Leviticus 11
Interlinear Bible
Clean and Unclean Animals
1696 [e]   1
way·ḏab·bêr   1
וַיְדַבֵּ֧ר   1
And spoke   1
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms   1
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֛ה
Yahweh
N‑proper‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁ֥ה
Moses
N‑proper‑ms
413 [e]
wə·’el-
וְאֶֽל־
and
Conj‑w | Prep
  
 

 
 
 175 [e]
’a·hă·rōn
אַהֲרֹ֖ן
Aaron
N‑proper‑ms
559 [e]
lê·mōr
לֵאמֹ֥ר
saying
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
  
 
.
 
 
 413 [e]
’ă·lê·hem.
אֲלֵהֶֽם׃
to them
Prep | 3mp
1696 [e]   2
dab·bə·rū   2
דַּבְּר֛וּ   2
Speak   2
V‑Piel‑Imp‑mp   2
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֥י
the sons
N‑mpc
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵ֖ל
of Israel
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr;
לֵאמֹ֑ר
saying
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
2063 [e]
zōṯ
זֹ֤את
this [is]
Pro‑fs
2416 [e]
ha·ḥay·yāh
הַֽחַיָּה֙
the animal
Art | N‑fs
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
which
Pro‑r
398 [e]
tō·ḵə·lū,
תֹּאכְל֔וּ
you may eat
V‑Qal‑Imperf‑2mp
3605 [e]
mik·kāl
מִכָּל־
among all
Prep‑m | N‑msc
929 [e]
hab·bə·hê·māh
הַבְּהֵמָ֖ה
the animals
Art | N‑fs
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
that [are]
Pro‑r
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 
.
 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ.
הָאָֽרֶץ׃
the earth
Art | N‑fs
3605 [e]   3
kōl   3
כֹּ֣ל ׀   3
Whatever   3
N‑ms   3
6536 [e]
map̄·re·seṯ
מַפְרֶ֣סֶת
divides
V‑Hifil‑Prtcpl‑fs
  
 

 
 
 6541 [e]
par·sāh,
פַּרְסָ֗ה
the hoof
N‑fs
8156 [e]
wə·šō·sa·‘aṯ
וְשֹׁסַ֤עַת
and
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑fs
8157 [e]
še·sa‘
שֶׁ֙סַע֙
cleft
N‑msc
  
 

 
 
 6541 [e]
pə·rā·sōṯ,
פְּרָסֹ֔ת
having cloven hooves
N‑fp
5927 [e]
ma·‘ă·laṯ
מַעֲלַ֥ת
[and] chewing
V‑Hifil‑Prtcpl‑fsc
  
 

 
 
 1625 [e]
gê·rāh
גֵּרָ֖ה
the cud
N‑fs
  
 

 
 
 929 [e]
bab·bə·hê·māh;
בַּבְּהֵמָ֑ה
Among the animals
Prep‑b, Art | N‑fs
853 [e]
’ō·ṯāh
אֹתָ֖הּ
 - 
DirObjM | 3fs
  
 
.
 
 
 398 [e]
tō·ḵê·lū.
תֹּאכֵֽלוּ׃
that you may eat
V‑Qal‑Imperf‑2mp
389 [e]   4
’aḵ   4
אַ֤ךְ   4
Nevertheless   4
Adv   4
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
2088 [e]
zeh
זֶה֙
this
Pro‑ms
3808 [e]

לֹ֣א
not
Adv‑NegPrt
398 [e]
ṯō·ḵə·lū,
תֹֽאכְל֔וּ
you shall eat
V‑Qal‑Imperf‑2mp
5927 [e]
mim·ma·‘ă·lê
מִֽמַּעֲלֵי֙
among those that chew
Prep‑m | V‑Hifil‑Prtcpl‑mpc
  
 

 
 
 1625 [e]
hag·gê·rāh,
הַגֵּרָ֔ה
the cud
Art | N‑fs
6536 [e]
ū·mim·map̄·rî·sê
וּמִמַּפְרִיסֵ֖י
or those that have cloven
Conj‑w, Prep‑m | V‑Hifil‑Prtcpl‑mpc
  
 

 
 
 6541 [e]
hap·par·sāh;
הַפַּרְסָ֑ה
hooves
Art | N‑fs
853 [e]
’eṯ-
אֶֽת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 1581 [e]
hag·gā·māl
הַ֠גָּמָל
the camel
Art | N‑ms
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
because
Conj
5927 [e]
ma·‘ă·lêh
מַעֲלֵ֨ה
chews
V‑Hifil‑Prtcpl‑msc
  
 

 
 
 1625 [e]
ḡê·rāh
גֵרָ֜ה
the cud
N‑fs
1931 [e]
hū,
ה֗וּא
it
Pro‑3ms
6541 [e]
ū·p̄ar·sāh
וּפַרְסָה֙
but hooves
Conj‑w | N‑fs
369 [e]
’ê·nen·nū
אֵינֶ֣נּוּ
not
Adv | 3ms
  
 

 
 
 6536 [e]
map̄·rîs,
מַפְרִ֔יס
does have cloven
V‑Hifil‑Prtcpl‑ms
2931 [e]
ṭā·mê
טָמֵ֥א
unclean
Adj‑ms
1931 [e]

ה֖וּא
is
Pro‑3ms
  
 
.
 
 
  
lā·ḵem.
לָכֶֽם׃
to you
Prep | 2mp
853 [e]   5
wə·’eṯ-   5
וְאֶת־   5
And   5
Conj‑w | DirObjM   5
  
 

 
 
 8227 [e]
haš·šā·p̄ān,
הַשָּׁפָ֗ן
the rock hyrax
Art | N‑ms
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
because
Conj
5927 [e]
ma·‘ă·lêh
מַעֲלֵ֤ה
chews
V‑Hifil‑Prtcpl‑msc
1625 [e]
ḡê·rāh
גֵרָה֙
the cud
N‑fs
  
 

 
 
 1931 [e]
hū,
ה֔וּא
it
Pro‑3ms
6541 [e]
ū·p̄ar·sāh
וּפַרְסָ֖ה
but hooves
Conj‑w | N‑fs
3808 [e]

לֹ֣א
not
Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 6536 [e]
yap̄·rîs;
יַפְרִ֑יס
does have cloven
V‑Hifil‑Imperf‑3ms
2931 [e]
ṭā·mê
טָמֵ֥א
unclean
Adj‑ms
1931 [e]

ה֖וּא
is
Pro‑3ms
  
 
.
 
 
  
lā·ḵem.
לָכֶֽם׃
to you
Prep | 2mp
853 [e]   6
wə·’eṯ-   6
וְאֶת־   6
And   6
Conj‑w | DirObjM   6
  
 

 
 
 768 [e]
hā·’ar·ne·ḇeṯ,
הָאַרְנֶ֗בֶת
the hare
Art | N‑fs
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
because
Conj
5927 [e]
ma·‘ă·laṯ
מַעֲלַ֤ת
chews
V‑Hifil‑Prtcpl‑fsc
1625 [e]
gê·rāh
גֵּרָה֙
the cud
N‑fs
  
 

 
 
 1931 [e]

הִ֔וא
it
Pro‑3fs
6541 [e]
ū·p̄ar·sāh
וּפַרְסָ֖ה
but hooves
Conj‑w | N‑fs
3808 [e]

לֹ֣א
not
Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 6536 [e]
hip̄·rî·sāh;
הִפְרִ֑יסָה
does have cloven
V‑Hifil‑Perf‑3fs
2931 [e]
ṭə·mê·’āh
טְמֵאָ֥ה
unclean
Adj‑fs
1931 [e]

הִ֖וא
is
Pro‑3fs
  
 
.
 
