תהילים 93
Hebrew Bible OT and NT

1יהוה מלך גאות לבש לבש יהוה עז התאזר אף תכון תבל בל תמוט׃

2נכון כסאך מאז מעולם אתה׃

3נשאו נהרות יהוה נשאו נהרות קולם ישאו נהרות דכים׃

4מקלות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום יהוה׃

5עדתיך נאמנו מאד לביתך נאוה קדש יהוה לארך ימים׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 92
Top of Page
Top of Page