תהילים 100
Hebrew Bible OT and NT

1מזמור לתודה הריעו ליהוה כל הארץ׃

2עבדו את יהוה בשמחה באו לפניו ברננה׃

3דעו כי יהוה הוא אלהים הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו׃

4באו שעריו בתודה חצרתיו בתהלה הודו לו ברכו שמו׃

5כי טוב יהוה לעולם חסדו ועד דר ודר אמונתו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 99
Top of Page
Top of Page