תהילים 101
Hebrew Bible OT and NT

1לדוד מזמור חסד ומשפט אשירה לך יהוה אזמרה׃

2אשכילה בדרך תמים מתי תבוא אלי אתהלך בתם לבבי בקרב ביתי׃

3לא אשית לנגד עיני דבר בליעל עשה סטים שנאתי לא ידבק בי׃

4לבב עקש יסור ממני רע לא אדע׃

5מלושני בסתר רעהו אותו אצמית גבה עינים ורחב לבב אתו לא אוכל׃

6עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי הלך בדרך תמים הוא ישרתני׃

7לא ישב בקרב ביתי עשה רמיה דבר שקרים לא יכון לנגד עיני׃

8לבקרים אצמית כל רשעי ארץ להכרית מעיר יהוה כל פעלי און׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 100
Top of Page
Top of Page