תהילים 90
Hebrew Bible OT and NT

1תפלה למשה איש האלהים אדני מעון אתה היית לנו בדר ודר׃

2בטרם הרים ילדו ותחולל ארץ ותבל ומעולם עד עולם אתה אל׃

3תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם׃

4כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבר ואשמורה בלילה׃

5זרמתם שנה יהיו בבקר כחציר יחלף׃

6בבקר יציץ וחלף לערב ימולל ויבש׃

7כי כלינו באפך ובחמתך נבהלנו׃

8שת עונתינו לנגדך עלמנו למאור פניך׃

9כי כל ימינו פנו בעברתך כלינו שנינו כמו הגה׃

10ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורת שמונים שנה ורהבם עמל ואון כי גז חיש ונעפה׃

11מי יודע עז אפך וכיראתך עברתך׃

12למנות ימינו כן הודע ונבא לבב חכמה׃

13שובה יהוה עד מתי והנחם על עבדיך׃

14שבענו בבקר חסדך ונרננה ונשמחה בכל ימינו׃

15שמחנו כימות עניתנו שנות ראינו רעה׃

16יראה אל עבדיך פעלך והדרך על בניהם׃

17ויהי נעם אדני אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 89
Top of Page
Top of Page