תהילים 91
Hebrew Bible OT and NT

1ישב בסתר עליון בצל שדי יתלונן׃

2אמר ליהוה מחסי ומצודתי אלהי אבטח בו׃

3כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר הוות׃

4באברתו יסך לך ותחת כנפיו תחסה צנה וסחרה אמתו׃

5לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם׃

6מדבר באפל יהלך מקטב ישוד צהרים׃

7יפל מצדך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש׃

8רק בעיניך תביט ושלמת רשעים תראה׃

9כי אתה יהוה מחסי עליון שמת מעונך׃

10לא תאנה אליך רעה ונגע לא יקרב באהלך׃

11כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך׃

12על כפים ישאונך פן תגף באבן רגלך׃

13על שחל ופתן תדרך תרמס כפיר ותנין׃

14כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי׃

15יקראני ואענהו עמו אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו׃

16ארך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 90
Top of Page
Top of Page