Acts 27:12
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
428 [e]ἀνευθέτου
aneuthetou
UnsuitableAdj-GMS
1161 [e]δὲ
de
nowConj
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
3040 [e]λιμένος
limenos
harborN-GMS
5225 [e]ὑπάρχοντος
hyparchontos
beingV-PPA-GMS
4314 [e]πρὸς
pros
toPrep
3915 [e]παραχειμασίαν
paracheimasian
winter in,N-AFS
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
4119 [e]πλείονες
pleiones
majorityAdj-NMP-C
5087 [e]ἔθεντο
ethento
reachedV-AIM-3P
1012 [e]βουλὴν
boulēn
a decisionN-AFS
321 [e]ἀναχθῆναι
anachthēnai
to set sailV-ANP
1564 [e]ἐκεῖθεν,
ekeithen
from there,Adv
1487 [e]εἴ
ei
ifConj
4459 [e]πως
pōs
somehowAdv
1410 [e]δύναιντο
dynainto
they might be able,V-POM/P-3P
2658 [e]καταντήσαντες
katantēsantes
having arrivedV-APA-NMP
1519 [e]εἰς
eis
atPrep
5405 [e]Φοίνικα
Phoinika
Phoenix,N-AMS
3914 [e]παραχειμάσαι,
paracheimasai
to winter [there] — V-ANA
3040 [e]λιμένα
limena
a harborN-AMS
3588 [e]τῆς
tēs
- Art-GFS
2914 [e]Κρήτης
Krētēs
of Crete,N-GFS
991 [e]βλέποντα
bleponta
lookingV-PPA-AMS
2596 [e]κατὰ
kata
towardPrep
3047 [e]λίβα
liba
[the] southwestN-AMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2596 [e]κατὰ
kata
towardPrep
5566 [e]χῶρον.
chōron
[the] northwest.N-AMS

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 27:12 Greek NT: Nestle 1904
ἀνευθέτου δὲ τοῦ λιμένος ὑπάρχοντος πρὸς παραχειμασίαν οἱ πλείονες ἔθεντο βουλὴν ἀναχθῆναι ἐκεῖθεν, εἴ πως δύναιντο καταντήσαντες εἰς Φοίνικα παραχειμάσαι, λιμένα τῆς Κρήτης βλέποντα κατὰ λίβα καὶ κατὰ χῶρον.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:12 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀνευθέτου δὲ τοῦ λιμένος ὑπάρχοντος πρὸς παραχειμασίαν οἱ πλείονες ἔθεντο βουλὴν ἀναχθῆναι ἐκεῖθεν, εἴ πως δύναιντο καταντήσαντες εἰς Φοίνικα παραχειμάσαι, λιμένα τῆς Κρήτης βλέποντα κατὰ λίβα καὶ κατὰ χῶρον.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:12 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀνευθέτου δὲ τοῦ λιμένος ὑπάρχοντος πρὸς παραχειμασίαν οἱ πλείονες ἔθεντο βουλὴν ἀναχθῆναι ἐκεῖθεν, εἴ πως δύναιντο καταντήσαντες εἰς Φοίνικα παραχειμάσαι, λιμένα τῆς Κρήτης βλέποντα κατὰ λίβα καὶ κατὰ χῶρον.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:12 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀνευθέτου δὲ τοῦ λιμένος ὑπάρχοντος πρὸς παραχειμασίαν, οἱ πλείους ἔθεντο βουλὴν ἀναχθῆναι κἀκεῖθεν, εἴ πως δύναιντο καταντήσαντες εἰς Φοίνικα παραχειμάσαι, λιμένα τῆς Κρήτης βλέποντα κατὰ λίβα καὶ κατὰ χῶρον.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:12 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀνευθέτου δὲ τοῦ λιμένος ὑπάρχοντος πρὸς παραχειμασίαν οἱ πλείους ἔθεντο βουλὴν ἀναχθῆναι κἀκεῖθεν, εἴ πως δύναιντο καταντήσαντες εἰς Φοίνικα παραχειμάσαι, λιμένα τῆς Κρήτης βλέποντα κατὰ λίβα καὶ κατὰ χῶρον.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:12 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀνευθέτου δὲ τοῦ λιμένος ὑπάρχοντος πρὸς παραχειμασίαν οἱ πλείονες ἔθεντο βουλὴν ἀναχθῆναι ἐκεῖθεν, εἴπως δύναιντο καταντήσαντες εἰς Φοίνικα παραχειμάσαι, λιμένα τῆς Κρήτης βλέποντα κατὰ λίβα καὶ κατὰ χῶρον.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:12 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀνευθέτου δὲ τοῦ λιμένος ὑπάρχοντος πρὸς παραχειμασίαν, οἱ πλείους ἔθεντο βουλὴν ἀναχθῆναι κἀκεῖθεν, εἴπως δύναιντο καταντήσαντες εἰς Φοίνικα παραχειμάσαι, λιμένα τῆς Κρήτης βλέποντα κατὰ λίβα καὶ κατὰ χῶρον.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:12 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀνευθέτου δὲ τοῦ λιμένος ὑπάρχοντος πρὸς παραχειμασίαν οἱ πλείους ἔθεντο βουλὴν ἀναχθῆναι κἀκεῖθεν εἴπως δύναιντο καταντήσαντες εἰς Φοίνικα παραχειμάσαι λιμένα τῆς Κρήτης βλέποντα κατὰ λίβα καὶ κατὰ χῶρον

