Deuteronomy 23
Interlinear Bible
Exclusion from the Congregation
3808 [e]   1
lō-   1
לֹֽא־   1
Not   1
Adv‑NegPrt   1
935 [e]
yā·ḇō
יָבֹ֧א
shall enter
V‑Qal‑Imperf‑3ms
6481 [e]
p̄ə·ṣū·a‘-
פְצֽוּעַ־
He who is emasculated by
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑msc
1795 [e]
dak·kā
דַּכָּ֛א
crushing
N‑ms
  
 

 
 
 3772 [e]
ū·ḵə·rūṯ
וּכְר֥וּת
or severing
Conj‑w | V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑msc
8212 [e]
šā·p̄ə·ḵāh
שָׁפְכָ֖ה
genitals
N‑fs
6951 [e]
biq·hal
בִּקְהַ֥ל
the assembly
Prep‑b | N‑msc
  
 
.
 
 
 3068 [e]
Yah·weh.
יְהוָֽה׃
of Yahweh
N‑proper‑ms
 
s
ס
 - 
Punc
3808 [e]   2
lō-   2
לֹא־   2
Not   2
Adv‑NegPrt   2
935 [e]
yā·ḇō
יָבֹ֥א
shall enter
V‑Qal‑Imperf‑3ms
4464 [e]
mam·zêr
מַמְזֵ֖ר
one of illegitimate birth
N‑ms
6951 [e]
biq·hal
בִּקְהַ֣ל
the assembly
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh;
יְהוָ֑ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
1571 [e]
gam
גַּ֚ם
even
Conj
1755 [e]
dō·wr
דּ֣וֹר
the generation
N‑ms
6224 [e]
‘ă·śî·rî,
עֲשִׂירִ֔י
to tenth
Number‑oms
3808 [e]
lō-
לֹא־
none
Adv‑NegPrt
935 [e]
yā·ḇō
יָ֥בֹא
shall enter
V‑Qal‑Imperf‑3ms
 
lōw
ל֖וֹ
of his [descendants]
Prep | 3ms
6951 [e]
biq·hal
בִּקְהַ֥ל
the assembly
Prep‑b | N‑msc
  
 
.
 
 
 3068 [e]
Yah·weh.
יְהוָֽה׃
of Yahweh
N‑proper‑ms
 
s
ס
 - 
Punc
3808 [e]   3
lō-   3
לֹֽא־   3
Not   3
Adv‑NegPrt   3
935 [e]
yā·ḇō
יָבֹ֧א
shall enter
V‑Qal‑Imperf‑3ms
5984 [e]
‘am·mō·w·nî
עַמּוֹנִ֛י
An Ammonite
N‑proper‑ms
4125 [e]
ū·mō·w·’ā·ḇî
וּמוֹאָבִ֖י
or Moabite
Conj‑w | N‑proper‑ms
6951 [e]
biq·hal
בִּקְהַ֣ל
the assembly
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh;
יְהוָ֑ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
1571 [e]
gam
גַּ֚ם
even
Conj
1755 [e]
dō·wr
דּ֣וֹר
the generation
N‑ms
6224 [e]
‘ă·śî·rî,
עֲשִׂירִ֔י
to tenth
Number‑oms
3808 [e]
lō-
לֹא־
none
Adv‑NegPrt
935 [e]
yā·ḇō
יָבֹ֥א
shall enter
V‑Qal‑Imperf‑3ms
1992 [e]
lā·hem
לָהֶ֛ם
of his [descendants]
Prep‑l | Pro‑3mp
6951 [e]
biq·hal
בִּקְהַ֥ל
the assembly
Prep‑b | N‑msc
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
for
Prep
  
 

 
 
 5769 [e]
‘ō·w·lām.
עוֹלָֽם׃
ever
N‑ms
5921 [e]   4
‘al-   4
עַל־   4
upon   4
Prep   4
1697 [e]
də·ḇar
דְּבַ֞ר
because
N‑msc
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֨ר
that
Pro‑r
3808 [e]
lō-
לֹא־
not
Adv‑NegPrt
6923 [e]
qid·də·mū
קִדְּמ֤וּ
they did meet
V‑Piel‑Perf‑3cp
853 [e]
’eṯ·ḵem
אֶתְכֶם֙
you
DirObjM | 2mp
3899 [e]
bal·le·ḥem
בַּלֶּ֣חֶם
with bread
Prep‑b, Art | N‑ms
4325 [e]
ū·ḇam·ma·yim,
וּבַמַּ֔יִם
and water
Conj‑w, Prep‑b, Art | N‑mp
  