 
  
lā·ḵem.
לָכֶֽם׃
to you
Prep | 2mp
853 [e]   7
wə·’eṯ-   7
וְאֶת־   7
And   7
Conj‑w | DirObjM   7
  
 

 
 
 2386 [e]
ha·ḥă·zîr
הַ֠חֲזִיר
the swine
Art | N‑ms
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
though
Conj
6536 [e]
map̄·rîs
מַפְרִ֨יס
divides
V‑Hifil‑Prtcpl‑ms
6541 [e]
par·sāh
פַּרְסָ֜ה
the hoof
N‑fs
  
 

 
 
 1931 [e]
hū,
ה֗וּא
it
Pro‑3ms
8156 [e]
wə·šō·sa‘
וְשֹׁסַ֥ע
and having
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
8157 [e]
še·sa‘
שֶׁ֙סַע֙
cloven
N‑msc
  
 

 
 
 6541 [e]
par·sāh,
פַּרְסָ֔ה
hooves
N‑fs
1931 [e]
wə·hū
וְה֖וּא
and yet it
Conj‑w | Pro‑3ms
1625 [e]
gê·rāh
גֵּרָ֣ה
the cud
N‑fs
3808 [e]
lō-
לֹֽא־
not
Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 1641 [e]
yig·gār;
יִגָּ֑ר
does chew
V‑Nifal‑Imperf‑3ms
2931 [e]
ṭā·mê
טָמֵ֥א
unclean
Adj‑ms
1931 [e]

ה֖וּא
is
Pro‑3ms
  
 
.
 
 
  
lā·ḵem.
לָכֶֽם׃
to you
Prep | 2mp
1320 [e]   8
mib·bə·śā·rām   8
מִבְּשָׂרָם֙   8
Their flesh   8
Prep‑m | N‑msc | 3mp   8
3808 [e]

לֹ֣א
not
Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 398 [e]
ṯō·ḵê·lū,
תֹאכֵ֔לוּ
you shall eat
V‑Qal‑Imperf‑2mp
5038 [e]
ū·ḇə·niḇ·lā·ṯām
וּבְנִבְלָתָ֖ם
and their carcasses
Conj‑w, Prep‑b | N‑fsc | 3mp
3808 [e]

לֹ֣א
not
Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 5060 [e]
ṯig·gā·‘ū;
תִגָּ֑עוּ
you shall touch
V‑Qal‑Imperf‑2mp
2931 [e]
ṭə·mê·’îm
טְמֵאִ֥ים
[are] unclean
Adj‑mp
1992 [e]
hêm
הֵ֖ם
they
Pro‑3mp
  
 
.
 
 
  
lā·ḵem.
לָכֶֽם׃
to you
Prep | 2mp
853 [e]   9
’eṯ-   9
אֶת־   9
 -    9
DirObjM   9
2088 [e]
zeh
זֶה֙
This
Pro‑ms
398 [e]
tō·ḵə·lū,
תֹּֽאכְל֔וּ
you may eat
V‑Qal‑Imperf‑2mp
3605 [e]
mik·kōl
מִכֹּ֖ל
of all
Prep‑m | N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
that [are]
Pro‑r
  
 

 
 
 4325 [e]
bam·mā·yim;
בַּמָּ֑יִם
in the water
Prep‑b, Art | N‑mp
3605 [e]
kōl
כֹּ֣ל
all
N‑ms
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
that
Pro‑r
 
lōw
לוֹ֩
to it
Prep | 3ms
5579 [e]
sə·nap·pîr
סְנַפִּ֨יר
has fins
N‑ms
7193 [e]
wə·qaś·qe·śeṯ
וְקַשְׂקֶ֜שֶׂת
and scales
Conj‑w | N‑fs
  
 

 
 
 4325 [e]
bam·ma·yim,
בַּמַּ֗יִם
in the water
Prep‑b, Art | N‑mp
  
 

 
 
 3220 [e]
bay·yam·mîm
בַּיַּמִּ֛ים
whether in the seas
Prep‑b, Art | N‑mp
  
 

 
 
 5158 [e]
ū·ḇan·nə·ḥā·lîm
וּבַנְּחָלִ֖ים
or in the rivers
Conj‑w, Prep‑b, Art | N‑mp
853 [e]
’ō·ṯām
אֹתָ֥ם
that
DirObjM | 3mp
  
 
.
 
 
 398 [e]
tō·ḵê·lū.
תֹּאכֵֽלוּ׃
you may eat
V‑Qal‑Imperf‑2mp
3605 [e]   10
wə·ḵōl   10
וְכֹל֩   10
But all   10
Conj‑w | N‑ms   10
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֨ר
that
Pro‑r
369 [e]
’ên-
אֵֽין־
not
Adv
 
lōw
ל֜וֹ
to you
Prep | 3ms
5579 [e]
sə·nap·pîr
סְנַפִּ֣יר
do have fins
N‑ms
7193 [e]
wə·qaś·qe·śeṯ,
וְקַשְׂקֶ֗שֶׂת
and scales
Conj‑w | N‑fs
  
 

 
 
 3220 [e]
bay·yam·mîm
בַּיַּמִּים֙
in the seas
Prep‑b, Art | N‑mp
  
 

 
 
 5158 [e]
ū·ḇan·nə·ḥā·lîm,
וּבַנְּחָלִ֔ים
or in the rivers
Conj‑w, Prep‑b, Art | N‑mp
3605 [e]
mik·kōl
מִכֹּל֙
all
Prep‑m | N‑msc
8318 [e]
še·reṣ
שֶׁ֣רֶץ
that move
N‑msc
  
 

 
 
 4325 [e]
ham·ma·yim,
הַמַּ֔יִם
in the water
Art | N‑mp
3605 [e]
ū·mik·kōl
וּמִכֹּ֛ל
or any
Conj‑w, Prep‑m | N‑msc
5315 [e]
ne·p̄eš
נֶ֥פֶשׁ
thing
N‑fs
2416 [e]
ha·ḥay·yāh
הַחַיָּ֖ה
living
Art | Adj‑fs
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
which [is]
Pro‑r
  
 

 
 
 4325 [e]
bam·mā·yim;
בַּמָּ֑יִם
in the water
Prep‑b, Art | N‑mp
8263 [e]
še·qeṣ
שֶׁ֥קֶץ
[are] an abomination
N‑ms
1992 [e]
hêm
הֵ֖ם
they
Pro‑3mp
  
 
.
 
 
  
lā·ḵem.
לָכֶֽם׃
 - 
Prep | 2mp
8263 [e]   11
wə·še·qeṣ   11
וְשֶׁ֖קֶץ   11
and an abomination   11
Conj‑w | N‑ms   11
1961 [e]
yih·yū
יִהְי֣וּ
they shall be
V‑Qal‑Imperf‑3mp
 
lā·ḵem;
לָכֶ֑ם
to you
Prep | 2mp
  
 

 
 
 1320 [e]
mib·bə·śā·rām
מִבְּשָׂרָם֙
their flesh
Prep‑m | N‑msc | 3mp
3808 [e]

לֹ֣א
not
Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 398 [e]
ṯō·ḵê·lū,
תֹאכֵ֔לוּ
you shall eat
V‑Qal‑Imperf‑2mp
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
but
Conj‑w | DirObjM
5038 [e]
niḇ·lā·ṯām
נִבְלָתָ֖ם
their carcasses
N‑fsc | 3mp
  
 
.
 
