תהילים 99
Hebrew Bible OT and NT

1יהוה מלך ירגזו עמים ישב כרובים תנוט הארץ׃

2יהוה בציון גדול ורם הוא על כל העמים׃

3יודו שמך גדול ונורא קדוש הוא׃

4ועז מלך משפט אהב אתה כוננת מישרים משפט וצדקה ביעקב אתה עשית׃

5רוממו יהוה אלהינו והשתחוו להדם רגליו קדוש הוא׃

6משה ואהרן בכהניו ושמואל בקראי שמו קראים אל יהוה והוא יענם׃

7בעמוד ענן ידבר אליהם שמרו עדתיו וחק נתן למו׃

8יהוה אלהינו אתה עניתם אל נשא היית להם ונקם על עלילותם׃

9רוממו יהוה אלהינו והשתחוו להר קדשו כי קדוש יהוה אלהינו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 98
Top of Page
Top of Page