תהילים 95
Hebrew Bible OT and NT

1לכו נרננה ליהוה נריעה לצור ישענו׃

2נקדמה פניו בתודה בזמרות נריע לו׃

3כי אל גדול יהוה ומלך גדול על כל אלהים׃

4אשר בידו מחקרי ארץ ותועפות הרים לו׃

5אשר לו הים והוא עשהו ויבשת ידיו יצרו׃

6באו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני יהוה עשנו׃

7כי הוא אלהינו ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו היום אם בקלו תשמעו׃

8אל תקשו לבבכם כמריבה כיום מסה במדבר׃

9אשר נסוני אבותיכם בחנוני גם ראו פעלי׃

10ארבעים שנה אקוט בדור ואמר עם תעי לבב הם והם לא ידעו דרכי׃

11אשר נשבעתי באפי אם יבאון אל מנוחתי׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 94
Top of Page
Top of Page