 

 
 
 1870 [e]
bad·de·reḵ
בַּדֶּ֖רֶךְ
on the road
Prep‑b, Art | N‑cs
3318 [e]
bə·ṣê·ṯə·ḵem
בְּצֵאתְכֶ֣ם
when you came
Prep‑b | V‑Qal‑Inf | 2mp
4714 [e]
mim·miṣ·rā·yim;
מִמִּצְרָ֑יִם
out of Egypt
Prep‑m | N‑proper‑fs
834 [e]
wa·’ă·šer
וַאֲשֶׁר֩
and because
Conj‑w | Pro‑r
7936 [e]
śā·ḵar
שָׂכַ֨ר
they hired
V‑Qal‑Perf‑3ms
5921 [e]
‘ā·le·ḵā
עָלֶ֜יךָ
against you
Prep | 2ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
1109 [e]
bil·‘ām
בִּלְעָ֣ם
Balaam
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
son
N‑msc
1160 [e]
bə·‘ō·wr,
בְּע֗וֹר
of Beor
N‑proper‑ms
6604 [e]
mip·pə·ṯō·wr
מִפְּת֛וֹר
from Pethor
Prep‑m | N‑proper‑fs
 
’ă·ram
אֲרַ֥ם
of
 
  
 

 
 
 763 [e]
na·hă·ra·yim
נַהֲרַ֖יִם
Mesopotamia
N‑proper‑fs
  
 
.
 
 
 7043 [e]
lə·qal·le·kā.
לְקַֽלְלֶֽךָּ׃
to curse you
Prep‑l | V‑Piel‑Inf | 2mse
3808 [e]   5
wə·lō-   5
וְלֹֽא־   5
And nevertheless not   5
Conj‑w | Adv‑NegPrt   5
14 [e]
’ā·ḇāh
אָבָ֞ה
would
V‑Qal‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֤ה
Yahweh
N‑proper‑ms
430 [e]
’ĕ·lō·he·ḵā
אֱלֹהֶ֙יךָ֙
your God
N‑mpc | 2ms
8085 [e]
liš·mō·a‘
לִשְׁמֹ֣עַ
listen
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 

 
 
 1109 [e]
bil·‘ām,
בִּלְעָ֔ם
Balaam
N‑proper‑ms
2015 [e]
way·ya·hă·p̄ōḵ
וַיַּהֲפֹךְ֩
but turned
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֨ה
Yahweh
N‑proper‑ms
430 [e]
’ĕ·lō·he·ḵā
אֱלֹהֶ֧יךָ
your God
N‑mpc | 2ms
 
lə·ḵā
לְּךָ֛
for you
Prep | 2ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
7045 [e]
haq·qə·lā·lāh
הַקְּלָלָ֖ה
the curse
Art | N‑fs
1293 [e]
liḇ·rā·ḵāh;
לִבְרָכָ֑ה
into a blessing
Prep‑l | N‑fs
3588 [e]

כִּ֥י
because
Conj
157 [e]
’ă·hê·ḇə·ḵā
אֲהֵֽבְךָ֖
loves you
V‑Qal‑Perf‑3ms | 2ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֥ה
Yahweh
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·he·ḵā.
אֱלֹהֶֽיךָ׃
your God
N‑mpc | 2ms
3808 [e]   6
lō-   6
לֹא־   6
Not   6
Adv‑NegPrt   6
1875 [e]
ṯiḏ·rōš
תִדְרֹ֥שׁ
You shall seek
V‑Qal‑Imperf‑2ms
7965 [e]
šə·lō·mām
שְׁלֹמָ֖ם
their peace
N‑msc | 3mp
2896 [e]
wə·ṭō·ḇā·ṯām;
וְטֹבָתָ֑ם
nor their prosperity
Conj‑w | N‑fsc | 3mp
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
3117 [e]
yā·me·ḵā
יָמֶ֖יךָ
your days
N‑mpc | 2ms
  
 
.
 
