תהילים 102
Hebrew Bible OT and NT

1תפלה לעני כי יעטף ולפני יהוה ישפך שיחו יהוה שמעה תפלתי ושועתי אליך תבוא׃

2אל תסתר פניך ממני ביום צר לי הטה אלי אזנך ביום אקרא מהר ענני׃

3כי כלו בעשן ימי ועצמותי כמו קד נחרו׃

4הוכה כעשב ויבש לבי כי שכחתי מאכל לחמי׃

5מקול אנחתי דבקה עצמי לבשרי׃

6דמיתי לקאת מדבר הייתי ככוס חרבות׃

7שקדתי ואהיה כצפור בודד על גג׃

8כל היום חרפוני אויבי מהוללי בי נשבעו׃

9כי אפר כלחם אכלתי ושקוי בבכי מסכתי׃

10מפני זעמך וקצפך כי נשאתני ותשליכני׃

11ימי כצל נטוי ואני כעשב איבש׃

12ואתה יהוה לעולם תשב וזכרך לדר ודר׃

13אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד׃

14כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחננו׃

15וייראו גוים את שם יהוה וכל מלכי הארץ את כבודך׃

16כי בנה יהוה ציון נראה בכבודו׃

17פנה אל תפלת הערער ולא בזה את תפלתם׃

18תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל יה׃

19כי השקיף ממרום קדשו יהוה משמים אל ארץ הביט׃

20לשמע אנקת אסיר לפתח בני תמותה׃

21לספר בציון שם יהוה ותהלתו בירושלם׃

22בהקבץ עמים יחדו וממלכות לעבד את יהוה׃

23ענה בדרך כחו קצר ימי׃

24אמר אלי אל תעלני בחצי ימי בדור דורים שנותיך׃

25לפנים הארץ יסדת ומעשה ידיך שמים׃

26המה יאבדו ואתה תעמד וכלם כבגד יבלו כלבוש תחליפם ויחלפו׃

27ואתה הוא ושנותיך לא יתמו׃

28בני עבדיך ישכונו וזרעם לפניך יכון׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 101
Top of Page
Top of Page