תהילים 92
Hebrew Bible OT and NT

1מזמור שיר ליום השבת טוב להדות ליהוה ולזמר לשמך עליון׃

2להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות׃

3עלי עשור ועלי נבל עלי הגיון בכנור׃

4כי שמחתני יהוה בפעלך במעשי ידיך ארנן׃

5מה גדלו מעשיך יהוה מאד עמקו מחשבתיך׃

6איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת׃

7בפרח רשעים כמו עשב ויציצו כל פעלי און להשמדם עדי עד׃

8ואתה מרום לעלם יהוה׃

9כי הנה איביך יהוה כי הנה איביך יאבדו יתפרדו כל פעלי און׃

10ותרם כראים קרני בלתי בשמן רענן׃

11ותבט עיני בשורי בקמים עלי מרעים תשמענה אזני׃

12צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה׃

13שתולים בבית יהוה בחצרות אלהינו יפריחו׃

14עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו׃

15להגיד כי ישר יהוה צורי ולא עלתה בו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 91
Top of Page
Top of Page