תהילים 103
Hebrew Bible OT and NT

1לדוד ברכי נפשי את יהוה וכל קרבי את שם קדשו׃

2ברכי נפשי את יהוה ואל תשכחי כל גמוליו׃

3הסלח לכל עונכי הרפא לכל תחלאיכי׃

4הגואל משחת חייכי המעטרכי חסד ורחמים׃

5המשביע בטוב עדיך תתחדש כנשר נעוריכי׃

6עשה צדקות יהוה ומשפטים לכל עשוקים׃

7יודיע דרכיו למשה לבני ישראל עלילותיו׃

8רחום וחנון יהוה ארך אפים ורב חסד׃

9לא לנצח יריב ולא לעולם יטור׃

10לא כחטאינו עשה לנו ולא כעונתינו גמל עלינו׃

11כי כגבה שמים על הארץ גבר חסדו על יראיו׃

12כרחק מזרח ממערב הרחיק ממנו את פשעינו׃

13כרחם אב על בנים רחם יהוה על יראיו׃

14כי הוא ידע יצרנו זכור כי עפר אנחנו׃

15אנוש כחציר ימיו כציץ השדה כן יציץ׃

16כי רוח עברה בו ואיננו ולא יכירנו עוד מקומו׃

17וחסד יהוה מעולם ועד עולם על יראיו וצדקתו לבני בנים׃

18לשמרי בריתו ולזכרי פקדיו לעשותם׃

19יהוה בשמים הכין כסאו ומלכותו בכל משלה׃

20ברכו יהוה מלאכיו גברי כח עשי דברו לשמע בקול דברו׃

21ברכו יהוה כל צבאיו משרתיו עשי רצונו׃

22ברכו יהוה כל מעשיו בכל מקמות ממשלתו ברכי נפשי את יהוה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 102
Top of Page
Top of Page