תהילים 94
Hebrew Bible OT and NT

1אל נקמות יהוה אל נקמות הופיע׃

2הנשא שפט הארץ השב גמול על גאים׃

3עד מתי רשעים יהוה עד מתי רשעים יעלזו׃

4יביעו ידברו עתק יתאמרו כל פעלי און׃

5עמך יהוה ידכאו ונחלתך יענו׃

6אלמנה וגר יהרגו ויתומים ירצחו׃

7ויאמרו לא יראה יה ולא יבין אלהי יעקב׃

8בינו בערים בעם וכסילים מתי תשכילו׃

9הנטע אזן הלא ישמע אם יצר עין הלא יביט׃

10היסר גוים הלא יוכיח המלמד אדם דעת׃

11יהוה ידע מחשבות אדם כי המה הבל׃

12אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו׃

13להשקיט לו מימי רע עד יכרה לרשע שחת׃

14כי לא יטש יהוה עמו ונחלתו לא יעזב׃

15כי עד צדק ישוב משפט ואחריו כל ישרי לב׃

16מי יקום לי עם מרעים מי יתיצב לי עם פעלי און׃

17לולי יהוה עזרתה לי כמעט שכנה דומה נפשי׃

18אם אמרתי מטה רגלי חסדך יהוה יסעדני׃

19ברב שרעפי בקרבי תנחומיך ישעשעו נפשי׃

20היחברך כסא הוות יצר עמל עלי חק׃

21יגודו על נפש צדיק ודם נקי ירשיעו׃

22ויהי יהוה לי למשגב ואלהי לצור מחסי׃

23וישב עליהם את אונם וברעתם יצמיתם יצמיתם יהוה אלהינו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 93
Top of Page
Top of Page