Acts 27:12 Hebrew Bible
ובאשר החוף איננו טוב לעמד בו בימי הסתיו יעצו הרבים לעבר משם לאמר אולי נוכל הגיע לפיניכס וישבנו שם בימי הסתו והוא חוף בקריטי פונה דרך הדרום מערבה ודרך הצפון מערבה׃

Acts 27:12 Aramaic NT: Peshitta
ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܥܗܢ ܗܘܐ ܗܘ ܠܡܐܢܐ ܠܡܤܬܝܘ ܒܗ ܤܬܘܐ ܤܓܝܐܐ ܡܢܢ ܨܒܝܢ ܗܘܘ ܕܢܪܕܐ ܡܢ ܬܡܢ ܘܐܢܗܘ ܕܡܫܟܚܝܢ ܕܢܡܢܥܘܢ ܘܢܤܬܘܢ ܒܠܡܐܢܐ ܚܕ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܩܪܛܐ ܘܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܦܘܢܟܤ ܘܚܐܪ ܗܘܐ ܠܬܝܡܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Because the harbor was not suitable for wintering, the majority reached a decision to put out to sea from there, if somehow they could reach Phoenix, a harbor of Crete, facing southwest and northwest, and spend the winter there.

King James Bible
And because the haven was not commodious to winter in, the more part advised to depart thence also, if by any means they might attain to Phenice, and there to winter; which is an haven of Crete, and lieth toward the south west and north west.

Holman Christian Standard Bible
Since the harbor was unsuitable to winter in, the majority decided to set sail from there, hoping somehow to reach Phoenix, a harbor on Crete open to the southwest and northwest, and to winter there.
Treasury of Scripture Knowledge

the haven.

Acts 27:8 And, hardly passing it, came to a place which is called The fair …

Psalm 107:30 Then are they glad because they be quiet; so he brings them to their …

Phenice. Phenice, was a sea-port on the western side of Crete; probably defended from the fury of the winds by a high and winding shore, forming a semicircle, and perhaps by some small island in front; leaving two openings, one towards the south-west, and the other towards the north-west.

Crete.

Acts 27:7 And when we had sailed slowly many days, and scarce were come over …

Links
Acts 27:12Acts 27:12 NIVActs 27:12 NLTActs 27:12 ESVActs 27:12 NASBActs 27:12 KJVActs 27:12 Bible AppsActs 27:12 Biblia ParalelaActs 27:12 Chinese BibleActs 27:12 French BibleActs 27:12 German BibleBible Hub
Acts 27:11
Top of Page
Top of Page