 
 8262 [e]
tə·šaq·qê·ṣū.
תְּשַׁקֵּֽצוּ׃
you shall regard as an abomination
V‑Piel‑Imperf‑2mp
3605 [e]   12
kōl   12
כֹּ֣ל   12
Whatever   12
N‑ms   12
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
whatever
Pro‑r
369 [e]
’ên-
אֵֽין־
not
Adv
 
lōw
ל֛וֹ
 - 
Prep | 3ms
5579 [e]
sə·nap·pîr
סְנַפִּ֥יר
does have fins
N‑ms
7193 [e]
wə·qaś·qe·śeṯ
וְקַשְׂקֶ֖שֶׂת
or scales
Conj‑w | N‑fs
  
 

 
 
 4325 [e]
bam·mā·yim;
בַּמָּ֑יִם
in the water
Prep‑b, Art | N‑mp
8263 [e]
še·qeṣ
שֶׁ֥קֶץ
[shall be] an abomination
N‑ms
1931 [e]

ה֖וּא
that
Pro‑3ms
  
 
.
 
 
  
lā·ḵem.
לָכֶֽם׃
to you
Prep | 2mp
853 [e]   13
wə·’eṯ-   13
וְאֶת־   13
And   13
Conj‑w | DirObjM   13
428 [e]
’êl·leh
אֵ֙לֶּה֙
these
Pro‑cp
8262 [e]
tə·šaq·qə·ṣū
תְּשַׁקְּצ֣וּ
you shall regard as an abomination
V‑Piel‑Imperf‑2mp
4480 [e]
min-
מִן־
among
Prep
  
 

 
 
 5775 [e]
hā·‘ō·wp̄,
הָע֔וֹף
the birds
Art | N‑ms
3808 [e]

לֹ֥א
not
Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 398 [e]
yê·’ā·ḵə·lū
יֵאָכְל֖וּ
they shall be eaten
V‑Nifal‑Imperf‑3mp
8263 [e]
še·qeṣ
שֶׁ֣קֶץ
[are] an abomination
N‑ms
1992 [e]
hêm;
הֵ֑ם
they
Pro‑3mp
  
 
:
 
 
 853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 5404 [e]
han·ne·šer
הַנֶּ֙שֶׁר֙
the eagle
Art | N‑ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 6538 [e]
hap·pe·res,
הַפֶּ֔רֶס
the vulture
Art | N‑ms
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵ֖ת
and
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 5822 [e]
hā·‘ā·zə·nî·yāh.
הָעָזְנִיָּֽה׃
the buzzard
Art | N‑fs
853 [e]   14
wə·’eṯ-   14
וְאֶת־   14
and   14
Conj‑w | DirObjM   14
  
 

 
 
 1676 [e]
had·dā·’āh,
הַ֨דָּאָ֔ה
the kite
Art | N‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
344 [e]
hā·’ay·yāh
הָאַיָּ֖ה
the falcon
Art | N‑fs
  
 

 
 
 4327 [e]
lə·mî·nāh.
לְמִינָֽהּ׃
after its kind
Prep‑l | N‑msc | 3fs
853 [e]   15
’êṯ   15
אֵ֥ת   15
 -    15
DirObjM   15
3605 [e]
kāl-
כָּל־
every
N‑msc
6158 [e]
‘ō·rêḇ
עֹרֵ֖ב
raven
N‑ms
  
 

 
 
 4327 [e]
lə·mî·nōw.
לְמִינֽוֹ׃
after its kind
Prep‑l | N‑msc | 3ms
853 [e]   16
wə·’êṯ   16
וְאֵת֙   16
and   16
Conj‑w | DirObjM   16
1323 [e]
baṯ
בַּ֣ת
 - 
N‑fsc
3284 [e]
hay·ya·‘ă·nāh,
הַֽיַּעֲנָ֔ה
the ostrich
Art | N‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 8464 [e]
hat·taḥ·mās
הַתַּחְמָ֖ס
the short-eared owl
Art | N‑ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 7828 [e]
haš·šā·ḥap̄;
הַשָּׁ֑חַף
the sea gull
Art | N‑ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
5322 [e]
han·nêṣ
הַנֵּ֖ץ
the hawk
Art | N‑ms
  
 

 
 
 4327 [e]
lə·mî·nê·hū.
לְמִינֵֽהוּ׃
after its kind
Prep‑l | N‑msc | 3ms
853 [e]   17
wə·’eṯ-   17
וְאֶת־   17
and   17
Conj‑w | DirObjM   17
  
 

 
 
 3563 [e]
hak·kō·ws
הַכּ֥וֹס
the little owl
Art | N‑ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 7994 [e]
haš·šā·lāḵ
הַשָּׁלָ֖ךְ
the fisher owl
Art | N‑ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 3244 [e]
hay·yan·šūp̄.
הַיַּנְשֽׁוּף׃
the screech owl
Art | N‑ms
853 [e]   18
wə·’eṯ-   18
וְאֶת־   18
and   18
Conj‑w | DirObjM   18
  
 

 
 
 8580 [e]
hat·tin·še·meṯ
הַתִּנְשֶׁ֥מֶת
the white owl
Art | N‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 6893 [e]
haq·qā·’āṯ
הַקָּאָ֖ת
the jackdaw
Art | N‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 7360 [e]
hā·rā·ḥām.
הָרָחָֽם׃
the carrion vulture
Art | N‑ms
853 [e]   19
wə·’êṯ   19
וְאֵת֙   19
and   19
Conj‑w | DirObjM   19
  
 

 
 
 2624 [e]
ha·ḥă·sî·ḏāh,
הַחֲסִידָ֔ה
the stork
Art | N‑fs
601 [e]
hā·’ă·nā·p̄āh
הָאֲנָפָ֖ה
the heron
Art | N‑fs
  
 

 
 
 4327 [e]
lə·mî·nāh;
לְמִינָ֑הּ
after its kind
Prep‑l | N‑msc | 3fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 1744 [e]
had·dū·ḵî·p̄aṯ
הַדּוּכִיפַ֖ת
the hoopoe
Art | N‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 
.
 
 
 5847 [e]
hā·‘ă·ṭal·lêp̄.
הָעֲטַלֵּֽף׃
the bat
Art | N‑ms
3605 [e]   20
kōl   20
כֹּ֚ל   20
All   20
N‑msc   20
8318 [e]
še·reṣ
שֶׁ֣רֶץ
that creep
N‑msc
5775 [e]
hā·‘ō·wp̄,
הָע֔וֹף
flying insects
Art | N‑ms
1980 [e]
ha·hō·lêḵ
הַהֹלֵ֖ךְ
going
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 

 
 
 702 [e]
’ar·ba‘;
אַרְבַּ֑ע
[all] four [legs]
Number‑fs
8263 [e]
še·qeṣ
שֶׁ֥קֶץ
an abomination
N‑ms
1931 [e]

ה֖וּא
[shall] be
Pro‑3ms
  
 
.
 