 
 5769 [e]
lə·‘ō·w·lām.
לְעוֹלָֽם׃
forever
Prep‑l | N‑ms
 
s
ס
 - 
Punc
3808 [e]   7
lō-   7
לֹֽא־   7
Not   7
Adv‑NegPrt   7
8581 [e]
ṯə·ṯa·‘êḇ
תְתַעֵ֣ב
You shall abhor
V‑Piel‑Imperf‑2ms
  
 

 
 
 130 [e]
’ă·ḏō·mî,
אֲדֹמִ֔י
an Edomite
N‑proper‑ms
3588 [e]

כִּ֥י
for
Conj
  
 

 
 
 251 [e]
’ā·ḥî·ḵā
אָחִ֖יךָ
your brother
N‑msc | 2ms
1931 [e]
hū;
ה֑וּא
he [is]
Pro‑3ms
 
s
ס
 - 
Punc
3808 [e]
lō-
לֹא־
not
Adv‑NegPrt
8581 [e]
ṯə·ṯa·‘êḇ
תְתַעֵ֣ב
You shall abhor
V‑Piel‑Imperf‑2ms
  
 

 
 
 4713 [e]
miṣ·rî,
מִצְרִ֔י
an Egyptian
N‑proper‑ms
3588 [e]
kî-
כִּי־
because
Conj
1616 [e]
ḡêr
גֵ֖ר
a sojourner
N‑ms
1961 [e]
hā·yî·ṯā
הָיִ֥יתָ
you were
V‑Qal‑Perf‑2ms
  
 
.
 
 
 776 [e]
ḇə·’ar·ṣōw.
בְאַרְצֽוֹ׃
in his land
Prep‑b | N‑fsc | 3ms
1121 [e]   8
bā·nîm   8
בָּנִ֛ים   8
The sons   8
N‑mp   8
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
of
Pro‑r
3205 [e]
yiw·wā·lə·ḏū
יִוָּלְד֥וּ
born
V‑Nifal‑Imperf‑3mp
 
lā·hem
לָהֶ֖ם
to them
Prep | 3mp
  
 
.
 
 
 1755 [e]
dō·wr
דּ֣וֹר
the generation
N‑ms
7992 [e]
šə·lî·šî;
שְׁלִישִׁ֑י
Third
Number‑oms
935 [e]
yā·ḇō
יָבֹ֥א
may enter
V‑Qal‑Imperf‑3ms
 
lā·hem
לָהֶ֖ם
into
Prep | 3mp
6951 [e]
biq·hal
בִּקְהַ֥ל
the assembly
Prep‑b | N‑msc
  
 
.
 
 
 3068 [e]
Yah·weh.
יְהוָֽה׃
of Yahweh
N‑proper‑ms
 
s
ס
 - 
Punc
Uncleanness in the Camp
3588 [e]   9
kî-   9
כִּֽי־   9
When   9
Conj   9
3318 [e]
ṯê·ṣê
תֵצֵ֥א
goes out
V‑Qal‑Imperf‑2ms
4264 [e]
ma·ḥă·neh
מַחֲנֶ֖ה
the army
N‑cs
5921 [e]
‘al-
עַל־
against
Prep
  
 

 
 
 341 [e]
’ō·yə·ḇe·ḵā;
אֹיְבֶ֑יךָ
your enemies
V‑Qal‑Prtcpl‑mpc | 2ms
8104 [e]
wə·niš·mar·tā,
וְנִ֨שְׁמַרְתָּ֔
then keep yourself
Conj‑w | V‑Nifal‑ConjPerf‑2ms
3605 [e]
mik·kōl
מִכֹּ֖ל
from every
Prep‑m | N‑msc
1697 [e]
dā·ḇār
דָּבָ֥ר
thing
N‑ms
  
 
.
 
 
 7451 [e]
rā‘.
רָֽע׃
wicked
Adj‑ms
3588 [e]   10
kî-   10
כִּֽי־   10
If   10
Conj   10
1961 [e]
yih·yeh
יִהְיֶ֤ה
there is
V‑Qal‑Imperf‑3ms
 
ḇə·ḵā
בְךָ֙
among you
Prep | 2ms
  
 

 
 
 376 [e]
’îš,
אִ֔ישׁ
any man
N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֛ר
who
Pro‑r
3808 [e]
lō-
לֹא־
not
Adv‑NegPrt
1961 [e]
yih·yeh
יִהְיֶ֥ה
becomes
V‑Qal‑Imperf‑3ms
2889 [e]
ṭā·hō·wr
טָה֖וֹר
clean
Adj‑ms
7137 [e]
miq·qə·rêh-
מִקְּרֵה־
by some occurrence
Prep‑m | N‑msc
  
 

 
 
 3915 [e]
lā·yə·lāh;
לָ֑יְלָה
in the night
N‑ms
3318 [e]
wə·yā·ṣā
וְיָצָא֙
then he shall go
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
2351 [e]
mi·ḥūṣ
מִח֣וּץ
outside
Prep‑m | N‑ms
  
 

 
 
 4264 [e]
lam·ma·ḥă·neh,
לַֽמַּחֲנֶ֔ה
the camp
Prep‑l, Art | N‑cs
3808 [e]

לֹ֥א
not
Adv‑NegPrt
935 [e]
yā·ḇō
יָבֹ֖א
he shall come
V‑Qal‑Imperf‑3ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
8432 [e]
tō·wḵ
תּ֥וֹךְ
inside
N‑msc
  
 
.
 
