תהילים 98
Hebrew Bible OT and NT

1מזמור שירו ליהוה שיר חדש כי נפלאות עשה הושיעה לו ימינו וזרוע קדשו׃

2הודיע יהוה ישועתו לעיני הגוים גלה צדקתו׃

3זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו׃

4הריעו ליהוה כל הארץ פצחו ורננו וזמרו׃

5זמרו ליהוה בכנור בכנור וקול זמרה׃

6בחצצרות וקול שופר הריעו לפני המלך יהוה׃

7ירעם הים ומלאו תבל וישבי בה׃

8נהרות ימחאו כף יחד הרים ירננו׃

9לפני יהוה כי בא לשפט הארץ ישפט תבל בצדק ועמים במישרים׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 97
Top of Page
Top of Page