 
  
lā·ḵem.
לָכֶֽם׃
to you
Prep | 2mp
 
s
ס
 - 
Punc
389 [e]   21
’aḵ   21
אַ֤ךְ   21
Yet   21
Adv   21
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
2088 [e]
zeh
זֶה֙
this
Pro‑ms
398 [e]
tō·ḵə·lū,
תֹּֽאכְל֔וּ
you may eat
V‑Qal‑Imperf‑2mp
3605 [e]
mik·kōl
מִכֹּל֙
of every
Prep‑m | N‑msc
8318 [e]
še·reṣ
שֶׁ֣רֶץ
creature
N‑msc
5775 [e]
hā·‘ō·wp̄,
הָע֔וֹף
flying insect
Art | N‑ms
1980 [e]
ha·hō·lêḵ
הַהֹלֵ֖ךְ
that creeps
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 

 
 
 702 [e]
’ar·ba‘;
אַרְבַּ֑ע
[all] four [legs]
Number‑fs
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
those which
Pro‑r
 

[לא]
 - 
Adv‑NegPrt
3808 [e]
lōw
(ל֤וֹ)
not
Prep | 3ms
3767 [e]
ḵə·rā·‘a·yim
כְרָעַ֙יִם֙
have jointed legs
N‑fd
4605 [e]
mim·ma·‘al
מִמַּ֣עַל
above
Prep‑m | Adv
  
 

 
 
 7272 [e]
lə·raḡ·lāw,
לְרַגְלָ֔יו
their feet
Prep‑l | N‑fdc | 3ms
5425 [e]
lə·nat·têr
לְנַתֵּ֥ר
to leap
Prep‑l | V‑Piel‑Inf
2004 [e]
bā·hên
בָּהֵ֖ן
with which
Prep‑b | Pro‑3fp
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 
.
 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ.
הָאָֽרֶץ׃
the earth
Art | N‑fs
853 [e]   22
’eṯ-   22
אֶת־   22
 -    22
DirObjM   22
428 [e]
’êl·leh
אֵ֤לֶּה
These
Pro‑cp
1992 [e]
mê·hem
מֵהֶם֙
 - 
Prep‑m | Pro‑3mp
  
 
:
 
 
 398 [e]
tō·ḵê·lū,
תֹּאכֵ֔לוּ
you may eat
V‑Qal‑Imperf‑2mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
697 [e]
hā·’ar·beh
הָֽאַרְבֶּ֣ה
the locust
Art | N‑ms
  
 

 
 
 4327 [e]
lə·mî·nōw,
לְמִינ֔וֹ
after its kind
Prep‑l | N‑msc | 3ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
5556 [e]
has·sā·lə·‘ām
הַסָּלְעָ֖ם
the destroying locust
Art | N‑ms
  
 

 
 
 4327 [e]
lə·mî·nê·hū;
לְמִינֵ֑הוּ
after its kind
Prep‑l | N‑msc | 3ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
2728 [e]
ha·ḥar·gōl
הַחַרְגֹּ֣ל
the cricket
Art | N‑ms
  
 

 
 
 4327 [e]
lə·mî·nê·hū,
לְמִינֵ֔הוּ
after its kind
Prep‑l | N‑msc | 3ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
2284 [e]
he·ḥā·ḡāḇ
הֶחָגָ֖ב
the grasshopper
Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 4327 [e]
lə·mî·nê·hū.
לְמִינֵֽהוּ׃
after its kind
Prep‑l | N‑msc | 3ms
3605 [e]   23
wə·ḵōl   23
וְכֹל֙   23
But all   23
Conj‑w | N‑msc   23
8318 [e]
še·reṣ
שֶׁ֣רֶץ
 - 
N‑msc
  
 

 
 
 5775 [e]
hā·‘ō·wp̄,
הָע֔וֹף
[other] flying insects
Art | N‑ms
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
which have
Pro‑r
 
lōw
ל֖וֹ
to them
Prep | 3ms
702 [e]
’ar·ba‘
אַרְבַּ֣ע
four
Number‑fs
  
 

 
 
 7272 [e]
raḡ·lā·yim;
רַגְלָ֑יִם
feet
N‑fd
8263 [e]
še·qeṣ
שֶׁ֥קֶץ
an abomination
N‑ms
1931 [e]

ה֖וּא
[shall] be
Pro‑3ms
  
 
.
 
 
  
lā·ḵem.
לָכֶֽם׃
to you
Prep | 2mp
428 [e]   24
ū·lə·’êl·leh   24
וּלְאֵ֖לֶּה   24
And by these   24
Conj‑w, Prep‑l | Pro‑cp   24
  
 

 
 
 2930 [e]
tiṭ·ṭam·mā·’ū;
תִּטַּמָּ֑אוּ
you shall become unclean
V‑Hitpael‑Imperf‑2mp
3605 [e]
kāl-
כָּל־
whoever
N‑msc
5060 [e]
han·nō·ḡê·a‘
הַנֹּגֵ֥עַ
touches
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
5038 [e]
bə·niḇ·lā·ṯām
בְּנִבְלָתָ֖ם
the carcass of any of them
Prep‑b | N‑fsc | 3mp
2930 [e]
yiṭ·mā
יִטְמָ֥א
shall be unclean
V‑Qal‑Imperf‑3ms
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 
.
 
 
 6153 [e]
hā·‘ā·reḇ.
הָעָֽרֶב׃
evening
Art | N‑ms
3605 [e]   25
wə·ḵāl   25
וְכָל־   25
And whoever   25
Conj‑w | N‑msc   25
5375 [e]
han·nō·śê
הַנֹּשֵׂ֖א
carries
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
5038 [e]
min·niḇ·lā·ṯām;
מִנִּבְלָתָ֑ם
part of the carcass of any of them
Prep‑m | N‑fsc | 3mp
3526 [e]
yə·ḵab·bês
יְכַבֵּ֥ס
shall wash
V‑Piel‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 899 [e]
bə·ḡā·ḏāw
בְּגָדָ֖יו
his clothes
N‑mpc | 3ms
2930 [e]
wə·ṭā·mê
וְטָמֵ֥א
and be unclean
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 
.
 
 
 6153 [e]
hā·‘ā·reḇ.
הָעָֽרֶב׃
evening
Art | N‑ms
3605 [e]   26
lə·ḵāl   26
לְֽכָל־   26
[The carcass] of any   26
Prep‑l | N‑msc   26
929 [e]
hab·bə·hê·māh
הַבְּהֵמָ֡ה
animal
Art | N‑fs
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
which
Pro‑r
1931 [e]

הִוא֩
it
Pro‑3fs
6536 [e]
map̄·re·seṯ
מַפְרֶ֨סֶת
divides
V‑Hifil‑Prtcpl‑fs
  
 

 
 
 6541 [e]
par·sāh
פַּרְסָ֜ה
the foot
N‑fs
8156 [e]
wə·še·sa‘
וְשֶׁ֣סַע ׀
but
Conj‑w | N‑ms
369 [e]
’ê·nen·nāh
אֵינֶ֣נָּה
not
Adv | 3fs
  
 

 
 
 8157 [e]
šō·sa·‘aṯ,
שֹׁסַ֗עַת
is cloven-hoofed
V‑Qal‑Prtcpl‑fs
1625 [e]
wə·ḡê·rāh
וְגֵרָה֙
or the cud
Conj‑w | N‑fs
369 [e]
’ê·nen·nāh
אֵינֶ֣נָּה
not
Adv | 3fs
5927 [e]
ma·‘ă·lāh,
מַעֲלָ֔ה
does chew
V‑Hifil‑Prtcpl‑fs
2931 [e]
ṭə·mê·’îm
טְמֵאִ֥ים
unclean
Adj‑mp
1992 [e]
hêm
הֵ֖ם
is
Pro‑3mp
  
 
.
 
 
  
lā·ḵem;
לָכֶ֑ם
to you
Prep | 2mp
3605 [e]
kāl-
כָּל־
Everyone
N‑msc
5060 [e]
han·nō·ḡê·a‘
הַנֹּגֵ֥עַ
who touches
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
 
bā·hem
בָּהֶ֖ם
it
Prep | 3mp
  
 
.
 