 
 4264 [e]
ham·ma·ḥă·neh.
הַֽמַּחֲנֶֽה׃
the camp
Art | N‑cs
  
 

 
 
 1961 [e]   11
wə·hā·yāh   11
וְהָיָ֥ה   11
But when it shall be   11
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms   11
  
 

 
 
 6437 [e]
lip̄·nō·wṯ-
לִפְנֽוֹת־
comes
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
6153 [e]
‘e·reḇ
עֶ֖רֶב
evening
N‑ms
7364 [e]
yir·ḥaṣ
יִרְחַ֣ץ
that he shall wash
V‑Qal‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 4325 [e]
bam·mā·yim;
בַּמָּ֑יִם
with water
Prep‑b, Art | N‑mp
  
 

 
 
 935 [e]
ū·ḵə·ḇō
וּכְבֹ֣א
and when sets
Conj‑w, Prep‑k | V‑Qal‑Inf
8121 [e]
haš·še·meš,
הַשֶּׁ֔מֶשׁ
the sun
Art | N‑cs
935 [e]
yā·ḇō
יָבֹ֖א
he may come
V‑Qal‑Imperf‑3ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
8432 [e]
tō·wḵ
תּ֥וֹךְ
inside
N‑msc
  
 
.
 
 
 4264 [e]
ham·ma·ḥă·neh
הַֽמַּחֲנֶה׃‪‬
the camp
Art | N‑cs
3027 [e]   12
wə·yāḏ   12
וְיָד֙   12
And a place   12
Conj‑w | N‑fs   12
1961 [e]
tih·yeh
תִּהְיֶ֣ה
shall have
V‑Qal‑Imperf‑3fs
 
lə·ḵā,
לְךָ֔
you
Prep | 2ms
2351 [e]
mi·ḥūṣ
מִח֖וּץ
outside
Prep‑m | N‑ms
  
 

 
 
 4264 [e]
lam·ma·ḥă·neh;
לַֽמַּחֲנֶ֑ה
the camp
Prep‑l, Art | N‑cs
3318 [e]
wə·yā·ṣā·ṯā
וְיָצָ֥אתָ
and you may go
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑2ms
8033 [e]
šām·māh
שָׁ֖מָּה
where
Adv | 3fs
  
 

 
 
 2351 [e]
ḥūṣ.
חֽוּץ׃
out
N‑ms
3489 [e]   13
wə·yā·ṯêḏ   13
וְיָתֵ֛ד   13
and an implement   13
Conj‑w | N‑fs   13
1961 [e]
tih·yeh
תִּהְיֶ֥ה
shall have
V‑Qal‑Imperf‑3fs
 
lə·ḵā
לְךָ֖
you
Prep | 2ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
among
Prep
  
 

 
 
 240 [e]
’ă·zê·ne·ḵā;
אֲזֵנֶ֑ךָ
your equipment
N‑msc | 2ms
  
 

 
 
 1961 [e]
wə·hā·yāh
וְהָיָה֙
and
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
3427 [e]
bə·šiḇ·tə·ḵā
בְּשִׁבְתְּךָ֣
when you sit down
Prep‑b | V‑Qal‑Inf | 2ms
  
 

 
 
 2351 [e]
ḥūṣ,
ח֔וּץ
outside
N‑ms
2658 [e]
wə·ḥā·p̄ar·tāh
וְחָפַרְתָּ֣ה
and you shall dig
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑2ms
 
ḇāh,
בָ֔הּ
with it
Prep | 3fs
7725 [e]
wə·šaḇ·tā
וְשַׁבְתָּ֖
and turn
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑2ms
3680 [e]
wə·ḵis·sî·ṯā
וְכִסִּ֥יתָ
and cover
Conj‑w | V‑Piel‑ConjPerf‑2ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 
.
 
