תהילים 97
Hebrew Bible OT and NT

1יהוה מלך תגל הארץ ישמחו איים רבים׃

2ענן וערפל סביביו צדק ומשפט מכון כסאו׃

3אש לפניו תלך ותלהט סביב צריו׃

4האירו ברקיו תבל ראתה ותחל הארץ׃

5הרים כדונג נמסו מלפני יהוה מלפני אדון כל הארץ׃

6הגידו השמים צדקו וראו כל העמים כבודו׃

7יבשו כל עבדי פסל המתהללים באלילים השתחוו לו כל אלהים׃

8שמעה ותשמח ציון ותגלנה בנות יהודה למען משפטיך יהוה׃

9כי אתה יהוה עליון על כל הארץ מאד נעלית על כל אלהים׃

10אהבי יהוה שנאו רע שמר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם׃

11אור זרע לצדיק ולישרי לב שמחה׃

12שמחו צדיקים ביהוה והודו לזכר קדשו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 96
Top of Page
Top of Page