 
 2930 [e]
yiṭ·mā.
יִטְמָֽא׃
shall be unclean
V‑Qal‑Imperf‑3ms
3605 [e]   27
wə·ḵōl   27
וְכֹ֣ל ׀   27
And whatever   27
Conj‑w | N‑ms   27
1980 [e]
hō·w·lêḵ
הוֹלֵ֣ךְ
goes
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 

 
 
 3709 [e]
kap·pāw,
כַּפָּ֗יו
its paws
N‑fdc | 3ms
3605 [e]
bə·ḵāl
בְּכָל־
among all kinds
Prep‑b | N‑msc
2416 [e]
ha·ḥay·yāh
הַֽחַיָּה֙
of animals
Art | N‑fs
1980 [e]
ha·hō·le·ḵeṯ
הַהֹלֶ֣כֶת
that go
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑fs
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 

 
 
 702 [e]
’ar·ba‘,
אַרְבַּ֔ע
[all] four [legs]
Number‑fs
2931 [e]
ṭə·mê·’îm
טְמֵאִ֥ים
[are] unclean
Adj‑mp
1992 [e]
hêm
הֵ֖ם
those
Pro‑3mp
  
 
.
 
 
  
lā·ḵem;
לָכֶ֑ם
to you
Prep | 2mp
3605 [e]
kāl-
כָּל־
Whoever
N‑msc
5060 [e]
han·nō·ḡê·a‘
הַנֹּגֵ֥עַ
touches
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
5038 [e]
bə·niḇ·lā·ṯām
בְּנִבְלָתָ֖ם
any such carcass
Prep‑b | N‑fsc | 3mp
2930 [e]
yiṭ·mā
יִטְמָ֥א
shall be unclean
V‑Qal‑Imperf‑3ms
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 
.
 
 
 6153 [e]
hā·‘ā·reḇ.
הָעָֽרֶב׃
evening
Art | N‑ms
5375 [e]   28
wə·han·nō·śê   28
וְהַנֹּשֵׂא֙   28
And Whoever carries   28
Conj‑w, Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms   28
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
5038 [e]
niḇ·lā·ṯām,
נִבְלָתָ֔ם
[any such] carcass
N‑fsc | 3mp
3526 [e]
yə·ḵab·bês
יְכַבֵּ֥ס
shall wash
V‑Piel‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 899 [e]
bə·ḡā·ḏāw
בְּגָדָ֖יו
his clothes
N‑mpc | 3ms
2930 [e]
wə·ṭā·mê
וְטָמֵ֣א
and be unclean
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 

 
 
 6153 [e]
hā·‘ā·reḇ;
הָעָ֑רֶב
evening
Art | N‑ms
2931 [e]
ṭə·mê·’îm
טְמֵאִ֥ים
unclean
Adj‑mp
1992 [e]
hêm·māh
הֵ֖מָּה
they [are]
Pro‑3mp
  
 
.
 
 
  
lā·ḵem.
לָכֶֽם׃
to you
Prep | 2mp
 
s
ס
 - 
Punc
2088 [e]   29
wə·zeh   29
וְזֶ֤ה   29
And this   29
Conj‑w | Pro‑ms   29
 
lā·ḵem
לָכֶם֙
to you
Prep | 2mp
2931 [e]
haṭ·ṭā·mê,
הַטָּמֵ֔א
[shall be] unclean
Art | Adj‑ms
8318 [e]
baš·še·reṣ
בַּשֶּׁ֖רֶץ
among the creeping things
Prep‑b, Art | N‑ms
8317 [e]
haš·šō·rêṣ
הַשֹּׁרֵ֣ץ
that creep
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 
:
 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ;
הָאָ֑רֶץ
the earth
Art | N‑fs
  
 

 
 
 2467 [e]
ha·ḥō·leḏ
הַחֹ֥לֶד
the mole
Art | N‑ms
  
 

 
 
 5909 [e]
wə·hā·‘aḵ·bār
וְהָעַכְבָּ֖ר
and the mouse
Conj‑w, Art | N‑ms
6632 [e]
wə·haṣ·ṣāḇ
וְהַצָּ֥ב
and the large lizard
Conj‑w, Art | N‑ms
  
 

 
 
 4327 [e]
lə·mî·nê·hū.
לְמִינֵֽהוּ׃
after its kind
Prep‑l | N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 604 [e]   30
wə·hā·’ă·nā·qāh   30
וְהָאֲנָקָ֥ה   30
and the gecko   30
Conj‑w, Art | N‑fs   30
  
 

 
 
 3581 [e]
wə·hak·kō·aḥ
וְהַכֹּ֖חַ
and the monitor lizard
Conj‑w, Art | N‑ms
  
 

 
 
 3911 [e]
wə·hal·lə·ṭā·’āh;
וְהַלְּטָאָ֑ה
and the sand reptile
Conj‑w, Art | N‑fs
  
 

 
 
 2546 [e]
wə·ha·ḥō·meṭ
וְהַחֹ֖מֶט
and the sand lizard
Conj‑w, Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 8580 [e]
wə·hat·tin·šā·meṯ.
וְהַתִּנְשָֽׁמֶת׃
and the chameleon
Conj‑w, Art | N‑fs
428 [e]   31
’êl·leh   31
אֵ֛לֶּה   31
These   31
Pro‑cp   31
2931 [e]
haṭ·ṭə·mê·’îm
הַטְּמֵאִ֥ים
[are] unclean
Art | Adj‑mp
 
lā·ḵem
לָכֶ֖ם
to you
Prep | 2mp
3605 [e]
bə·ḵāl
בְּכָל־
among all
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 8318 [e]
haš·šā·reṣ;
הַשָּׁ֑רֶץ
that creep
Art | N‑ms
3605 [e]
kāl-
כָּל־
Whoever
N‑msc
5060 [e]
han·nō·ḡê·a‘
הַנֹּגֵ֧עַ
touches
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
 
bā·hem
בָּהֶ֛ם
them
Prep | 3mp
  
 

 
 
 4194 [e]
bə·mō·ṯām
בְּמֹתָ֖ם
when they are dead
Prep‑b | N‑msc | 3mp
2930 [e]
yiṭ·mā
יִטְמָ֥א
shall be unclean
V‑Qal‑Imperf‑3ms
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 
.
 
 
 6153 [e]
hā·‘ā·reḇ.
הָעָֽרֶב׃
evening
Art | N‑ms
3605 [e]   32
wə·ḵōl   32
וְכֹ֣ל   32
And   32
Conj‑w | N‑ms   32
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
Anything
Pro‑r
5307 [e]
yip·pōl-
יִפֹּל־
falls
V‑Qal‑Imperf‑3ms
5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָיו֩
on which
Prep | 3ms
1992 [e]
mê·hem
מֵהֶ֨ם ׀
[any] of them
Prep‑m | Pro‑3mp
  
 

 
 
 4194 [e]
bə·mō·ṯām
בְּמֹתָ֜ם
when they are dead
Prep‑b | N‑msc | 3mp
  
 

 
 
 2930 [e]
yiṭ·mā,
יִטְמָ֗א
shall be unclean
V‑Qal‑Imperf‑3ms
3605 [e]
mik·kāl
מִכָּל־
whether [it is] any
Prep‑m | N‑msc
3627 [e]
kə·lî-
כְּלִי־
item
N‑msc
  
 

 
 
 6086 [e]
‘êṣ
עֵץ֙
of wood
N‑ms
176 [e]
’ōw
א֣וֹ
or
Conj
  
 

 
 
 899 [e]
ḇe·ḡeḏ
בֶ֤גֶד
clothing
N‑ms
176 [e]
’ōw-
אוֹ־
or
Conj
  
 

 
 
 5785 [e]
‘ō·wr
עוֹר֙
skin
N‑ms
176 [e]
’ōw
א֣וֹ
or
Conj
  
 
.
 