 
 6627 [e]
ṣê·’ā·ṯe·ḵā.
צֵאָתֶֽךָ׃
your refuse
N‑fsc | 2ms
3588 [e]   14
   14
כִּי֩   14
For   14
Conj   14
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֨ה
Yahweh
N‑proper‑ms
430 [e]
’ĕ·lō·he·ḵā
אֱלֹהֶ֜יךָ
your God
N‑mpc | 2ms
1980 [e]
miṯ·hal·lêḵ
מִתְהַלֵּ֣ךְ ׀
walks
V‑Hitpael‑Prtcpl‑ms
7130 [e]
bə·qe·reḇ
בְּקֶ֣רֶב
in the midst
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 4264 [e]
ma·ḥă·ne·ḵā,
מַחֲנֶ֗ךָ
of your camp
N‑csc | 2ms
5337 [e]
lə·haṣ·ṣî·lə·ḵā
לְהַצִּֽילְךָ֙
to deliver you
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf | 2ms
5414 [e]
wə·lā·ṯêṯ
וְלָתֵ֤ת
and give over
Conj‑w, Prep‑l | V‑Qal‑Inf
341 [e]
’ō·yə·ḇe·ḵā
אֹיְבֶ֙יךָ֙
your enemies
V‑Qal‑Prtcpl‑mpc | 2ms
6440 [e]
lə·p̄ā·ne·ḵā,
לְפָנֶ֔יךָ
to you
Prep‑l | N‑cpc | 2ms
1961 [e]
wə·hā·yāh
וְהָיָ֥ה
therefore shall be
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
4264 [e]
ma·ḥă·ne·ḵā
מַחֲנֶ֖יךָ
your camp
N‑cpc | 2ms
  
 

 
 
 6918 [e]
qā·ḏō·wōš;
קָד֑וֹשׁ
holy
Adj‑ms
3808 [e]
wə·lō-
וְלֹֽא־
that no
Conj‑w | Adv‑NegPrt
7200 [e]
yir·’eh
יִרְאֶ֤ה
He may see
V‑Qal‑Imperf‑3ms
 
ḇə·ḵā
בְךָ֙
among you
Prep | 2ms
6172 [e]
‘er·waṯ
עֶרְוַ֣ת
unclean
N‑fsc
1697 [e]
dā·ḇār,
דָּבָ֔ר
thing
N‑ms
7725 [e]
wə·šāḇ
וְשָׁ֖ב
and turn away
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
  
 
.
 
 
 310 [e]
mê·’a·ḥă·re·ḵā.
מֵאַחֲרֶֽיךָ׃
from you
Prep‑m | 2ms
 
s
ס
 - 
Punc
Miscellaneous Laws
3808 [e]   15
lō-   15
לֹא־   15
Not   15
Adv‑NegPrt   15
5462 [e]
ṯas·gîr
תַסְגִּ֥יר
You shall give back
V‑Hifil‑Imperf‑2ms
5650 [e]
‘e·ḇeḏ
עֶ֖בֶד
the slave
N‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
113 [e]
’ă·ḏō·nāw;
אֲדֹנָ֑יו
his master
N‑mpc | 3ms
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
who
Pro‑r
5337 [e]
yin·nā·ṣêl
יִנָּצֵ֥ל
has escaped
V‑Nifal‑Imperf‑3ms
413 [e]
’ê·le·ḵā
אֵלֶ֖יךָ
to you
Prep | 2ms
5973 [e]
mê·‘im
מֵעִ֥ם
from
Prep‑m
  
 
.
 
 
 113 [e]
’ă·ḏō·nāw.
אֲדֹנָֽיו׃
his master
N‑mpc | 3ms
5973 [e]   16
‘im·mə·ḵā   16
עִמְּךָ֞   16
With you   16
Prep | 2ms   16
3427 [e]
yê·šêḇ
יֵשֵׁ֣ב
He may dwell
V‑Qal‑Imperf‑3ms
7130 [e]
bə·qir·bə·ḵā,
בְּקִרְבְּךָ֗
in your midst
Prep‑b | N‑msc | 2ms
4725 [e]
bam·mā·qō·wm
בַּמָּק֧וֹם
in the place
Prep‑b, Art | N‑ms
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
which
Pro‑r
977 [e]
yiḇ·ḥar
יִבְחַ֛ר
he chooses
V‑Qal‑Imperf‑3ms
259 [e]
bə·’a·ḥaḏ
בְּאַחַ֥ד
within one
Prep‑b | Number‑msc
  
 

 
 
 8179 [e]
šə·‘ā·re·ḵā
שְׁעָרֶ֖יךָ
of your gates
N‑mpc | 2ms
  
 

 
 
 2896 [e]
baṭ·ṭō·wḇ
בַּטּ֣וֹב
where it seems best
Prep‑b, Art | Adj‑ms
 
lōw;
ל֑וֹ
to him
Prep | 3ms
3808 [e]

