תהילים 96
Hebrew Bible OT and NT

1שירו ליהוה שיר חדש שירו ליהוה כל הארץ׃

2שירו ליהוה ברכו שמו בשרו מיום ליום ישועתו׃

3ספרו בגוים כבודו בכל העמים נפלאותיו׃

4כי גדול יהוה ומהלל מאד נורא הוא על כל אלהים׃

5כי כל אלהי העמים אלילים ויהוה שמים עשה׃

6הוד והדר לפניו עז ותפארת במקדשו׃

7הבו ליהוה משפחות עמים הבו ליהוה כבוד ועז׃

8הבו ליהוה כבוד שמו שאו מנחה ובאו לחצרותיו׃

9השתחוו ליהוה בהדרת קדש חילו מפניו כל הארץ׃

10אמרו בגוים יהוה מלך אף תכון תבל בל תמוט ידין עמים במישרים׃

11ישמחו השמים ותגל הארץ ירעם הים ומלאו׃

12יעלז שדי וכל אשר בו אז ירננו כל עצי יער׃

13לפני יהוה כי בא כי בא לשפט הארץ ישפט תבל בצדק ועמים באמונתו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 95
Top of Page
Top of Page