 
 8242 [e]
śāq,
שָׂ֔ק
sack
N‑ms
3605 [e]
kāl-
כָּל־
Whatever
N‑msc
3627 [e]
kə·lî
כְּלִ֕י
item [it is]
N‑ms
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
in which
Pro‑r
6213 [e]
yê·‘ā·śeh
יֵעָשֶׂ֥ה
is done
V‑Nifal‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 4399 [e]
mə·lā·ḵāh
מְלָאכָ֖ה
[any] work
N‑fs
 
bā·hem;
בָּהֶ֑ם
in
Prep | 3mp
4325 [e]
bam·ma·yim
בַּמַּ֧יִם
in water
Prep‑b, Art | N‑mp
  
 

 
 
 935 [e]
yū·ḇā
יוּבָ֛א
it must be put
V‑Hofal‑Imperf‑3ms
2930 [e]
wə·ṭā·mê
וְטָמֵ֥א
and it shall be unclean
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 

 
 
 6153 [e]
hā·‘e·reḇ
הָעֶ֖רֶב
evening
Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 2891 [e]
wə·ṭā·hêr.
וְטָהֵֽר׃
then it shall be clean
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
3605 [e]   33
wə·ḵāl   33
וְכָל־   33
And Any   33
Conj‑w | N‑msc   33
3627 [e]
kə·lî-
כְּלִי־
vessel
N‑msc
  
 

 
 
 2789 [e]
ḥe·reś,
חֶ֔רֶשׂ
earthen
N‑ms
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
into which
Pro‑r
5307 [e]
yip·pōl
יִפֹּ֥ל
falls
V‑Qal‑Imperf‑3ms
1992 [e]
mê·hem
מֵהֶ֖ם
[any] of them
Prep‑m | Pro‑3mp
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
8432 [e]
tō·w·ḵōw;
תּוֹכ֑וֹ
in
N‑msc | 3ms
3605 [e]
kōl
כֹּ֣ל
all
N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֧ר
whatever [is]
Pro‑r
  
 

 
 
 8432 [e]
bə·ṯō·w·ḵōw
בְּתוֹכ֛וֹ
in it
Prep‑b | N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 2930 [e]
yiṭ·mā
יִטְמָ֖א
shall be unclean
V‑Qal‑Imperf‑3ms
853 [e]
wə·’ō·ṯōw
וְאֹת֥וֹ
and
Conj‑w | DirObjM | 3ms
  
 
.
 
 
 7665 [e]
ṯiš·bō·rū.
תִשְׁבֹּֽרוּ׃
you shall break
V‑Qal‑Imperf‑2mp
3605 [e]   34
mik·kāl   34
מִכָּל־   34
From it any   34
Prep‑m | N‑msc   34
400 [e]
hā·’ō·ḵel
הָאֹ֜כֶל
[edible] food
Art | N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
upon which
Pro‑r
  
 

 
 
 398 [e]
yê·’ā·ḵêl,
יֵאָכֵ֗ל
may be eaten
V‑Nifal‑Imperf‑3ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֨ר
that
Pro‑r
935 [e]
yā·ḇō·w
יָב֥וֹא
falls
V‑Qal‑Imperf‑3ms
5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָ֛יו
on
Prep | 3ms
4325 [e]
ma·yim
מַ֖יִם
water
N‑mp
  
 

 
 
 2930 [e]
yiṭ·mā;
יִטְמָ֑א
becomes unclean
V‑Qal‑Imperf‑3ms
3605 [e]
wə·ḵāl
וְכָל־
and any
Conj‑w | N‑msc
4945 [e]
maš·qeh
מַשְׁקֶה֙
drink
N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
that
Pro‑r
8354 [e]
yiš·šā·ṯeh,
יִשָּׁתֶ֔ה
may be drunk
V‑Nifal‑Imperf‑3ms
3605 [e]
bə·ḵāl
בְּכָל־
in such
Prep‑b | N‑msc
3627 [e]
kə·lî
כְּלִ֖י
a vessel
N‑ms
  
 
.
 
 
 2930 [e]
yiṭ·mā.
יִטְמָֽא׃
becomes unclean
V‑Qal‑Imperf‑3ms
3605 [e]   35
wə·ḵōl   35
וְ֠כֹל   35
And everything   35
Conj‑w | N‑ms   35
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
on which
Pro‑r
5307 [e]
yip·pōl
יִפֹּ֨ל
falls
V‑Qal‑Imperf‑3ms
5038 [e]
min·niḇ·lā·ṯām
מִנִּבְלָתָ֥ם ׀
[a part] of [any such] carcass
Prep‑m | N‑fsc | 3mp
5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָיו֮
whereupon
Prep | 3ms
  
 

 
 
 2930 [e]
yiṭ·mā
יִטְמָא֒
shall be unclean
V‑Qal‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 8574 [e]
tan·nūr
תַּנּ֧וּר
[whether it is] an oven
N‑cs
  
 

 
 
 3600 [e]
wə·ḵî·ra·yim
וְכִירַ֛יִם
or cooking stove
Conj‑w | N‑md
  
 

 
 
 5422 [e]
yut·tāṣ
יֻתָּ֖ץ
it shall be broken down
V‑QalPass‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 2931 [e]
ṭə·mê·’îm
טְמֵאִ֣ים
[are] unclean
Adj‑mp
1992 [e]
hêm;
הֵ֑ם
[for] they
Pro‑3mp
2931 [e]
ū·ṭə·mê·’îm
וּטְמֵאִ֖ים
and unclean
Conj‑w | Adj‑mp
1961 [e]
yih·yū
יִהְי֥וּ
shall be
V‑Qal‑Imperf‑3mp
  
 
.
 
 
  
lā·ḵem.
לָכֶֽם׃
to you
Prep | 2mp
389 [e]   36
’aḵ   36
אַ֣ךְ   36
Nevertheless   36
Adv   36
4599 [e]
ma‘·yān
מַעְיָ֥ן
a spring
N‑ms
  
 

 
 
 953 [e]
ū·ḇō·wr
וּב֛וֹר
or a cistern
Conj‑w | N‑ms
4723 [e]
miq·wêh-
מִקְוֵה־
[in which there is] plenty
N‑msc
  
 

 
 
 4325 [e]
ma·yim
מַ֖יִם
of water
N‑mp
1961 [e]
yih·yeh
יִהְיֶ֣ה
shall be
V‑Qal‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 2889 [e]
ṭā·hō·wr;
טָה֑וֹר
clean
Adj‑ms
5060 [e]
wə·nō·ḡê·a‘
וְנֹגֵ֥עַ
but whatever touches
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
5038 [e]
bə·niḇ·lā·ṯām
בְּנִבְלָתָ֖ם
any such carcass
Prep‑b | N‑fsc | 3mp
  
 
.
 
 
 2930 [e]
yiṭ·mā.
יִטְמָֽא׃
becomes unclean
V‑Qal‑Imperf‑3ms
3588 [e]   37
wə·ḵî   37
וְכִ֤י   37
And if   37
Conj‑w | Conj   37
5307 [e]
yip·pōl
יִפֹּל֙
falls
V‑Qal‑Imperf‑3ms
5038 [e]
min·niḇ·lā·ṯām,
מִנִּבְלָתָ֔ם
a part of [any such] carcass
Prep‑m | N‑fsc | 3mp
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
3605 [e]
kāl-
כָּל־
any
N‑msc
2233 [e]
ze·ra‘
זֶ֥רַע
seed
N‑ms
2221 [e]
zê·rū·a‘
זֵר֖וּעַ
planting
N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
which
Pro‑r
  
 

 
 
 2232 [e]
yiz·zā·rê·a‘;
יִזָּרֵ֑עַ
is to be sown
V‑Nifal‑Imperf‑3ms
2889 [e]
ṭā·hō·wr
טָה֖וֹר
[remains] clean
Adj‑ms
  
 
.
 