לֹ֖א
not
Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 3238 [e]
tō·w·nen·nū.
תּוֹנֶֽנּוּ׃
you shall oppress him
V‑Hifil‑Imperf‑2ms | 3mse
 
s
ס
 - 
Punc
3808 [e]   17
lō-   17
לֹא־   17
No   17
Adv‑NegPrt   17
1961 [e]
ṯih·yeh
תִהְיֶ֥ה
there shall be
V‑Qal‑Imperf‑3fs
6948 [e]
qə·ḏê·šāh
קְדֵשָׁ֖ה
harlot
Adj‑fs
1323 [e]
mib·bə·nō·wṯ
מִבְּנ֣וֹת
of the daughters
Prep‑m | N‑fpc
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl;
יִשְׂרָאֵ֑ל
of Israel
N‑proper‑ms
3808 [e]
wə·lō-
וְלֹֽא־
nor
Conj‑w | Adv‑NegPrt
1961 [e]
yih·yeh
יִהְיֶ֥ה
shall be a
V‑Qal‑Imperf‑3ms
6945 [e]
qā·ḏêš
קָדֵ֖שׁ
a perverted one
Adj‑ms
1121 [e]
mib·bə·nê
מִבְּנֵ֥י
of the sons
Prep‑m | N‑mpc
  
 
.
 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵל׃‪‬
of Israel
N‑proper‑ms
3808 [e]   18
lō-   18
לֹא־   18
Not   18
Adv‑NegPrt   18
935 [e]
ṯā·ḇî
תָבִיא֩
You shall bring
V‑Hifil‑Imperf‑2ms
868 [e]
’eṯ·nan
אֶתְנַ֨ן
the wages
N‑msc
  
 

 
 
 2181 [e]
zō·w·nāh
זוֹנָ֜ה
of a harlot
N‑fs
4242 [e]
ū·mə·ḥîr
וּמְחִ֣יר
or the price
Conj‑w | N‑msc
  
 

 
 
 3611 [e]
ke·leḇ,
כֶּ֗לֶב
of a dog
N‑ms
1004 [e]
bêṯ
בֵּ֛ית
to the house
N‑msc
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֥ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
430 [e]
’ĕ·lō·he·ḵā
אֱלֹהֶ֖יךָ
your God
N‑mpc | 2ms
3605 [e]
lə·ḵāl
לְכָל־
for any
Prep‑l | N‑msc
  
 

 
 
 5088 [e]
ne·ḏer;
נֶ֑דֶר
vowed offering
N‑ms
3588 [e]

כִּ֧י
for
Conj
8441 [e]
ṯō·w·‘ă·ḇaṯ
תוֹעֲבַ֛ת
an abomination to
N‑fsc
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֥ה
Yahweh
N‑proper‑ms
430 [e]
’ĕ·lō·he·ḵā
אֱלֹהֶ֖יךָ
your God
N‑mpc | 2ms
1571 [e]
gam-
גַּם־
even
Conj
  
 
.
 
 
 8147 [e]
šə·nê·hem.
שְׁנֵיהֶֽם׃
the two of [these are]
Number‑mdc | 3mp
3808 [e]   19
lō-   19
לֹא־   19
Not   19
Adv‑NegPrt   19
5391 [e]
ṯaš·šîḵ
תַשִּׁ֣יךְ
You shall charge interest
V‑Hifil‑Imperf‑2ms
  
 

 
 
 251 [e]
lə·’ā·ḥî·ḵā,
לְאָחִ֔יךָ
to your brother
Prep‑l | N‑msc | 2ms
5392 [e]
ne·šeḵ
נֶ֥שֶׁךְ
interest on
N‑msc
  
 

 
 
 3701 [e]
ke·sep̄
כֶּ֖סֶף
money
N‑ms
5392 [e]
ne·šeḵ
נֶ֣שֶׁךְ
interest
N‑msc
  
 

 
 
 400 [e]
’ō·ḵel;
אֹ֑כֶל
[or] food
N‑ms
5392 [e]
ne·šeḵ
נֶ֕שֶׁךְ
interest
N‑msc
3605 [e]
kāl-
כָּל־
any
N‑msc
1697 [e]
dā·ḇār
דָּבָ֖ר
thing
N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
that
Pro‑r
  
 

 
 
 5391 [e]
yiš·šāḵ.
יִשָּֽׁךְ׃
is lent out at interest
V‑Qal‑Imperf‑3ms
5237 [e]   20
lan·nā·ḵə·rî   20
לַנָּכְרִ֣י   20
to a foreigner   20
Prep‑l, Art | Adj‑ms   20
  
 

 
 
