 2:10 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ λέγει αὐτῷ, Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησι, καὶ ὅταν μεθυσθῶσι, τότε τὸν ἐλάσσω· σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 2:10 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ λέγει αὐτῷ Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν καὶ ὅταν μεθυσθῶσιν τότε τὸν ἐλάσσω· σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι

John 2:10 Hebrew Bible
ויאמר אליו כל איש יתן בראשונה את היין הטוב וכאשר ישכרו יתן להם את הגרוע ואתה צפנת היין הטוב עד עתה׃

John 2:10 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܡܪ ܠܗ ܟܠ ܐܢܫ ܠܘܩܕܡ ܚܡܪܐ ܛܒܐ ܡܝܬܐ ܘܡܐ ܕܪܘܝܘ ܗܝܕܝܢ ܐܝܢܐ ܕܒܨܝܪ ܐܢܬ ܕܝܢ ܢܛܪܬܝܗܝ ܠܚܡܪܐ ܛܒܐ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
and said to him, "Every man serves the good wine first, and when the people have drunk freely, then he serves the poorer wine; but you have kept the good wine until now."

King James Bible
And saith unto him, Every man at the beginning doth set forth good wine; and when men have well drunk, then that which is worse: but thou hast kept the good wine until now.

Holman Christian Standard Bible
and told him, "Everyone sets out the fine wine first, then, after people have drunk freely, the inferior. But you have kept the fine wine until now."
Treasury of Scripture Knowledge

and when.

Genesis 43:34 And he took and sent messes to them from before him: but Benjamin's …

Songs 5:1 I am come into my garden, my sister, my spouse: I have gathered my …

but.

Psalm 104:15 And wine that makes glad the heart of man, and oil to make his face …

Proverbs 9:1-6,16-18 Wisdom has built her house, she has hewn out her seven pillars…

Luke 16:25 But Abraham said, Son, remember that you in your lifetime received …

Revelation 7:16,17 They shall hunger no more, neither thirst any more; neither shall …

Links
John 2:10John 2:10 NIVJohn 2:10 NLTJohn 2:10 ESVJohn 2:10 NASBJohn 2:10 KJVJohn 2:10 Bible AppsJohn 2:10 Biblia ParalelaJohn 2:10 Chinese BibleJohn 2:10 French BibleJohn 2:10 German BibleBible Hub
John 2:9
Top of Page
Top of Page