 
 1931 [e]
hū.
הֽוּא׃
it
Pro‑3ms
3588 [e]   38
wə·ḵî   38
וְכִ֤י   38
But if   38
Conj‑w | Conj   38
5414 [e]
yut·tan-
יֻתַּן־
is put
V‑QalPass‑Imperf‑3ms
4325 [e]
ma·yim
מַ֙יִם֙
water
N‑mp
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 

 
 
 2233 [e]
ze·ra‘,
זֶ֔רַע
the seed
N‑ms
5307 [e]
wə·nā·p̄al
וְנָפַ֥ל
and if [a part] falls
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
5038 [e]
min·niḇ·lā·ṯām
מִנִּבְלָתָ֖ם
of [any such] carcass
Prep‑m | N‑fsc | 3mp
  
 

 
 
 5921 [e]
‘ā·lāw;
עָלָ֑יו
on it
Prep | 3ms
2931 [e]
ṭā·mê
טָמֵ֥א
[becomes] unclean
Adj‑ms
1931 [e]

ה֖וּא
it
Pro‑3ms
  
 
.
 
 
  
lā·ḵem.
לָכֶֽם׃
to you
Prep | 2mp
 
s
ס
 - 
Punc
3588 [e]   39
wə·ḵî   39
וְכִ֤י   39
And if   39
Conj‑w | Conj   39
  
 

 
 
 4191 [e]
yā·mūṯ
יָמוּת֙
dies
V‑Qal‑Imperf‑3ms
4480 [e]
min-
מִן־
of
Prep
  
 

 
 
 929 [e]
hab·bə·hê·māh,
הַבְּהֵמָ֔ה
any animal
Art | N‑fs
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
which
Pro‑r
1931 [e]

הִ֥יא
it [is]
Pro‑3fs
 
lā·ḵem
לָכֶ֖ם
for you
Prep | 2mp
  
 

 
 
 402 [e]
lə·’āḵ·lāh
לְאָכְלָ֑ה
for food
Prep‑l | N‑fs
5060 [e]
han·nō·ḡê·a‘
הַנֹּגֵ֥עַ
he who touches
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
5038 [e]
bə·niḇ·lā·ṯāh
בְּנִבְלָתָ֖הּ
its carcass
Prep‑b | N‑fsc | 3fs
2930 [e]
yiṭ·mā
יִטְמָ֥א
shall be unclean
V‑Qal‑Imperf‑3ms
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 
.
 
 
 6153 [e]
hā·‘ā·reḇ.
הָעָֽרֶב׃
evening
Art | N‑ms
398 [e]   40
wə·hā·’ō·ḵêl   40
וְהָֽאֹכֵל֙   40
And He who eats   40
Conj‑w, Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms   40
5038 [e]
min·niḇ·lā·ṯāh,
מִנִּבְלָתָ֔הּ
of its carcass
Prep‑m | N‑fsc | 3fs
3526 [e]
yə·ḵab·bês
יְכַבֵּ֥ס
shall wash
V‑Piel‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 899 [e]
bə·ḡā·ḏāw
בְּגָדָ֖יו
his clothes
N‑mpc | 3ms
2930 [e]
wə·ṭā·mê
וְטָמֵ֣א
and be unclean
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 

 
 
 6153 [e]
hā·‘ā·reḇ;
הָעָ֑רֶב
evening
Art | N‑ms
5375 [e]
wə·han·nō·śê
וְהַנֹּשֵׂא֙
and He who carries
Conj‑w, Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
5038 [e]
niḇ·lā·ṯāh,
נִבְלָתָ֔הּ
its carcass
N‑fsc | 3fs
3526 [e]
yə·ḵab·bês
יְכַבֵּ֥ס
shall wash
V‑Piel‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 899 [e]
bə·ḡā·ḏāw
בְּגָדָ֖יו
his clothes
N‑mpc | 3ms
2930 [e]
wə·ṭā·mê
וְטָמֵ֥א
and be unclean
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 
.
 
 
 6153 [e]
hā·‘ā·reḇ.
הָעָֽרֶב׃
evening
Art | N‑ms
3605 [e]   41
wə·ḵāl   41
וְכָל־   41
And every   41
Conj‑w | N‑msc   41
8318 [e]
haš·še·reṣ
הַשֶּׁ֖רֶץ
creeping thing
Art | N‑ms
8317 [e]
haš·šō·rêṣ
הַשֹּׁרֵ֣ץ
that creeps
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
776 [e]
hā·’ā·reṣ;
הָאָ֑רֶץ
the earth
Art | N‑fs
  
 

 
 
 8263 [e]
še·qeṣ
שֶׁ֥קֶץ
[shall be] an abomination
N‑ms
1931 [e]

ה֖וּא
it
Pro‑3ms
3808 [e]

לֹ֥א
not
Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 398 [e]
yê·’ā·ḵêl.
יֵאָכֵֽל׃
shall be eaten
V‑Nifal‑Imperf‑3ms
3605 [e]   42
kōl   42
כֹּל֩   42
Whatever   42
N‑ms   42
1980 [e]
hō·w·lêḵ
הוֹלֵ֨ךְ
crawls
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 

 
 
 1512 [e]
gā·ḥō·wn
גָּח֜וֹ‪‬ן
its belly
N‑ms
3605 [e]
wə·ḵōl
וְכֹ֣ל ׀
and whatever
Conj‑w | N‑ms
1980 [e]
hō·w·lêḵ
הוֹלֵ֣ךְ
goes
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 

 
 
 702 [e]
’ar·ba‘,
אַרְבַּ֗ע
[all] four [legs]
Number‑fs
5704 [e]
‘aḏ
עַ֚ד
or
Prep
3605 [e]
kāl-
כָּל־
whatever
N‑msc
7235 [e]
mar·bêh
מַרְבֵּ֣ה
has many
V‑Hifil‑Prtcpl‑msc
7272 [e]
raḡ·la·yim,
רַגְלַ֔יִם
feet
N‑fd
3605 [e]
lə·ḵāl
לְכָל־
among all
Prep‑l | N‑msc
8318 [e]
haš·še·reṣ
הַשֶּׁ֖רֶץ
creeping things
Art | N‑ms
8317 [e]
haš·šō·rêṣ
הַשֹּׁרֵ֣ץ
that creep
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ;
הָאָ֑רֶץ
the earth
Art | N‑fs
3808 [e]

לֹ֥א
not
Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 398 [e]
ṯō·ḵə·lūm
תֹאכְל֖וּם
these you shall eat
V‑Qal‑Imperf‑2mp | 3mp
3588 [e]
kî-
כִּי־
for
Conj
8263 [e]
še·qeṣ
שֶׁ֥קֶץ
[are] an abomination
N‑ms
  
 
.
 