 5391 [e]
ṯaš·šîḵ,
תַשִּׁ֔יךְ
you may charge interest
V‑Hifil‑Imperf‑2ms
251 [e]
ū·lə·’ā·ḥî·ḵā
וּלְאָחִ֖יךָ
but to your brother
Conj‑w, Prep‑l | N‑msc | 2ms
3808 [e]

לֹ֣א
not
Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 5391 [e]
ṯaš·šîḵ;
תַשִּׁ֑יךְ
you shall charge interest
V‑Hifil‑Imperf‑2ms
4616 [e]
lə·ma·‘an
לְמַ֨עַן
that
Conj
1288 [e]
yə·ḇā·reḵ·ḵā
יְבָרֶכְךָ֜
may bless you
V‑Piel‑Imperf‑3ms | 2ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֣ה
Yahweh
N‑proper‑ms
430 [e]
’ĕ·lō·he·ḵā,
אֱלֹהֶ֗יךָ
your God
N‑mpc | 2ms
3605 [e]
bə·ḵōl
בְּכֹל֙
in all
Prep‑b | N‑msc
4916 [e]
miš·laḥ
מִשְׁלַ֣ח
to which you set
N‑msc
3027 [e]
yā·ḏe·ḵā,
יָדֶ֔ךָ
your hand
N‑fsc | 2ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
in
Prep
776 [e]
hā·’ā·reṣ
הָאָ֕רֶץ
the land
Art | N‑fs
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
which
Pro‑r
859 [e]
’at·tāh
אַתָּ֥ה
you
Pro‑2ms
935 [e]
ḇā-
בָא־
are entering
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
8033 [e]
šām·māh
שָׁ֖מָּה
there
Adv | 3fs
  
 
.
 
 
 3423 [e]
lə·riš·tāh.
לְרִשְׁתָּֽהּ׃
to possess
Prep‑l | V‑Qal‑Inf | 3fs
 
s
ס
 - 
Punc
3588 [e]   21
kî-   21
כִּֽי־   21
When   21
Conj   21
5087 [e]
ṯid·dōr
תִדֹּ֥ר
you make
V‑Qal‑Imperf‑2ms
5088 [e]
ne·ḏer
נֶ֙דֶר֙
a vow
N‑ms
3068 [e]
Yah·weh
לַיהוָ֣ה
to Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·he·ḵā,
אֱלֹהֶ֔יךָ
your God
N‑mpc | 2ms
3808 [e]

לֹ֥א
not
Adv‑NegPrt
309 [e]
ṯə·’a·ḥêr
תְאַחֵ֖ר
you shall delay
V‑Piel‑Imperf‑2ms
7999 [e]
lə·šal·lə·mōw;
לְשַׁלְּמ֑וֹ
to pay it
Prep‑l | V‑Piel‑Inf | 3ms
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
for
Conj
1875 [e]
dā·rōš
דָּרֹ֨שׁ
surely
V‑Qal‑InfAbs
1875 [e]
yiḏ·rə·šen·nū
יִדְרְשֶׁ֜נּוּ
will require it
V‑Qal‑Imperf‑3ms | 3mse
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֤ה
Yahweh
N‑proper‑ms
430 [e]
’ĕ·lō·he·ḵā
אֱלֹהֶ֙יךָ֙
your God
N‑mpc | 2ms
5973 [e]
mê·‘im·māḵ,
מֵֽעִמָּ֔ךְ
of you
Prep‑m | 2ms
1961 [e]
wə·hā·yāh
וְהָיָ֥ה
and it would be
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
 
ḇə·ḵā
בְךָ֖
to you
Prep | 2ms
  
 
.
 
 
 2399 [e]
ḥêṭ.
חֵֽטְא׃
sin
N‑ms
3588 [e]   22
wə·ḵî   22
וְכִ֥י   22
But if   22
Conj‑w | Conj   22
2308 [e]
ṯeḥ·dal
תֶחְדַּ֖ל
you abstain
V‑Qal‑Imperf‑2ms
  
 

 
 
 5087 [e]
lin·dōr;
לִנְדֹּ֑ר
from vowing
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
3808 [e]
lō-
לֹֽא־
not
Adv‑NegPrt
1961 [e]
yih·yeh
יִהְיֶ֥ה
it shall be
V‑Qal‑Imperf‑3ms
 
ḇə·ḵā
בְךָ֖
to you
Prep | 2ms
  
 
.
 
 
 2399 [e]
ḥêṭ.
חֵֽטְא׃
sin
N‑ms
4161 [e]   23
mō·w·ṣā   23
מוֹצָ֥א   23
That which has gone from   23
N‑msc   23
8193 [e]
śə·p̄ā·ṯe·ḵā
שְׂפָתֶ֖יךָ
your lips
N‑fdc | 2ms
8104 [e]
tiš·mōr
תִּשְׁמֹ֣ר
you shall keep
V‑Qal‑Imperf‑2ms
  
 

 
 
 6213 [e]
wə·‘ā·śî·ṯā;
וְעָשִׂ֑יתָ
and perform
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑2ms
834 [e]
ka·’ă·šer
כַּאֲשֶׁ֨ר
for
Prep‑k | Pro‑r
5087 [e]
nā·ḏar·tā
נָדַ֜רְתָּ
you vowed
V‑Qal‑Perf‑2ms
3068 [e]
Yah·weh
לַיהוָ֤ה
to Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·he·ḵā
אֱלֹהֶ֙יךָ֙
your God
N‑mpc | 2ms
  
 

 
 
 5071 [e]
nə·ḏā·ḇāh,
נְדָבָ֔ה
voluntarily
N‑fs
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
what
Pro‑r
1696 [e]
dib·bar·tā
דִּבַּ֖רְתָּ
you have promised
V‑Piel‑Perf‑2ms
  
 
.
 
 
 6310 [e]
bə·p̄î·ḵā.
בְּפִֽיךָ׃
with your mouth
Prep‑b | N‑msc | 2ms
 
s
ס
 - 
Punc
3588 [e]   24
   24
כִּ֤י   24
When   24
Conj   24
935 [e]
ṯā·ḇō
תָבֹא֙
you come
V‑Qal‑Imperf‑2ms
  
 

 
 
 3754 [e]
bə·ḵe·rem
בְּכֶ֣רֶם
into vineyard
Prep‑b | N‑msc
7453 [e]
rê·‘e·ḵā,
רֵעֶ֔ךָ
of your neighbor
N‑msc | 2ms
398 [e]
wə·’ā·ḵal·tā
וְאָכַלְתָּ֧
and you may eat
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑2ms
6025 [e]
‘ă·nā·ḇîm
עֲנָבִ֛ים
grapes
N‑mp
  
 

 
 
 5315 [e]
kə·nap̄·šə·ḵā
כְּנַפְשְׁךָ֖
at your pleasure
Prep‑k | N‑fsc | 2ms
7648 [e]
śā·ḇə·‘e·ḵā;
שָׂבְעֶ֑ךָ
your fill
N‑msc | 2ms
413 [e]
wə·’el-
וְאֶֽל־
of but in
Conj‑w | Prep
  
 
.
 
 
 3627 [e]
kel·yə·ḵā
כֶּלְיְךָ֖
your container
N‑msc | 2ms
3808 [e]

לֹ֥א
Not
Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 5414 [e]
ṯit·tên.
תִתֵּֽן׃
you shall put [any]
V‑Qal‑Imperf‑2ms
 
s
ס
 - 
Punc
3588 [e]   25
   25
כִּ֤י   25
When   25
Conj   25
935 [e]
ṯā·ḇō
תָבֹא֙
you come
V‑Qal‑Imperf‑2ms
7054 [e]
bə·qā·maṯ
בְּקָמַ֣ת
into standing grain
Prep‑b | N‑fsc
  
 

 
 
 7453 [e]
rê·‘e·ḵā,
רֵעֶ֔ךָ
of your neighbor
N‑msc | 2ms
6998 [e]
wə·qā·ṭap̄·tā
וְקָטַפְתָּ֥
and you may pluck
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑2ms
4425 [e]
mə·lî·lōṯ
מְלִילֹ֖ת
the heads
N‑fp
  
 

 
 
 3027 [e]
bə·yā·ḏe·ḵā;
בְּיָדֶ֑ךָ
with your hand
Prep‑b | N‑fsc | 2ms
2770 [e]
wə·ḥer·mêš
וְחֶרְמֵשׁ֙
but a sickle
Conj‑w | N‑ms
3808 [e]

לֹ֣א
not
Adv‑NegPrt
5130 [e]
ṯā·nîp̄,
תָנִ֔יף
you shall use
V‑Hifil‑Imperf‑2ms
5921 [e]
‘al
עַ֖ל
on
Prep
7054 [e]
qā·maṯ
קָמַ֥ת
standing grain
N‑fsc
  
 
.
 
 
 7453 [e]
rê·‘e·ḵā.
רֵעֶֽךָ׃
of your neighbor
N‑msc | 2ms
 
s
ס
 - 
Punc
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Deuteronomy 22
Top of Page
Top of Page