 
 1992 [e]
hêm.
הֵֽם׃
they
Pro‑3mp
408 [e]   43
’al-   43
אַל־   43
Not   43
Adv   43
8262 [e]
tə·šaq·qə·ṣū
תְּשַׁקְּצוּ֙
You shall make abominable
V‑Piel‑Imperf‑2mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
5315 [e]
nap̄·šō·ṯê·ḵem,
נַפְשֹׁ֣תֵיכֶ֔ם
yourselves
N‑fpc | 2mp
3605 [e]
bə·ḵāl
בְּכָל־
with any
Prep‑b | N‑msc
8318 [e]
haš·še·reṣ
הַשֶּׁ֖רֶץ
creeping thing
Art | N‑ms
  
 

 
 
 8317 [e]
haš·šō·rêṣ;
הַשֹּׁרֵ֑ץ
that creeps
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
3808 [e]
wə·lō
וְלֹ֤א
nor
Conj‑w | Adv‑NegPrt
2930 [e]
ṯiṭ·ṭam·mə·’ū
תִֽטַּמְּאוּ֙
shall you make yourselves unclean
V‑Hitpael‑Imperf‑2mp
 
bā·hem,
בָּהֶ֔ם
with them
Prep | 3mp
2933 [e]
wə·niṭ·mê·ṯem
וְנִטְמֵתֶ֖ם
and lest you be defiled
Conj‑w | V‑Nifal‑ConjPerf‑2mp
  
 
.
 
 
  
bām.
בָּֽם׃
by them
Prep | 3mp
3588 [e]   44
   44
כִּ֣י   44
For   44
Conj   44
589 [e]
’ă·nî
אֲנִ֣י
I
Pro‑1cs
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָה֮
[am] Yahweh
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hê·ḵem
אֱלֹֽהֵיכֶם֒
your God
N‑mpc | 2mp
  
 

 
 
 6942 [e]
wə·hiṯ·qad·diš·tem
וְהִתְקַדִּשְׁתֶּם֙
Therefore You shall consecrate yourselves
Conj‑w | V‑Hitpael‑ConjPerf‑2mp
1961 [e]
wih·yî·ṯem
וִהְיִיתֶ֣ם
and you shall be
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑2mp
  
 

 
 
 6918 [e]
qə·ḏō·šîm,
קְדֹשִׁ֔ים
holy
Adj‑mp
3588 [e]

כִּ֥י
for
Conj
6918 [e]
qā·ḏō·wōš
קָד֖וֹשׁ
[am] holy
Adj‑ms
  
 
.
 
 
 589 [e]
’ā·nî;
אָ֑נִי
I
Pro‑1cs
3808 [e]
wə·lō
וְלֹ֤א
And neither
Conj‑w | Adv‑NegPrt
2930 [e]
ṯə·ṭam·mə·’ū
תְטַמְּאוּ֙
shall you defile
V‑Piel‑Imperf‑2mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
5315 [e]
nap̄·šō·ṯê·ḵem,
נַפְשֹׁ֣תֵיכֶ֔ם
yourselves
N‑fpc | 2mp
3605 [e]
bə·ḵāl
בְּכָל־
with any
Prep‑b | N‑msc
8318 [e]
haš·še·reṣ
הַשֶּׁ֖רֶץ
creeping thing
Art | N‑ms
7430 [e]
hā·rō·mêś
הָרֹמֵ֥שׂ
that creeps
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 
.
 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ.
הָאָֽרֶץ׃
the earth
Art | N‑fs
3588 [e]   45
   45
כִּ֣י ׀   45
For   45
Conj   45
589 [e]
’ă·nî
אֲנִ֣י
I
Pro‑1cs
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֗ה
[am] Yahweh
N‑proper‑ms
5927 [e]
ham·ma·‘ă·leh
הַֽמַּעֲלֶ֤ה
the [one] bringing up
Art | V‑Hifil‑Prtcpl‑ms
853 [e]
’eṯ·ḵem
אֶתְכֶם֙
you
DirObjM | 2mp
776 [e]
mê·’e·reṣ
מֵאֶ֣רֶץ
out of the land
Prep‑m | N‑fsc
  
 

 
 
 4714 [e]
miṣ·ra·yim,
מִצְרַ֔יִם
of Egypt
N‑proper‑fs
1961 [e]
lih·yōṯ
לִהְיֹ֥ת
to be
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
 
lā·ḵem
לָכֶ֖ם
your
Prep | 2mp
  
 

 
 
 430 [e]
lê·lō·hîm;
לֵאלֹהִ֑ים
God
Prep‑l | N‑mp
1961 [e]
wih·yî·ṯem
וִהְיִיתֶ֣ם
therefore You shall be
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑2mp
  
 

 
 
 6918 [e]
qə·ḏō·šîm,
קְדֹשִׁ֔ים
holy
Adj‑mp
3588 [e]

כִּ֥י
for
Conj
6918 [e]
qā·ḏō·wōš
קָד֖וֹשׁ
[am] holy
Adj‑ms
  
 
.
 
 
 589 [e]
’ā·nî.
אָֽנִי׃
I
Pro‑1cs
2063 [e]   46
zōṯ   46
זֹ֣את   46
This   46
Pro‑fs   46
8451 [e]
tō·w·raṯ
תּוֹרַ֤ת
[is] the law
N‑fsc
  
 

 
 
 929 [e]
hab·bə·hê·māh
הַבְּהֵמָה֙
of the animals
Art | N‑fs
  
 

 
 
 5775 [e]
wə·hā·‘ō·wp̄,
וְהָע֔וֹף
and the birds
Conj‑w, Art | N‑ms
3605 [e]
wə·ḵōl
וְכֹל֙
and every
Conj‑w | N‑msc
5315 [e]
ne·p̄eš
נֶ֣פֶשׁ
creature
N‑fs
2416 [e]
ha·ḥay·yāh,
הַֽחַיָּ֔ה
living
Art | Adj‑fs
7430 [e]
hā·rō·me·śeṯ
הָרֹמֶ֖שֶׂת
that moves
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑fs
  
 

 
 
 4325 [e]
bam·mā·yim;
בַּמָּ֑יִם
in the waters
Prep‑b, Art | N‑mp
3605 [e]
ū·lə·ḵāl-
וּלְכָל־
and of every
Conj‑w, Prep‑l | N‑msc
5315 [e]
ne·p̄eš
נֶ֖פֶשׁ
creature
N‑fs
8317 [e]
haš·šō·re·ṣeṯ
הַשֹּׁרֶ֥צֶת
that creeps
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑fs
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ.
הָאָֽרֶץ׃
the earth
Art | N‑fs
914 [e]   47
lə·haḇ·dîl   47
לְהַבְדִּ֕יל   47
to distinguish   47
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf   47
996 [e]
bên
בֵּ֥ין
between
Prep
2931 [e]
haṭ·ṭā·mê
הַטָּמֵ֖א
the unclean
Art | Adj‑ms
996 [e]
ū·ḇên
וּבֵ֣ין
and
Conj‑w | Prep
  
 

 
 
 2889 [e]
haṭ·ṭā·hōr;
הַטָּהֹ֑ר
the clean
Art | Adj‑ms
996 [e]
ū·ḇên
וּבֵ֤ין
and between
Conj‑w | Prep
2416 [e]
ha·ḥay·yāh
הַֽחַיָּה֙
the animal
Art | N‑fs
398 [e]
han·ne·’ĕ·ḵe·leṯ,
הַֽנֶּאֱכֶ֔לֶת
that may be eaten
Art | V‑Nifal‑Prtcpl‑fs
996 [e]
ū·ḇên
וּבֵין֙
and
Conj‑w | Prep
2416 [e]
ha·ḥay·yāh,
הַֽחַיָּ֔ה
the animal
Art | N‑fs
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֖ר
that
Pro‑r
3808 [e]

לֹ֥א
not
Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 398 [e]
ṯê·’ā·ḵêl.
תֵאָכֵֽל׃
may be eaten
V‑Nifal‑Imperf‑3fs
 

פ
 - 
Punc
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Leviticus 10
Top of Page
Top of Page